Het Land van Nevele en Munnange organiseren

Zaterdag 20 oktober 2018: Wandel-, kaas- en wijndag ten voordele van vzw MUNNANGE

In samenwerking met de heemkundige kring Het Land van Nevele organiseert de vzw Munnange op 20 oktober
zijn tweede wandel-, kaas- en wijndag.
Jan Luyssaert, erevoorzitter van de Heemkundige Kring, zal de Vaartwandeling gidsen.

We vertrekken om 14u30 aan de parochiezaal van Merendree (OC Merendra), Hammeken 10.

Vanaf 13u30 kan je daar terecht voor koffie of thee met een lekker stuk taart.

De kaas- en wijnavond begint om 18u00.
Inschrijven vòòr 10 oktober 
via onze website:www.munnange.com
Betaling op rekening Munnange BE91 3630 9240 5876

- wandeling: € 5, kinderen mogen gratis mee
- kaasschotel: € 20
-croque monsieur (voor de kinderen): € 5   

Eerste hulp bij GDPR

Cursus eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

In het voorjaar van 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR. Dat is een hele mond vol voor Europese regels om de persoonsgegevens van burgers beter te beschermen.

Op één avond geven we toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau zodat je weet wat je te doen staat om op beide oren te slapen!

Het is een cursus voor alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven.

Waar en wanneer: Woensdag 24 oktober – De Klaproos, Stationstraat 20, Landegem  – Heemkunde Vlaanderen i.s.m. COMEET Erfgoedcel Meetjesland & Heemkundige Kring Het Land van Nevele (van 19u tot 21u30)

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming via het inschrijvingsformulier op de website Heemkunde Vlaanderen. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen of op 015/20.51.74.

Deelnemen kost €5. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vorming GDPR + naam deelnemer’.

ERFGOEDCENTRUM

 

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).

Fietsen in het land van Montmorency

FIETSEN IN HET LAND VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, DE GRAAF VAN HORN

Op Sinksenzondag 1568 werden de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel onthoofd op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva. Op dinsdag 5 juni 2018 is het exact 450 jaar geleden dat deze terechtstelling plaatsvond. Op vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland werdt dit herdacht.

Filips van Montmorency werd in 1524 geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Ze vestigden zich in Weert (Nederland). Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.

De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden.  De de terechtstelling van de graaf van Horn werd op 5 juni 2018 in het historische Land van Nevele herdacht met een fietstocht Nevele-Ooidonk-Nevele.  Op de binnenkoer van  kasteel Ooidonk  brachten  Erik Wille en Luc De  Sutter  “Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne”, een der oudste moordliederen in Vlaanderen uitgebracht op vliegend blad in 1577.

Zie link op YouTube en het verslag van AVS

Op het moment dat herdenkingsfietstocht startte luidden de doodsklokken in alle deelgemeenten van Deinze en Nevele en in Deurle en Lotenhulle om de dood van Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele te herdenken.

Facebook

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.

Onze Nieuwsbrief

wordt nu aan 705 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.