1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 |

2014

We organiseerden:

Zondag 23 februari 2014, jaarlijkse algemene vergadering in de refter van de St.-Vincentiusschool te Nevele met daarna lezing door archeoloog Luc Bauters: Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele van nabij en in een ruimere context bekeken. Uitreiking van de Nevelse huwier aan Jules en Georgette Schelstraete-Van Ruymbeke en aan Carl Schelstraete. 72 aanwezigen.  (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2014, afl. 2 , blz. 77-81)

Zondag 9 maart 2014, lenteaperitiefgesprek. Voordrachtkunstenares Trees Coppieters  las voor uit “Godenslaap” van Erwin Mortier en uit de vertaling van werken over de Groote Oorlog. 15 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2014, afl. 2, 81-82)

Zondag 8 en maandag 9 juni 2014 (Sinksen), tentoonstelling“1914: Oorlog in Groot Nevele” in “De Cichorei”, de gebouwen van de vroeger cichoreifabriek Buysse-Loveling in de Cyriel Buyssestraat in Nevele. Ongeveer 1000 bezoekers.

Tijdens de opening van de tentoonstelling op zondagvoormiddag 8 juni werden de vijftig genodigden verwelkomd door voorzitter André Bollaert.

“Reeds voor de 20ste keer hebben wij als heemkundige kring het genoegen om onze leden en de Nevelse kermisgangers te  kunnen verwelkomen op een tentoonstelling in  de historische lokalen van de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling, sinds enkele maanden omgedoopt tot “De Cichorei” zoals jullie kunnen lezen boven de grote ingangspoort van dit gebouw. We willen hier dan ook mevrouw en de heer erenotaris Duerinck van harte danken voor deze jarenlange warme gastvrijheid en waardering van ons werk.

Onze tentoonstelling van dit jaar gaat, hoe kan het ook anders, over de Eerste Wereldoorlog. Het jarenlange opzoekingswerk en de vele gegevens die we tot op heden terugvonden, deden ons ongeveer een jaar geleden besluiten om in het eerste herdenkingsjaar van de “Groote Oorlog” onze tentoonstelling toe te spitsen enkel en alleen op het jaar 1914 in groot Nevele en de aanloop naar de bezetting van onze dorpen. In de komende jaren zullen we meer aandacht besteden aan de volgende oorlogsjaren en de Duitse militaire bezetting waar onze bevolking onder te lijden had.

Via onze herdenkingswandelingen weten de meesten onder ons ondertussen al welke apocalyptische taferelen zich langs het Schipdonkkanaal afspeelden in oktober 1918 zodat het gevaar bestond dat de gevechten van oktober 1914 langs hetzelfde kanaal niet de nodige aandacht kregen die ze volgens ons toch wel  verdienen. Daarom besloten we deze gebeurtenissen eens extra onder de aandacht te brengen.

Met een vijftal bestuursleden tekenden we de krijtlijnen uit waarbij we als leidraad onze eigen uitgaven van 2008 over de Eerste Wereldoorlog gebruikten. Als aanloop naar de tentoonstelling bepaalden we vooraf exact wat we  wilden vertellen en tonen. We stelden een draaiboek samen,  schreven de teksten en verzamelden het beeldmateriaal. We  legden de grote lijnen van de vormgeving vast en namen de voorstellen en proefdrukken kritisch onder de loep. Ja, er kwam zelfs nachtwerk bij te pas.  Ons bestuurslid Alex zorgde tenslotte voor de technische uitvoering zoals je ze nu te zien krijgt.

Voor deze tentoonstelling konden we ook rekenen op de medewerking van striptekenaar Gilbert Declercq. Declercq werd geboren in Zwijnaarde in 1946. Hij was amper 16 jaar toen zijn eerste korte strip in “Ons Volkske” werd gepubliceerd. Hij is dus al meer dan een halve eeuw actief in de wereld van de Belgische striptekenaars. Hij is de geestelijke vader van de stripfiguur Rud Hart en zijn strips verschenen in bijna alle Belgische en Nederlands stripbladen. Gilbert woont reeds verscheidene jaren met zijn familie  in Nevele, op amper honderd meter van deze zaal, waar hij in stilte zijn mooi artistiek werk verder zet.

Naast tekenaar is Gilbert ook schilder en illustrator van tijdschriften. Zo kreeg hij o.a. opdrachten van Reader’s Digest, Märklin, Dai-Nippon, Daimler-Chrysler, Greenpeace, enz.  Hij tekende kostuums en wagens voor de Brugse Guldenboomstoet en ontwierp de praalwagens van de historische stoet naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Gentse Floraliën.  Hij won tal van nationale en internationale prijzen, en sinds 1984 is hij “artist member van de Society of Illustrators”, de Amerikaanse beroepsvereniging voor illustratoren in New York.

Veel van onze Nevelse kinderen worden bijna dagelijks geconfronteerd met het werk van Gilbert Declercq want beroepshalve is hij onder andere  illustrator van de schoolboeken die door Uitgeverij Die Keure uit Brugge  worden uitgegeven.

Bedankt Gilbert dat je bereid was om de stripplaten van het beeldverhaal “De wereld in brand geschoten” dat je enkele jaren geleden tekende over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, hier te willen tentoonstellen. Ook dank aan Uitgeverij  Bonte om deze panelen tijdelijk vrij te geven. Meer over Gilbert Declercq en zijn werk vind je in de tentoonstellingstafels in deze zaal.

Een dergelijke tentoonstelling samenstellen en opbouwen kan niet zonder de hulp en medewerking van vele vrijwilligers. Op het eerste paneel van de tentoonstelling vind je de lijst van alle personen, instellingen en verenigingen  die op een of andere manier hun medewerking hebben verleend aan deze tentoonstelling. We zijn hen dan ook zeer dankbaar en hopen dat niemand werd vergeten.

Naast onze tentoonstelling en het stripverhaal zie je hier ook talloze voorwerpen, wapens, kledij enz. uit het beginjaar van de oorlog. Al dit materiaal komt uit de verzamelingen van Ronny De Rocker uit Zomergem en Paul Van Damme uit Bellem. Beide verzamelaars  verzamelen en koesteren reeds verscheidene jaren deze relicten van onze militaire en oorlogsgeschiedenis. We zijn hen dan ook zeer dankbaar dat ze bereid waren om aan deze tentoonstelling mee te werken.”

De openingsplechtigheid werd opgeluisterd door volkszanger Erik Wille en zijn accordeonist Luc De Sutter. Zij brachten drie oorlogsliederen:

– “De Vooruitgang” van  Karel Waerie op de melodie van  'Na lijden komt verblijden', een lied van het einde van de 19de eeuw.  Rond 1890 doet Karel Waerie in een strofe een voorspelling van de inval van de Duitsers in 1914. In het lied steekt hij de draak met de technische vooruitgang op het einde van de 19de eeuw, want hij stelt dat dit uiteindelijk niets verandert aan de sociale wantoestanden van de werkmens in die tijd. De vooruitgang op het krijgsgebied verwijst natuurlijk naar de wapenwedloop die in die periode al bezig was.

– “De Belgische soldaat”, anoniem op de melodie van “Les Dragons de Villard”, een lied van uit het begin van de oorlog. Liederen in het begin (men wist nog niet wat komen zou) en op het einde (met de zege in 't verschiet) van de Eerste Wereldoorlog staan bol van patriottisme en heldhaftigheid. De marktzangers deden er nog een romantisch schepje bij en dit lied is  daar een voorbeeld van. Een soldaat moet zijn plicht aan het front vervullen en vertrekken terwijl zijn moeder stervende is.

– “Soldaat van de vrede”, anoniem op de melodie van  “Dit moi, soldat, dit moi, t'en souviens tu?”. Een protestlied uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het vervloeken en de wrede waarheid blootleggen van de (on)zin van de oorlog is van alle tijden. Het was verboden tot ver in de twintiger jaren om deze liederen publiekelijk te zingen!

Schepen van cultuur Mia Pynaert en burgemeester Johan Cornelis hielden de gelegenheidstoespraken waarna de heemkring de genodigden op een glaasje trakteerde.

Zondag 13 juli 2014, na de hoogmis van 9 uur had de 30ste uitdeling plaats van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus. Het vaantje van 2014 werd net als de vorige jaren gerealiseerd door Sylvie Dekens en André Bollaert.  Het is een fotocollage waarbij gerefereerd wordt naar de grote herstellingswerken aan de parochiekerk van Poesele die de voorbije zomer werden uitgevoerd en waarbij de toren volledig werd afgeschermd. Op de toren zie je de Belgische driekleur die stiekem door voetbalsupporters werd aangebracht naar aanleiding van de prestaties van de Rode Duivels op de wereldbeker voetbal. De afbeelding van donderheilige voor de ingepakte kerk verwijst naar de periode voor de bevrijding in september 1944. Toen  werden in Poesele en Waasmunster bidprentjes uitgegeven waarbij de tussenkomst van de donderheilige werd afgesmeekt tegen de luchtaanvallen waarvan vooral de bevolking in de steden het slachtoffer werd. Beide afbeeldingen zijn geprojecteerd op een Poesels landschap  gezien van op de stelling rond de kerktoren in de zuidwestelijke richting. De oplage van dit jaar bedroeg 120 exemplaren. Tijdens de hoogmis werden 46 vaantjes uitgereikt, 38 vaantjes werden opgestuurd naar of afgehaald door verzamelaars van devotionalia, de resterende vaantjes werden bij  het versierde beeld van de donderheilige gelegd ter beschikking van de geïnteresseerden.

30 september 2014, Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de  kinderen van de Nevelse scholen.  Zo'n honderdvijfentwintig Nevelse schoolkinderen en hun leraars  stapten door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de vijfde keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. Het is de bedoeling om vanaf 2014 deze wandeling jaarlijks te laten doorgaan op de laatste dinsdag van september (in plaats van de dinsdag voor elf november) voor de leerlingen van het zesde leerjaar van de Nevelse scholen. De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever, Hugo Schaeck en André Bollaert langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Bij de aanvang van de wandeling kregen alle kinderen een poppy opgespeld. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen  langs het kanaal zo'n eeuw geleden. De wandelingen werd ontbonden aan de erepark op het kerkhof van Landegem waar enkele gesneuvelden van de gevechten aan het kanaal tijdens de Groote Oorlog werden begraven. Alle kinderen en hun begeleiders kregen voor het huiswaarts keren de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door onze heemkring. Dank aan de leerkrachten-begeleiders en de kinderen voor hun interesse en positieve houding tijdens en na de wandeling.

17 september 2014 , voorstelling van het boek  “Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele van nabij en in een ruimere context bekeken” in de empire hall  van het vroegere kasteel van Nevele die ons door de familie Schelstraete ter beschikking werd gesteld. 35 aanwezigen. Ons  laatste tijdschrift van 2014, een dubbelnummer, was een geslaagde samenwerking tussen de dienst erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen en de heemkundige kring. Het boek werd op een groot scherm voorgesteld door de auteurs waarvan Luc Bauters, archeoloog van de provincie Oost-Vlaanderen,  het leeuwenaandeel  van de presentatie voor zijn rekening nam.  De hoofdauteur drukte ook zijn tevredenheid uit over de voor hem uitzonderlijk vruchtbare samenwerking tussen professionele erfgoedonderzoekers en vrijwilligers, waarbij de een de ander stimuleert en vice versa. Zo bekomt men een groter draagvlak ter plaatse en vindt men meer weerklank in het Nevelse. Na de voorstelling werd door de heemkring een receptie aangeboden.

Zondag 12 oktober 2014, Herinneringswandeling DE SLAG BIJ OVERBROEK onder leiding van ons bestuurslid Alex Dhondt.  Om 14u30 trokken 43 enthousiaste wandelaars mee in de voetsporen van gids Alex Dhondt voor een leerrijke en verhelderende wandeltocht langs het Schipdonkkanaal tussen de Kalebrug in Merendree en de spoorwegbrug in Landegem. De uitdrukking “ze waren van heinde en verre gekomen” was hier wel op zijn plaats. Zo hadden we het genoegen om een delegatie te mogen ontvangen van de heemkring van Westerlo waaronder een achttal verwanten van Jozef Nikolaas Warpy die hier op 13 oktober het leven liet. We mochten ook de heer Stéphan Buyle uit Brussel verwelkomen, een verre verwant van wachtmeester Alphonse Roelants die ook op 13 oktober de dood vond langs het kanaal.

De Slag van Overbroek is een vergeten veldslag uit de Groote Oorlog die op 13 oktober 1914 plaatsvond langs het Schipdonkkanaal tussen de Kalebrug en de spoorwegbrug op het grondgebied van Landegem en Merendree. Tien Belgische soldaten en officieren lieten er het leven in heroïsche strijd tegen een Duitse overmacht zodat honderden van hun medestrijders ongehinderd hun terugtocht richting IJzer konden verder zetten. Aan Duitse zijde vielen minstens elf doden.

Aan het monument van brigadier Donny, in de omgeving van de spoorwegbrug van Landegem, werd een kort huldemoment ingelast. Hans Wille speelde er de Last Post als eerbetoon aan de slachtoffers van deze vergeten veldslag.

Door de aandacht te vestigen op deze gebeurtenis wil Het Land van Nevele deze vergeten episode uit onze lokale geschiedenis uit de vergeethoek halen opdat dit nooit zou vergeten worden. En wie er op  12 oktober bij was en het verhaal van Alex gehoord heeft zal dit zeker voor altijd bijblijven.

Zondag 14 december 2014, winteraperitiefgesprek in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele te Hansbeke, 24 aanwezigen. Alex Dhondt bracht op een sublieme wijze het verhaal van de Slag bij Overbroek, een vergeten veldslag uit de Eerste Wereldoorlog langs de boorden van het Schipdonkknaal. Hij deed dit op een totaal andere manier dan hij voorheen had gedaan. Ditmaal werd hoofdzakelijk aandacht besteed aan de militaire acties die de slag vooraf gingen en de militaire acties op de dag zelf en de spreker legde uit waarom en in welke omstandigheden de legerleiding deze beslissingen nam en wat de gevolgen ervan waren. De spreker waagde zich er ook aan een goed geargumenteerd oordeel te vellen over deze beslissingen en de gevolgen ervan.  Dank zij de heldenmoed van enkele Belgische militairen en het haast feilloos uitvoeren van de ontvangen orders werd de opmars van de Duitsers voor één dag gestuit. 

We verleenden onze medewerking aan:

Open Monumentendag op zondag 14 september 2014 onder leiding van ons bestuurslid Hugo Schaeck. Het grootste erfgoedevenement in ons land was in  Hansbeke en Merendree opnieuw een succes met naar schatting zo'n duizend bezoekers. Enkele van onze bestuursleden waren actief als gidsen en stelden de brochure en de speciale infokrant samen (André Bollaert, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever).  In Merendree kon de oude gerestaureerde schuur van de hoeve Leenesonne langs de Alsemweg bezocht worden en in Hansbeke werden de deuren open gesteld van het “omgekeerde huis”, een prachtig gerestaureerde woning uit het begin van de 18de eeuw in de Begijnhoflaan en het voormalige café De Reisduif op de hoek van de Warandestraat en de Vaartstraat. De drie opengestelde monumenten waren met elkaar verbonden door een bewegwijzerde fietstocht.

Elf novemberherdenking in Merendree. Op dinsdag 11 november 2014 werd het einde van de Eerste Wereldoorlog plechtig herdacht in Merendree. De herdenking  van dit jaar , georganiseerd door het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018, had een speciale betekenis voor Merendree want dit jaar was het honderd jaar geleden dat de “Slag bij Overbroek” hier op 13 oktober 1914 plaats vond langs de oevers van het Schipdonkkanaal.  Voor deze gelegenheid was  de standaard van het Eerste Regiment Gidsen  na honderd  jaar terug naar  Merendree gebracht dank zij de bemiddeling van ons bestuurslid  Alex Dhondt die ook de leiding van de plechtigheden op zich nam.

De plechtigheid begon aan de Kalebrug over het kanaal vanwaar de talrijke aanwezigen stoetsgewijs achter de standaard van het Eerste Regiment Gidsen richting kerkplein trokken voor een pakkende hulde. Door de Landegemse schoolkinderen en tal van Nevelse verenigingen, waaronder onze kring,  werden op het kerkplein van Merendree bloemen neergelegd aan het monument van de gesneuvelden van beide oorlogen. Op dit kerkplein lag vroeger het kerkhof van Merendree waar de gesneuvelde Belgische soldaten in oktober 1914 aanvankelijk werden begraven.

Het sluitstuk van de officiële  plechtigheid was een eredienst in de kerk van Merendree die werd voorgegaan door diaken Johan Van Heirzeele. Naast de standaard van de gidsen zorgden ook de afdelingsvlaggen van de lokale strijdersbonden voor een ongewoon kleurrijke kerk die voor deze plechtigheid was volgelopen. Met het Belgisch volkslied en de hymne van de Vlaamse Gemeenschap werd de plechtigheid afgesloten. Daarna werden de genodigden  in het parochiaal centrum verwacht voor een receptie aangeboden door de gemeente Nevele. Daar konden ze ook een tentoonstelling bekijken van de Slag bij Overbroek samengesteld door onze kring.  Naar jaarlijkse gewoonte werden daarna de benen onder de tafel geschoven in het restaurant De Lork in Landegem voor de feestmaaltijd van de NSB-bonden.

We hielpen mee aan de voorbereidingen van de organisatie van Erfgoeddag op zondag 27 april in Landegem (André Bollaert, André Stevens). Op de Erfgoeddag zelf ontvingen we tweemaal de historische lijnbus van de gemeente Ruiselede die de vroegere stelplaats  van de tram en de bus in Nevele aandeed.  Daar zorgden we voor een gegidste tentoonstelling over de de geschiedenis van de tram in Nevele en omgeving (André Bollaert).

We waren aanwezig met een infostand op de geschiedkundige en familiekundige boekenbeurs in Tielt op zondag 16 maart 2014 en het 49ste Congres Familiekunde Vlaanderen  in Nazareth op zaterdag 24 mei 2014.

We verzorgden een tentoonstelling over de Slag bij Overbroek in de parochiezaal in Merendree tijdens de “Mars van Antwerpen naar de IJzer” op woensdag 8 oktober 2014 (Alex Dhondt).

Ons bestuur vergaderde tweemaandelijks en nam deel aan de vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen ingericht door Erfgoedcel Meetjesland en de Erfgoedcel POLS. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie,  toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen.

Op zaterdag 27 september maakten we met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar Ename waar we de Ottoonse kerk met de 1000-jaar oude muurschilderingen bezochten. Het was een van onze leden, het Architectenbureau Van Acker uit Nevele, dat destijds de restauratie van dit uniek gebouw in goede banen leidde.  Tussen 10 en 12 u werden we verwacht in het PAM (Provinciaal Archeologisch Museum) voor een gegidst bezoek aan de internationale tentoonstelling “De erfenis van Karel de Grote 814-2014”. In de namiddag werd het MOU (Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen) bezocht. 

Tijdens het middagmaal op de Oudenaardse markt verrasten de bestuursleden hun jarige voorzitter met de bundeling van een reeks van zijn  vroegere artikels over Poesele onder de titel: “Poeselse bloemen uit het heemkundig werk van André Bollaert hem aangeboden op zijn 65e verjaardag.” Zoals uit de inleiding van erevoorzitter Jan Luyssaert blijkt was onder de doorzichtige codenaam “André 65” hiervoor heel wat e-mail correspondentie vooraf gegaan tussen de bestuursleden onderling zonder dat hun voorzitter hier iets van merkte. André dankteiedereen van harte voor de fijne attentie hem namens het bestuur van de kring werd aangeboden naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag. Poeselse bloemen ... heeft hem werkelijk aangenaam verrast maar hij voegde eraan toe “dat er nog zoveel te schrijven en op te zoeken valt over onze dorpen en ook over Poesele. Het is allemaal zo boeiend en verrijkend; dus doen we maar op de ingeslagen weg verder.”

We zijn ingegaan op de uitnodiging van FARO, COMEET en Heemkunde Vlaanderen om in het voorjaar van 2015 actief onze medewerking te verlenen aan het educatief project “Buurten met erfgoed” een project dat scholen meeneemt op een zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. 

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 517  geregistreerde bezoeken voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of aperitiefgesprek.

Ons erfgoedcentrum ontving ook dit jaar diverse schenkingen van onder meer mevrouw Sarah De Vos en mevr. Pia De Poorter, dr. Paul Huys en de heren Antoine Ardeel, Robert Bockaert, Gilbert Declercq, Antoine Maenhout, Valère Ros en Hugo Schaeck.

We verstuurden zeven nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief  wordt nu aan 590 mailadressen verstuurd.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” heeft nog steeds haar tijdelijk onderkomen in de Steenhove, Veldeken 41 in Nevele.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen driemaal, waarvan één dubbelnummer in vierkleurendruk, goed voor 382 blz. lokale geschiedenis.

Op 31 december 2014 telden we 447 abonnees op ons tijdschrift tegenover 460 in 2013.

Enkele van onze bestuursleden gidsten bezoekers (Alex Dhond, Arnold Strobbe) en gaven lezingen in het werkgebied van het Land van Nevele (Jan Luyssaert) en gidsten menige groepen volwassenen en kinderen om en rond de donjon van Nevele (Hugo Schaeck).

We werkten mee aan enkele publicaties zoals “Gent tijdens de Groote Oorlog” (Stefaan De Groote),  “Boer zoekt land” (André Stevens), “Liber Amicorum prof. Musschoot” (Jan Luyssaert)

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 1023 (juni) en maximum 1654 (januari)  bezoekers. Zo noteerden we in 2014 in totaal 15.944 bezoekers.  Iets meer dan een kwart van de bezoekers van onze website zijn regelmatige bezoekers, bijna driekwart zijn totaal nieuw, ook het aantal buitenlandse bezoekers neemt toe. Onze website wordt beheerd en bijgewerkt door secretaris Patrick Tuytschaever.  

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van onze tijdschriften van 1986 tot en met 1990  zodat op dit moment alle tijdschriften van 1970 tot en met 1990 digitaal consulteerbaar zijn op onze website.

Eind 2013 gaf onze ondervoorzitter Stefaan De Groote het startschot voor een Facebookpagina van onze kring. Men kan de pagina bezoeken op:  www.facebook.com/landvanneveleOnze 1000ste volger werd genoteerd op 13 november 2014. Het was Karel Vandenbussche uit Landegem. Van het bestuur kreeg hij onze publicatie over het aloude kasteel van Nevele als geschenk. Op de laatste dag van het jaar was dit aantal opgeklommen tot  1036 volgers.

Verscheidene van onze bestuursleden zijn actief in gemeentelijke erfgoedorganisaties en in gemeentelijke en intergemeentelijke werkgroepen die zijn opgericht rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Een delegatie van ons bestuur was ook aanwezig op de jaarvergadering  van het Cyriel Buysse Genootschap.

Op 3 oktober 2014 overleed onverwacht Carlos Lips. Carlos was een van de grootste verzamelaars uit de streek van oude postkaarten. Voor Het Land van Nevele en ook voor de Erfgoedcel Meetjesland  is hij steeds een onuitputbare documentatiebron geweest waarop de kring op elk moment steeds  een beroep kon doen. Omwille van deze verdienste werd hij in 2002 opgenomen in de Orde van de Nevelse Huwier. We bieden hierbij aan zijn familie ons oprecht medeleven aan. 

 

2013

We organiseerden:

Zondag 24 februari 2013, jaarlijkse algemene vergadering in het lokaal van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan, Dopershoek, Merendree met daarna lezing door Jan Luyssaert: De Protestanten in het Land van Nevele.

Zaterdag 6 april 2013, wandeling door historisch Drongen onder leiding van Willy Joos.

Zondag 19 tot donderdag 23 mei 2013 (Sinksenkermis Nevele), tentoonstelling NEVELE IN OUDE KAARTEN in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling. 1000 bezoekers. Voor deze unieke tentoonstelling werkten we samen met het Rijksarchief Gent, de Universiteit Gent, de gemeente Nevele en enkele privé-archieven en konden we rekenen op de financiële steun van de gemeente Nevele en Comeet-Erfgoedcel Meetjesland. Het was de eerste maal dat een dergelijke tentoonstelling in Nevele plaatsvond. Via oude landboeken, stafkaarten, kadastrale kaarten en luchtfotografie werden bepaalde delen van onze gemeente in de kijker gesteld zoals de bezoeker ze nog nooit zag. 

Zondag 14 juli 2013, uitdeling bedevaartvaantjes H.Donatus in de St.-Laurentiuskerk in Poesele.  

Zondag 13 oktober, lezing door André Bollaert: Prosper COCQUYT en de geschiedenis van de luchtvaart in België in het Auditorium bij de bibliotheek van Nevele te Landegem.

Dinsdag 5 november 2013, Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen en medewerking aan de proloog van het openingsweekend "100 jaar Groote Oorlog" van Comeet-Erfgoedcel Meetjesland.

Zondag 10 november 2013, Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog o.l.v. Alex Dhondt. De wandeling eindigde op het erepark van het kerkhof van Landegem met de Last Post.

Zondag 8 december 2013, winteraperitiefgesprek in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele te Hansbeke: Het stille verzet van de gemeentesecretarissen tijdens de Duitse bezetting door Jan Luyssaert.

 

We verleenden onze medewerking aan:

Open Monumentendag op zondag 8 september 2013. Het grootste erfgoedevenement in Vlaanderen was in Nevele ook een voltreffer met meer dan 1100 bezoekers. Enkele van onze bestuursleden bereidden de tentoonstellingen voor, waren actief als gidsen en stelden de brochure en de speciale infokrant samen (André Bollaert, Trees Coppieters, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever).

De officiële lancering '2014-2018 Herinneringen aan 100 jaar Groote Oorlog' van Comeet-Erfgoedcel Meetjesland op donderdag 10 oktober in zaal De Klaproos in Landegem (André Bollaert en Alex Dhondt).

We hielpen mee bij de organisatie van Erfgoeddag op zondag 21 april (Trees Coppieters) en de uitreiking van de Wendeprijs op 17 november (gastspreker prof. dr. Wim De Clercq). We namen deel aan de studiedag over de toekomst van het heemkundig erfgoed in Vlaanderen, ingericht door Heemkunde Vlaanderen, op 16 november in Mechelen (André Bollaert).

We namen deel aan de vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen ingericht door Erfgoedcel Meetjesland en werkten mee aan de realisatie van de banners die de vernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog aantonen in elke deelgemeente van Nevele.

We beantwoordden meer dan honderd vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen.

Op zaterdag 21 september maakten we met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar Frans-Vlaanderen. We bezochten er het vroegere textielstadje Hondschoote en Sint-Winoksbergen.

'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele', onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we meerdere studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie.

We verstuurden acht nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd, georganiseerd door erfgoedverenigingen die ons dit mededeelden.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” heeft nog steeds haar onderkomen in de Steenhove, Veldeken 41 in Nevele in afwachting dat ze opgesteld wordt in het nog in te richten cultuurhuis van de gemeente Nevele in Hansbeke.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen 4 maal, goed voor 459 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2013 telden we 460 abonnees op ons tijdschrift tegenover 457 in 2012.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, wordt maandelijks bezocht door 800 tot 1100 bezoekers. In 2013 noteerden we in totaal 11.710 bezoekers.  Iets meer dan een kwart van de bezoekers van onze website zijn regelmatige bezoekers, bijna driekwart zijn totaal nieuw, ook het aantal buitenlandse bezoekers neemt toe. Onze website wordt beheerd en bijgewerkt door secretaris Patrick Tuytschaever, hij wordt hierin bijgestaan door André Stevens.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde ervoor dat al onze tijdschriften van 1970 tot en met 1985 volledig kunnen geraadpleegd worden op onze website evenals een van de meest gezochte publicaties i.v.m. de leef- en woonomstandigheden tijdens de 17de en 18de eeuw “HET EINDE VAN DE ONVERANDERLIJKHEID” van Carl Schelstraete, Hilde Kintaert en Dorine De Ruyck. Deze studie werd samengesteld in opdracht van en uitgegeven door onze heemkring in 1986.

Eind 2013 gaf onze ondervoorzitter Stefaan De Groote het startschot voor een Facebookpagina van Het Land van Nevele. Men kan de pagina bezoeken op: www.facebook.com/landvannevele. Het is de bedoeling dat we naast onze nieuwsbrief trachten om zoveel mogelijk personen te bereiken om onze activiteiten en publicaties kenbaar te maken en de interesse voor ons erfgoed te bevorderen.

Een groot deel van onze bestuursleden is actief in gemeentelijke erfgoedorganisaties en in gemeentelijke en intergemeentelijke werkgroepen die zijn opgericht rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog.

In de loop van de maand september kwam Alex Dhondt uit Merendree onze bestuursploeg vervoegen.

Prof. dr. Wim De Clercq, bestuurslid van onze kring sinds 1994, ontving op dinsdag 7 mei in de schouwburg van het NTG de driejaarlijkse provinciale prijs 2012 voor historisch onderzoek voor kunstgeschiedenis en archeologie voor zijn studie: Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum. Transformaties in rurale bewoningsstructuur en materiële cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum.

(A.B.)

 

2012

We organiseerden:

26 januari: Hansbeke, Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbekedorp 10 a – om 13u30 “Het Land van Nevele op school” (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2012, afl. 2, blz. 115/116).

26 januari: Poeke, Kasteel van Poeke om 20 u – Gedichtendag, “Momenten van zijn” voorstelling gedichtenbundel Arnold Strobbe i.s.m. DF-Lotenhulle-Poeke (Zie. Het Land van Nevele, jg. 2012, afl. 2, blz. 117/119).

10 maart: Poesele, P.O.C. Paepestraat 7, “POESELE, ten westen van de zon” een literaire en muzikale avond om en ronde Monika van Paemel met de medewerking van Kris De Bruyne en Geert De Waele. Onthulling prozapaneel Monika van Paemel. Een organisatie van Verenigingsleven Poesele i.s.m. onze kring. (Zie. Het Land van Nevele, jg. 2012, afl. 2, blz. 120/125).

25 maart:   Landegem  - De Klaproos - Algemene ledenvergadering met rasverteller Jo Berten  die het had over ‘Kijkdames’  (Zie. Het Land van Nevele, jg. 2012, afl. 2, blz. 125).

27 en 28 mei:  Nevele - Sinksenkermis – Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – tentoonstelling - VOLKSPORT GEZIEN DOOR FOTOGRAAF RENE VAN DE WALLE -  meer dan 400 bezoekers –  en  “Herken jezelf of je familie op Nevele kermis en neem je foto mee naar huis”, Het Land van Nevele bezit een dubbele collectie niet afgehaalde foto’s van een kermisfotograaf van bijna 50 jaar geleden. Zo'n 20 personen herkenden zichzelf of hun familie en namen een foto mee naar huis. Onze scansessie was een groot succes. Vele Nevelaars brachten oude foto's mee die gezien het grote aanbod niet allemaal ter plaatse konden worden gescand. De meer dan honderd foto's uit het uitgebreide fotoarchief van gewezen persfotograaf René Van de Walle uit Landegem werden door de talrijke bezoekers met een nostalgische bril zorgvuldig bestudeerd en ontleed. Met dank aan erenotaris en mevrouw Alfred Duerinck voor het ter beschikking stellen van hun prachtige lokalen.

10 juli: Poesele - 28ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis van 8 u 30 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele. Het vaantje van dit jaar, een fotocollage, werd gerealiseerd door Sylvie Dekens uit Lotenhulle. In totaal werden 100 vaantjes gedrukt waarvan er 45 werden uitgereikt tijdens de zegening met de relikwie van de donderheilige.

6 november: Landegem - “Herinneringswandeling in het frontgebied van oktober 1918” waaraan alle kinderen van het zesde leerjaar van de zes Nevelse scholen deelnamen o.l.v. André Bollaert, Alex Dhondt, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, Patrick Tuytschaever en André Stevens. Aan de 115 deelnemende kinderen werd gratis een geïllustreerde brochure over de Eerste Wereldoorlog in Nevele aangeboden samengesteld door onze erevoorzitter Jan Luyssaert.

 

We verleenden onze medewerking aan:

22 april:Erfgoeddag in Nevele. Voor het thema “Helden” werd uitgebreid gebruik gemaakt van de publicaties in onze tijdschriften. Voordracht door ons bestuurslid Trees Coppieters.

23 juni: Statiekermis Hansbeke ingericht door Koen Degroote en handelaars en buurtbewoners om en rond het stationsgebouw dat tot verdwijnen gedoemd is. Tentoonstelling van een toekomstvisie van de stationsomgeving van midden de jaren zeventig van vorige eeuw door studenten van St.-Lucas Gent.

9 september:  Open Monumentendag in Nevele en Poesele van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Thema:  Woord, Muziek en Beeld. Met speciale aandacht voor Cyriel Buysse en Monika van Paemel, de orgelbouwersfamilie Lovaert en de tram die volledig uit ons straatbeeld is verdwenen. Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met vier bestuursleden (André Bollaert, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, André Stevens), voordracht van Trees Coppieters en het samenstellen van de brochure ( André Bollaert, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever). Het grootste deel van het voorbereidend werk voor de tentoonstellingen werd uitgevoerd door Patrick Tuytschaever.

We verleenden in het voorjaar onze medewerking aan de expo van het Regionaal Landschap Meetjesland en de projectweek van de St.-Paulusschool in Hansbeke. We werkten mee aan de tentoonstelling en het boek 100 jaar Veloclub Deinze (23 maart-4 augustus), We bezorgden beeldmateriaal voor de tentoonstelling en het jubileumboek over de Pierlalastoet te Ursel ter gelegenheid van deze 50ste folklorestoet op 9 september en voor de tentoonstelling bij de opening van de nieuwe gebouwen van het rustoord in Nevele op 7 oktober.

We  namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen  ingericht door Erfgoedcel Meetjesland en werkten mee aan de Cultuurhappening Meetjesland ingericht door Comeet. We werkten mee aan het project in opdracht van Comeet van fotograaf-kunstenaar Koen Degroote rond erfgoedvrijwilligers in het Meetjesland (Patrick Tuytschaever).  We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied.

We gaven enkele voordrachten en gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert en André Bollaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen in binnen- en buitenland.

Een groot deel van onze bestuursleden is actief in de gemeentelijke en intergemeentelijke werkgroepen die zijn opgericht rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog.

Op zaterdag 22 september maakten we met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar de Westhoek. We bezochten o.a. Westvleteren, Poperinge en Izenberge (Openluchtmuseum Bachten de Kupe). Onze bestuursleden waren ook goed vertegenwoordigd op de uitstap van het Cyriel Buysse Genootschap naar het vernieuwde In Flanders Fields Museum in Ieper waar onze gids speciale aandacht had voor twee Nevelse auteurs: Erwin Mortier en Cyriel Buysse.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. Ze was eveneens 11 zondagvoormiddagen open van 10 tot 12 uur en werd buiten de openingsuren door verscheidene studenten en vorsers bezocht. Enkele van hen werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie. Om de scanning van de vele aangeboden foto's en negatieven beter te kunnen verwerken werd een negatievenscanner aangekocht.

We verstuurden 8 nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd, georganiseerd door erfgoedverenigingen die ons dit mededeelden.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in de Steenhove, Veldeken 41 in Nevele in afwachting dat ze kan opgesteld worden in het nog in te richten cultuurhuis van de gemeente Nevele in Hansbeke.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen 4 maal, samen goed voor 502 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2012 telden we 457 abonnees op ons tijdschrift d.w.z. 18 minder dan het succesjaar 2011.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd totaal vernieuwd en wordt maandelijks bezocht door 800 tot 1000 bezoekers.

 

2011

We organiseerden:

 27 maart:   Nevele - Zaal Novy - Algemene ledenvergadering en lezing door prof. dr. Wim De Clercq “In het oudste Land van de Kale:  de boerengemeenschappen op de Kale-oevers tussen 500 vóór en 1200 na Chr.”53 aanwezigen. (Zie:  Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 3, blz. 83).

12 en 13 juni:  Nevele - Sinksenkermis – Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – tentoonstelling - “De buurtspoorweg en de tram in het Land van Nevele” -  meer dan 500 bezoekers.  (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 3, blz. 83-84 en afl. 4, blz. 3-62).                                   

10 juli: Poesele - 27ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis van 8 u 30 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele. (Zie Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 3, blz. 84).

 26 tot 30 augustus:  Merendree - Tentoonstelling en uitgave van een kunstfotoboek – “MERENDREE – portret van een dorp“  i.s.m. fotograaf-kunstenaar Koen Degroote. Meer dan 100 bezoekers. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 4, blz. 72-75)

 17 december:  Nevele - vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling - lezing “De ontginningsgeschiedenis van Nevele in de spiegel van zijn plaatsnamen” door Jan Luyssaert en voorstelling van het nieuwe boek over de Nevelse plaatsnamen i.s.m. de Stichting Achiel De Vos (zie elders in dit tijdschrift).

We verleenden onze medewerking aan:

22 maart:  Gent, Miat - MIAT i.s.m. Davidsfonds Landegem -  De nacht van de geschiedenis –  Lezing: Op vakantie! Sabena vliegt van België naar Congo” door André Bollaert.

1 mei : Tielt Erfgoeddag - Boekenstand op de 12de Genealogische Boekenbeurs in het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal, Generaal Maczekplein te Tielt (André Bollaert, Jan Luyssaert).

 29 mei, 26 juni, 6 augustusNevele -BELEEF NEVELE eens anders ….. een fiets- en huifkartocht waarbij de deelnemers konden kennis maken met de Nevelse auteurs en proeven van streekproducten. Een organisatie van UNIZO-Nevele en Grupo Principale i.s.m. Davidsfonds Landegem. Mede uitstippelen van de route en samenstelling van de brochure (André Bollaert).

 20 augustus:  Nevele - In Nevele(n) gehuld – eerste uit een reeks wandelingen, georganiseerd door de Meetjeslandse Gidsenvereniging en het Plattelandscentrum Meetjesland i.s.m. het gemeentebestuur van Nevele. Bezorgen van achtergrondinformatie en routebeschrijving (Erfgoedcentrum Het Land van Nevele).

 11 september:  Merendree - Open Monumentendag, thema:  Conflict.Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met vier bestuursleden van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure (Hugo Schaeck, André Bollaert, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever).

 2 oktober:  Deinze - Informatiestand op de27ste  Genealogische ontmoetingsdag in zaal Rekkelinge te Deinze van 9u tot 12u30 (André Stevens, Stefaan De Groote).

 2 oktober:  Nevele - Poëtische route in Nevele - een organisatie van Vormingplus Meetjesland i.s.m. Poëziecentrum Gent. Het verzamelen van informatie over Nevele en de Nevelse dichters en hun publicaties en het uitstippelen van de wandelroute (André Bollaert).

 We  namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen en de vergaderingen van de Expertencommissie Erfgoedbank ingericht door Comeet. We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, de Nevelse schrijvers  enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied. 

We werkten mee aan ‘Hoeven van het Meetjesland’ de jaarkalender die werd uitgegeven door de Marnixring Meetjesland (André Bollaert). We bezorgden informatie en documentatie voor de brochure en de tentoonstelling over de geschiedenis van de duivensport in Londerzeel en het boek van Jan Van de Casteele ‘Over Knesselare gesproken. Babbels in de aders van het dorp’. We bezorgden informatie en documentatie voor de viering van het 150-jarig bestaan van de Saint-Donatus parish in Iowa (Verenigde Staten).

We gaven enkele gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen.  

Onder de leiding van onze ondervoorzitter Arnold Strobbe bezochten we op zaterdag 13 augustus met onze bestuursleden de tentoonstelling: ‘Op het raakvlak van twee landschappen- De vroegste geschiedenis van Brugge’.

Op zaterdag 29 oktober bezochten we met onze bestuursleden onder de leiding van erenotaris Duerinck het domein van het 'Hof Duerinck' in de voormalige heerlijkheid Eegene in Schoonaarde (Dendermonde). Het huidige gebouw met de woonvleugel dateert uit het laatste kwart van de 18de  eeuw. Het werd opgericht als  buitenverblijf van kardinaal de Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen vanaf 1759 tot 1801 en abt van de abdij van Affligem die de heerlijkheid van Eegene in haar bezit had. In de woonkamer bevindt zich een classicistische schouw met de afbeelding van de kardinaal in een medaillon. Achter het woonhuis staat nog een kolossale tiendenschuur. In 1878 kwam deze riante herenwoning in het bezit van de familie Duerinck. De  bijgebouwen waren van 1878 tot ca. 1940 in gebruik als maalderij en olieslagerij. In 1982 werd het woonhuis beschermd als monument. Het Hof Duerinck was de woonplaats van de grootouders van de notaris, waaraan hij vele mooie herinneringen koestert. Daarna ging de tocht verder naar de abdij van Dendermonde waar Dom Justinus ons opwachtte en rondleidde. Na een kort bezoekje aan het Dendermondse begijnhof, keerden we vol nieuwe plannen  tevreden terug van deze extra monumentendag en werden al plannen gesmeed voor 2012.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek in Hansbeke was heel het jaar open op dinsdagavond van 20 tot 22 u. Ze was eveneens 9 zondagvoormiddagen open van 10 tot 12 uur en werd buiten de openingsuren door verscheidene studenten en vorsers bezocht. Enkele van hen werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie.

Aan de infrastructuur van ons erfgoedcentrum werden onder de leiding van onze secretaris Patrick Tuytschaever enkele verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. Zo werden bijkomende boekenrekken en kasten geplaatst, werden een nieuwe computer en printer aangeschaft en werd een nieuw ontleenprogramma voor onze bibliotheek geïnstalleerd.

We verstuurden 9 nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd, georganiseerd door erfgoedverenigingen die ons dit mededeelden.

 Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” staat sinds half juli opgesteld in de Steenhove, Veldeken 41 in Nevele in afwachting dat ze kan opgesteld worden in het nog in te richten cultuurhuis van de gemeente Nevele in Hansbeke.

 Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen 4 maal, samen goed voor 416 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2011 telden we 475 abonnees op ons tijdschrift d.w.z. 19 meer dan in 2010.

 Onze website, actief sinds 23 september 2000, telde al meer dan 80.000 bezoekers. De lokale pers was nooit veraf bij de organisatie van onze activiteiten en deze waaraan we onze medewerking hebben verleend.

 

2010

Het Land van Nevele stelt voor

HULDENUMMER JAN LUYSSAERT

Het Land van Nevele bestaat dit jaar veertig jaar en van alle bestuursleden en stichters van 1970 tekent er nog één voor present: Jan Luyssaert. Jan was de eerste voorzitter en is dit op vandaag nog steeds, maar sinds begin 2007 is het woordje ere aan zijn voorzitterschap toegevoegd. Als er in Nevele iemand is die het verdient om de titel van “erevoorzitter” te dragen dan is het Jan wel. Als hardwerkende, nooit aflatende, voorzitter is het dank zij Jan en zijn schare trouwe medewerkers dat Het Land van Nevele op vandaag tot een van de bloeiendste en productiefste erfgoedverenigingen van Vlaanderen mag gerekend worden. Als erevoorzitter werkt Jan op vandaag nog even hard of misschien zelfs nog harder voor zijn Land van Nevele als vroeger. Wie hieraan toch zou twijfelen moet maar eventjes onze tijdschriften en onze activiteiten van de laatste jaren overlopen.

Het blijft nog steeds een sterke prestatie van twee “allochtonen” (want dat waren Jan en Johan Taeldeman toen toch in Nevele) die in 1970 een heemkundige kring konden oprichten en er wisten het vertrouwen te winnen van enkele heemkundigen die, alhoewel ze slechts op een figuurlijke boogscheut van elkaar woonden, elkaar blijkbaar nog niet hadden gevonden.

Een bestuursgroep zo’n vier decennia samenhouden van een vijftiental mensen met een verschillende ideologische en filosofische gezindheid in het politiek zeer gevoelige Nevele ! Ik denk niet dat er iemand is in Nevele die dit zwart op wit op papier zou willen garanderen, gisteren niet, vandaag niet en morgen niet. Jan garandeerde niets maar hij deed het gewoon.

Het culturele palmares dat Jan de voorbije veertig jaar verzamelde vindt zijn gelijke niet en nog te weinig Nevelaars beseffen hoe belangrijk Jan als cultuurambassadeur voor Nevele is geweest en nog steeds is in en tot ver buiten Nevele. Maar men is zelden sant in eigen land en meer dan eens heeft Jan het respect voor het werk dat hij en zijn medewerkers van de heemkundige kring verdienen als het ware moeten afdwingen ook al kon en kan men er niet naast kijken.

Toen de idee stilaan vorm kreeg om ons veertig jarig bestaan, dank zij de medewerking van ons lid de heer graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke, te vieren in het fraaie historische kasteel van Ooidonk, ooit de burcht van onze heren van Nevele, ontstond de idee om onze erevoorzitter eens te verassen en te bedanken voor de vele jaren van goede leiding en goede samenwerking, voor de vele uren slaap die hij liet voor Het Land van Nevele en de ontelbare onbetaalbare uren vrijwilligerswerk die hij aan onze vereniging besteedde.

We vonden al snel enkele vrienden van Jan bereid om hun persoonlijk, heemkundig, literair of wetenschappelijk steentje bij te dragen en we zijn dan ook zeer verheugd dat we vandaag dit feestelijk ‘Huldenummer Jan Luyssaert’ aan Jan en onze leden als blijvend aandenken van onze vriendschap en waardering kunnen aanbieden.

De medewerkers aan het huldenummer zijn: Luc, Sebastiaan en Maika Luyssaert, prof. Anne-Marie Musschoot (voorzitter Cyriel Buysse Genootschap en voorzitter KANTL), prof. Johan Taeldeman (taalkundige, dialectoloog U.G.), Luc Van Durme (taalkundige, lid Koninklijke Commissie voor toponymie en dialectologie), Joris van Parys (biograaf van Cyriel Buysse), André Bollaert (voorzitter Het Land van Nevele), Wim Clercq (Vakgroep archeologie Universiteit Gent), Stefaan De Groote (ondervoorzitter Het Land van Nevele), Daniel D’Hooge (bestuurslid Het Land van Nevele), Hugo Schaeck (voorzitter OMD Nevele), Arnold Strobbe (ondervoorzitter Het Land van Nevele).

Graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke

ontving de Nevelse huwier omwille van zijn verdiensten i.v.m. het instandhouden van het kasteel van Ooidonk en het openstellen van het kasteel en de kasteeltuin voor het grote publiek.

De naam t’ Kint de Roodenbeke is een begrip in de Leiestreek en hij is onafscheidelijk verbonden met het kasteel van Ooidonk dat staat voor schoonheid: schoonheid van architectuur, schoonheid van natuur en schoonheid van landschap.

Het was de Brusselse advocaat Henri t' Kint de Roodenbeke die in 1864 het kasteel van Ooidonk en het 1200 ha groot domein kocht van de familie van baron du Bois de Nevele. Henri was in 1841 gehuwd met Zoé De Naeyer, de dochter van een rijke Gentse advocaat en katoenhandelaar. Na de verwerving van het kasteel werden onmiddellijk herstellingswerken uitgevoerd en in 1870 werd het gemoderniseerd zonder dat aan het fraaie 16de eeuwse Vlaams renaissance uitzicht werd geraakt. Op 26 mei 1900 verwierf Henri de titel van graaf , erfelijk voor de oudste zoon.

Als geen ander is de familie t’ Kint de Roodenbeke van het kasteel en zijn omgeving gaan houden en de familie heeft talrijke voorstellen afgewezen om de prachtige Leiemeersen rond Ooidonk geheel of gedeeltelijk te verkavelen. Naast graaf Juan hebben vooral zijn vader graaf Henri en zijn grootvader graaf Juan de moed gehad om nee te zeggen en andere oplossingen te zoeken voor de zware financiële eisen die het instandhouden van het domein stelt. Vanaf 1958 werd het kasteeldomein opengesteld voor het publiek.

Graaf Henri restaureerde het kasteel aan de buitenkant. Graaf Juan deed de binnenkant. Op tien jaar tijd werden alle zalen geschilderd, alle meubels gerestaureerd en alle stoelen, zetels en canapés die het nodig hadden opnieuw overtrokken.

De navolgende passage die genoteerd staat in het boek “Een nobel doel’ typeert de gehechtheid en de liefde van de graaf voor zijn Ooidonk. Hij vertelt hierin het volgende: "Als ik 's morgens opsta, is het eerste wat ik doe de deur openzetten en het kasteel bekijken. Hier in de Leiestreek is het licht elke ochtend, elke middag, elke avond anders. Bijgevolg ziet het kasteel er ook telkens weer anders uit. Hoe meer ik ernaar kijk, hoe meer mooie details ik bemerk. Ik zie natuurlijk ook de fouten en gebreken, de schade van de wind, regen en storm. Dat is de keerzijde van de medaille. Als je hier woont, valt je oog de hele tijd op herstellingen die moeten gebeuren.

Graaf Juan is de vijfde generatie t’ Kint de Roodenbeke die op het kasteel woont en net als zijn voorvaderen blijft hij zich constant inspannen om het domein dat naast het kasteel nog zo’n 140 ha weiden en bossen groot is zelfbedruipend te maken. Zo kunnen nog steeds ieder weekend vele wandelaars en fietsers genieten van het best bewaarde Leielandschap. De inspanningen die hij trotseert voor het instandhouden van het kasteel van Ooidonk en het openstellen van het kasteel en de kasteeltuin voor het grote publiek kunnen niet genoeg gewaardeerd worden. Denken we hierbij ook aan de Leiecruises vanuit Deurle die beginnen met een bezoek aan Ooidonk, de Schotse dagen in augustus, de Lifestyle tuinbeurs (volgende week), de openlucht opera Carmen op 16,17 en 18 september, de talrijke kunstbiënnales, en nog zoveel meer.

Met onze heemkundige onderscheiding de Nevelse huwier wil onze kring aan de graaf zijn dankbaarheid en waardering tonen voor wat hij voor ons en onze streek doet en betekent.

We organiseerden:

28 maart
Bachte-Maria-Leerne, Kasteel van Ooidonk – Viering veertig jaar Het Land van Nevele met receptie – Huldiging erevoorzitter Jan Luyssaert en toekenning Nevelse huwier aan graaf Juan t’Kint de Roodenbeke. Voordracht: "Van kooplieden tot edelen: de familie della Faille, ca. 1550-1650" door prof. Dr. René Vermeir (Universiteit Gent). 100 aanwezigen.

Graaf Juan t' Kint de Roodenbeke en de bestuursleden van Het Land van Nevele onder het waakzaam oog van Alexander Farnese

 

11 april
Opening van “Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, de nieuwe bibliotheek van onze kring.

15 april – 27 augustus
Poesele – Sint-Laurentiuskerk – “Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen…” Tentoonstelling van een selectie doodsbrieven uit de eerste helft van de 20ste eeuw uit enkele gemeenten van het Land van Nevele (Lotenhulle, Meigem, Nevele en Poesele).

23 – 24 mei
Nevele – vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – dubbeltentoonstelling – “Veertig jaar Het Land van Nevele” en “Het Land van Nevele veertig jaar geleden” – 500 bezoekers.

18 juli
Poesele - 26ste uitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

9 september
Poesele, Sint-Laurentiuskerk – lezing “Donatus de donderheilige, gisteren en vandaag” door André Bollaert en ppening van de tentoonstelling “Donatus de donderheilige”.

12 – 19 september
Poesele, Sint-Laurentiuskerk – “Donatus, de donderheilige”, tentoonstelling over de verering van de heilige Donatus in de katholieke wereld en in het volksgeloof, 423 bezoekers. Met gidsbeurten op 11, 17 en 19 september

19 september
Nevele - “Wandeling door het Middeleeuwse Nevele” onder leiding van Jan Luyssaert, 74 deelnemers - Verbroederingsdag met onze collega’s van De Roede van Tielt die net als Het Land van Nevele in 1970 werd opgericht. Ze bezochten ons met 28 van hun leden.

25 september
Landegem – “Buysses literaire erfgenamen” - Literaire avond rond en met Monika van Paemel en Erwin Mortier in de Klaproos, het auditorium bij de bibliotheek en toekenning van de Nevelse Huwier aan beiden. Met de medewerking van prof. Dr. Em. Anne-Marie Musschoot, Trees Coppieters, Jan Luyssaert en André Bollaert.

10 oktober
Hansbeke - Erfgoedcentrum Het Land van Nevele - “Het Land van Nevele vertelt” was een verteldag voor jong en oud met Jan Luyssaert, Trees Coppieters, en André Bollaert over literatuur, spook- en andere verhalen en de oorsprong van onze straatnamen. Met medewerking van de Nostalbus van Comeet.

7 november
Landegem – “Herinneringswandeling in het frontgebied van oktober 1918” o.l.v. Jan Luyssaert met 58 deelnemers.

9 november
Landegem - “Herinneringswandeling in het frontgebied van oktober 1918” voor alle Nevelse schoolkinderen o.l.v. André Bollaert, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck en André Stevens. Aan de 250 deelnemende kinderen werd gratis een geïllustreerde brochure over de Eerste Wereldoorlog in Nevele aangeboden samengesteld door Jan Luyssaert.

14 november
Tielt – Verbroederingsdag met De Roede van Tielt in Tielt.


We verleenden onze medewerking aan:

19 februari
Onthulling monument ter ere van Cyriel Buysse met o.a. onze rondreizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel”. – gelegenheidstoespraak door Jan Luyssaert over de vieringen van Buysse in Nevele.

23 maart
De nacht van de geschiedenis – “Geschiedenis van het bid- en devotieprentje” door Claude Ghekiere (VVF-Deinze) in De Klaproos, het auditorium aan de bibliotheek te Landegem. Een organisatie van het DF-Landegem. – “Tussen hemel en aarde - Funeraire geschiedenis van Lotenhulle” door Arnold Strobbe en Marc Van Acker in de kerk van Lotenhulle. Een organisatie van DF-Lotenhulle-Poeke.

25 april
Boekenstand op de 11de Genealogische Boekenbeurs in het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal, Generaal Maczekplein te Tielt.

25 april
Erfgoeddag – “Fake” - Hansbeke - logistieke steun en lezing door ons bestuurslid dr. Wim De Clercq.

26 en 27 juni
“Het verenigingsleven in Hansbeke” - Fototentoonstelling ingericht door Oud-Hansbeke in de Hansbeekse gemeentezaal. Fotomateriaal uit de collectie René Van de Walle.

12 september
Open Monumentendag in Hansbeke. Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met 3 bestuursleden van 10 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure (Hugo Schaeck).

2 oktober
Merendree - “Bogaardendag in de Dopershoek in Merendree” , boekenstand, tentoonstelling oude fruitsoorten en lezing (2 X) over “De vroegste geschiedenis van de fruitteelt in het Land van Nevele” (André Bollaert).

10 oktober
Boekenstand op de Genealogische boekenbeurs in Deinze.

11 en 12 december
Viering 50-jarig bestaan van de duivenmaatschappij “Eerlijk duurt langst” (Zeveren) in zaal BLO Leieland te Deinze. Medewerking aan de tentoonstelling en gelegenheidstoespraak (André Bollaert, Patrick Tuytschaever).


We namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen en de vergaderingen van de Expertencommissie Erfgoedbank ingericht door Comeet. We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en we werkten mee aan de rubriek “Liturgisch hoekje” in “Kerk & Leven Groot Nevele” (Julien Scherpereel).


We gaven enkele gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert en André Bollaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen. Op vraag van de gemeente Nevele gaven we advies voor nieuwe straatnamen in Nevele (Jan Luyssaert).


We werkten mee aan een publicatie van De Roede van Tielt over de vallei van de Zeverenbeek in Wontergem (Stefaan De Groote), aan “Beelden van een eeuw” in Het Nieuwsblad (Patrick Tuytschaever) en de promotiefilm over de Nevelandroute van Peter De Kemel (André Bollaert).


Ons bestuurslid Francine De Paepe stelde de indexen op de parochieregisters van Landegem samen. Ze werden uitgegeven in twee delen (dopen 1645-1802 en trouwen/begrafenissen 1646-1802) door VVF-Gent.


“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek in Hansbeke was vanaf de maand april (met uitzondering van 1 juli tot 15 augustus) elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. Ze was eveneens 8 zondagvoormiddagen open van 10 tot 12 u en werd buiten de openingsuren nog door een vijftal studenten bezocht. Zij werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie.

We verstuurden 9 nieuwsbrieven, een nieuw initiatief dat we in januari 2009 voor het eerst lanceerden, naar zo’n 500 mailadressen. Daarin kondigden we naast onze eigen werking ook de activiteiten aan georganiseerd door erfgoedverenigingen die ons dit mededelen.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” was op 19 februari te zien bij de onthulling van het monument ter ere van Cyriel Buysse. In maart was ze te bezichtigen in de gemeentelijke bibliotheek van Maarkedal.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen 4 maal, samen goed voor 448 blz. lokale geschiedenis en op 9 september verscheen de brochure Donatus de donderheilige (32 blz.). Op 31 december 2010 telden we 455 abonnees op ons tijdschrift d.w.z. 10 minder dan in het recordjaar 2009 (441 in 2008 en 438 in 2007).

Onze website, actief sinds 23 september 2000, telde al zo’n 68.000 bezoekers (waaronder meer dan 3000 Nederlanders en 1000 Amerikanen) de lokale pers was nooit veraf bij de organisatie van onze activiteiten en deze waaraan we onze medewerking hebben verleend.

(A.B.)