1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 |

 

2017

We organiseerden: 

Zondag 19 februari: 48ste algemene ledenvergadering met een opvoering van “De Biezenstekker” en de uitreiking van de Nevelse huwier. In De Cichorei in Nevele, 85 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2017, afl. 2, p. 130-137)

Zondag 12 maart: Aperitiefgesprek naar aanleiding van “35 jaar bibliotheek en erfgoedcentrum Het Land van Nevele” in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke met als gastspreker Filip Bastiaen, voorzitter van het Historisch Genootschap van het Meetjesland over: “De landsman van de politiemacht: veldwachters in de 19de eeuw”, 35 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2017, afl. 2, p. 138-139)

Zondag 23 april tot en met 20 mei: Erfgoeddag 2017. Tentoonstelling “Een mantel van zorg, een geschiedenis van de zorg in Nevele” en voorstelling van de nieuwe Nevelse reus “Zuster Wilfrieda”

Nevele kan prat gaan op een zorggeschiedenis van zeker 750 jaar. In 1268 wordt hier een hospitaal vermeld. Vermoedelijk dateert de stichting van dit hospitaal tijdens of kort na de regeerperiode van gravin Johanna van Constantinopel (+ 1244) die verscheidene hospitalen in Vlaanderen steunde, nieuwe oprichtte of liet oprichten.

De tentoonstelling belichtte enkele facetten van zorg in Nevele. Er werd gekozen voor de zorg voor de mensen, georganiseerd door de wereldlijke– of geestelijke overheid of de barmhartige burger. De tentoonstelling was “een geschiedenis”, niet “de geschiedenis”van de zorg in Nevele.

Als symbool voor de zorg in Nevele werd gekozen voor een mantel gemaakt door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarna kwam de idee om een reus of reuzin te maken die de mantel zou dragen waarbij iedereen zich zou kunnen herkennen in dit collectieve werk.De keuze viel op Zuster Wilfrieda, een kloosterzuster van de orde van de Heilige Vincentius à Paulo uit Deftinge; een orde die bijna 130 jaar instond voor de zorg in Nevele. In plaats van een eentonig zwart habijt krijgt ze een bontgekleurde mantel van zorg omgord. Het is geen louter christelijk symbool geworden maar een universeel symbool waarin alle religieuze en filosofische strekkingen zich in kunnen vinden. 150 aanwezigen op de openingsplechtigheid. Veel bezoekers, ook enkele groepen; aantal niet gekend.

Zondag 14 mei: DE HEREN EN DAMES VAN NEVELE, lezing met diavoorstelling door André Bollaert.Deze voordracht kaderde in de lezingenreeks 2017 “Geschiedenis in het Meetjesland”, een samenwerking tussen meerdere kringen met ‘historische’ inslag. 87 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2017, afl. 4)

Zondag 4 en maandag 5 juni: Sinksententoonstelling. Zaal De Cichorei, Nevele.“TE LAND, TE WATER EN PER SPOOR IN NEVELE”, tentoonstelling en diavoorstelling van de geschiedenis van de Nevelse bruggen en foto'svan meer dan een eeuw geschiedenis van het goederen- en personenvervoer in Nevele. Samenstelling en teksten: Luc Bauwens, André Bollaert,Jan Luyssaert m.m.v. Hugo Schaeck, André Stevens en Patrick Tuytschaever. Diareportage:Luc Bauwens. Vormgeving en realisatie tentoonstelling: Alex Dhondt. 550 bezoekers.

Tijdens de voormiddag hadden we het genoegen om, nauwelijks één jaar na ons 500ste lid het 600ste lid van onze vereniging te huldigen. Deze eer viel te beurt aan Jozef Standaert en zijn echtgenote Ani Van Haver uit Sint-Martens-Leerne. Zij zijn afkomstig uit Landegem en Nevele.

Zondag 9 juli: Uitreiking bedevaartvaantjes. 33ste en laatste uitdeling van bedevaartvaantjes van de Heilige Donatus in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. De beeltenis van de donderheilige op het prentje van dit jaar is ontleend aan het schilderij van Scheirs uit 1860 dat zich achteraan in de kerk bevindt. Met het in voege treden van het kerkenplan in Nevele zal vermoedelijk ook de kerk van Poesele onttrokken worden aan de eredienst. Zo werd op zondag 9 juli, na de hoogmis van 10 u 30 voor de 33ste en laatste maal een nieuw bedevaartvaantje van de 'donderheilige' uitgereikt.

De afbeelding van de heilige is geprojecteerd op een muur van stenen die symbool staat voor de onlangs gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk. Het vaantje met de rechte hoek rechts (25,5 x 18,5 cm) werd gerealiseerd door André Bollaert en Sylvie Dekens. Er werden 120 vaantjes gedrukt op 120 gr wit papier waarvan er 49 werden uitgedeeld in de kerk en 42 werden opgestuurd naar of afgehaald door verzamelaars van devotionalia. De overblijvende vaantjes werden bij het versierde beeld van de heilige ter beschikking gelegd van de geïnteresseerden.

Zaterdag 23 september: Bestuursuitstap.We waren met 20 deelnemers voor onze jaarlijkse bestuursuitstap die in het teken stond van geplande activiteiten rond de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Ho(o)rn(e) op de Grote Markt van Brussel op 5 juni 2018.

In de voormiddag bezochten we Zottegem waar Olivier Van Rode (voorzitter Cultuurwerking Sotteghem en Belgisch initiatiefnemer van het project 450 jaar Egmont & Horn) onze gids was. Na eventjes te hebben stilgestaan bij het standbeeld van Egmont bezochten we de kerk van Zottegem en de grafkelder van Lamoraal van Egmont. Vandaar gingen we naar het Egmontkasteel waar we een bezoek brachten aan de ridderzaal, de boekenzolder, de Napoleontische zaal en het bureau van de bibliothecaris. Na het middagmaal in de schaduw van Egmont in restaurant 'De Kring' op de markt van Zottegem reden we naar de Geuzenhoek (de wijk Korsele) in Sint-Maria-Horebeke zo’n 10 km verder.

Daar werden we opgewacht door een enthousiaste Wilfred De Jonge. We werden ontvangen in het voormalig protestants schooltje dat we bereikten via de Koning Willemdreef. Daar kregen we een interessante diareportage te zien over het ontstaan en de geschiedenis van de protestantse gemeenschappen in de Vlaamse Ardennen. De huidige protestantse gemeenschap telt nog zo'n 80 leden waarvan bijna de helft nog de wekelijkse zondagdienst bijwoont. Na een rondleiding rond het kerkhof (destijds geschonken door koning Willem I in 1820) en een bezoek aan de huidige kerk uit 1872 (gebouwd met giften uit de buurlanden en Engeland en Rusland) leidde onze gids ons naar het Protestants Historisch Museum Abraham Hans. Daarna gingen we zoals gebruikelijk, een natje nuttigen waarbij de keuze viel op de Ter Biestmolen in Zwalm.

Dinsdag 26 september: Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Meer dan honderdtwintig Nevelse schoolkinderen en hun leerkrachten stapten mee op door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zevende keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte.

De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Julie De Langhe en Hugo Schaeck langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken de brochure “1914-1918, Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

Zondag 8 oktober: Verkenningstocht door de vallei van de Kale tussen Merendree en Vinderhoute. De opbrengst van deze activiteit ging integraal naar de dagelijkse werking van Munnange in Oeganda. Munnange is een Belgische vzw met een centrum voor psychosociale begeleiding in Entebbe, Oeganda. Mensen komen naar het centrum met allerlei vragen rond alcoholverslaving, huiselijk geweld, mishandeling, stress, enz.

Munnange staat voor laagdrempelige, toegankelijke en gratis hulpverlening. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Gent. Maika Luyssaert, de dochter van onze erevoorzitter Jan Luyssaert, is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Gezien de grote opkomst van het aantal wandelaars werden vier gidsen opgetrommeld. Naast Jan Luyssaert namen onze bestuursleden Luc Bauwens en Alex Dhondt en natuurgids Stephan Boulez (Natuurpunt – De Ratel) de talrijke wandelaars op sleeptouw. De dag werd afgesloten met een reportage over de werking van Munnange en een gezellige kaas- en wijnavond met zo'n 120 gegadigden.


We verleenden onze medewerking aan:

Donderdag 16 februari: We traden op als medeorganisator van het erfgoedoverleg van Erfgoedcel Meetjesland in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele. Na de vergadering werd er met de collega's van de erfgoedorganisaties in het Meetjesland geklonken op het nieuwe jaar in het nieuwe Café Dhaenens.

Vrijdag 3 maart: lezing “Vogels in de kunst” door Mathias De Poorter in het Museum van Deinze en de Leiestreek. Een samenwerking van Natuurpunt Deinze, DF Deinze, Mudel, Dunsa en onze kring. 150 aanwezigen.

Zaterdag 29 april: Meer dan 130 jaar geleden verliet een Van Wanseele Nevele voor een onbekende toekomst. Vier generaties later keert een achterkleinzoon terug naar de geboortegrond van zijn overgrootvader. Medewerking aan de voorbereiding en de ontvangst op het gemeentehuis van Nevele van Armand en Amy Van Wanseele.

Vrijdag 5 mei: Voorzitter André Bollaert nam deel in het panel aan de studienamiddag van Heemkunde Vlaanderen in Dilbeek om toekomstige trekkers in te leiden in de methodiek van een Buurten met Erfgoed-traject. Nevele was in 2015 één van de piloottrajecten dat voor het erfgoedinhoudelijke werd gedragen door onze kring.

Donderdag 11 mei: Project 450 jaar Egmont en Horn. Voorzitter André Bollaert nam deel aan de werk- en overlegvergadering in het historische begijnhof van Breda met deelname van heem- en historische kringen uit België en Nederland.

Maandag 26 juni: Deelname van onze ondervoorzitter Stefaan De Groote aan de gesprekstafel ingericht door Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe organisatie conform het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

Zondag 26 augustus: Viering 300 jaar Handboogschuttersvereniging St.-Sebastiaan Merendree.

Gelegenheidstoespraak door erevoorzitter Jan Luyssaert en medewerking aan de tentoonstelling.

Zondag 10 september: Open Monumentendag in Landegem en Nevele – “Een eerbetoon aan Renaat De Rudder”. In 2017 was het 100 jaar geleden is dat Renaat De Rudder, een van onze Landegemse oorlogsvrijwilligers sneuvelde aan het IJzerfront. Op 12 oktober 1914, op 16-jarige leeftijd, meldt hij zich met vier Landegemse vrienden aan als oorlogsvrijwilliger. Aan het front groeide zijn ongenoegen tegen de hoofdzakelijk Franstalige militaire top terwijl het grootste deel van zijn Vlaamse kameraden-frontsoldaten enkel Vlaams sprak. Hij verzet zich sterk hiertegen en wordt zo een van de voorvechters van de Vlaamse Beweging. Ter gelegenheid van de 13de IJzerbedevaart werd zijn stoffelijk overschot, samen met dit van zeven andere Vlaamse gesneuvelden, in de crypte onder de IJzertoren bijgezet.

De opengestelde monumenten met tentoonstelling en aanwezige gidsen in Landegem waren: Het Blauw Huis, 't Schaaphof, Villa dokter Kluyskens en de hovenierswoning van de familie De Rudder. In Nevele werd de “Donjonwoning” als één van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2017 van Vlaanderen open gesteld. Een bewegwijzerde fietstocht verbond de Landegemse monumenten. Het Land van Nevele verzorgde de OMD-brochure. De leden van De Kunstgreep en de gemeenteschool Landegem verzorgden een kunsttentoonstelling over Renaat De Rudder en over de Eerste Wereldoorlog in 't Schaaphof. Aan de kinderzoektocht deden 55 kinderen mee. Bij elkmonument werden tussen de 400 en de 750 bezoekers geteld. Voor het Land van Nevele werkten mee: Hugo Schaeck (OMD-Nevele voorzitter), Vera Van Rysselberghe, André en Nelly Stevens, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en André Bollaert.

Vrijdag 6 oktober: Op de uitreiking van de tweede Vlaamse Onroerenderfgoedprijs in zaal Roma in Borgerhout was onze kring, op uitnodiging van de familie Schelstraete vertegenwoordigd door ons bestuurslid en Nevels OMD-voorzitter Hugo Schaeck en onze voorzitter André Bollaert. De donjonwoning van de familie Schelstraete kaapte er met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen de publieksprijs weg, een prijs waarvoor onze kring een intense campagne had gevoerd.

Vrijdag 13 oktober: Project 450 jaar Egmont en Horn. André Bollaert nam deel aan de werk- en overlegvergadering in de raadszaal van het stadhuis van Weert (Nederland). Daarna werden de belangrijkste plaatsen bezocht gelinkt aan de familie Horn en Filips van Montmorency o.l.v. Peter Korten voorzitter van 'De Aldenborgh Weert' en John van Cauteren conservator van het Gemeentemuseum Weert.

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober: '80ste verjaardag van de eerste Vlaamse Poëziedagen' een initiatief van de Deinse stadsdichter Luc Martens. Onze voorzitter André Bollaert en bestuurslid Luc Bauwens stelden een diareportage samen over de Vlaamse Poëziedagen o.l.v. Basiel De Craene in Bachte-Maria-Leerne (Ooidonk) en Merendree (Gerolfswal). Ze konden hiervoor rekenen op de medewerking van Eddy Vaernewyck en prof. Dirk de Geest.

Donderdag 19 oktober: Zuiddag. Net als vorig jaar schreef onze kring zich in voor de Zuiddag of Youcadag. Bij de Zuiddag voeren jonge studenten een dagtaak uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging. Daarvoor wordt €50 gestort aan de organisatoren. Die gebruiken het geld om een Derde Wereldproject te steunen. JarnoTuytschaever uit Eke inventariseerde er in ons erfgoedcentrum samen met zijn vader Patrick en Hugo Schaeck de schoolkaarten die zich in het archief van de heemkring bevinden. Deze oude kaarten, afkomstig van de scholen van Hansbeke, Nevele en Poesele zijn nu volledig geïnventariseerd en gefotografeerd. Mooi werk Jarno.

Woensdag 1 november: Reveil. Gemeentelijke begraafplaats Landegem. André Bollaert, Alex Dhondt en Hugo Schaeck werkten mee aan de voorbereiding van dit evenement dat aan zijn tweede editie toe was in Nevele.

Vrijdag 10 november: Nacht van de Meetjeslandse kerken. We verzorgden de gidsbeurten (Hugo Schaeck in Hansbeke en André Bollaert in Poesele) en stelden de tentoonstelling samen over de patroonheiligen van de kerk van Poesele. Deze tentoonstelling was nog te bezichtigen tot de tweede zondag van januari 2018. André Bollaert leidde ook het orgelrecital in Poesele in van Jos Mestdach met een korte lezing over de orgelbouwers Lovaert en hun plaats in de orgelbouwkunst tijdens de 19de eeuw.

Zaterdag 11 november: Herdenking wapenstilstand in Landegem. Met zo'n tweehonderd aanwezigen en een zestigtal deelnemende schoolkinderen en hun leerkrachten, kon teruggeblikt worden op een mooie en waardige herdenking van de slachtoffers van beide oorlogen. Onze erevoorzitter Jan Luyssaert hield de gelegenheidstoespraak tijdens de kerkdienst. Dit jaar werd speciaal aandacht besteed aan de gesneuvelden van Landegem en vooral aan zij die het leven lieten op het slagveld in 1917 namelijk Jules De Brabandere en Renaat De Rudder. NSB-Landegem had ervoor gezorgd dat enkele oude legerwagens de stoet begeleidden van de kerk naar het kerkhof. Daar werden door de schoolkinderen van Landegem teksten voorgedragen, witte ballonnen de lucht ingelaten en vredesduiven gelost.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op de nodige begeleiding voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 445 geregistreerde bezoeken (487 in 2016) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2017 diverse schenkingen onder meer van: Robert Bockaert, Brussels Parlement, Bernadette Dedapper, André De Ké, Maria De Vriendt, Paul Huys, André Huysse, Familie Leenknecht, Marc Martens, Royal Latem Golf Club, Emilien Standaert, Robert Van Tornhout, Hugo Verhaege en Elie Verleysen.

We verstuurden dertien nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 705 mailadressen verstuurd.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 702 (september) en maximum 986 (juli) bezoekers. Zo noteerden we in 2017 in totaal 9.694 bezoeken van 7.686gebruikers die 28.581 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van de tijdschriften Mensen van toen zodat op dit moment alle tijdschriften van Mensen van toen en van Het Land van Nevele van 1970 tot en met 2000 digitaal consulteerbaar zijn op onze website.

Onze Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op 31 december 2017 opklimmen tot 2.191(1830 eind 2016 en 363 eind 2015) volgers.

Ons bestuur vergaderde zes maal en nam deel aan de vergaderingen van Erfgoedoverleg Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Onze ondervoorzitter Arnold Strobbe stelde op 22 oktober zijn boek 'Hendrik Van Doorne. Een leven in de schaduw van Gezelle' in de kerk van Poeke voor en onze tweede ondervoorzitter Stefaan De Groote stelde op 3 december in het nieuwe stadhuis van Deinze het boek 'Geschiedenis van Deinze en 't Land van Nevele' m.m.v. Denis Pieters voor. Het boek werd ingeleid door onze erevoorzitter Jan Luyssaert. André Bollaert en Arnold Strobbe verzorgden op regelmatige tijdstippen korte volks- en heemkundige artikelen in de lokale edities van Kerk & Leven.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 542 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2017 telden we 631 betalende abonnees, ons hoogste ledenaantal ooit (545 in 2016 en 481 in 2015. (A.B.)

 

2016

We organiseerden:

Zondag 21 februari: 47ste algemene ledenvergadering. Zaal De Cichorei, Nevele.Lezing door de heer Bart Veeckmans, ‘ Wie waren de ‘Tantes’ in de gelijknamige roman van Cyriel Buysse? 89 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 97-98)

Zondag 13 maart: aperitiefgesprek. Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbeke.'Waartoe dient dit voorwerp?' 23 aanwezigen – (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 98-99)

Dinsdag 15 maart: historische wandeling door het centrum van Nevele. 'De gemeente door de jaren heen’ Wandeling met Jan Luyssaert en André Bollaert en de kinderen de Nevelse basisschool Klavertje Vier.. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 100)

Zondag 24 april tot en met zondag 8 mei: Erfgoeddag 2016.Sint-Laurentiuskerk Poesele. 'Rituelen uit de tijd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van Poesele’.350 bezoekers. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, p. 65-66)

Zaterdag 30 april: natuurhistorische wandeling in de Kalevallei. 'De Kalevalei historisch gerateld'. Een samenwerking tussen Natuurpunt De Ratel Nevele en onze heemkring o.l.v. Stephan Boulez en Jan Luyssaert. 51 wandelaars. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, 68-73)

Dinsdag 24 mei: C14 onderzoek donjon Nevele. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur van Nevele kon een nieuw C14 onderzoek worden uitgevoerd op de oudste delen van het gebouw. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, p. 73-74)

Zondag 15 en maandag 16 mei: Sinksententoonstelling. Zaal De Cichorei, Nevele.'Duitse bezetting in Nevele 1914-1918: affiches en verordeningen 450 bezoekers. In het Nevels gemeentearchief vonden we een uitgebreide collectie Duitse oorlogsaffiches uit de Eerste Wereldoorlog die vroeger aan onze gemeentehuizen hingen. Deze aanplakbrieven van de bezetter tonen hoe onze mensen in de oorlog moesten (over)leven. Het gaat over uiteenlopende zaken als opeisingen, invoeren van het Duitse uur, nieuwe wetten, verbod van feestelijkheden enz. Ook over de uitvoering van deze verordeningen vonden we nog sporen terug in het gemeentearchief. In de voormiddag hadden we het genoegen om voor de camera van TV-zender AVS Stijn De Winter uit Nevele als ons 500ste lid te huldigen.

Zaterdag 2 juli: zomeravondwandeling. Het natuurgebied vlakbij het kasteel van Ooidonk. Een samenwerking tussen onze kring, Natuurpunt Deinze Zulte en KGKE Deinze o.l.v. de natuurgidsen van de Ratel en met gidsbeurten door Em. Prof. Morgan De Dapper, Stefaan De Groote en André Bollaert. 170 deelnemers. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. , p. 74-76)

Zondag 10 juli: bedevaartvaantjes. Jaarlijkse uitdeling van bedevaartvaantjes van de Heilige Donatus in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. 48 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, 76-77)

Zaterdag 19 september: bezoek aan het Meetjesland. De jaarlijkse studiereis van onze bestuursploeg ging dit jaar naar het noorden van onze provincie. In de voormiddag werden we verwelkomd door Noël Ryheul in zijn Camera Obscura in Maldegem waar hij zijn unieke verzameling van film- en fotografieartefacten tentoon stelt. Na ons middagmaal in een restaurant de Lembeekse bossen werden we opgewacht door conservator Marcus Dauwe aan de ingang van het Baerdelaremuseum (Lembeke). Met veel humor en relativeringszin leidde Marcus ons door de duizenden voorwerpen die het museum telt en wist hij iedereen te boeien met zijn sappige verhalen. De leerzame dag werd afgesloten met een biertje op het gezellige terras van het museumcafé.

Dinsdag 27 september: wandeling. Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Meer dan honderdtwintig Nevelse schoolkinderen en hun leraars stapten door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zesde keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en Hugo Schaeck langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken een poppy en de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

Zondag 11 december: aperitiefgesprek. Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbeke. Waartoe dient dit voorwerp? Deel II was met 27 aanwezigen opnieuw een succes. Niet minder dan 54 voorwerpen waarvan de bezitter het gebruik niet kende werden herkend en beschreven door de aanwezige experten. De meeste voorwerpen werden net als de vorige keer herkend door Marcus Dauwe, de conservator van het Bardelaeremuseum in Lembeke. Voor sommige voorwerpen moesten we toch het antwoord schuldig blijven. Echter niet getreurd hiervoor want bij de aanwezigen klonk luid de vraag naar een derde sessie. (wordt vervolgd)

We verleenden onze medewerking aan:

Maart-mei: Tentoonstelling “De Hongaartjes – Belgisch-Hongaarse kinderacties (1923-1927 en 1946-1948) in KADOC-Leuven.. We coördineerden de medewerking uit onze streek aan deze tentoonstelling vanuit Erfgoedcentrum Het Land van Nevele met foto's en documenten van onze leden Carlos De Paepe, Walter De Smet, Roland Dhondt en ons eigen archief.

Zondag 3 april: Lezingen in het Meetjesland. Parochiaal Centrum Nevele. De Ontstaansgeschiedenis van de stede en vrijhede van Nevele en van zijn donjon. Lezing door Jan Luyssaert,59 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 65)

Dinsdag 26 april: Publicatieproject over de graven van Egmont en Horn. Onze erevoorzitter Jan Luyssaert en onze voorzitter André Bollaert vertegenwoordigden het Land van Nevele in het Europees parlement en het Brussels stadhuis tijdens de opstartvergadering van dit initiatief als voorbereiding van de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Horn op de Brusselse Grote Markt op 5 juni 1568. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 67)

Juli-augustus: Erfgoedborden. Tijdens de voorbije zomermaanden werden de bestaande erfgoedborden in Nevele herbestickerd. Dit gebeurde in samenwerking met heem- en erfgoedkringen uit het Meetjesland. In Nevele gebeurde dit in samenwerking met onze kring. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 77-78)

Zondag 11 september: Open Monumentendag. Poesele in de kijker met geleid bezoek aan de kerk, de oudste pastorie en het vroegere gemeentehuis. Van de 750 bezoekers bezochten er zo'n 600 erfgoedliefhebbers de kerk en waagden er zich 275, waaronder een vijftigtal kinderen, langs de 55 treden van de draaitrap naar de zolder en het dakgebinte van de kerk waar ze door Philippe en Wim van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen werden opgewacht. Op de infostand van Monumentenwacht in het portaal van de kerk kon iedereen terecht voor info over de werking van hun organisatie. In de kerk ontvingen Christiane en Vera de bezoekers en verdeelden er de brochures en de deelnameformulieren van de kinderzoektocht in en rond de kerk. Met meer dan zestig deelnemers was de kinderzoektocht van dit jaar de meest geslaagde van de voorbije jaren.Ook de oude pastorie uit 1757 in de Beentjesstraat (Trees Coppieters) en het laatste gemeentehuis van Poesele (Simon & Iris Dhoore-Kok) langs de Bredeweg kregen meer dan 300 bezoekers over de vloer.In de aanloop naar OMD stelde André Bollaert een beknopte historische erfgoedgids van Poesele samen die eind augustus in alle gezinnen van Nevele werd bedeeld. Er werd opnieuw een geïllustreerde brochure uitgegeven samengesteld door André Bollaert en Hugo Schaeck met een fietsroute door de deelgemeenten Poesele en Nevele. Naast Hugo en André werkten ook de bestuursleden Patrick Tuytschaever en Jan Luyssaert mee aan deze Open Monumentendag. Zij konden rekenen op de medewerking van onze leden Chris Fermon, Julie De Langhe en Roland Luttens en organist Dirk Mannekens.

Zondag 9 oktober: Bogaardendag. Gemeentelijke boomgaard in de Dopershoek in Merendree. Onze bestuursleden Jan Luyssaert en André Bollaert hielden er een korte lezing respectievelijk over 'De Dopershoek'en 'De vroegste fruitteelt in groot Nevele'.

Donderdag 20 oktober: Zuiddag.Op 20 oktober kwam Lisa Snoeck uit Landegem enthousiast aangefietst aan ons Erfgoedcentrum. Ze hielp er in de voormiddag Hugo Schaeck bij het catalogeren van onze collectie landkaarten zodat de inhoud van onze verzameling binnenkort raadpleegbaar is op onze website. In de namiddag stond er “Verkennen van het erfgoed in zijn omgeving te Nevele” met de camera op het programma. De regen speelde hier spelbreker en het werd een autotocht langs oude gebouwen en monumenten van Landegem, Merendree en Hansbeke met André Stevens als gids. De foto's kwamen in ons archief terecht en zullen te gepasten tijde aangewend worden. Bij de Zuiddag voeren jonge studenten eendagtaak uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging.  Daarvoor wordt 50 € gestort aan de organisatoren. Die gebruiken het geld om een Derde Wereldproject te steunen. 

Dinsdag 1 november: Reveil. Gemeentelijke begraafplaats Hansbeke. Samen met Vlakaf Hansbeke werkten we mee aan de voorbereiding van dit evenement dat in 2016 voor het eerst door de gemeente Nevele werd georganiseerd.

Zaterdag 5 november: uitdeling Poesels oorlogskrantje. Elk jaar, op de zaterdag vóór 11 november bezoekt een delegatie van het gemeentebestuur samen met de nationale strijdersbonden de monumenten van de gesneuvelden van beide oorlogen in de Nevelse deelgemeenten. Bij het bezoek aan Poesele werd een oorlogskrantje aan de aanwezigen uitgedeeld. Onze leden kregen het krantje toegestuurd samen met het laatste tijdschrift van 2016.

Woensdag 11 november: Herdenking wapenstilstand in Vosselare. Dit jaar stond de herdenking in het teken van de opgeëiste burgers en de weggevoerden. Een organisatie van het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018 met medewerking van onze bestuursleden Alex Dhondt, Jan Luyssaert, André Stevens, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. De Leuvense auteur Johanna Spaey was er een sterk gewaardeerde gastspreker aan het oorlogsmonument en in de kerk. Bij het buitengaan van de kerk kregen alle aanwezigen een postkaart aangeboden met een afbeelding van de vernielde kerk van Vosselare in 1918 en een passende tekst, 'Vermorzeld door de tijd’ van Johanna Spaey over haar overgrootvader uit Vosselare.Naar jaarlijkse gewoonte werden daarna de benen onder de tafel geschoven in het restaurant De Lork in Landegem voor de feestmaaltijd van de NSB-bonden. Ongeveer 150 personen namen aan een of meerder activiteiten tijdens de dag deel.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 487 geregistreerde bezoeken (526 in 2015) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

We gaven een gefundeerd advies voor diverse nieuwe straatnamen in Nevele en werkten actief mee, samen met VLAKAF en de GRCN met de gemeentelijke GIS-verantwoordelijke aan de nieuwe dossiers voor de straatnaamgeving van de trage wegen in Nevele.

Samen met Oud Hansbeke hielpen we mee aan het verzamelen van historische informatie voor het nieuwe beheersplan Hansbeke.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2016 diverse schenkingen onder meer van Emiel Cocquyt,Luk De Gheest, Stefaan De Groote, Patrick Depraet, Elsa Devreese, Rosa Everaert, Hermes Hautekeete, Koen Mortier, Patrick Saelens, Hugo Schaeck, Arnold Strobbe, Emmanuel Van Daele, Alex Van Maldeghem en Gino Verkest.

We verstuurden elf nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 650 mailadressen verstuurd.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 481 (juli) en maximum 873 (februari) bezoekers. Zo noteerden we in 2016 in totaal 10.224 bezoeken van 8.305 gebruikers die 30.468 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek. Ongeveer 2/3 van de bezoekers van onze website zijn regelmatige bezoekers, 1/3 is totaal nieuw.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van onze tijdschriften van 1996 tot en met 2000 zodat op dit moment alle tijdschriften van 1970 tot en met 2000 digitaal consulteerbaar zijn op onze website. In november 2016 sloten we ons aan bij het scanprogramma van de provincie Oost-Vlaanderen dat alle heemkundige tijdschriften van de provincie digitaliseert en aan de kring aanbiedt.

Onze Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op 31 december 2016 opklimmen tot 1830 (1.363 eind 2015) volgers. De erfgoedcel k.ERF (Noorderkempen) maakte een digitale publicatie over het gebruik van sociale media voor erfgoedverenigingen en wijkwerkingen. Het is wel leuk te zien dat ze onze FB-pagina als voorbeeld hier gebruikten.

Ons bestuur vergaderde vijf maal en nam deel aan alle vergaderingen Erfgoedoverleg Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie,  toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 465 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2016 telden we 545 abonnees (ons hoogste ledenaantal ooit) tegenover 481 in 2015.

(A.B.)

 

2015

We organiseerden:

Zondag 1 februari in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke. HOMMAGE AAN DICHTER ALBERT SPEEKAERT. Voorzitter André Bollaert bracht hulde aan deze letterkundige uit Vosselare die in 1964 met het tv-spel De verworpen hamerals eerste Vlaming de ANV-Visser Neerlandia-prijs voor drama ontving. Voordrachtkunstenares Trees Coppieters bracht op sublieme en ontroerende wijze het proza en de poëzie van Speekaert weer tot leven. 37 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2015, afl. 2, p. 3-20).

Zondag 22 februari in de gemeentezaal van Vosselare. 46ste algemene ledenvergaderingmet de Leuvense schrijfster Johanna Spaey. Lezing door de auteur en interview van de auteur door erevoorzitter Jan Luyssaert en ondervoorzitter Stefaan De Groote. 58 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2015, afl. 2, 87-88)

Zondag 24 en maandag 25 mei (Sinksen), tentoonstelling De meidagen 1940 in het Land van Nevele. Een foto- en overzichtstentoonstelling van de gebeurtenissen tijdens de meidagen 1940 in groot Nevele en de deelgemeenten in de onmiddellijke omgeving. Rond het Sinksenweekend was het ongeveer driekwart eeuw geleden dat de eerste Duitse troepen onze streek bereikten en onverwacht op hevig verweer botsten van het Belgische leger. Vele tientallen soldaten sneuvelden langs beide zijden en in Meigem en Vinkt was de burgerbevolking het slachtoffer van oorlogsmisdaden van de Duitse Wehrmacht. Het centrum van Nevele werd, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, gedeeltelijk verwoest.

De tentoonstelling was een realisatie van Alex Dhondt met de medewerking van Luc Bauwens, André Bollaert, Stefaan De Groote, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, André Stevens, Arnold Strobbe, Patrick Tuytschaever en Erik Waelput.

In meer dan 70 panelen werd een overzicht gegeven van de opkomst van het Nazisme en de bewapening van Duitsland, de samenstelling van het Duitse- en het Belgische leger, de annexaties door Hitler, het begin van de oorlog tot aan het Schipdonkkanaal, de gevechten om en rond het Schipdonkkanaal. Verder werd veel aandacht besteed aan de verwoestingen, de slachtoffers (militaire en burgerlijke) en de soldaten uit onze streek die hun leven gaven voor hun Vaderland. 537 bezoekers.

Zondag 12 juli – Uitdeling bedevaartvaantjes Heilige Donatus in Poesele – Na de hoogmis van 9 uur had de zegening plaats met de relikwie van de donderheilige en de 31ste uitdeling van bedevaartvaantjes. Het vaantje van 2015, op 150 exemplaren, werd gerealiseerd door Sylvie Dekens en André en Liam Bollaert. Het vaantje is een fotocollage waarbij de aandacht wordt getrokken op de fraai gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk. Het meet 20 op 28 cm met links de rechte hoek. De tekening van de donderheilige is van de hand van de Nevelse kunstenares Denyse Van Doosselaer die in maart 2015 in Nevele overleed. De afbeelding is genomen uit het eerste Donatusvaantje uit 1985 dat zij destijds ontwierp. Het vaantje van 2015 werd zo ook een eerbetoon aan deze overleden kunstenares. Na de hoogmis werden 105 vaantjes uitgereikt, 37 vaantjes werden opgestuurd naar of afgehaald door verzamelaars van devotionalia. De resterende vaantjes werden bij het versierde beeld van de heilige ter beschikking gelegd van de geïnteresseerden. Het was twintig jaar geleden dat nog meer dan honderd vaantjes tijdens de feestdag van de donderheilige werden uitgereikt.

Dinsdag 29 september - Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Zo'n tachtig Nevelse schoolkinderen en hun leraars stapten door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zesde keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, André Stevens en André Bollaert langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het kanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken een poppy en de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

Zondag 11 oktober - Herinneringswandeling DE SLAG BIJ OVERBROEK onder de leiding van ons bestuurslid reservekapiteinAlex Dhondt. Met de toestemming van de eigenaar van het kasteel Kervyn, Piet De Baets, kregen we een unieke kans om een bezoek te brengen aan het vergeten Duits monument in het kasteelpark waar het Duits verhaal door Alex werd gereconstrueerd. Vervolgens stapten we langs het kanaal en langs het slagveld van 13 oktober 1914 waar op die bewuste morgen 10 Belgische soldaten het leven lieten. Aan de hand van kaarten en foto’s werden de feiten en gebeurtenissen uitgelegd. De spoorwegbrug werd overgestoken voor een bezoek aan het monument van Robert Donny. Dit monument was het ankerpunt om ons even te verdiepen in de organisatie van het regiment Gidsen en de gesneuvelde militairen. De wandeling werd afgesloten aan het monument van André della Faille de Leverghem met het spelen van de Last post door Hans Wille. 40 deelnemers.

Woensdag 25 november in De Klaproos te Landegem –Meetjesland in de Grote Oorlog” een cultuur-historische avond over de Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland en voorstelling van het boek met dezelfde naam uitgegeven door uitgeverij de Klaproos.

Als heemkring wiens werkgebied zowel in het Meetjesland en de Leiestreek ligt voelden we het als een aangename plicht om de uitgave van het derde boek van Denis Pieters m.m.v. onze ondervoorzitter Stefaan De Groote mee te helpen promoten in het noorden van onze provincie. Denis Pieters bezit namelijk een ongelooflijk interessante verzameling fotomateriaal over de Eerste Wereldoorlog, een verzameling die hij nu aan het ontsluiten is via enkele publicaties.

Onze gastspreker was Em. prof. dr. Alex Vanneste van de Universiteit Antwerpen die ons op een boeiende en innemende manier onderhield over de geschiedenis van de dodendraad,de elektrische draadversperring aan de grens tussen België en Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog waarvan een groot deel was opgetrokken in het Noorden van onze provincie.

Na deze lezing werden de beide auteurs geïnterviewd door Sebastiaan De Coninck, beleidscoödinator van Comeet, over het tot stand komen van dit unieke historische lees- en fotoboek.

Tot slot stelde Siegfried Debaeke van uitgeverij de Klaproos de nieuwe uitgave voor. Tussendoor luisterden we naar  voordrachtkunstenares Trees Coppieters. Zij las voor uit “NIEMANDSLAND, gedichten uit de Groote Oorlog” van Tom Lanoye. De avond werd afgesloten met een receptie. 82 aanwezigen.

Zondag 13 december in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele te Hansbeke. Winteraperitiefgesprek met Alex Dhondt over Oorlogsrelikwieën uit de ondergrond. Met de medewerking van Ronny De Rocker. Onze spreker gaf een kortoverzicht van een reeks grondvondsten in onze streek die rechtstreeks te maken hebben met ons oorlogsverleden. Om dit zinvol te kunnen plaatsen werd dit verduidelijkt met een uiteenzetting over springstof en springtuigen, hun werking en het gevaar die deze tuigen tot op vandaag voor de achteloze vinder kunnen betekenen. De lezing werd geïllustreerd met foto’s, tekeningen en enkele vondsten zelf. 24 aanwezigen.

We verleenden onze medewerking aan:

Januari tot juni: “Buurten met erfgoed”, een pilootproject waarbij FARO, Heemkunde Vlaanderen en het Agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met Comeet de basisscholen van Nevele aanspoorde om het erfgoed uit de eigen omgeving sterker bij de lessen te betrekken. Eenzelfde project liep gelijktijdig in Geraardsbergen en Sint-Pieters-Leeuw. De ‘kinddeskundigen’ van de school (leerkrachten tweede graad) en de ‘erfgoeddeskundigen’ van gemeente (heemkring Het Land van Nevele) werkten samen aan een scenario van erfgoedproject over de schoolomgeving dat de school met de kinderen later uitvoerde. Voor de kinderen werd het een leerzame en leuke zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving.

Donderdag 9 juli: 30.000ste Last Post, de Nevelse inbreng  aan dit wereldevenement  georganiseerd door Brandweer Nevele  met meer dan 500 deelnemers. We verzorgden een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog en ons bestuurslid Trees Coppieters las voor uit het werk van Erwin Mortier.

Zondag 11 september: Open Monumentendag met als hoofdattracties het voormalige klooster, het station en de site van het vroegere kasteel van Hansbeke. Op de grens met Merendree konden de restanten van schuttersputten uit WO II bezocht worden en er waren gegidste natuurwandelingen in het park van het kasteel van Hansbeke. Een fietstocht van zo'n 15 tal kilometer met mogelijkheid tot bezoek aan een uniek pop up café in Merendree. Nieuw is ook het aanbrengen van QR-codes bij enkele monumenten. Er werd opnieuw een geïllustreerde brochure uitgegeven samengesteld door André Bollaert en Jan Luyssaert. Naast Jan en André werkten ook Patrick Tuytschaever, André Stevens en OMD-coördinator Hugo Schaeck mee aan deze Open Monumentendag. Ondanks het slechte weer in de namiddag konden de organisatoren rekenen op bijna duizend bezoekers.

Zondag 8 november: Concert voor orgel en zang in de kerk van Poesele gratis aangeboden door organist Jan Moeyaert en zijn echtgenote Helen Cassano met een inleidende voordracht over de Nevelse orgelbouwers Lovaert en hun plaats in de orgelbouwkunst tijdens de 19de eeuw door André Bollaert. 115 aanwezigen.

Woensdag 11 november: Elf novemberherdenking in Hansbeke – Met medewerking van onze bestuursleden Alex Dhondt, Jan Luyssaert, André Stevens, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. – In Hansbeke vielen er tijdens het eindoffensief van oktober en november 1918 27 dodelijke burgerslachtoffers waarvan vermoedelijk 17 door de gasaanvallen. Tijdens de 11-novemberherdenking werden deze burgers herdacht. Met de medewerking van de kinderen van het zesde leerjaar van de St.-Pauluschool van Hansbeke en Oud-Hansbeke. Naar jaarlijkse gewoonte werden daarna de benen onder de tafel geschoven in het restaurant De Lork in Landegem voor de feestmaaltijd van de NSB-bonden.

We waren aanwezig met een infostand op het 50ste Congres Familiekunde Vlaanderen in Antwerpen op zaterdag 14 maart en op de geschiedkundige en familiekundige boekenbeurs in Tielt op zondag 6 september.

We lanceerden naar de gemeente Nevele een voorstel om QR-codes te plaatsen aan alle plaatsen die met het Nevelse erfgoed en de geschiedenis van groot Nevele te maken hebben. De heemkring wil hier zorgen voor de teksten als de gemeente de materiële kant op zich te neemt (realiseren en plaatsen van de QR-borden). We werkten actief mee aan het proefproject dat gelanceerd werd naar aanleiding van OMD op zondag 11 september.

We bezorgden cultuur-historische informatie over pastoor De Craene, de Vlaamse Poëziedagen en de H. Gerulfus voor de opendeurdag van pastorie van Merendree georganiseerd door Wende op 22 maart.

Op zaterdag 19 september maakten we met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar Lessen waar we het geluk hadden om het “Hôpital Notre-Dame à la Rose” te bezoeken met een fantastische gids. In de namiddag bezochten we het Lucifermuseum, het Chantillykantmuseum, het Brouwerijmuseum, het Pijpenkabinet en het Sigarenmuseum in Geraardsbergen.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 526 geregistreerde bezoeken voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

Samen met Regionaal Landschap Meetjesland en Patrick Heyerick van Boomgaard Langeveld uit Kruishoutem slaagden we er in dat de aloude appelsoort de (Poekse) Winterparadijs in het najaar van 2015 terug in de handel kwam.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2015 en begin 2016 diverse schenkingen onder meer van  Chris Afschrift, Robert Bockaert, André Bollaert, Anne Criel-Speekaert, Roland Dhondt, Annie Dobbelaar, Greet De Wulf, Paul Huys, Rik Loobuyck, Fabienne Schepens en Roland Van Ooteghem.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” stond eind april begin mei opgesteld in Campus de Beuk in Aalter en tijdens de Nevelse sinksenkermis en de week daarop in de vroegere brandweerkazerne in Nevele naar aanleiding van de toneelopvoering 'Het recht van de sterkste ' door toneelvereniging Feniks.

We verstuurden elf nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 620 mailadressen verstuurd.

Enkele van onze bestuursleden gidsten bezoekers (Alex Dhondt, Arnold Strobbe) en gaven lezingen over aspecten uit de geschiedenis van het Land van Nevele (Jan Luyssaert, Arnold Strobbe, Stefaan De Groote).

Onze ondervoorzitter Stefaan De Groote werkte mee als co-auteur aan twee interessante publicaties rond de Eerste Wereldoorlog: Leie en Scheldestreek in de Grote Oorlog en Meetjesland in de Grote Oorlog.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 846 (september) en maximum 1.223 (mei) bezoekers. Zo noteerden we in 2015 in totaal 12.139 bezoeken van 9.779 gebruikers die 33.008 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek. Iets meer dan 70 % van de bezoekers van onze website zijn regelmatige bezoekers, bijna 30 % zijn totaal nieuw.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van onze tijdschriften van 1991 tot en met 1995 zodat op dit moment alle tijdschriften van 1970 tot en met 1995 digitaal consulteerbaar zijn op onze website.

Op Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op de laatste dag van het jaar opklimmen tot 1.363 volgers.

Ons bestuur vergaderde tweemaandelijks en nam deel aan de vergaderingen Erfgoedoverleg Meetjesland ingericht door Erfgoedcel Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en de Nevelse cultuurbeleidscoördinator en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 467 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2015 telden we 481 abonnees (ons hoogste ledenaantal ooit) tegenover 447 in 2014.

(A.B.)