1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 |

2018

We organiseerden:

Zondag 18 februari: 49ste algemene ledenvergadering met lezing door dr. Johan Decavele over 'Het Land van Nevele in de reformatietijd' en uitreiking van de Nevelse huwier aan Luc Bauters. 63 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2018, afl. 2, p. 92-95)

Zondag 25 februari: Wandeling 'Ooidonk: van wilde rivierbedding tot statig
renaissancekasteel' een samenwerking met Natuurpunt Deinze-Zulte en Dunsa; 150 à 200 wandelaars. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2018, afl. 2, p. 96-97)

Zondag 15 april: Met de Milieuboot op het Schipdonkkanaal tussen Deinze en Merendree en uitreiking van de Nevelse huwier aan Alex Dhondt; 60 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2018, afl. 2, p. 98-99)

Dinsdag 1 mei: JEAN DE NIVELLE is van ons!! Om 10 u 30 werd aan de kerk van Nevele een kunstwerk onthuld van de Nevelse kunstenaar en striptekenaar Gilbert Declercq. Het is de voorstelling van het Franse gezegde 'c'est comme le chien de Jean de Nivelle, il s'enfuit quand on l'apelle' (Het is zoals de hond van Jean de Nivelle, die weg loopt als men hem roept). Jean de Nivelle(s) is in de Waals-Brabantse folklore vooral gekend als de klokkenluider van de collegiale Sint-Gertrudis in Nijvel. Sinds de 17de eeuw is men hem gaan verwarren met Jan van Montmorency, heer van Nevele, en dat is tot voor enkele decennia zo gebleven.
Tijdens het herdenkingsjaar Egmont & Horn heeft onze kring deze gehistoriseerde blunder rechtgezet door Jean de Nivelle, eigenlijk Jan I van Montmorency-Nevele terug thuis te brengen met een kunstwerk dat van 1 mei tot 30 november 2018 bevestigd was aan de oostzijde van de kerk van Nevele, de kerk waarin hij in 1477 werd begraven. De onthulling gebeurde in samenwerking met Feestcomité Niet Versaegen Nevele dat na de onthulling de vijftig aanwezigen een drankje aanbood. Dit gebeuren trok ook de aandacht van de Franstalige pers in België met bijdragen in La Meuse en La Nouvelle Gazette.

Zondag 20 en maandag 21 mei: Sinksenkermis Nevele: Herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog met een diareportage en van de 450ste verjaardag van de terechtstelling van de graven Egmont en Horn met een tentoonstelling. Uitreiking Nevelse huwier aan Peter Korten en Olivier Van Rode. 750 bezoekers.
Voorzitter André Bollaert verwelkomde in de voormiddag de genodigden: 'Welkom op onze 24ste sinksententoonstelling in deze prachtige historische lokalen die ooit deel uitmaakten van de jeugdwoning van de grote Vlaamse schrijver Cyriel Buysse en die sinds 1981 eigendom zijn van van de heer en mevrouw Duerinck die de verwaarloosde gebouwen met veel smaak restaureerden. We bedanken hen dan ook van harte voor hun gastvrijheid, hun sympathie en hun warm hart voor onze vereniging.
Vanzelfsprekend komt de 100ste verjaardag van het einde van WO I aan bod vandaag met een diareportage die ons beelden laat zien van vandaag en honderd jaar terug. De hoofdbrok van de WO I-herdenking voor ons gebeurt echter vooral op 19 augustus met de passage van de Bevrijdingstocht en de onthulling van een nieuw monument voor de gesneuvelden in 1918 langs het Schipdonkkanaal.
Vandaag gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar een stuk geschiedenis dat in het teken staat van het herdenkingsjaar Egmont & Horn.
De voorzitter vertelde in het kort de geschiedenis van de familie van Montmorency-Nevele en hun belang voor het historische Land van Nevele. Daarna brachten Erik Wille en zijn accordeonist Luc De Sutter hun versie van een 'Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne' een oud Vlaams moordlied in 1577 over de terechtstelling van de graven Egmont en Horn.
Na een korte uitleg over de Nevelse huwier werd overgegaan tot de uitreiking ervan aan Peter Korten (Weert, Nederland) en Olivier Van Rode (Zottegem).
Het verhaal van de herdenking van 450 jaar Egmont & Horn begon voor ons op 26 april 2016. Een talrijke delegatie van medewerkers uit diverse landen werd er toen om 10 uur in het Europees parlement verwelkomd door onder andere de Europarlementariërs Jeroen Lenaers en Ivo Belet.
In zijn openingstoespraak vertelde ons Peter Korten, voorzitter van stichting De Aldenborgh uit Weert, dat men in 2013 de draad weer heeft opgepakt waar de voorgangers uit Zottegem en Weert een halve eeuw geleden gestopt waren met het project Egmont en Horn. Een van die voorgangers in Zottegem was Leon De Vos, toenmalig schepen van cultuur en de grootvader van Olivier Van Rode.
In de militiezaal van het Brusselse stadhuis werden de deelnemers in de namiddag verrast met een vooraf door Olivier Van Rode, voorzitter van Cultuurwerking Sotteghem, afgenomen interview met een autoriteit inzake het Hof van Filips II en de Nederlandse Opstand, namelijk prof. dr. Geoffrey Parker van de Ohio State University.
Daar waar de inbreng uit Nevele en ook uit Deinze eerder beperkt bleef, zagen we in Zottegem en Weert de herdenkingsactiviteiten uit de grond rijzen. In de Egmontstad Zottegem kwam men met niet minder dan 40 activiteiten aandraven om en rond Egmont. Cultuurwerking Sotteghem kon hiervoor rekenen op twee subsidies van 25.000 euro om een programma uit te werken in het jaar 2018 dat door de stad Zottegem officieel werd uitgeroepen tot het Egmontjaar.
Dit alles is vooral het werk van Olivier Van Rode alhoewel sommige kranten in hun bijdragen het anders laten uitschijnen; maar ja, 2018 is bij ons een verkiezingsjaar. Maar Olivier is een doorzetter die dit niet aan zijn hart laat komen.
Zo werd er in Zottegem al een musical opgevoerd en werkt men aan een wandtapijt van zo'n 20 meter geïnspireerd op het tapijt van Bayeux. Er zijn gidsbeurten, culinaire wandelingen, uitstappen, concerten, evocaties, lezingen, fietsroutes, kunsttentoonstellingen, sporttornooien, verbroe-deringen en uitwisselingen met andere Horn- en Egmontdorpen en -steden, een bloementapijt met een klank- en lichtfestival, de uitvoering van de Egmontouverture van Beethoven enz.
Tussendoor reisde en reist Olivier door het Vlaamse land en Nederland om zijn stad en zijn graaf van Egmont in de picture te stellen met onder andere zijn voordracht: 'De Graaf van Egmont 1522 - 1568. Zijn levensloop en zijn relatie tot Zottegem'.
Olivier Van Rode was vorig jaar in september ook onze gids tijdens onze bestuursuitstap naar Zottegem waar hij ons rondleidde en vol historische passie het verhaal van Egmont en Zottegem uit de doeken deed.
Als tegenprestatie zijn we van onze kant tevreden dat we in de werkgroep voor het bepalen van de nieuwe straatnamen in Deinze en Nevele er mede in slaagden om de Nevelse Berkenlaan, die evenwijdig loopt met de graaf van Hoornestraat, om te laten dopen tot Egmontstraat. En ik denk niet dat koning Filips II van Spanje hier nog iets kan aan veranderen.
Peter Korten zag het levenslicht in Weert en woont met zijn familie in het Belgische Molenbeersel. Beroepshalve is hij vermogensbeheerder. In 1995 trad hij toe tot het bestuur van Stichting de Aldenborgh die aangesloten is bij het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. In 2002 werd hij de dynamische voorzitter van de Aldenborgh en penningmeester van de LGOG. Sinds 2012 is hij ook penningmeester van Provisus, een vereniging die een lange traditie heeft van stimulering en ondersteuning van onderwijs, sport en cultuur in de regio Weert.
Peter Korten is ook actief in de schutterij als voorzitter van de Schutterij Sint-Barbara uit Tungelroy. Hij is betrokken bij heel wat instanties en initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk. Zo is of was hij onder andere voorzitter van de Stichting Cultuur Historische Publicaties Weert, voorzitter van de Stichting Weerter Publicaties, lid van diverse adviescommissies zoals Roerend Erfgoed en Beeldende Kunst van de gemeente Weert, lid van de ledenadviesraad KRO, initiator en coördinator van het Cultureel Historisch Zomerprogramma en het samenwerkings-verband met Geschied- en Heemkundevereniging het Land van Thorn, enz.
In december 2012 kreeg hij, zoals onze noorderburen dat zo mooi kunnen omschrijven, omwille van zijn vele bijzondere verdiensten, de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'.
Peter Korten is de laatste tijd een veel gelauwerde Limburger, en met reden. Zo kreeg hij dit jaar op zondag 18 maart uit handen van burgemeester Jos Heijmans van Weert als allereerste Weertenaar de Van Hornepenning. En eerlijk gezegd Peter, het was ook voor mij een waar genoegen dat ik er toen bij was.
Weert kleurt dit jaar Horne. Als je Weert binnenrijdt word je verwelkomd op reuzeposters door Filips van Montmorency en in alle straten hangen vlaggetjes van onze bekendste heer van Nevele. En de man in de straat kent zijn graaf Filips en spreekt er vol trots over. Dat kunnen wij hier in Nevele en Deinze jammer genoeg niet zeggen.
Net als Olivier is Peter een echte doorzetter, hij durft het aan om aan iedere deur aan te kloppen en heeft de reputatie over een uitgebreid relatienetwerk te beschikken. Ik heb me laten vertellen dat dit netwerk zelfs reikt tot in het Vaticaan.
Meer in details gaan over de vele verdiensten van beide heren zou ons te ver brengen maar als Het Land van Nevele zijn we hen vooral dankbaar dat ze samen met de graaf van Egmont onze bekendste heer van Nevele in de Europese belangstelling hebben gesteld. Het is ons dan ook met veel respect dat wij Peter en Olivier vandaag als prins opnemen in de orde van de Nevelse huwier en hen de daarbij horende versierselen overmaken.
Na de overhandiging werd aan de genodigden een receptie aangeboden en liet de meegereisde Frank Heijckers ons kennis maken met een miniatuur van het ruiterstandbeeld van Filips van Montmorency dat vanaf 2020 het nieuw aan te leggen gemeentelijk park van Weert zal sieren.

Dinsdag 5 juni: 'In het Land van Filips van Montmorency.' De fietstocht van zo’n 25 km liep over de deelgemeenten Nevele, Vosselare, Sint-Martens-Leerne, Deurle en Bachte-Maria-Leerne. Het was een organisatie van de heemkringen Het Land van Nevele en Arthur Verhoustraete en de historische kring Dunsa met de medewerking van OKRA-Nevele, Erfgoed Deurle, Bloso en Garage Wille. Onze gidsen waren Luc Bauters, André Bollaert, Eliane De Poorter, Piet Moerman, Hugo Schaeck en Raf Van Lerberge. De tocht werd in goede banen geleid door de seingevers van OKRA-Nevele. De deelnemers kregen een geïllustreerde brochure aangeboden samengesteld door André Bollaert i.s.m. Luc Bauters. Een aangepaste versie van de brochure verscheen in ons laatste tijdschrift van 2018. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2018, afl. 4, p. 52-65.)

 

Zaterdag 8 september tot 31 december: Tentoonstelling 'Poesele in de pers door de jaren heen' in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. Een tentoonstelling van krantenknipsels over Poesele van de 18de tot 20ste eeuw naar aanleiding van de inhuldiging van de hernieuwde dorpskern in Poesele.

Dinsdag 25 september: Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Juist geteld 198 Nevelse schoolkinderen en hun begeleiders stapten mee op langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Het was de negende keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. Dit jaar waren de gidsen André Bollaert, Alex Dhondt, Chris Fermon, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever en Hugo Schaeck.
Er werd verzameld voor de sporthal. Bij de start kregen alle kinderen een madeliefje opgespeld. Wat de klaproos voor de Britten, de korenbloem voor de Fransen was, was het Madeliefje voor de Belgen. De Belgische soldaten stopten in hun brieven geregeld gedroogde madeliefjes die ze vonden aan de oever van de IJzer.
De wandeling startte langs de Kale richting containerpark. Via de trekweg gingen we richting spoorwegbrug en staken die over richting Merendree tot aan het monument Donny. Daar maakten we rechtsomkeer om langs de linkeroever terug te keren tot aan het nieuw opgerichte oorlogsmonument. Na een korte tussenstop op Landegemdorp werd de wandeling ontbonden aan het ereperk op het kerkhof van Landegem. Langs het parcours stonden stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Na de wandeling ontvingen alle leerlingen een exemplaar van de speciale brochure die ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe monument op 19 augustus werd gedrukt.

Zaterdag 20 oktober: Wandeling langs de trage wegen van Landegem en Merendree met aandacht voor het oorlogsgebeuren in 1914 en 1918. De opbrengst van deze activiteit ging integraal naar de dagelijkse werking van Munnange in Oeganda. Munnange is een Belgische vzw met een centrum voor psychosociale begeleiding in Entebbe, Oeganda.
Mensen komen naar het centrum met allerlei vragen rond alcoholverslaving, huiselijk geweld, mishandeling, stress, enz. Naast Jan Luyssaert namen onze bestuursleden Luc Bauwens, André Bollaert en Merendreekenner Roland Luttens de bijna negentig wandelaars mee langs de velden en de trekwegen van het Schipdonkkanaal. Zo'n 120 gegadigden schoven daarna aan voor de kaas- en wijnavond.

We verleenden onze medewerking aan:

Maandag 5 februari: Lezing 'De heren en dames van Nevele' door André Bollaert in brasserie-hotel Antje van de Statie in Weert (Nederland). Een organisatie van het Koninklijk Limburg Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en Stichting De Aldenborgh in de aanloop naar het Filips van Hornejaar in Weert. (75 aanwezigen)

Vrijdag 23 februari: Onze voorzitter André Bollaert werkte mee aan de toeristische verkenningstocht door Nevele en deelgemeenten met 'Het Treintje' dat tijdens de zomermaanden door Nevele toerde.

Zondag 29 april: Panelgesprek 'Wielersport' in De Koperen Leeuw in Eeklo in het kader van 'Geschiedenis in het Meetjesland' met o.a. André Bollaert over de vroegste geschiedenis van de wielersport in het Meetjesland en het Land van Nevele. (60 aanwezigen)

Zaterdag 2 juni: JCI Deinze ontdekt (het Land van) Nevele. Met een volle nostalbus vanuit Deinze trokken de leden van JCI-Deinze & Leiestreek op ontdekkingstocht in Nevele. Voor de uitwerking van hun programma konden ze rekenen op onze ondervoorzitter Stefaan De Groote. Langs het parcours werden ze gegidst door onze bestuursleden André Bollaert, Stefaan De Groote, Alex Dhondt en Hugo Schaeck en Nevels burgemeester Cornelis gidste het gezelschap in zijn Hansbeke.

Zondag 17 juni: Voor het fusiefeest van Deinze en Nevele in de tuinen van Kasteel Ooidonk en de daarbij horende fietszoektocht (die liep tot eind september) schreef André Bollaert mee aan de teksten en verzorgde hij mee de redactie van de toeristische brochure Ontdek met de heren van Nevele ‘Deinze, Het Land van Nevele’ waarin de graaf van Horn speciaal in de kijker werd geplaatst. Het aantal deelnemers is niet gekend. Er kwamen 244 geldige wedstrijdformulieren binnen, waarvan 111 deelnemers alles juist hadden. De volgende winnaars kwamen uit de bus: Sarah Moreels, Oudenaarde; Jan Decabooter, Deinze; Gilbert Martens, Hansbeke; Ellen Pecqueur, Deinze; Etienne De Ketelaere, Nazareth en Maria Van De Vyver, Deinze. De zes winnaars kregen als extra een jaarabonnement 2019 op ons tijdschrift Het Land van Nevele aangeboden door onze kring.

Donderdag 21 juni: Vergadering dekenale ploeg dekenaat Deinze - André Bollaert gaf er uitleg over geschiedenis van de kerk en donjon van Nevele.

Zaterdag 4 augustus: Medewerking aan de voorbereiding en de ontvangst op het gemeentehuis van Nevele van de Amerikaanse familie Van Wanseele. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2018, afl. 4, p. 82-86)

Zondag 19 augustus: Onthulling van het monument voor de slachtoffers gevallen tijdens het bevrijdingsoffensief van Landegem in oktober en november 1918. Meer dan 700 aanwezigen. Er werden 500 brochures uitgedeeld die door het bestuur van onze kring was samengesteld. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2018, afl. 4, p. 87-94)

Zondag 9 september: Open Monumentendag in Vosselare - OMD-Nevele-voorzitter Hugo Schaeck verwoordde het kort als volgt: Open Monumentendag 2018 in Vosselare was een voltreffer! Bij de ijskelder werden 1184 bezoekers geteld, in de Pastoorshoek ongeveer 1.000 en in de kerk 530. Voor Het Land van Nevele werkten mee: Hugo Schaeck (OMD-Nevele voorzitter), Vera Van Rysselberghe, André en Nelly Stevens, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. Zij konden rekenen op de medewerking van Nevels cultuurbeleidscoördinator Baukis De Decker, Roland Luttens, Patrick De Decker, Rudi Dhoore, Julie De Langhe, Adelin Haelvoet, Chris Fermon, Kurt Naert en Jan Pauwels. De goede samenwerking met OMD-Deinze was zeker mede bepalend voor het succes.
Dinsdag 11 september: André Bollaert en Hugo Schaeck ontvingen in ons erfgoedcentrum de Nederlandse kunstenares Annelien van Kempen uit Voorburg die een studie maakt over de meelzakken uit WO I die door Amerikaanse weldoeners naar ons land werden gestuurd in het kader van het Committee for Relief in Belgium (CRB) dat onder leiding stond van de Amerikaan Herbert Hoover, die in 1929 Amerikaans president werd. De kunstenares was uiterst opgetogen dat ze van de heemkring de mogelijkheid kreeg om onze meelzak aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Het resultaat van haar studie kan men lezen op: http://meelzak.annelienvankempen.nl/blog/een-bekende-vlaamse-meelzak-in -het-land-van-nevele/

Zaterdag 15 september: Onder een stralend zonnetje hield onze ondervoorzitter Stefaan De Groote onze boekenstand open op de jaarlijkse boekenmarkt in Bachte.

 

Zondag 30 september: Panelgesprek 'Oorlogsmonumenten Eerste Wereldoorlog' in het kader van 'Geschiedenis in het Meetjesland' in de kerk van Adegem met de sterk gewaardeerde medewerking van ons bestuurslid Alex Dhondt. (55 aanwezigen)

Donderdag 18 oktober: Youca-Zuiddag, die met de opbrengst van het studentenvrijwilligerswerk een jongerenproject steunt in Ecuador. Een enthousiaste Sien Dominicus uit Deinze kwam mee orde scheppen in de inventarisatie van onze oude plannen en prenten en de stock van oude tijdschriften. Ze werd er deskundig bijgestaan door onze erevoorzitter Jan Luyssaert en ondervoorzitter Hugo Schaeck. Hartelijk dank Sien.

Vrijdag 19 oktober: Herdenkingsmisviering in de kerk van Nevele met een Latijnse mis naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de vernieling van de Nevelse kerktorens tijdens WO I. Aansluitend werden de honderd aanwezigen uitgenodigd naar twee beeldreportages in het parochiaal centrum over de oorlogsvernielingen van toen in de zes Nevelse dorpen samengesteld en ingeleid door onze heemkring. Het Comité Groote Oorlog 2014-2018 bood aan de aanwezigen een receptie aan.

Woensdag 24 oktober: Eerste hulp bij GDPR in De Klaproos in Landegem. Een studieavond voor erfgoedverenigingen over de nieuwe Europese regels om de persoonsgegevens van burgers beter te beschermen. Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen i.s.m. COMEET Erfgoedcel Meetjesland en heemkundige Kring Het Land van Nevele. (14 deelnemers)

Zaterdag 11 november: Herdenking wapenstilstand in Nevele kerk en omgeving met evocaties in de kerk van Nevele. Er werden fragmenten voorgelezen en opgevoerd uit de brieven en dagboeken van Renaat De Rudder en Florimond Pynaert en uit het dagboek van frontarts Max Deauville door Pat Mechele, Robbe Devreese en Joren Debrabander. De kerkdienst werd mede opgeluisterd door Rik Loobuyck. Onze bestuursleden André Stevens en Patrick Tuytschaever zorgden voor de technische bijstand waarbij ze konden rekenen op de sterk gewaardeerde medewerking van Marc Beirnaert en de helpende handen van cubeco Baukis De Decker. Tijdens de kerkdienst werden de talrijk aanwezige kinderen rondgereden met leger-voertuigen, een initiatief van de plaatselijke NSB-afdelingen. Tijdens kerkdienst was er een projectie van de namen van alle gekende militaire en burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen die door onze kring was samengesteld.

Zondag 9 december: 'Ge zijt allemaal welgekomen'. Lezing door prof. Dirk de Geest in OC Merendra in het kader van 'Geschiedenis in het Meetjesland'. Wie dacht dat poëzie enkel vandaag op een podium gebracht wordt voor een breder publiek, was verrast te vernemen dat de Vlaamse Poëziedagen eertijds honderden (soms meer dan duizend) mensen op de been brachten, die urenlang luisterden naar kritische voordrachten en vooral naar dichters en gedichten van uiteenlopende pluimage. Het initiatief was het levenswerk van een landelijke pastoor, Basiel de Craene, die zelf als schrijver actief was. De Craene verwierf vooral bekendheid van 1937 tot aan zijn dood in 1956 met de organisatie van de Vlaamse Poëziedagen. Daarop kwamen dichters en belangstellenden bij elkaar om samen naar poëzie en lezingen te luisteren, eerst in Ooidonk en later te Merendree. In een wervelende lezing, doorspekt met anekdotes nam prof. de Geest de zowat 50 aanwezigen mee in het dagelijkse wel en wee van de Merendreese dorpspastoor Basiel De Craene en zijn levenswerk.

Donderdag 13 december: Onze voorzitter André Bollaert sloot het werkjaar van onze zustervereniging Dunsa af met een lezing over de heren en dames van Nevele in zaal De Bierenoogst van het Museum van Deinze en de Leiestreek (mudel) voor zo'n 60 aanwezigen.

'Erfgoedcentrum Het Land van Nevele', onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maanden juli en augustus, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op de nodige begeleiding voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 477 geregistreerde bezoeken (445 in 2017 en 487 in 2016) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering. Zo stelden we ons erfgoedcentrum steeds ter beschikking voor de werkvergaderingen van het Nevels Comité Groote Oorlog 2014-2018 en OMD-Nevele.
In de werkgroep straatnamen die werd opgericht naar aanleiding van de komende fusie tussen Deinze en Nevele werd de heemkring vertegenwoordigd door André Bollaert en Jan Luyssaert. Het zijn vooral de toponymische studies van onze erevoorzitter die gebruikt werden voor het voordragen van de nieuwe straatnamen. In het kader van de herdenking van Egmont en Horn hebben we voor de Berkenlaan die in Nevele evenwijdig loopt met de Graaf van Hoornestraat de naam 'Egmontstraat' voorgesteld die door het schepencollege werd aanvaard en in de raadszitting van de gemeenteraad van Nevele van 26 juni 2018 definitief werd bevestigd.

Op woensdag 2 mei waren we present op de persconferentie waar door vzw De Kwelm de cast werd voorgesteld van 'Het gezin van Paemel', het toneelstuk van Cyriel Buysse dat de opener wordt van het gloednieuw CC Leietheater in Deinze en waar onze reizende Buyssetentoonstelling van 6 september tot 6 oktober 2019 zal geëxposeerd worden. We werkten mee aan de voorbereiding van de Nevelse sinksenstoet en de tentoonstelling over 200 jaar Sint-Sebastiaanschuttersgilde in Nevele.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2018 diverse schenkingen onder meer van: André Bollaert, Romain De Bouver, René De Brabander, Stefaan De Groote, Lieven en Catherine De Ruyck-De Groote, Walter De Smet, Alfred Duerinck, Jan Luyssaert, Kathleen Michiels, Hugo Schaeck, Paul Van Damme, Elie Verleysen en Lieve Vleurick.

We verstuurden 14 nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 463 (april) en maximum 786 (november) bezoekers. Zo noteerden we in 2018 in totaal 7.347 bezoeken van 6.714 gebruikers die 27.107 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek.
Eind september 2018 namen we de veelbezochte website E-Thesis over die dreigde van het internet te verdwijnen. Ons bestuurslid en gewezen geschiedenisleraar Lieven De Ruyck startte in 2002 met dit vakoverschrijdende digitale project in de laatste graad secundair onderwijs van zijn school. Thesissen waar veel en lang aan werd gewerkt konden achteraf bijna niemand meer bereiken. Daarom spoorde hij studenten aan om hun afgewerkte thesis op een website te plaatsen. Na zijn pensionering dreigde dit project offline te gaan maar onze heemkring bood een uitweg.
De website www.ethesis.net waar alle wetenschappelijke richtingen aan bod komen telt jaarlijks vele tienduizenden bezoekers. Zo noteerden we sinds de overname de volgende bezoekersaantallen: september 11323, oktober 69.045, november 65.166 en december 63.624.

Onze Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op 31 december 2018 opklimmen tot 2446 volgers (2.191 eind 2017, 1830 eind 2016 en 363 eind 2015). Daarvan komen er 460 uit Deinze en 451 uit Nevele zelf. 291 wonen in Gent en 140 zijn van Aalter. Van deze 2.446 verblijven er 78 in het buitenland, ongetwijfeld meestal mensen met een link met deze streek. 43 % zijn vrouwen en 57 % zijn mannen. De grootste groep zijn mensen tussen de 55 en 64 jaar: 23 %. Maar de jonge generatie is eveneens aanwezig: 15 % is jonger dan 34 jaar.

Ons bestuur vergaderde vier maal en we namen deel aan de vergaderingen van Erfgoedoverleg Meetjesland en de werkgroep De Bevrijding. We beantwoordden talrijke vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend en onroerend erfgoed.

Onze vereniging kreeg een plaats in de 'De Meetjesland Bucketlist' van 2018 (p. 71) als één van de tips om het vlakke Meetjesland buitenste binnen te ontdekken en voorzitter André Bollaert kreeg er de symbolische vermelding van 'Meetjesland ambassadeur' opgekleefd. Onze activiteiten kregen regelmatig aandacht in de pers en de organisatie van de herdenkingsfietstocht en het schilderij van Jean de Nivelle van kunstenaar Gilbert Declercq aan de kerk van Nevele konden ook rekenen op de interesse van de regionale televisiezender AVS.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 504 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2018 telden we 636 betalende abonnees, ons hoogste ledenaantal ooit (631 in 2017 en 545 in 2016). De meeste van onze leden komen uit Nevele, 272 in totaal verdeeld over de zes deelgemeenten: Hansbeke 34, Landegem 70, Merendree 28, Nevele 83, Poesele 27 en Vosselare 30. Daarna volgen Deinze met 127 leden, waarvan 20 uit Bachte-Maria-Leerne en 9 uit Meigem, Sint-Martens-Leerne en Zeveren; Aalter met 49 leden waarvan 19 uit Lotenhulle; Gent met 25 leden; Drongen met 16 leden; Sint-Martens-Latem en Tielt met 10 leden. Vijf leden komen uit het buitenland, 2 uit de Verenigde Staten, 1 uit Indonesië, 1 uit Namibië en 1 uit Nederland.
(A.B.)

2017

We organiseerden: 

Zondag 19 februari: 48ste algemene ledenvergadering met een opvoering van “De Biezenstekker” en de uitreiking van de Nevelse huwier. In De Cichorei in Nevele, 85 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2017, afl. 2, p. 130-137)

Zondag 12 maart: Aperitiefgesprek naar aanleiding van “35 jaar bibliotheek en erfgoedcentrum Het Land van Nevele” in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke met als gastspreker Filip Bastiaen, voorzitter van het Historisch Genootschap van het Meetjesland over: “De landsman van de politiemacht: veldwachters in de 19de eeuw”, 35 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2017, afl. 2, p. 138-139)

Zondag 23 april tot en met 20 mei: Erfgoeddag 2017. Tentoonstelling “Een mantel van zorg, een geschiedenis van de zorg in Nevele” en voorstelling van de nieuwe Nevelse reus “Zuster Wilfrieda”

Nevele kan prat gaan op een zorggeschiedenis van zeker 750 jaar. In 1268 wordt hier een hospitaal vermeld. Vermoedelijk dateert de stichting van dit hospitaal tijdens of kort na de regeerperiode van gravin Johanna van Constantinopel (+ 1244) die verscheidene hospitalen in Vlaanderen steunde, nieuwe oprichtte of liet oprichten.

De tentoonstelling belichtte enkele facetten van zorg in Nevele. Er werd gekozen voor de zorg voor de mensen, georganiseerd door de wereldlijke– of geestelijke overheid of de barmhartige burger. De tentoonstelling was “een geschiedenis”, niet “de geschiedenis”van de zorg in Nevele.

Als symbool voor de zorg in Nevele werd gekozen voor een mantel gemaakt door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Daarna kwam de idee om een reus of reuzin te maken die de mantel zou dragen waarbij iedereen zich zou kunnen herkennen in dit collectieve werk.De keuze viel op Zuster Wilfrieda, een kloosterzuster van de orde van de Heilige Vincentius à Paulo uit Deftinge; een orde die bijna 130 jaar instond voor de zorg in Nevele. In plaats van een eentonig zwart habijt krijgt ze een bontgekleurde mantel van zorg omgord. Het is geen louter christelijk symbool geworden maar een universeel symbool waarin alle religieuze en filosofische strekkingen zich in kunnen vinden. 150 aanwezigen op de openingsplechtigheid. Veel bezoekers, ook enkele groepen; aantal niet gekend.

Zondag 14 mei: DE HEREN EN DAMES VAN NEVELE, lezing met diavoorstelling door André Bollaert.Deze voordracht kaderde in de lezingenreeks 2017 “Geschiedenis in het Meetjesland”, een samenwerking tussen meerdere kringen met ‘historische’ inslag. 87 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2017, afl. 4)

Zondag 4 en maandag 5 juni: Sinksententoonstelling. Zaal De Cichorei, Nevele.“TE LAND, TE WATER EN PER SPOOR IN NEVELE”, tentoonstelling en diavoorstelling van de geschiedenis van de Nevelse bruggen en foto'svan meer dan een eeuw geschiedenis van het goederen- en personenvervoer in Nevele. Samenstelling en teksten: Luc Bauwens, André Bollaert,Jan Luyssaert m.m.v. Hugo Schaeck, André Stevens en Patrick Tuytschaever. Diareportage:Luc Bauwens. Vormgeving en realisatie tentoonstelling: Alex Dhondt. 550 bezoekers.

Tijdens de voormiddag hadden we het genoegen om, nauwelijks één jaar na ons 500ste lid het 600ste lid van onze vereniging te huldigen. Deze eer viel te beurt aan Jozef Standaert en zijn echtgenote Ani Van Haver uit Sint-Martens-Leerne. Zij zijn afkomstig uit Landegem en Nevele.

Zondag 9 juli: Uitreiking bedevaartvaantjes. 33ste en laatste uitdeling van bedevaartvaantjes van de Heilige Donatus in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. De beeltenis van de donderheilige op het prentje van dit jaar is ontleend aan het schilderij van Scheirs uit 1860 dat zich achteraan in de kerk bevindt. Met het in voege treden van het kerkenplan in Nevele zal vermoedelijk ook de kerk van Poesele onttrokken worden aan de eredienst. Zo werd op zondag 9 juli, na de hoogmis van 10 u 30 voor de 33ste en laatste maal een nieuw bedevaartvaantje van de 'donderheilige' uitgereikt.

De afbeelding van de heilige is geprojecteerd op een muur van stenen die symbool staat voor de onlangs gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk. Het vaantje met de rechte hoek rechts (25,5 x 18,5 cm) werd gerealiseerd door André Bollaert en Sylvie Dekens. Er werden 120 vaantjes gedrukt op 120 gr wit papier waarvan er 49 werden uitgedeeld in de kerk en 42 werden opgestuurd naar of afgehaald door verzamelaars van devotionalia. De overblijvende vaantjes werden bij het versierde beeld van de heilige ter beschikking gelegd van de geïnteresseerden.

Zaterdag 23 september: Bestuursuitstap.We waren met 20 deelnemers voor onze jaarlijkse bestuursuitstap die in het teken stond van geplande activiteiten rond de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Ho(o)rn(e) op de Grote Markt van Brussel op 5 juni 2018.

In de voormiddag bezochten we Zottegem waar Olivier Van Rode (voorzitter Cultuurwerking Sotteghem en Belgisch initiatiefnemer van het project 450 jaar Egmont & Horn) onze gids was. Na eventjes te hebben stilgestaan bij het standbeeld van Egmont bezochten we de kerk van Zottegem en de grafkelder van Lamoraal van Egmont. Vandaar gingen we naar het Egmontkasteel waar we een bezoek brachten aan de ridderzaal, de boekenzolder, de Napoleontische zaal en het bureau van de bibliothecaris. Na het middagmaal in de schaduw van Egmont in restaurant 'De Kring' op de markt van Zottegem reden we naar de Geuzenhoek (de wijk Korsele) in Sint-Maria-Horebeke zo’n 10 km verder.

Daar werden we opgewacht door een enthousiaste Wilfred De Jonge. We werden ontvangen in het voormalig protestants schooltje dat we bereikten via de Koning Willemdreef. Daar kregen we een interessante diareportage te zien over het ontstaan en de geschiedenis van de protestantse gemeenschappen in de Vlaamse Ardennen. De huidige protestantse gemeenschap telt nog zo'n 80 leden waarvan bijna de helft nog de wekelijkse zondagdienst bijwoont. Na een rondleiding rond het kerkhof (destijds geschonken door koning Willem I in 1820) en een bezoek aan de huidige kerk uit 1872 (gebouwd met giften uit de buurlanden en Engeland en Rusland) leidde onze gids ons naar het Protestants Historisch Museum Abraham Hans. Daarna gingen we zoals gebruikelijk, een natje nuttigen waarbij de keuze viel op de Ter Biestmolen in Zwalm.

Dinsdag 26 september: Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Meer dan honderdtwintig Nevelse schoolkinderen en hun leerkrachten stapten mee op door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zevende keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte.

De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Julie De Langhe en Hugo Schaeck langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken de brochure “1914-1918, Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

Zondag 8 oktober: Verkenningstocht door de vallei van de Kale tussen Merendree en Vinderhoute. De opbrengst van deze activiteit ging integraal naar de dagelijkse werking van Munnange in Oeganda. Munnange is een Belgische vzw met een centrum voor psychosociale begeleiding in Entebbe, Oeganda. Mensen komen naar het centrum met allerlei vragen rond alcoholverslaving, huiselijk geweld, mishandeling, stress, enz.

Munnange staat voor laagdrempelige, toegankelijke en gratis hulpverlening. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Gent. Maika Luyssaert, de dochter van onze erevoorzitter Jan Luyssaert, is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Gezien de grote opkomst van het aantal wandelaars werden vier gidsen opgetrommeld. Naast Jan Luyssaert namen onze bestuursleden Luc Bauwens en Alex Dhondt en natuurgids Stephan Boulez (Natuurpunt – De Ratel) de talrijke wandelaars op sleeptouw. De dag werd afgesloten met een reportage over de werking van Munnange en een gezellige kaas- en wijnavond met zo'n 120 gegadigden.


We verleenden onze medewerking aan:

Donderdag 16 februari: We traden op als medeorganisator van het erfgoedoverleg van Erfgoedcel Meetjesland in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele. Na de vergadering werd er met de collega's van de erfgoedorganisaties in het Meetjesland geklonken op het nieuwe jaar in het nieuwe Café Dhaenens.

Vrijdag 3 maart: lezing “Vogels in de kunst” door Mathias De Poorter in het Museum van Deinze en de Leiestreek. Een samenwerking van Natuurpunt Deinze, DF Deinze, Mudel, Dunsa en onze kring. 150 aanwezigen.

Zaterdag 29 april: Meer dan 130 jaar geleden verliet een Van Wanseele Nevele voor een onbekende toekomst. Vier generaties later keert een achterkleinzoon terug naar de geboortegrond van zijn overgrootvader. Medewerking aan de voorbereiding en de ontvangst op het gemeentehuis van Nevele van Armand en Amy Van Wanseele.

Vrijdag 5 mei: Voorzitter André Bollaert nam deel in het panel aan de studienamiddag van Heemkunde Vlaanderen in Dilbeek om toekomstige trekkers in te leiden in de methodiek van een Buurten met Erfgoed-traject. Nevele was in 2015 één van de piloottrajecten dat voor het erfgoedinhoudelijke werd gedragen door onze kring.

Donderdag 11 mei: Project 450 jaar Egmont en Horn. Voorzitter André Bollaert nam deel aan de werk- en overlegvergadering in het historische begijnhof van Breda met deelname van heem- en historische kringen uit België en Nederland.

Maandag 26 juni: Deelname van onze ondervoorzitter Stefaan De Groote aan de gesprekstafel ingericht door Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe organisatie conform het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

Zondag 26 augustus: Viering 300 jaar Handboogschuttersvereniging St.-Sebastiaan Merendree.

Gelegenheidstoespraak door erevoorzitter Jan Luyssaert en medewerking aan de tentoonstelling.

Zondag 10 september: Open Monumentendag in Landegem en Nevele – “Een eerbetoon aan Renaat De Rudder”. In 2017 was het 100 jaar geleden is dat Renaat De Rudder, een van onze Landegemse oorlogsvrijwilligers sneuvelde aan het IJzerfront. Op 12 oktober 1914, op 16-jarige leeftijd, meldt hij zich met vier Landegemse vrienden aan als oorlogsvrijwilliger. Aan het front groeide zijn ongenoegen tegen de hoofdzakelijk Franstalige militaire top terwijl het grootste deel van zijn Vlaamse kameraden-frontsoldaten enkel Vlaams sprak. Hij verzet zich sterk hiertegen en wordt zo een van de voorvechters van de Vlaamse Beweging. Ter gelegenheid van de 13de IJzerbedevaart werd zijn stoffelijk overschot, samen met dit van zeven andere Vlaamse gesneuvelden, in de crypte onder de IJzertoren bijgezet.

De opengestelde monumenten met tentoonstelling en aanwezige gidsen in Landegem waren: Het Blauw Huis, 't Schaaphof, Villa dokter Kluyskens en de hovenierswoning van de familie De Rudder. In Nevele werd de “Donjonwoning” als één van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2017 van Vlaanderen open gesteld. Een bewegwijzerde fietstocht verbond de Landegemse monumenten. Het Land van Nevele verzorgde de OMD-brochure. De leden van De Kunstgreep en de gemeenteschool Landegem verzorgden een kunsttentoonstelling over Renaat De Rudder en over de Eerste Wereldoorlog in 't Schaaphof. Aan de kinderzoektocht deden 55 kinderen mee. Bij elkmonument werden tussen de 400 en de 750 bezoekers geteld. Voor het Land van Nevele werkten mee: Hugo Schaeck (OMD-Nevele voorzitter), Vera Van Rysselberghe, André en Nelly Stevens, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en André Bollaert.

Vrijdag 6 oktober: Op de uitreiking van de tweede Vlaamse Onroerenderfgoedprijs in zaal Roma in Borgerhout was onze kring, op uitnodiging van de familie Schelstraete vertegenwoordigd door ons bestuurslid en Nevels OMD-voorzitter Hugo Schaeck en onze voorzitter André Bollaert. De donjonwoning van de familie Schelstraete kaapte er met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen de publieksprijs weg, een prijs waarvoor onze kring een intense campagne had gevoerd.

Vrijdag 13 oktober: Project 450 jaar Egmont en Horn. André Bollaert nam deel aan de werk- en overlegvergadering in de raadszaal van het stadhuis van Weert (Nederland). Daarna werden de belangrijkste plaatsen bezocht gelinkt aan de familie Horn en Filips van Montmorency o.l.v. Peter Korten voorzitter van 'De Aldenborgh Weert' en John van Cauteren conservator van het Gemeentemuseum Weert.

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober: '80ste verjaardag van de eerste Vlaamse Poëziedagen' een initiatief van de Deinse stadsdichter Luc Martens. Onze voorzitter André Bollaert en bestuurslid Luc Bauwens stelden een diareportage samen over de Vlaamse Poëziedagen o.l.v. Basiel De Craene in Bachte-Maria-Leerne (Ooidonk) en Merendree (Gerolfswal). Ze konden hiervoor rekenen op de medewerking van Eddy Vaernewyck en prof. Dirk de Geest.

Donderdag 19 oktober: Zuiddag. Net als vorig jaar schreef onze kring zich in voor de Zuiddag of Youcadag. Bij de Zuiddag voeren jonge studenten een dagtaak uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging. Daarvoor wordt €50 gestort aan de organisatoren. Die gebruiken het geld om een Derde Wereldproject te steunen. JarnoTuytschaever uit Eke inventariseerde er in ons erfgoedcentrum samen met zijn vader Patrick en Hugo Schaeck de schoolkaarten die zich in het archief van de heemkring bevinden. Deze oude kaarten, afkomstig van de scholen van Hansbeke, Nevele en Poesele zijn nu volledig geïnventariseerd en gefotografeerd. Mooi werk Jarno.

Woensdag 1 november: Reveil. Gemeentelijke begraafplaats Landegem. André Bollaert, Alex Dhondt en Hugo Schaeck werkten mee aan de voorbereiding van dit evenement dat aan zijn tweede editie toe was in Nevele.

Vrijdag 10 november: Nacht van de Meetjeslandse kerken. We verzorgden de gidsbeurten (Hugo Schaeck in Hansbeke en André Bollaert in Poesele) en stelden de tentoonstelling samen over de patroonheiligen van de kerk van Poesele. Deze tentoonstelling was nog te bezichtigen tot de tweede zondag van januari 2018. André Bollaert leidde ook het orgelrecital in Poesele in van Jos Mestdach met een korte lezing over de orgelbouwers Lovaert en hun plaats in de orgelbouwkunst tijdens de 19de eeuw.

Zaterdag 11 november: Herdenking wapenstilstand in Landegem. Met zo'n tweehonderd aanwezigen en een zestigtal deelnemende schoolkinderen en hun leerkrachten, kon teruggeblikt worden op een mooie en waardige herdenking van de slachtoffers van beide oorlogen. Onze erevoorzitter Jan Luyssaert hield de gelegenheidstoespraak tijdens de kerkdienst. Dit jaar werd speciaal aandacht besteed aan de gesneuvelden van Landegem en vooral aan zij die het leven lieten op het slagveld in 1917 namelijk Jules De Brabandere en Renaat De Rudder. NSB-Landegem had ervoor gezorgd dat enkele oude legerwagens de stoet begeleidden van de kerk naar het kerkhof. Daar werden door de schoolkinderen van Landegem teksten voorgedragen, witte ballonnen de lucht ingelaten en vredesduiven gelost.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op de nodige begeleiding voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 445 geregistreerde bezoeken (487 in 2016) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2017 diverse schenkingen onder meer van: Robert Bockaert, Brussels Parlement, Bernadette Dedapper, André De Ké, Maria De Vriendt, Paul Huys, André Huysse, Familie Leenknecht, Marc Martens, Royal Latem Golf Club, Emilien Standaert, Robert Van Tornhout, Hugo Verhaege en Elie Verleysen.

We verstuurden dertien nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 705 mailadressen verstuurd.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 702 (september) en maximum 986 (juli) bezoekers. Zo noteerden we in 2017 in totaal 9.694 bezoeken van 7.686gebruikers die 28.581 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van de tijdschriften Mensen van toen zodat op dit moment alle tijdschriften van Mensen van toen en van Het Land van Nevele van 1970 tot en met 2000 digitaal consulteerbaar zijn op onze website.

Onze Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op 31 december 2017 opklimmen tot 2.191(1830 eind 2016 en 363 eind 2015) volgers.

Ons bestuur vergaderde zes maal en nam deel aan de vergaderingen van Erfgoedoverleg Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Onze ondervoorzitter Arnold Strobbe stelde op 22 oktober zijn boek 'Hendrik Van Doorne. Een leven in de schaduw van Gezelle' in de kerk van Poeke voor en onze tweede ondervoorzitter Stefaan De Groote stelde op 3 december in het nieuwe stadhuis van Deinze het boek 'Geschiedenis van Deinze en 't Land van Nevele' m.m.v. Denis Pieters voor. Het boek werd ingeleid door onze erevoorzitter Jan Luyssaert. André Bollaert en Arnold Strobbe verzorgden op regelmatige tijdstippen korte volks- en heemkundige artikelen in de lokale edities van Kerk & Leven.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 542 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2017 telden we 631 betalende abonnees, ons hoogste ledenaantal ooit (545 in 2016 en 481 in 2015. (A.B.)

2016

We organiseerden:

Zondag 21 februari: 47ste algemene ledenvergadering. Zaal De Cichorei, Nevele.Lezing door de heer Bart Veeckmans, ‘ Wie waren de ‘Tantes’ in de gelijknamige roman van Cyriel Buysse? 89 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 97-98)

Zondag 13 maart: aperitiefgesprek. Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbeke.'Waartoe dient dit voorwerp?' 23 aanwezigen – (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 98-99)

Dinsdag 15 maart: historische wandeling door het centrum van Nevele. 'De gemeente door de jaren heen’ Wandeling met Jan Luyssaert en André Bollaert en de kinderen de Nevelse basisschool Klavertje Vier.. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 100)

Zondag 24 april tot en met zondag 8 mei: Erfgoeddag 2016.Sint-Laurentiuskerk Poesele. 'Rituelen uit de tijd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van Poesele’.350 bezoekers. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, p. 65-66)

Zaterdag 30 april: natuurhistorische wandeling in de Kalevallei. 'De Kalevalei historisch gerateld'. Een samenwerking tussen Natuurpunt De Ratel Nevele en onze heemkring o.l.v. Stephan Boulez en Jan Luyssaert. 51 wandelaars. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, 68-73)

Dinsdag 24 mei: C14 onderzoek donjon Nevele. Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur van Nevele kon een nieuw C14 onderzoek worden uitgevoerd op de oudste delen van het gebouw. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, p. 73-74)

Zondag 15 en maandag 16 mei: Sinksententoonstelling. Zaal De Cichorei, Nevele.'Duitse bezetting in Nevele 1914-1918: affiches en verordeningen 450 bezoekers. In het Nevels gemeentearchief vonden we een uitgebreide collectie Duitse oorlogsaffiches uit de Eerste Wereldoorlog die vroeger aan onze gemeentehuizen hingen. Deze aanplakbrieven van de bezetter tonen hoe onze mensen in de oorlog moesten (over)leven. Het gaat over uiteenlopende zaken als opeisingen, invoeren van het Duitse uur, nieuwe wetten, verbod van feestelijkheden enz. Ook over de uitvoering van deze verordeningen vonden we nog sporen terug in het gemeentearchief. In de voormiddag hadden we het genoegen om voor de camera van TV-zender AVS Stijn De Winter uit Nevele als ons 500ste lid te huldigen.

Zaterdag 2 juli: zomeravondwandeling. Het natuurgebied vlakbij het kasteel van Ooidonk. Een samenwerking tussen onze kring, Natuurpunt Deinze Zulte en KGKE Deinze o.l.v. de natuurgidsen van de Ratel en met gidsbeurten door Em. Prof. Morgan De Dapper, Stefaan De Groote en André Bollaert. 170 deelnemers. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. , p. 74-76)

Zondag 10 juli: bedevaartvaantjes. Jaarlijkse uitdeling van bedevaartvaantjes van de Heilige Donatus in de Sint-Laurentiuskerk van Poesele. 48 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 3, 76-77)

Zaterdag 19 september: bezoek aan het Meetjesland. De jaarlijkse studiereis van onze bestuursploeg ging dit jaar naar het noorden van onze provincie. In de voormiddag werden we verwelkomd door Noël Ryheul in zijn Camera Obscura in Maldegem waar hij zijn unieke verzameling van film- en fotografieartefacten tentoon stelt. Na ons middagmaal in een restaurant de Lembeekse bossen werden we opgewacht door conservator Marcus Dauwe aan de ingang van het Baerdelaremuseum (Lembeke). Met veel humor en relativeringszin leidde Marcus ons door de duizenden voorwerpen die het museum telt en wist hij iedereen te boeien met zijn sappige verhalen. De leerzame dag werd afgesloten met een biertje op het gezellige terras van het museumcafé.

Dinsdag 27 september: wandeling. Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Meer dan honderdtwintig Nevelse schoolkinderen en hun leraars stapten door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zesde keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, Patrick Tuytschaever en Hugo Schaeck langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het Schipdonkkanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken een poppy en de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

Zondag 11 december: aperitiefgesprek. Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, Hansbeke. Waartoe dient dit voorwerp? Deel II was met 27 aanwezigen opnieuw een succes. Niet minder dan 54 voorwerpen waarvan de bezitter het gebruik niet kende werden herkend en beschreven door de aanwezige experten. De meeste voorwerpen werden net als de vorige keer herkend door Marcus Dauwe, de conservator van het Bardelaeremuseum in Lembeke. Voor sommige voorwerpen moesten we toch het antwoord schuldig blijven. Echter niet getreurd hiervoor want bij de aanwezigen klonk luid de vraag naar een derde sessie. (wordt vervolgd)

We verleenden onze medewerking aan:

Maart-mei: Tentoonstelling “De Hongaartjes – Belgisch-Hongaarse kinderacties (1923-1927 en 1946-1948) in KADOC-Leuven.. We coördineerden de medewerking uit onze streek aan deze tentoonstelling vanuit Erfgoedcentrum Het Land van Nevele met foto's en documenten van onze leden Carlos De Paepe, Walter De Smet, Roland Dhondt en ons eigen archief.

Zondag 3 april: Lezingen in het Meetjesland. Parochiaal Centrum Nevele. De Ontstaansgeschiedenis van de stede en vrijhede van Nevele en van zijn donjon. Lezing door Jan Luyssaert,59 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 65)

Dinsdag 26 april: Publicatieproject over de graven van Egmont en Horn. Onze erevoorzitter Jan Luyssaert en onze voorzitter André Bollaert vertegenwoordigden het Land van Nevele in het Europees parlement en het Brussels stadhuis tijdens de opstartvergadering van dit initiatief als voorbereiding van de 450ste verjaardag van de onthoofding van de graven Egmont en Horn op de Brusselse Grote Markt op 5 juni 1568. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 67)

Juli-augustus: Erfgoedborden. Tijdens de voorbije zomermaanden werden de bestaande erfgoedborden in Nevele herbestickerd. Dit gebeurde in samenwerking met heem- en erfgoedkringen uit het Meetjesland. In Nevele gebeurde dit in samenwerking met onze kring. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2016, afl. 2, p. 77-78)

Zondag 11 september: Open Monumentendag. Poesele in de kijker met geleid bezoek aan de kerk, de oudste pastorie en het vroegere gemeentehuis. Van de 750 bezoekers bezochten er zo'n 600 erfgoedliefhebbers de kerk en waagden er zich 275, waaronder een vijftigtal kinderen, langs de 55 treden van de draaitrap naar de zolder en het dakgebinte van de kerk waar ze door Philippe en Wim van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen werden opgewacht. Op de infostand van Monumentenwacht in het portaal van de kerk kon iedereen terecht voor info over de werking van hun organisatie. In de kerk ontvingen Christiane en Vera de bezoekers en verdeelden er de brochures en de deelnameformulieren van de kinderzoektocht in en rond de kerk. Met meer dan zestig deelnemers was de kinderzoektocht van dit jaar de meest geslaagde van de voorbije jaren.Ook de oude pastorie uit 1757 in de Beentjesstraat (Trees Coppieters) en het laatste gemeentehuis van Poesele (Simon & Iris Dhoore-Kok) langs de Bredeweg kregen meer dan 300 bezoekers over de vloer.In de aanloop naar OMD stelde André Bollaert een beknopte historische erfgoedgids van Poesele samen die eind augustus in alle gezinnen van Nevele werd bedeeld. Er werd opnieuw een geïllustreerde brochure uitgegeven samengesteld door André Bollaert en Hugo Schaeck met een fietsroute door de deelgemeenten Poesele en Nevele. Naast Hugo en André werkten ook de bestuursleden Patrick Tuytschaever en Jan Luyssaert mee aan deze Open Monumentendag. Zij konden rekenen op de medewerking van onze leden Chris Fermon, Julie De Langhe en Roland Luttens en organist Dirk Mannekens.

Zondag 9 oktober: Bogaardendag. Gemeentelijke boomgaard in de Dopershoek in Merendree. Onze bestuursleden Jan Luyssaert en André Bollaert hielden er een korte lezing respectievelijk over 'De Dopershoek'en 'De vroegste fruitteelt in groot Nevele'.

Donderdag 20 oktober: Zuiddag.Op 20 oktober kwam Lisa Snoeck uit Landegem enthousiast aangefietst aan ons Erfgoedcentrum. Ze hielp er in de voormiddag Hugo Schaeck bij het catalogeren van onze collectie landkaarten zodat de inhoud van onze verzameling binnenkort raadpleegbaar is op onze website. In de namiddag stond er “Verkennen van het erfgoed in zijn omgeving te Nevele” met de camera op het programma. De regen speelde hier spelbreker en het werd een autotocht langs oude gebouwen en monumenten van Landegem, Merendree en Hansbeke met André Stevens als gids. De foto's kwamen in ons archief terecht en zullen te gepasten tijde aangewend worden. Bij de Zuiddag voeren jonge studenten eendagtaak uit voor een gemeente, bedrijf of vereniging.  Daarvoor wordt 50 € gestort aan de organisatoren. Die gebruiken het geld om een Derde Wereldproject te steunen. 

Dinsdag 1 november: Reveil. Gemeentelijke begraafplaats Hansbeke. Samen met Vlakaf Hansbeke werkten we mee aan de voorbereiding van dit evenement dat in 2016 voor het eerst door de gemeente Nevele werd georganiseerd.

Zaterdag 5 november: uitdeling Poesels oorlogskrantje. Elk jaar, op de zaterdag vóór 11 november bezoekt een delegatie van het gemeentebestuur samen met de nationale strijdersbonden de monumenten van de gesneuvelden van beide oorlogen in de Nevelse deelgemeenten. Bij het bezoek aan Poesele werd een oorlogskrantje aan de aanwezigen uitgedeeld. Onze leden kregen het krantje toegestuurd samen met het laatste tijdschrift van 2016.

Woensdag 11 november: Herdenking wapenstilstand in Vosselare. Dit jaar stond de herdenking in het teken van de opgeëiste burgers en de weggevoerden. Een organisatie van het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018 met medewerking van onze bestuursleden Alex Dhondt, Jan Luyssaert, André Stevens, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. De Leuvense auteur Johanna Spaey was er een sterk gewaardeerde gastspreker aan het oorlogsmonument en in de kerk. Bij het buitengaan van de kerk kregen alle aanwezigen een postkaart aangeboden met een afbeelding van de vernielde kerk van Vosselare in 1918 en een passende tekst, 'Vermorzeld door de tijd’ van Johanna Spaey over haar overgrootvader uit Vosselare.Naar jaarlijkse gewoonte werden daarna de benen onder de tafel geschoven in het restaurant De Lork in Landegem voor de feestmaaltijd van de NSB-bonden. Ongeveer 150 personen namen aan een of meerder activiteiten tijdens de dag deel.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 487 geregistreerde bezoeken (526 in 2015) voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

We gaven een gefundeerd advies voor diverse nieuwe straatnamen in Nevele en werkten actief mee, samen met VLAKAF en de GRCN met de gemeentelijke GIS-verantwoordelijke aan de nieuwe dossiers voor de straatnaamgeving van de trage wegen in Nevele.

Samen met Oud Hansbeke hielpen we mee aan het verzamelen van historische informatie voor het nieuwe beheersplan Hansbeke.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2016 diverse schenkingen onder meer van Emiel Cocquyt,Luk De Gheest, Stefaan De Groote, Patrick Depraet, Elsa Devreese, Rosa Everaert, Hermes Hautekeete, Koen Mortier, Patrick Saelens, Hugo Schaeck, Arnold Strobbe, Emmanuel Van Daele, Alex Van Maldeghem en Gino Verkest.

We verstuurden elf nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 650 mailadressen verstuurd.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 481 (juli) en maximum 873 (februari) bezoekers. Zo noteerden we in 2016 in totaal 10.224 bezoeken van 8.305 gebruikers die 30.468 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek. Ongeveer 2/3 van de bezoekers van onze website zijn regelmatige bezoekers, 1/3 is totaal nieuw.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van onze tijdschriften van 1996 tot en met 2000 zodat op dit moment alle tijdschriften van 1970 tot en met 2000 digitaal consulteerbaar zijn op onze website. In november 2016 sloten we ons aan bij het scanprogramma van de provincie Oost-Vlaanderen dat alle heemkundige tijdschriften van de provincie digitaliseert en aan de kring aanbiedt.

Onze Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op 31 december 2016 opklimmen tot 1830 (1.363 eind 2015) volgers. De erfgoedcel k.ERF (Noorderkempen) maakte een digitale publicatie over het gebruik van sociale media voor erfgoedverenigingen en wijkwerkingen. Het is wel leuk te zien dat ze onze FB-pagina als voorbeeld hier gebruikten.

Ons bestuur vergaderde vijf maal en nam deel aan alle vergaderingen Erfgoedoverleg Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie,  toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en cultuurbeleidscoördinatoren en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 465 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2016 telden we 545 abonnees (ons hoogste ledenaantal ooit) tegenover 481 in 2015.

(A.B.)

 

2015

We organiseerden:

Zondag 1 februari in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke. HOMMAGE AAN DICHTER ALBERT SPEEKAERT. Voorzitter André Bollaert bracht hulde aan deze letterkundige uit Vosselare die in 1964 met het tv-spel De verworpen hamerals eerste Vlaming de ANV-Visser Neerlandia-prijs voor drama ontving. Voordrachtkunstenares Trees Coppieters bracht op sublieme en ontroerende wijze het proza en de poëzie van Speekaert weer tot leven. 37 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2015, afl. 2, p. 3-20).

Zondag 22 februari in de gemeentezaal van Vosselare. 46ste algemene ledenvergaderingmet de Leuvense schrijfster Johanna Spaey. Lezing door de auteur en interview van de auteur door erevoorzitter Jan Luyssaert en ondervoorzitter Stefaan De Groote. 58 aanwezigen. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2015, afl. 2, 87-88)

Zondag 24 en maandag 25 mei (Sinksen), tentoonstelling De meidagen 1940 in het Land van Nevele. Een foto- en overzichtstentoonstelling van de gebeurtenissen tijdens de meidagen 1940 in groot Nevele en de deelgemeenten in de onmiddellijke omgeving. Rond het Sinksenweekend was het ongeveer driekwart eeuw geleden dat de eerste Duitse troepen onze streek bereikten en onverwacht op hevig verweer botsten van het Belgische leger. Vele tientallen soldaten sneuvelden langs beide zijden en in Meigem en Vinkt was de burgerbevolking het slachtoffer van oorlogsmisdaden van de Duitse Wehrmacht. Het centrum van Nevele werd, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, gedeeltelijk verwoest.

De tentoonstelling was een realisatie van Alex Dhondt met de medewerking van Luc Bauwens, André Bollaert, Stefaan De Groote, Jan Luyssaert, Hugo Schaeck, André Stevens, Arnold Strobbe, Patrick Tuytschaever en Erik Waelput.

In meer dan 70 panelen werd een overzicht gegeven van de opkomst van het Nazisme en de bewapening van Duitsland, de samenstelling van het Duitse- en het Belgische leger, de annexaties door Hitler, het begin van de oorlog tot aan het Schipdonkkanaal, de gevechten om en rond het Schipdonkkanaal. Verder werd veel aandacht besteed aan de verwoestingen, de slachtoffers (militaire en burgerlijke) en de soldaten uit onze streek die hun leven gaven voor hun Vaderland. 537 bezoekers.

Zondag 12 juli – Uitdeling bedevaartvaantjes Heilige Donatus in Poesele – Na de hoogmis van 9 uur had de zegening plaats met de relikwie van de donderheilige en de 31ste uitdeling van bedevaartvaantjes. Het vaantje van 2015, op 150 exemplaren, werd gerealiseerd door Sylvie Dekens en André en Liam Bollaert. Het vaantje is een fotocollage waarbij de aandacht wordt getrokken op de fraai gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk. Het meet 20 op 28 cm met links de rechte hoek. De tekening van de donderheilige is van de hand van de Nevelse kunstenares Denyse Van Doosselaer die in maart 2015 in Nevele overleed. De afbeelding is genomen uit het eerste Donatusvaantje uit 1985 dat zij destijds ontwierp. Het vaantje van 2015 werd zo ook een eerbetoon aan deze overleden kunstenares. Na de hoogmis werden 105 vaantjes uitgereikt, 37 vaantjes werden opgestuurd naar of afgehaald door verzamelaars van devotionalia. De resterende vaantjes werden bij het versierde beeld van de heilige ter beschikking gelegd van de geïnteresseerden. Het was twintig jaar geleden dat nog meer dan honderd vaantjes tijdens de feestdag van de donderheilige werden uitgereikt.

Dinsdag 29 september - Herinneringswandeling Eerste Wereldoorlog voor de kinderen van de Nevelse scholen. Zo'n tachtig Nevelse schoolkinderen en hun leraars stapten door het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog in Landegem. Het was de zesde keer dat onze heemkring deze herinneringswandeling inrichtte. De kinderen en hun begeleiders werden aan de parking voor de sporthal onthaald door Trees Coppieters en geleid door Jan Luyssaert, Alex Dhondt, André Stevens en André Bollaert langs de vroegere frontlinie van oktober 1914 en van oktober en november 1918. Langs het parcours waren stoepborden opgesteld met foto's en informatie over de gebeurtenissen langs het kanaal zo'n eeuw geleden. Aan het erepark op het kerkhof van Landegem werd de wandeling ontbonden. De kinderen kregen als aandenken een poppy en de brochure “1914-1918 Nevele onder vuur“ gratis aangeboden door de heemkring.

Zondag 11 oktober - Herinneringswandeling DE SLAG BIJ OVERBROEK onder de leiding van ons bestuurslid reservekapiteinAlex Dhondt. Met de toestemming van de eigenaar van het kasteel Kervyn, Piet De Baets, kregen we een unieke kans om een bezoek te brengen aan het vergeten Duits monument in het kasteelpark waar het Duits verhaal door Alex werd gereconstrueerd. Vervolgens stapten we langs het kanaal en langs het slagveld van 13 oktober 1914 waar op die bewuste morgen 10 Belgische soldaten het leven lieten. Aan de hand van kaarten en foto’s werden de feiten en gebeurtenissen uitgelegd. De spoorwegbrug werd overgestoken voor een bezoek aan het monument van Robert Donny. Dit monument was het ankerpunt om ons even te verdiepen in de organisatie van het regiment Gidsen en de gesneuvelde militairen. De wandeling werd afgesloten aan het monument van André della Faille de Leverghem met het spelen van de Last post door Hans Wille. 40 deelnemers.

Woensdag 25 november in De Klaproos te Landegem –Meetjesland in de Grote Oorlog” een cultuur-historische avond over de Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland en voorstelling van het boek met dezelfde naam uitgegeven door uitgeverij de Klaproos.

Als heemkring wiens werkgebied zowel in het Meetjesland en de Leiestreek ligt voelden we het als een aangename plicht om de uitgave van het derde boek van Denis Pieters m.m.v. onze ondervoorzitter Stefaan De Groote mee te helpen promoten in het noorden van onze provincie. Denis Pieters bezit namelijk een ongelooflijk interessante verzameling fotomateriaal over de Eerste Wereldoorlog, een verzameling die hij nu aan het ontsluiten is via enkele publicaties.

Onze gastspreker was Em. prof. dr. Alex Vanneste van de Universiteit Antwerpen die ons op een boeiende en innemende manier onderhield over de geschiedenis van de dodendraad,de elektrische draadversperring aan de grens tussen België en Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog waarvan een groot deel was opgetrokken in het Noorden van onze provincie.

Na deze lezing werden de beide auteurs geïnterviewd door Sebastiaan De Coninck, beleidscoödinator van Comeet, over het tot stand komen van dit unieke historische lees- en fotoboek.

Tot slot stelde Siegfried Debaeke van uitgeverij de Klaproos de nieuwe uitgave voor. Tussendoor luisterden we naar  voordrachtkunstenares Trees Coppieters. Zij las voor uit “NIEMANDSLAND, gedichten uit de Groote Oorlog” van Tom Lanoye. De avond werd afgesloten met een receptie. 82 aanwezigen.

Zondag 13 december in Erfgoedcentrum Het Land van Nevele te Hansbeke. Winteraperitiefgesprek met Alex Dhondt over Oorlogsrelikwieën uit de ondergrond. Met de medewerking van Ronny De Rocker. Onze spreker gaf een kortoverzicht van een reeks grondvondsten in onze streek die rechtstreeks te maken hebben met ons oorlogsverleden. Om dit zinvol te kunnen plaatsen werd dit verduidelijkt met een uiteenzetting over springstof en springtuigen, hun werking en het gevaar die deze tuigen tot op vandaag voor de achteloze vinder kunnen betekenen. De lezing werd geïllustreerd met foto’s, tekeningen en enkele vondsten zelf. 24 aanwezigen.

We verleenden onze medewerking aan:

Januari tot juni: “Buurten met erfgoed”, een pilootproject waarbij FARO, Heemkunde Vlaanderen en het Agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met Comeet de basisscholen van Nevele aanspoorde om het erfgoed uit de eigen omgeving sterker bij de lessen te betrekken. Eenzelfde project liep gelijktijdig in Geraardsbergen en Sint-Pieters-Leeuw. De ‘kinddeskundigen’ van de school (leerkrachten tweede graad) en de ‘erfgoeddeskundigen’ van gemeente (heemkring Het Land van Nevele) werkten samen aan een scenario van erfgoedproject over de schoolomgeving dat de school met de kinderen later uitvoerde. Voor de kinderen werd het een leerzame en leuke zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving.

Donderdag 9 juli: 30.000ste Last Post, de Nevelse inbreng  aan dit wereldevenement  georganiseerd door Brandweer Nevele  met meer dan 500 deelnemers. We verzorgden een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog en ons bestuurslid Trees Coppieters las voor uit het werk van Erwin Mortier.

Zondag 11 september: Open Monumentendag met als hoofdattracties het voormalige klooster, het station en de site van het vroegere kasteel van Hansbeke. Op de grens met Merendree konden de restanten van schuttersputten uit WO II bezocht worden en er waren gegidste natuurwandelingen in het park van het kasteel van Hansbeke. Een fietstocht van zo'n 15 tal kilometer met mogelijkheid tot bezoek aan een uniek pop up café in Merendree. Nieuw is ook het aanbrengen van QR-codes bij enkele monumenten. Er werd opnieuw een geïllustreerde brochure uitgegeven samengesteld door André Bollaert en Jan Luyssaert. Naast Jan en André werkten ook Patrick Tuytschaever, André Stevens en OMD-coördinator Hugo Schaeck mee aan deze Open Monumentendag. Ondanks het slechte weer in de namiddag konden de organisatoren rekenen op bijna duizend bezoekers.

Zondag 8 november: Concert voor orgel en zang in de kerk van Poesele gratis aangeboden door organist Jan Moeyaert en zijn echtgenote Helen Cassano met een inleidende voordracht over de Nevelse orgelbouwers Lovaert en hun plaats in de orgelbouwkunst tijdens de 19de eeuw door André Bollaert. 115 aanwezigen.

Woensdag 11 november: Elf novemberherdenking in Hansbeke – Met medewerking van onze bestuursleden Alex Dhondt, Jan Luyssaert, André Stevens, Patrick Tuytschaever en André Bollaert. – In Hansbeke vielen er tijdens het eindoffensief van oktober en november 1918 27 dodelijke burgerslachtoffers waarvan vermoedelijk 17 door de gasaanvallen. Tijdens de 11-novemberherdenking werden deze burgers herdacht. Met de medewerking van de kinderen van het zesde leerjaar van de St.-Pauluschool van Hansbeke en Oud-Hansbeke. Naar jaarlijkse gewoonte werden daarna de benen onder de tafel geschoven in het restaurant De Lork in Landegem voor de feestmaaltijd van de NSB-bonden.

We waren aanwezig met een infostand op het 50ste Congres Familiekunde Vlaanderen in Antwerpen op zaterdag 14 maart en op de geschiedkundige en familiekundige boekenbeurs in Tielt op zondag 6 september.

We lanceerden naar de gemeente Nevele een voorstel om QR-codes te plaatsen aan alle plaatsen die met het Nevelse erfgoed en de geschiedenis van groot Nevele te maken hebben. De heemkring wil hier zorgen voor de teksten als de gemeente de materiële kant op zich te neemt (realiseren en plaatsen van de QR-borden). We werkten actief mee aan het proefproject dat gelanceerd werd naar aanleiding van OMD op zondag 11 september.

We bezorgden cultuur-historische informatie over pastoor De Craene, de Vlaamse Poëziedagen en de H. Gerulfus voor de opendeurdag van pastorie van Merendree georganiseerd door Wende op 22 maart.

Op zaterdag 19 september maakten we met onze bestuursleden en erenotaris Alfred Duerinck een studiereis naar Lessen waar we het geluk hadden om het “Hôpital Notre-Dame à la Rose” te bezoeken met een fantastische gids. In de namiddag bezochten we het Lucifermuseum, het Chantillykantmuseum, het Brouwerijmuseum, het Pijpenkabinet en het Sigarenmuseum in Geraardsbergen.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek, archief en documentatiecentrum in Hansbeke was, met uitzondering van de maand juli, elke dinsdagavond open van 20 tot 22 u. en was elke eerste zondag van de maand open van 10 tot 12 u. Na afspraak kregen we ook studenten en vorsers op bezoek die konden rekenen op begeleiding bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie of studie. We noteerden er in totaal 526 geregistreerde bezoeken voor het raadplegen of ontlenen van boeken, de werking van onze kring, vragen om inlichtingen of het bijwonen van een vergadering of activiteit.

Samen met Regionaal Landschap Meetjesland en Patrick Heyerick van Boomgaard Langeveld uit Kruishoutem slaagden we er in dat de aloude appelsoort de (Poekse) Winterparadijs in het najaar van 2015 terug in de handel kwam.

Ons erfgoedcentrum ontving in 2015 en begin 2016 diverse schenkingen onder meer van  Chris Afschrift, Robert Bockaert, André Bollaert, Anne Criel-Speekaert, Roland Dhondt, Annie Dobbelaar, Greet De Wulf, Paul Huys, Rik Loobuyck, Fabienne Schepens en Roland Van Ooteghem.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” stond eind april begin mei opgesteld in Campus de Beuk in Aalter en tijdens de Nevelse sinksenkermis en de week daarop in de vroegere brandweerkazerne in Nevele naar aanleiding van de toneelopvoering 'Het recht van de sterkste ' door toneelvereniging Feniks.

We verstuurden elf nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd georganiseerd door andere erfgoed- en culturele verenigingen. Deze nieuwsbrief wordt nu aan 620 mailadressen verstuurd.

Enkele van onze bestuursleden gidsten bezoekers (Alex Dhondt, Arnold Strobbe) en gaven lezingen over aspecten uit de geschiedenis van het Land van Nevele (Jan Luyssaert, Arnold Strobbe, Stefaan De Groote).

Onze ondervoorzitter Stefaan De Groote werkte mee als co-auteur aan twee interessante publicaties rond de Eerste Wereldoorlog: Leie en Scheldestreek in de Grote Oorlog en Meetjesland in de Grote Oorlog.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, werd maandelijks bezocht door minimum 846 (september) en maximum 1.223 (mei) bezoekers. Zo noteerden we in 2015 in totaal 12.139 bezoeken van 9.779 gebruikers die 33.008 pagina's op onze website aanklikten voor info of onderzoek. Iets meer dan 70 % van de bezoekers van onze website zijn regelmatige bezoekers, bijna 30 % zijn totaal nieuw.

Ons bestuurslid Lieven De Ruyck zorgde voor het scannen van onze tijdschriften van 1991 tot en met 1995 zodat op dit moment alle tijdschriften van 1970 tot en met 1995 digitaal consulteerbaar zijn op onze website.

Op Facebookpagina, actief sinds eind 2013 zag zijn likersaantal op de laatste dag van het jaar opklimmen tot 1.363 volgers.

Ons bestuur vergaderde tweemaandelijks en nam deel aan de vergaderingen Erfgoedoverleg Meetjesland ingericht door Erfgoedcel Meetjesland. We beantwoordden vele tientallen vragen over archeologie, oorlogsgebeurtenissen, emigratie, toerisme, toponiemen, oude gebruiken, familiekunde, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen en de Nevelse cultuurbeleidscoördinator en gaven advies inzake roerend- en onroerend erfgoed.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen vier maal, goed voor 467 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2015 telden we 481 abonnees (ons hoogste ledenaantal ooit) tegenover 447 in 2014.

(A.B.)