AAN DE VOORAVOND VAN EEN CATASTROFE (deel II)

Onderzoek in de bevolkingsdossiers van 1871-1880* naar de emigratie en beroepen in gemeente Landegem. Aanvullende gegevens bij het artikel van André Stevens, Aan de vooravond van een catastrofe (deel II). Onderzoek naar de emigratie en beroepenstructuur in de gemeente Landegem aan de hand van de bevolkingsregisters van 1871-1880, gepubliceerd in Het Land van Nevele, jg. 40 (2009), afl. 3.

Inhoud (in pdf)


* Bevolkingsregister 1871 tot 1880 - Boekdeel I en II dienden als bron voor dit onderzoek. Dit register is opgemaakt in 1871 (op basis van de telling in 1861) en aangevuld met gegevens vanaf 1871 tot de volkstelling van 1880.
Vroegere volkstellingen in België waren 15 oktober 1846, 31-12-1861, 31-12-1866.