1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 |

HET LAND VAN NEVELE IN 2011

 

We organiseerden:

27 maart:  Nevele - Zaal Novy - Algemene ledenvergadering en lezing door prof. dr. Wim De Clercq “In het oudste Land van de Kale:  de boerengemeenschappen op de Kale-oevers tussen 500 vóór en 1200 na Chr.”53 aanwezigen. (Zie:  Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 3, blz. 83).

12 en 13 juni: Nevele - Sinksenkermis – Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – tentoonstelling - “De buurtspoorweg en de tram in het Land van Nevele” -  meer dan 500 bezoekers.  (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 3, blz. 83-84 en afl. 4, blz. 3-62).                                   

10 juli:Poesele - 27steuitdeling van bedevaartvaantjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis van 8 u 30 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele. (Zie Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 3, blz. 84).

26 tot 30 augustus: Merendree - Tentoonstelling en uitgave van een kunstfotoboek – “MERENDREE – portret van een dorp“  i.s.m. fotograaf-kunstenaar Koen Degroote. Meer dan 100 bezoekers. (Zie: Het Land van Nevele, jg. 2011, afl. 4, blz. 72-75)

17 december: Nevele - vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling - lezing “De ontginningsgeschiedenis van Nevele in de spiegel van zijn plaatsnamen” door Jan Luyssaert en voorstelling van het nieuwe boek over de Nevelse plaatsnamen i.s.m. de Stichting Achiel De Vos (zie elders in dit tijdschrift).

We verleenden onze medewerking aan:

22 maart: Gent, Miat - MIAT i.s.m. Davidsfonds Landegem -  De nacht van de geschiedenis –  Lezing: Op vakantie! Sabena vliegt van België naar Congo” door André Bollaert.

1 mei : Tielt Erfgoeddag - Boekenstand op de 12deGenealogische Boekenbeursin het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal, Generaal Maczekplein te Tielt (André Bollaert, Jan Luyssaert).

29 mei, 26 juni, 6 augustusNevele -BELEEF NEVELE eens anders ….. een fiets- en huifkartocht waarbij de deelnemers konden kennis maken met de Nevelse auteurs en proeven van streekproducten. Een organisatie van UNIZO-Nevele en Grupo Principale i.s.m. Davidsfonds Landegem. Mede uitstippelen van de route en samenstelling van de brochure (André Bollaert).

20 augustus: Nevele - In Nevele(n) gehuld – eerste uit een reeks wandelingen, georganiseerd door de Meetjeslandse Gidsenvereniging en het Plattelandscentrum Meetjesland i.s.m. het gemeentebestuur van Nevele. Bezorgen van achtergrondinformatie en routebeschrijving (Erfgoedcentrum Het Land van Nevele).

11 september: Merendree - Open Monumentendag, thema:  Conflict.Het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met vier bestuursleden van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure (Hugo Schaeck, André Bollaert, Jan Luyssaert, Patrick Tuytschaever).

2 oktober:  Deinze - Informatiestand op de27ste  Genealogische ontmoetingsdag in zaal Rekkelinge te Deinze van 9u tot 12u30 (André Stevens, Stefaan De Groote).

2 oktober: Nevele - Poëtische route in Nevele - een organisatie van Vormingplus Meetjesland i.s.m. Poëziecentrum Gent. Het verzamelen van informatie over Nevele en de Nevelse dichters en hun publicaties en het uitstippelen van de wandelroute (André Bollaert).

We  namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen en de vergaderingen van de Expertencommissie Erfgoedbank ingericht door Comeet. We beantwoordden tientallen vragen over archeologie, gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, de Nevelse schrijvers  enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied. 

We werkten mee aan ‘Hoeven van het Meetjesland’ de jaarkalender die werd uitgegeven door de Marnixring Meetjesland (André Bollaert). We bezorgden informatie en documentatie voor de brochure en de tentoonstelling over de geschiedenis van de duivensport in Londerzeel en het boek van Jan Van de Casteele ‘Over Knesselare gesproken. Babbels in de aders van het dorp’. We bezorgden informatie en documentatie voor de viering van het 150-jarig bestaan van de Saint-Donatus parish in Iowa (Verenigde Staten).

We gaven enkele gidsbeurten i.v.m. de geschiedenis van en de bezienswaardigheden in Nevele (Jan Luyssaert) en bezorgden cultuurhistorische informatie aan diverse socio-culturele verenigingen.  

Onder de leiding van onze ondervoorzitter Arnold Strobbe bezochten we op zaterdag 13 augustus met onze bestuursleden de tentoonstelling: ‘Op het raakvlak van twee landschappen- De vroegste geschiedenis van Brugge’.

Op zaterdag 29 oktober bezochten we met onze bestuursleden onder de leiding van erenotaris Duerinck het domein van het 'Hof Duerinck' in de voormalige heerlijkheid Eegene in Schoonaarde (Dendermonde). Het huidige gebouw met de woonvleugel dateert uit het laatste kwart van de 18de  eeuw. Het werd opgericht als  buitenverblijf van kardinaal de Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen vanaf 1759 tot 1801 en abt van de abdij van Affligem die de heerlijkheid van Eegene in haar bezit had. In de woonkamer bevindt zich een classicistische schouw met de afbeelding van de kardinaal in een medaillon. Achter het woonhuis staat nog een kolossale tiendenschuur. In 1878 kwam deze riante herenwoning in het bezit van de familie Duerinck. De  bijgebouwen waren van 1878 tot ca. 1940 in gebruik als maalderij en olieslagerij. In 1982 werd het woonhuis beschermd als monument. Het Hof Duerinck was de woonplaats van de grootouders van de notaris, waaraan hij vele mooie herinneringen koestert. Daarna ging de tocht verder naar de abdij van Dendermonde waar Dom Justinus ons opwachtte en rondleidde. Na een kort bezoekje aan het Dendermondse begijnhof, keerden we vol nieuwe plannen  tevreden terug van deze extra monumentendag en werden al plannen gesmeed voor 2012.

“Erfgoedcentrum Het Land van Nevele”, onze bibliotheek in Hansbeke was heel het jaar open op dinsdagavond van 20 tot 22 u. Ze was eveneens 9 zondagvoormiddagen open van 10 tot 12 uur en werd buiten de openingsuren door verscheidene studenten en vorsers bezocht. Enkele van hen werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie.

Aan de infrastructuur van ons erfgoedcentrum werden onder de leiding van onze secretaris Patrick Tuytschaever enkele verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. Zo werden bijkomende boekenrekken en kasten geplaatst, werden een nieuwe computer en printer aangeschaft en werd een nieuw ontleenprogramma voor onze bibliotheek geïnstalleerd.

We verstuurden 9 nieuwsbrieven waarin, naast onze eigen werking, ook de activiteiten werden aangekondigd, georganiseerd door erfgoedverenigingen die ons dit mededeelden.

Onze reizende tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” staat sinds half juli opgesteld in de Steenhove, Veldeken 41 in Nevele in afwachting dat ze kan opgesteld worden in het nog in te richten cultuurhuis van de gemeente Nevele in Hansbeke.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen 4 maal, samen goed voor 416 blz. lokale geschiedenis. Op 31 december 2011 telden we 475 abonnees op ons tijdschrift d.w.z. 19 meer dan in 2010.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, telde al meer dan 80.000 bezoekers. De lokale pers was nooit veraf bij de organisatie van onze activiteiten en deze waaraan we onze medewerking hebben verleend.

(A.B.)