Bestuur

Ere-voorzitter
Jan Luyssaert

Voorzitter
André Bollaert

Ondervoorzitter
Stefaan De Groote
Hugo Schaeck

Secretaris
Patrick Tuytschaever

Hulpsecretaris
André Stevens

Bibliothecaris a.i.
Jan Luyssaert

Penningmeester
Eddy Verstraete

Tijdschriftenadministratie
Lieven De Ruyck

Bestuurleden
Luc Bauwens
Rita Bisschop
Wim De Clercq
Stefaan De Groote
Stijn De Winter
Alex Dhondt
Hugo Schaeck

André Stevens
Lieven De Ruyck
Kurt Naert

Bestuur vanaf de oprichting

Armand Bauwens 1971-1987 (†)
André Bollaert 1980-
Irène Buysse 1972-2017
Wim De Clercq 1994-
Stefaan De Groote 1993-
Paul De Meyer 1972-1973
Geert De Roo 1972-1974
Lucien De Roo 1975-1981
Lieven De Ruyck 1977-
Yvonne Dekeere 1982-2013 (†)
Edith De Zutter 1977-1979
Paul D'Hoker 1978-1987
Daniël D'Hooge 1974-2011 (†)
Dirk Heynssens 1983-1994
Antoine Janssens 1971-1975 en 1978-1992
Véronique Lambert 1994-1997
Lucia Lavent 1977-1987
Robert Leenknecht 1971-1986
Marcel Lootens 1974-1976
Jan Luyssaert 1970-
Albert Martens 1971-1975 en 1987-1995 (†)
Frans Michem 1972-1975
Marcel Michiels 1972-2002 (†)
Julia Mortier 1976-1977
Guido Schaeck 1970-1993 (†)
Hugo Schaeck 2001-
Julien Scherpereel 1971 en 2000-2012 (†)
Arnold Strobbe 1983-2017
Johan Taeldeman 1970-1975
Jozef Van de Casteele 1976-1992 (†)
Jos Van de Velde 1970-1977 (†)
Luc Verpoest 1970-1971
Eddy Verstraete 1989-
Ellen Vertommen 2000-2001
Patrick Tuytschaever 2004-
André Stevens 2008-
Trees Coppieters 2010-2018
Francine De Paepe 2010-2014
Luc Bauwens 2012-
Alex Dhondt 2013-
Katleen Lanclus 2015-2016
Rita Bisschop 2017-
Stijn De Winter 2017-2017

Overzicht Dagelijks Bestuur

Erevoorzitter
Jan Luyssaert 2007-

Voorzitter
Jan Luyssaert 1970-2006
André Bollaert 2007-

Ondervoorzitter
Luc Verpoest 1970-1971
Albert Martens 1971-1972
Frans Michem 1972-1975
Jozef Van de Casteele 1976-1987
Arnold Strobbe 1988-
Stefaan De Groote 1988-
Hugo Schaeck

Secretaris/Penningmeester
Guido Schaeck 1970-1981

Secretaris
Paul D'Hoker 1982-1986
André Bollaert 1987-2006
Patrick Tuytschaever 2007-

Hulpsecretaris/Hulppenningmeester
André Stevens 2012-

Secretaris/Bibliothecaris
Lieven De Ruyck 1987-1997

Administratie dagelijkse werking
André Bollaert 1998-2005

Tijdschriftenadministratie
Lieven De Ruyck 1998-

Archivaris/Bibliothecaris
Jos Van de Velde 1970-1977
Armand Bauwens 1978-1984
Lieven De Ruyck 1984-1996

Bibliothecaris
Wim De Clercq 1997-1999
Julien Scherpereel 2000-2004
Nele Vanuytsel 2005
Jan Luyssaert 2007-

Penningmeester
André Bollaert 1981-2002
Eddy Verstraete 2003-

Redactieraad
Johan Taeldeman 1970-1984
Jan Luyssaert 1974-
Lucia Lavent 1978-1986
Arnold Strobbe 1985-1986
Jozef Van de Casteele 1985-1992
Catherine De Groote 1990-
André Bollaert 1990-
 

Verantwoordelijke uitgever
Johan Taeldeman 1970-1973
Jan Luyssaert 1974-

In memoriam Marcel Michiels (Vosselare 15 december 1924- Vosselare 19 oktober 2002)

Bijna derig jaar was Marcel bestuurslid van de heemkundige kring "Het Land van Nevele" want reeds een paar jaar na de stichting van onze vereniging nam hij tijdens de algemene ledenverdgadering van 14 januari 1973 deze taak op zich.
In die lange periode van samenwerking hebben we Marcel leren kennen als een heel veelzijdige man: een echte heemkundige, een boeiend verteller, een doorleefd natuurvriend, een goed organisator en vooral een man die hield van Vosselare en de mensen.
Marcel was een heemkudige in hart en ziel. Zoals hij vaak aan de hoek van "zijn" Vos, steunend op zijn veegborstel de mensen en het verkeer gadesloeg, zo stond hij ook geplant in de grond en het verleden van Vosselare. Hij kende er elke straat, elke slag, elk mennegat, elk stuk grond. Tientallen wandelingen heeft hij geleid door Vosselare en vooral de winterse stalkaarsenwandelingen waren zijn liefhebberij. Zowel tijdens als na de uitspappen zorgde hij voor het begeleidende verhaal. Je waande je weer in de goede oude tijd. En over die vroegere jaren sprak hij met de nodige afstand. Als je Marcel hoorde vertellen, zelfs over de meest ingrijpende gebeurtenissen zoals zijn oorlogsbelevenissen, kreeg je de indruk dat het voor hem altijd zomer was geweest, dat in zijn leven altijd de zon had geschenen. Wij zijn er zeker van dat Marcel een zeer goede relatie had met de weergoden. Tientallen bestuursvergaderigen vonden plaats in zijn zomerse tuin en telkens opnieuw konden we er tot 's avond laat, genietend van de augustuszon, onze plannen voor het nieuwe werkjaar maken. Deze vergaderingen duurden meestal tot in de late uurtjes want elk agandapunt kruidde Marcel met een of ander verhaal of anekdote. De andere bestuursleden hingen aan zijn lippen en het deed er niet toe dat de bespreking van een of ander punt een beetje uitgesteld moest worden.
Diezelfde boeiende verteltrant vinden we ook terug in zijn oorlogsbelevenissen die in zeven afleveringen verschenen in ons tijdschrift. Deze oorlogsjaren hebben op Marcel als jonge man van 16-20 jaar een diepe indruk gemaakt. We kunnen dan ook zeer goed zijn besluit begrijpen waar hij schrijft: "Oorlog is door de eeuwen heen en nog steeds een gruwel van ellende, vernieling en dood geweest".
Zijn zin voor en inzicht in het waardevolle patrimonium dat we uit ons verleden hebben geërfd, konden we het best voelen toen Marcel zijn ouderlijke woning "In den Vos" eigenhandig en steen voor steen renoveerde. Met elke steen die hij keerde was het alsof hij het verleden van zijn ouderlijke thuis nog een laatse keer voelde en betastte om hem dan voor altijd opnieuw in te metselen. Met het oog en de handen van een echte heemkundige heeft hij "De Vos" omgebouwd tot een restaurant dat zowel binnen als buiten de charmes van een landelijk eethuis tot in de kleinste details wist te bewaren. Zo zorgde hij ervoor dat het huidige uitgangbord op een kunstzinige wijze werd geschilderd naar het model van het oude. Voor deze geslaagde restauratie ontving hij op 28 oktober 1988 een bekroning van het Verbond voor heemkundige in Oost-Vlaanderen.
Marcel was ook een begaafd schilder. Dit kwam voor ons pas tot uiting naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de heemkundige kring "Het Land van Nevele". Toen organiseerden we een tentoonstelling met schilderijen die een of ander hoekje of plekje van het Land van Nevele als onderwerp hadden. Alsof het een doodgewone zaak was, haalde Marcel een vijftal schilderijen boven, door hem als vrijetijdsschilder geborsteld en die een prachtig beeld geven van het Vosselare van toen.
Het zou verkeerd zijn te denken dat Vosselare voor Marcel het centrum van de wereld was. Vaak en met grote liefde ging hij op reis in onze buurlanden. Het hoefden voor hem geen verre exotische plaatsen te zijn. Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland hadden voor hem geen toeristische geheimen, hij genoot er van de natuur, het landschap en de plaatselijke keuken en Marcel was gul met zijn toeristische informatie.
Op donderdag 24 oktober 2002 hebben vele vrienden en kennissen in de kerk van Vosselare Marcel begeleid op zijn laatste reis.