BASTIAEN, F.

Een dodelijke nacht in Lotenhulle in april 1854. Roodvonk bij de familie Van den Berghe?, in Vlaamse Stam, jg. 52 (2016), afl. 2, p. 127-130.

BAUTERS, L.

Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele.

- Versterkingen en wooncultuur vanaf de 8ste tot de 14de eeuw

- Archieven versus bouwresten

- De donjon bouwhistorisch bekeken

- Een poging tot interpretatie en reconstructie

- Leven met een donjonmuur in je huis

BAUTERS, L., DEVOOGHT, E., GEKIERE, C., VERHEYE, J.

Kapelletjes in de Izegemstraat (Vinkt) gerestaureerd, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4692-4695.

BAUTERS, L., DEVOOGHT, E., WOUTERS, V.

Klein maar fijn: het kerkhof van Meigem, in Contactblad van Dunsa, jg. 37 (2017), afl. 2, p. 4967-4972.

BAUWENS, A.

De Heilig Bloedprocessie te Meigem, jg. II, afl. 2, p. 65-69.

BAUWENS, A.

Julius Nieuwland: Leven en werk, jg. IX, afl. 3, p. 103-112.

BAUWENS, A.

De verdwenen molens van Meigem, jg. XII, afl. 1, p. 402-405.

BAUWENS, A.

Meigem 1906, jg. II, afl. 1, p. 8-10.

BAUWENS, A.

De verdwenen molens van Meigem, jg. XII, afl. 4, p. 237.

BAUWENS, A.

Nieuwe straatnamen te Meigem, jg. VIII, afl. 1, p. 31.

BAUWENS, A.

Meigem in het werk van Cyriel Buysse, jg. XIV, afl. 1, p. 61-68.

BAUWENS, A.

Meigem: een poging tot industrialisatie, jg. V, afl. 1, p. 22-23.

BAUWENS, A.

Een groot uitvinder uit het Land van Nevele: Julius Nieuwland, jg. II, afl. 3, p. 106-111.

BAUWENS, A.

Historiek van de H.Bloedverering te Meigem, jg. VII, afl. 2, p. 59-65.

BAUWENS, A.

Teentjesterting te Meigem, jg. VI, afl. 1, p. 4-5.

BAUWENS, A.

Nog over de "getourmenteerde" Kale, jg. VII, afl. 4, p. 222-225.

BEGRONI, M. , DEVRIESE, L. , 

De backwaghen van mijnheeer Odevaere, procureur en griffier van Nevele (1698), in Van Mensen en Dingen, jg. 14 (2016), afl. 1, p. 61-63.

BOGAERTS, O.

Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele.

Een poging tot interpretatie en reconstructie

BOLLAERT, A.

Vijftig jaar geleden: werkweigeraars Maurice en Kamiel Lievens vluchtten naar Frankrijk, jg. XXIII, afl. 1, p. 71-76.

BOLLAERT, A.

Een overgrootoom in het leger van Napoleon, jg. XX, afl. 2, p. 145-148.

BOLLAERT, A.

Een 18de-eeuwse verering van de heilige Anna in de kerk van Poesele, jg. XX, afl. 2, p. 143-144.

BOLLAERT, A.

De barones van Kerrebroek of... hoe een toponiem ontstaat, jg. XXVII, afl. 1, p. 68-70.

BOLLAERT, A.

De smidse langs de Bredeweg te Poesele, jg. XVII, afl. 2, p. 93-98.

BOLLAERT, A.

60 jaar geleden schreef Prosper Cocquyt luchtvaartgeschiedenis, jg. XXVI, afl. 1, p. 3-32.

BOLLAERT, A.

De Poeselse bevolking in 1729, jg. XV, afl. 4, p. 216-224.

BOLLAERT, A.

50 jaar geleden: Drie gebroeders De Smul in Duitse gevangenschap, jg. XXIV, afl. 4, p. 318-334.

BOLLAERT, A.

Een telling van het hoornvee te Poesele in 1772, jg. XV, afl. 4, p. 211-215.

BOLLAERT, A.

De molen van Poesele, jg. XXII, afl. 4, p. 352-353.

BOLLAERT, A.

Sprekende stenen te St.-Martens-Leerne, jg. XX, afl. 4, p. 296-298.

BOLLAERT, A.

Alfons "Klondike" De Meulenaere, een goudzoeker uit het Land van Nevele, jg. XXVIII, afl. 3, p. 195-201.

BOLLAERT, A.

Kunst in het Land van Nevele (I): Jan Burssens, jg. XXVIII, afl. 3, p. 218-222.

BOLLAERT, A.

1121-1996 Poesele 875 jaar. Een overzicht van de voorbije honderd jaar in foto's, jg. XXVII, afl. 3, p. 197-272.

BOLLAERT, A.

August De Wolf, schaapherder te Poesele, jg. XXIV, afl. 1, p. 7-21.

BOLLAERT, A.

Monika van Paemel geadeld, jg. XXIV, afl. 4, p. 343-347.

BOLLAERT, A.

Iets over oude grafstenen in de kerk van Poesele, jg. XVII, afl. 4, p. 262-267.

BOLLAERT, A.

Pater Arnulf Merchier uit Poesele, globetrotter voor het geloof, jg. XXV, afl. 2, p. 79-112.

BOLLAERT, A.

De smidse langs de Bredeweg te Poesele (II), jg. XVII, afl. 4, p. 252-261.

BOLLAERT, A.

Fruitbomen op het kerkhof van Poesele, jg. XXV, afl. 2, p. 142-144.

BOLLAERT, A.

Restauratie "oude pastorij" van Poesele bekroond, jg. XXV, afl. 2, p. 145-147.

BOLLAERT, A.

De O.L.Vrouwkapel in de Beentjesstraat te Poesele, jg. XVIII, afl. 3, p. 161-168.

BOLLAERT, A.

De Franse bezetting te Nevele, Meigem en Poesele in 1744, jg. XXV, afl. 3, p. 202-216.

BOLLAERT, A.

Poesele's schoonste dag, jg. XXVI, afl. 4, p. 253-286.

BOLLAERT, A.

Zilveren aardbeien te Landegem, jg. XXII, afl. 4, p. 293-329.

BOLLAERT, A.

Kongopioniers uit het Land van Nevele. Aanvulling, jg. XX, afl. 1, p. 75-76.

BOLLAERT, A.

Kerstmis in Poesele, jg. XVIII, afl. 4, p. 269-274.

BOLLAERT, A.

Back to the roots... een verslag, jg. XXIII, afl. 4, p. 289-293.

BOLLAERT, A.

Kongopioniers uit het Land van Nevele, jg. XIX, afl. 4, p. 251-283.

BOLLAERT, A.

Het schieten van kerkuilen, jg. XXIII, afl. 3, p. 221-223.

BOLLAERT, A.

Een stokerij en een brouwerij te Poesele, jg. XV, afl. 3, p. 175-185.

BOLLAERT, A.

Poesele doorgelicht tijdens de contrareformatie via de kerkrekeningen en de visitatieverslagen van bisschop Triesta, jg. XXIII, afl. 3, p. 169-192.

BOLLAERT, A.

Poeselse uitwijking naar Amerika tussen 1890 en 1930, jg. XV, afl. 4, p. 225-226.

BOLLAERT, A.

Uit het oude fotoalbum: "Kloppers" te Sint-Martens-Leerne, midden de jaren '20, jg. XXVI, afl. 4, p. 287-288.

BOLLAERT, A.

De H.-Antoniuskapel in de Kasteeldreef te Sint-Martens-Leern, jg. XVIII, afl. 3, p. 16-176.

BOLLAERT, A.

Klachten en inbeslagnemingen te Poesele tussen 1685 en 1794, jg. XXII, afl. 2, p. 179-185.

BOLLAERT, A.

Een bedevaartvaantje voor Poesele, jg. XVI, afl. 2, p. 134-136.

BOLLAERT, A.

Sprekende stenen te Poesele, jg. XXI, afl. 4, p. 309-310.

BOLLAERT, A.

De vroegste postbedeling en de eerste poststempels in het Land van Nevele, jg. XXX, afl. 4, p. 256-265.

BOLLAERT, A.

Buysse in de "Larousse", jg. XXX, afl. 3, p. 221-222.

BOLLAERT, A.

Vijftig jaar geleden: Poesele, mei 1940... om en rond het tramstation, en het verhaal van enkele buren, jg. XXI, afl. 3, p. 179-184.

BOLLAERT, A.

Van Buysse tot Dhaenens: honderd jaar wielerleven in het Land van Nevele (II), jg. XXX, afl. 2b, p. 289-354.

BOLLAERT, A.

Van Buysse tot Dhaenens: honderd jaar wielerleven in het Land van Nevele, jg. XXX, afl. 2a, p. 85-126.

BOLLAERT, A.

Kunst in het Land van Nevele (III): MONI.CA, jg. XXIX, afl. 4, p. 357-363.

BOLLAERT, A.

Poeselse uitwijking naar Amerika tussen 1890 en 1930, jg. XV, afl. 1, p. 11-21.

BOLLAERT, A.

De Franse bezetting in Poesele en wat eraan voorafging, jg. XXI, afl. 1, p. 3-30.

BOLLAERT, A.

De "blauwe reiger", heerser in de lucht boven het Land van Nevele, jg. XXIX, afl. 1, p. 71-78.

BOLLAERT, A.

1250 jaar Gerulfus: Een Gerulfusparochie in Nederland, jg. XXIX, afl. 1, p. 3-19.

BOLLAERT, A.

Een merkwaardig bidprentje van de heilige Donatus te Poesele, jg. XVI, afl. 2, p. 130-133.

BOLLAERT, A.

Een Nevelaar op Amerika's grootste gedenkplaat, jg. XXVI, afl. 1, p. 67-75.

BOLLAERT, A.

Het onderscheid tussen de "parochie" en de "gemeente" Poesele, jg. XIV, afl. 2, p. 113-114.

BOLLAERT, A.

Over wassend fruit op de Poeselse boomgaarden en de Poeselse Blauwkes, jg. XXVIII, afl. 4, p. 274-283.

BOLLAERT, A.

Een stukje lokale postgeschiedenis, jg. XIV, afl. 2, p. 95-105.

BOLLAERT, A.

Basiel De Craene en... de posterijen, jg. XII, afl. 1, p. 406-407.

BOLLAERT, A.

Nevele Pride, de trots van Nevele, jg. XXXI, afl. 4, p. 333-339

BOLLAERT, A.

Het optreden van de wereldberoemde goochelaar, illusionist, Louis Courtois in de kerk van Poesele in 1850, jg. XXXII, afl. 2, p. 81-89

BOLLAERT, A.

De schenking van Sophie Van Gele aan de kerk van Poesele, jg. XXXII, afl. 2, p. 90-103

BOLLAERT, A.

Poesele: De Durvers van toen en FC Poesele van nu, jg. XXXII, afl. 3, 227-240

BOLLAERT, A.

Een postzegel en een postkaart voor Lovaert, jg. XXXIII, afl. 4, 382-383

BOLLAERT, A.

Het Lovaertorgel van De Pinte speelt opnieuw, jg. XXXIV, afl. 2, p. 182-184.

BOLLAERT, A.

Twee getuigenissen over de grote oorlog: notities over de gebeurtenissen in Poesele tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetekend door de gemeenteambtenaar Jules De Meulenere en pastoor leonard De Roo, jg. XXXIV, afl. 4, p. 369-381.

BOLLAERT, A.

De ex-voto's in de O.L.V.-kapel van de Oostbroek te Nevele, jg. XXXV, afl. 1, p. 72-79.

BOLLAERT, A.

Uit het dagelijks leven van de laatste 'echte' Poeselse veldwachter tijdens de Tweede Wereldoorlog, jg. XXXV, afl. 1, p. 80-84.

BOLLAERT, A.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Sylvester Bardzinski: het verhaal van een Poolse bevrijder, jg. XXXV, afl. 3, p. 224-232.

BOLLAERT, A.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Poolse bevrijders deden Baarlekerk leeglopen, jg. XXXV, afl. 3, p. 233-234.

BOLLAERT, A.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Poolse vliegenier sneuvelde in Landegem, jg. XXXV, afl. 3, p. 276.

BOLLAERT, A.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Robert Leenknecht was 16 jaar toen hij lid werd van het Geheim Leger, jg. XXXV, afl. 3, p. 279-288.

BOLLAERT, A.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Bleef Poesele gespaard dank zij de h. Donatus?, jg. XXXV, afl. 3, p. 311-315.

BOLLAERT, A.

De geschiedenis van de kerk van Poesele, jg. XXXVI, afl. 1, p. 3-36.

BOLLAERT, A.

Voor u gelezen: 'De oudste windmolens in het graafschap Vlaanderen (1181-1300), jg. XXXVI, afl. 1, p. 61-62.

BOLLAERT, A.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Maurice De Wulf was boer en erechauffeur bij de familie van Crombrugghe van Leerne, jg. XXXVI, afl. 3, p. 263-268.

BOLLAERT, A.

Een vondst uit Nevelse bodem: een zegelstempel, jg. XXXVI, afl. 4, p. 392-397.

BOLLAERT, A.

Het retabel boven het hoofdaltaar (1881) en de orgelkas (1870) in de kerk van Poesele komen uit de ateliers Blanchaert in Sint-Denijs-Westrem, jg. XXXVII, afl. 2, p. 157-159.

BOLLAERT, A.

Ook te Lotenhulle werd 'gepersjonkeld', jg. XXXVIII, afl. 2, p. 154-157.

BOLLAERT, A.

Volksverhalen, spookverhalen en legendes te Poesele, jg. XXXVIII, afl. 2, p. 193-208.

BOLLAERT, A.

René Van de Walle: de mens, de reporter en de fotograaf', jg. XXXIX, afl. 2, p. 3-18.

BOLLAERT, A.

Kunst in het Land van Nevele (IV): striptekenaar Gilbert Declercq, jg. XXXIX, afl. 3, p. 3-7.

BOLLAERT, A.

Kasteel van Ooidonk 28 maart 2010, jg. XLI, afl. 1, p. 3-5.

BOLLAERT, A.

Trezeke Meyers. De ‘Landegemse Belle-Fleur’, jg. XLI, afl. 1, p. 47-56.

BOLLAERT, A.

Van schivuinghen, ritsaerden, huwiers en sureelen ... Fruitteelt in het Land van Nevele tijdens de middeleeuwen en het ancien regime, jg. XLI, afl. 3, p. 32-43.

BOLLAERT, A.

Cyriel Buysse over Nevelse kapellekens, jg. XLI, afl. 3, p. 78-82.

BOLLAERT, A.

“Ylonka” in het werk van Monika van Paemel, jg. XLI, afl. 4, p. 85-90.

BOLLAERT, A.

Enkele minder bekende Landegemse fruitsoorten, jg. XLII, afl. 1, p. 57-61.

BOLLAERT, A.

Het volksonderwijs te Poesele (1618-1988), jg. XLII, afl. 2, 1-130.

BOLLAERT, A.

Een pintje drinken in ‘Het Land van Nevele’, jg. XLIII, afl. 1, p. 49-55.

BOLLAERT, A.

Enkele aanvullingen bij ‘De buurtspoorweg en de tram in het Land van Nevele’, jg. XLIII, afl. 2, p. 113-114.

BOLLAERT, A.

De boeiende geschiedenis van Vosselare, jg. XLIII, afl. 3, p. 5-10.

BOLLAERT, A.

‘Burgstern Noris’, Duitse topvoetballers in Vosselare tijdens de Tweede Wereldoorlog, jg. XLIII, afl. 3, p. 140-154.

BOLLAERT, A.

Een pintje drinken in ‘Het Land van Nevele’ in Landegem, jg. XLIII, afl. 4, p. 64.

BOLLAERT, A.

Onze erevoorzitter Jan Luyssaert is de nieuwe ereburger van Nevele, jg. XLIII, afl. 4, p. 65-72.

BOLLAERT, A., LUYSSAERT, J.

Monika van Paemel, ereburger van de gemeente Nevele, jg. XXXVI, afl. 2, p. 145-167.

BOLLAERT, A., LUYSSAERT, J.

Tentoonstelling op zondag 15 mei, maandag 16 mei en zondag 22 mei 2005: 'Kuipers in het Land van Nevele', jg. XXXVI, afl. 2, p. 168-175.

BOLLAERT, A., DE KEUKELEIRE, E.

De buurtspoorweg en de tram in het Land van Nevele, jg. XLII, afl. 4, p. 3-62.

BOLLAERT, A., DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Nevele werd bevrijd door Schotten en Polen, jg. XXXV, afl. 3, p. 300-307.

BOLLAERT, A., DEROM, S., HUYSMAN, A.

Het ‘Goed ten Broecke’ of de ‘Zevenbunder’, jg. XLIII, afl. 3, p. 70-84.

BOLLAERT, A., DEROM, S.

‘Meirekasteel’ en de ‘Heerlijkheid ter Mere’, jg. XLIII, afl. 3, p. 11-40.

BOLLAERT, A., DEROM, S.

Het ‘Leen ter Duust’, jg. XLIII, afl. 3, p. 101-107.

BOLLAERT, A., DEROM, S.

Het ‘Klein pachtgoed Vander Goes’, jg. XLIII, afl. 3, p. 108-115.

BOLLAERT, A., DEROM, S.

De ‘Kervynhoeve’ of ‘De Cluyse’, jg. XLIII, afl. 3, p. 116-122.

BOLLAERT, A., HEYERICK, P.

Een halve eeuw ‘Eerlijk duurt langst’ in Zeveren, jg. XLII, afl. 1, p. 62-66.

BOLLAERT, A., HUYSMAN, A.

Het ‘Poortakkergoed’, jg. XLIII, afl. 3, p. 85-100.

BOLLAERT, A. & VAN VLAENDEREN, E.

Iets over De Vreese molen te Sint-Martens-Leerne, jg. XXXII, afl. 1, blz. 64-66.

BOLLAERT, A. - JANSSENS, A.

Mensen uit ons heem (VI). De Poeselse beeldhouwer Blondijn Van Haver, jg. XXI, afl. 4, p. 234-245.

BOLLAERT, A. - JANSSENS, A. - MICHIELS, M.

"In den Vos" te Vosselare, jg. XIX, afl. 4, p. 302-313.

BOLLAERT, A. en LUYSSAERT, J.

Perceelsrreconstructie van Poesele in de 17e eeuw met toponymie van de 15e eeuw tot heden, jg. XII, afl. 2 & 3, p. 44-142.

BOLLAERT, A. en SCHEPENS, E.L.

Genezen van de kinkhoest na een bedevaart naar de H.Margareta te Landegem, jg. XXVIII, afl. 3, p. 211-217.

BOLLAERT, A. en TUYTSCHAEVER, P.

Bijdrage tot de geschiedenis van de duivensport in België. De duivensport in Het Land van Nevele, deel I, jg. XXXVIII, afl. 3a, p. 229-333.

BOLLAERT, A. en TUYTSCHAEVER, P.

Bijdrage tot de geschiedenis van de duivensport in België. De duivensport in Het Land van Nevele, deel II, jg. XXXVIII, afl. 3b, p. 347-529.

BOLLAERT, A., DE GROOTE S., DEMOLDER, M., PIETERS, D.

Sint-Martens-Leerne een Leiedorp in het Land van Nevele, jg. XXXIII, afl. 3, p. 197-276.

BOLLAERT, A.

Twee broers, twee naties, één vaderland

BOLLAERT, A.

Rietgaverstede bestaat 50 jaar (1963u20102013)

BOLLAERT, A.

In memoriam Julien Scherpereel

BOLLAERT, A.

Kort nieuws uit het Land van Nevele

BOLLAERT, A.

In memoriam Ivonne De Keer

BOLLAERT, A. en LUYSSAERT, J.

Nevele in oude kaarten

BOLLAERT, A.

Nevele jaarmarkten in de Franse tijd, gepubliceerd in de 'Gazette van Gend'

BOLLAERT, A.

100 jaar geleden won een Lotenhullenaar de Ronde van

Vlaanderen

BOLLAERT, A.

85 jaar geleden droeg een Landegemnaar de gele trui in de Tour

BOLLAERT, A.

Er is Poesele hier en er is Poesele daar…

BOLLAERT, A.

Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele.

Heren en dames van Nevele tot 1381

BOLLAERT, A., DHONDT, A. en LUYSSAERT, J.

1914- Oorlog in Groot Nevele

BOLLAERT, A.

100 jaar geleden werd Albert Speekaert geboren

BOLLAERT, A.

60 jaar geleden -ufo's boven Lotenhulle

BOLLAERT, A.

Het Land van Nevele wil QR-codes aan alle plaatsen die te maken hebben met erfgoed in Nevele.

BOLLAERT, A., DE GROOTE, S., LUYSSAERT, J., PIETERS, D. en STEVENS, A

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (1884-1978)

BOURGEOIS, J. & DE MULDER, G.

Een grafheuvel uit de bronstijd en prehistorische perceleringen. Opgravingen 1990 op de kouter te Vosselare, jg. XXIII, afl. 4, p. 245-266.

BRAET, A.

Den Braetshoek, een oud cultuurgoed, jg. XXIV, afl. 2, p. 89-130.

BRAET, A.

Zanten uit de "Gazette van Gend", jg. XXVIII, afl. 4, p. 291-292.

BUYSSE, I.

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Poeke, jg. XIX, afl. 1, p. 57-58.

BUYSSE, R.

Een Lovaert-orgel te Lemberge, jg. XX, afl. 1, p. 67-71.