HAEMERS, J.

Oorlog in Nevele, jg. XXXVII, afl. 4, p. 383-405.

HAESERIJN, R.

Heemkunde - Volkskunde, jg. I, afl. 3, p. 1-5.

HANSON, M. 

Een eeuw Gentse stokers en brouwers aan Apostelhuizen-Koepoortkaai (1831-1929, in Ghendtsche-Tydinghen, jg. 45 (2016), afl. 6, p. 403 (Aimé Meiresonne).

HAUTEKEETE, A.

Koninklijke Maatschappij "De Leeuwvinken". Honderd jaar vinkeniersleven te Nevele, jg. XVII, afl. 1, p. 3-36.

HEYNSSENS, D.

De kapellen in Landegem, jg. XVIII, afl. 3, p. 193-195.

HEYNSSENS, D.

Een zwerver uit het Nevelse: Theophiel Van Kerrebroeck, "den gladden", jg. XV, afl. 2, p. 90-92.

HEYSE, E.

De heerlijkheid Hansbeke 1234-1315, jg. XX, afl. 1, p. 48-58.

HOORNE, J., TAELMAN, E., VANHEE, D.

Archeologische opvolging van het Aquafintracé tussen Hansbeke en Merendree, jg. XLII, afl. 1, p. 15-31.

HUYS, P.

Een Nevelse heks doodgefolterd (1624), jg. XXV, afl. 4, p. 120-122.

HUYS, P.

Van een Nevelse molenaar die zijn broek verloor, jg. XXVIII, afl. 3, p. 192-194.

HUYS, P.

De bevolking van Vosselare in 1786, jg. XIV, afl. 4, p. 306-310.

HUYS, P.

Sprokkelingen uit het kerkarchief, jg. XXI, afl. 2, p. 152-157.

HUYS, P.

Nog over de manslag op Gheeraert Tuytschaevere te Leerne (1606), jg. XXIX, afl. 4, p. 312-318.

HUYS, P.

Erfelijke renten gehypothekeerd op huizen in Nevele (uit de kerkrekening van Vosselare over 1799-1800), jg. XXI, afl. 3, p. 198-203.

HUYS, P.

"Officieren" in het Land van Nevele omstreeks 1750, jg. XIV, afl. 4, p. 313-314.

HUYS, P.

Een moord in de pastorie van Vinkt anno 1526, jg. XXVI, afl. 2, p. 108-113.

HUYS, P.

Een volkstelling te Poesele in 1786 (met een naschrift van A.Bollaert), jg. XIV, afl. 2, p. 106-112.

HUYS, P.

Een schuldbrief van de graaf van Horne (1556), jg. XIX, afl. 4, p. 299-301.

HUYS, P.

Weerbare mannen in Poeke in 1638, jg. XIX, afl. 2, p. 146-147.

HUYS, P.

Banmolens van de heer van Nevele omstreeks 1600, jg. XIV, afl. 4, p. 311-312.

HUYS, P.

De betwiste benoeming van een pastoor in Meigem (1605) en de manslag op Gheeraert Tuytschaevere (1606), jg. XXVI, afl. 2, p. 153-161.

HUYS, P.

Over turfsteken in Vinkt en Zeveren in het tweede kwart van de 18e eeuw, jg. XL, afl. 2, p. 51-55.

HUYS, P.

Van een Landegemse nep-doop in 1775, jg. XL, afl. 2, p. 47-50.

HUYS, P.

De parlementaire scholenenquête van 1880 betreffende het kanton Nevele met het proces-verbaal van de getuigenissen over het eerste jaar van de schoolstrijd, jg. XL, afl. 2, p. 70-108.

HUYS, P.

Een lijst van ‘conscrits’ van het kanton Nevele in 1798, jg. XLIII, afl. 4, p. 61-63.

HUYS, P.

Advertenties betreffende de dorpen in het Land van Nevele, gepubliceerd in de ‘Gazette van Gend’ (1772u20101791)

HUYS, P.

Enkele toevalsvondsten betreffende het Land van Nevele

HUYS, P.

Advertenties betreffende het Land van Nevele, gepubliceerd in de 'Gazette van Gend' (1755-1774)

HUYS, P.

Juffrouw Ida de Kerchove d'Exaerde (1831-1916), Nevelse honderdjarige van een eeuw geleden, en een schets van haar familie.

HUYS, P.

Honderd jaren geleden (jaaroverzicht 1915), in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 1, p. 4629-4633 (Meigem: diefstal, Vosselare: zevende dochter, Sint-Martens-Leerne: lijken).

HUYS, P.

Over een binnenzicht van de kerk van Sint-Martens-Leerne (1835), geschilderd door Pieter-Frans De Noter, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4695-4696.

HUYS, P.

Verkoping ten sterfhuize van de molenaarsvrouw van Sint-Maria-Leerne, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4696.

HUYS, P.

Anno 1522. Genadeverlening voor een doodslag in Meigem, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4697.

HUYS, P.

Anno 1773. Emancipatie van een minderjarige (Thomas Slock, °Sint-Martens-Leerne), in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4700.

HUYS, P.

Uit de hand te koop: een hofstede in Meigem en Deinze, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4700-4701.

HUYS, P.

Openbare verkoping van hofstede, oliestampkot, landerijen en rente in Deinze, Wontergem en Zeveren, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4701.

HUYS, P.

Hofstede te koop in Zeveren, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4701 en 4703.

HUYS, P.

Molenstenen en een kamwiel te koop in Vinkt, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4702.

HUYS, P.

Karpers te koop in Bachte-Maria-Leerne, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4703.

HUYS, P.

Hofstede te koop in Bachte (Rekkelinge), in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4703.

HUYS, P.

Hofstede te koop in Zeveren, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4703.

HUYS, P.

Bolpijpgaaischietiing te Lotenhulle op tweede-sinksendag, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4704.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van een hofstede in Lotenhulle, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 191 (o.m. den Ruyffelare in Vosselare).

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van het Goed te Nieuwenhove in Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 191.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van hofsteden in Vinkt en Poeke, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 195-196 (leen te Biesem in Vinkt, den Landschoof en het oud Kasteelken in Poeke).

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van de herberg het Meuleken in Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 205.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van hofsteden en landerijen in Poeke, Aarsele en Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 206.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoop van een woonhuis landerijen in Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 209.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van de herberg den Hert in Lotenhulle, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 210.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verpachting van de herberg Sint-Hubertus in Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 212.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van een hofstede in Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 212 (Marquettengoed).

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Bomenverkoping in Lotenhulle en Aalter, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 219.

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Verkoping van een nieuw huis in Poeke, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 225 (dicht bij het kasteel).

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van de Gazette van Gent 1792-1796. Oprichting van een school in Vinkt, in De Roede van Tielt, jg. 46, afl. 3, p. 229 (door Bogaert en Herbaut).

HUYS, P.

De baljuws van Deinze en van Vinkt in proces tegen elkaar, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 4, p. 4715.

HUYS, P.

Enkele Deinse advertenties en ander nieuws in de Gazette van Gent (jaargang 1826), in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 4, p. 4723-4728 (Zeveren, Sint-Jans-Leerne, Meigem, Vinkt, Nevele: gaaischieting, herberg Dry Hoeden, bij de kerk te Nevele).

HUYS, P.

Honderd jaar geleden. Burgemeesters van de gemeenten van huidig Groot-Deinze op 1 januari 1916, in Contactblad van de KGK, jg. 36 (2016), afl. 1, p. 4757.

HUYS, P.

Genadeverlening voor een doodslag in Sint-Martens-Leerne, in Contactblad van de KGK, jg. 36 (2016), afl. 1, p. 4764  (Zegher de Vreese, Gillis Cauws, Pasquire Straetman, Joseph van Montmourency, anno 1528).

HUYS, P.

De “ommeganck van boter” van de paters Recollecten van Nevele (1693), in Contactblad van de KGK, jg. 36 (2016), afl. 1, p. 476.

HUYS, P.

Staat van goed van Joanna Eyerick, vrouw van Pieter Verleye, in Contactblad van de KGK, jg. 36 (2016), afl. 1, 4767 (François Mestdagh, Zeveren, anno 1765).

HUYS, P.

Honderdjarige overleden in Sint-Martens-Leerne, in Contactblad van de KGK, jg. 36 (2016), afl. 1, p. 4768 (Elisabeth van de Velde, weduwe van de hovenier van Dubois de Vroylande, †1822).

HUYS, P.

Gedwongen afwinning van de herberg “De halve maan” in Sint-Martens-Leerne (1832), in Contactblad van de KGK, jg. 36 (2016), afl. 1, p. 4769 (Louis Minne grondeigenaar Nevele, anno 1831).

HUYS, P.

Nieuws uit Tielt en omstreken in de advertenties van De Gazette van Gend 1797-1800, in De Roede van Tielt, jg. 47(2016), afl. 2, p. 144-174 (Lotenhulle, Vinkt: Goed ter Beken, Lotenhulle: Marie Anne Maenhout vermist, herbergen).

HUYS, P.

Molenprocessen voor de Grote Raad van Mechelen (eind 15de & eerste helft 16de eeuw), in Molenecho’s, jg. 44 (2016), afl. 2, p. 89-90.

HUYS, P.

Deinse advertenties en nieuwsberichten in de “Gazette van Gend” (1826-1831), in KGK, jg. 84 (2017), p. 279-346 (alle gemeenten Land van Nevele). 

HUYS, P.

Deinzenaars op het matje in het Hof van assisen te Brugge (19de eeuw), in Contactblad van Dunsa, jg. 37 (2017), afl. 3, p. 5002-5004 (Meigem: Henricus Van Doorne; Sint-Martens-Leerne: Jeanne Vanderplaetse; Vinkt: Joannes Janssens).

HUYS, P.

Een wat vreemde vogel in Poesele, in Contactblad van Dunsa, jg. 37 (2017), afl. 3, p. 5005 (blauwe reiger).

HUYSSE, A.

Een verdienstelijke streekgenoot: Prosper Cocquyt, jg. II, afl. 1, p. 10-15.