KINTAERT, H.

Chirurgijnen en gezondheidszorg op het platteland in de 18e eeuw, jg. XVI, afl. 2, p. 112-129.