YDE M.

Vaders horloge, een herinnering aan de meidagen 1940, jg. XLVIII, afl. 1, p. 85-89.