HUYS, P.

Een kerkrekening uit Alva's tijd als genealogische en toponymische bron (kerkrekening Vinkt 24.12.1571-11.04.1573), jg. 6, afl. 4, p. 74-78.

HUYS, P.

Hansbeekse sprokkelingen, jg. 6, afl. 1, p. 11. (overlijden, Lievens, Hansbeke)