REDACTIE

Mensen van Toen in het "Bestuursmemoriael", jg. 9, afl. 3, p. 71-72.

REDACTIE

Royalties, jg. 9, afl. 4, p. 78. (D'Udekem d'Acoz, Merendree, Landegem)

REDACTIE

Nog de familie Hoobrouck (van) Ten Hulle, jg. 11, afl. 1, p. 24

REDACTIE

Het wapen van privé-personen en instellingen, jg. 11, afl. 3, p. 65-66