Erfgoedorganisaties: 

Agentschap onroerend erfgoed Vlaanderen

Erfgoedcel Comeet - Meetjesland

Erfgoedcel POLS - Leie Schelde

Erfgoedcel Waasland

FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Heemkunde Vlaanderen

Heraldiek

Huis van Alijn 

Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Kasteel van Poeke

Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium

Kuiperij

MIAT - Museum over industrie, arbeid en textiel 

Molenecho's

Mudel - museum Deinze en Leiestreek

Red Star Line museum

Religieus erfgoed Vlaanderen

Rietgaverstede

Romeinse heerbanen in België

Stichting Achiel De Vos - Meetjeslandse plaatsnamen

Torck trapauto - trapauto's en speelgoed 

Wende - Werkgroep Erfgoed Nevele en deelgemeeenten