Studie en onderzoek: 

E-thesis - licentiaatsverhandelingen on-line

De Logi & Hoorne - archeologisch onderzoek