Eerste hulp bij GDPR

Cursus eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

In het voorjaar van 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR. Dat is een hele mond vol voor Europese regels om de persoonsgegevens van burgers beter te beschermen.

Op één avond geven we toelichting bij het begrip persoonsgegevens, het verwerken ervan op verenigingsniveau en het bewaren en ontsluiten ervan op archief- en documentatieniveau zodat je weet wat je te doen staat om op beide oren te slapen!

Het is een cursus voor alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven.

Waar en wanneer: Woensdag 24 oktober – De Klaproos, Stationstraat 20, Landegem  – Heemkunde Vlaanderen i.s.m. COMEET Erfgoedcel Meetjesland & Heemkundige Kring Het Land van Nevele (van 19u tot 21u30)

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming via het inschrijvingsformulier op de website Heemkunde Vlaanderen. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen of op 015/20.51.74.

Deelnemen kost €5. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘vorming GDPR + naam deelnemer’.