Algemeen - Sinksententoonstelling 2019-05-08 20:09:24

Zondag 9 en maandag 10 juni 2019: Onze jaarlijkse Sinksententoonstelling

'Het SCHIPDONKKANAAL tussen Deinze en Merendree'

Het Schipdonkkanaal is zowel een natuurlijke als een economische link tussen Deinze en Nevele. Het kanaal is ook de verbinding langs het water tussen het Meetjesland en de Leiestreek én de verbinding van beide regio's met de zee. Tijdens de twee wereldoorlogen was het kanaal het toneel van hevig strijdgewoel.

ZAAL DE CICHOREI op zondag 9 juni van 10 tot 12 en van 14 tot 19 u en op maandag 10 juni van  14 tot 18 u.

KERMISACTIVITEITEN op zondag

12u00-13u30 Kermismenu in zaal Novy: stoverij met frietjes  : volw.: 15.00€ , kind.:  8.00€
15.30u : Reclamestoet doorheen de centrumstraten van Nevele. (vertrek Lange Munt)
16.00u : Sinksenstoet:'Fusiestoet Deinze, Het Land van Nevele'
Meer i
nfo: Feestcomité Nevele: 0477/61 49 97Algemeen - Open Kerkendagen 2019-04-11 09:06:35

Zondag 2 juni: Open Kerkendag in Poesele van 10 tot 18 uur.

* Vrij orgelpodium: Op het beschermde Louis  Lovaertorgel (1870). Contact: bollaert.andre@telenet.be - Het namiddagprogramma (13u - 18 u) is reeds ingevuld. Geïnteresseerden nemen best vlug contact op.

Beleef je eigen muzikale emoties op het beschermde Louis Lovaertorgel (KB 19.08.1980) dat door onze orgelspecialisten als een van de hoogtepunten uit de ambachtelijke orgelbouwkunst van de tweede helft van de 19de eeuw wordt beschouwd. Het meubel werd ontworpen door de neogothische architect Florimond Van de Poele en werd vervaardigd door Leonard Blanchard uit Sint-Denijs-Westrem.

* Tentoonstelling: Een tentoonstelling met aandacht voor enkele Meetjeslandse meesters. De artistieke emoties van onze lokale kunstenaars beleef je via het werk van Theodoor Janssens (1852-1899) en zijn opvolger Felix Berijngier (1871-1926) die het koor in de kerk van Poesele schilderden en restaureerden. Ook het leven en werk van de lokale beeldhouwer Blondijn Van Haver (1811-1865) wordt in de kijker gesteld.

Een organisatie van het Poesels kerkbestuur en onze heemkring.Algemeen - Retrospectieve Albijn Van den Abeele 2019-04-09 11:06:57Algemeen - ERFGOEDCENTRUM 2018-10-10 14:18:20

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).Algemeen - Fietsen in het land van Montmorency 2018-05-05 08:08:16

FIETSEN IN HET LAND VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, DE GRAAF VAN HORN

Op Sinksenzondag 1568 werden de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel onthoofd op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva. Op dinsdag 5 juni 2018 is het exact 450 jaar geleden dat deze terechtstelling plaatsvond. Op vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland werdt dit herdacht.

Filips van Montmorency werd in 1524 geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Ze vestigden zich in Weert (Nederland). Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.

De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden.  De de terechtstelling van de graaf van Horn werd op 5 juni 2018 in het historische Land van Nevele herdacht met een fietstocht Nevele-Ooidonk-Nevele.  Op de binnenkoer van  kasteel Ooidonk  brachten  Erik Wille en Luc De  Sutter  “Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne”, een der oudste moordliederen in Vlaanderen uitgebracht op vliegend blad in 1577.

Zie link op YouTube en het verslag van AVS

Op het moment dat herdenkingsfietstocht startte luidden de doodsklokken in alle deelgemeenten van Deinze en Nevele en in Deurle en Lotenhulle om de dood van Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele te herdenken.Algemeen - Facebook 2018-03-09 09:58:54

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.Algemeen - Onze Nieuwsbrief 2014-04-01 19:32:29

wordt nu aan 705 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.