Algemeen - WANDELING 2019-09-15 10:22:46

Wandeling IN EN OM DE KALEVALLEI

Zaterdagnamiddag 19 oktober 2019

De heemkundige kring Het Land van Nevele vzw organiseert in samenwerking met en ten voordele van de vzw Munnange een natuurhistorische wandeling in en om de Kalevallei tussen Merendree en Vinderhoute,

met aansluitend kaas- en wijnavond.

Munnange is een niet-gouvernementele organisatie die voor 100% gefinancierd wordt door giften van vrienden en sympathisanten in België. Munnange werd opgericht in 2011, met de bedoeling in en rond Entebbe (Oeganda) psychologische hulpverlening te bieden aan kwetsbare mensen en mensen in nood.

Praktische gegevens:

Parkeren: ter hoogte van de huisnummers 16 en 24 Hammeken Merendree (let op: kerkplein=blauwe zone!).

Samenkomst in PC Merendree (Hammeken 7) om 13u30: koffie met gebak.

Om 14u30: start van de Kale-wandeling. Keuze uit een wandeling van Merendree naar Vinderhoute en terug ca. 10 km; een wandeling door de Kalevallei in Merendree, ca. 5 km.

Om 18 uur : kaas en wijnavond in PC Merendree.

Inschrijven voor 10 oktober 2019 via de website (contact)  www.munnange.com

Betaling op rekening BE91 36309240 5876 van Munnange vzw.

 - Wandeling: 5 € per persoon, kinderen gratis.

 - Kaasschotel: 20 € (wijn niet inbegrepen).

 - Croque monsieur (voor de kinderen): 8 €

 


*******************************************Algemeen - ERFGOEDCENTRUM 2018-10-10 14:18:20

 

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).Algemeen - Fietsen in het land van Montmorency 2018-05-05 08:08:16

FIETSEN IN HET LAND VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, DE GRAAF VAN HORN

Op Sinksenzondag 1568 werden de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel onthoofd op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva. Op dinsdag 5 juni 2018 is het exact 450 jaar geleden dat deze terechtstelling plaatsvond. Op vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland werdt dit herdacht.

Filips van Montmorency werd in 1524 geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Ze vestigden zich in Weert (Nederland). Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.

De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden.  De de terechtstelling van de graaf van Horn werd op 5 juni 2018 in het historische Land van Nevele herdacht met een fietstocht Nevele-Ooidonk-Nevele.  Op de binnenkoer van  kasteel Ooidonk  brachten  Erik Wille en Luc De  Sutter  “Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne”, een der oudste moordliederen in Vlaanderen uitgebracht op vliegend blad in 1577.

Zie link op YouTube en het verslag van AVS

Op het moment dat herdenkingsfietstocht startte luidden de doodsklokken in alle deelgemeenten van Deinze en Nevele en in Deurle en Lotenhulle om de dood van Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele te herdenken.Algemeen - Facebook 2018-03-09 09:58:54

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.Algemeen - Onze Nieuwsbrief 2014-04-01 19:32:29

wordt nu aan 705 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.