Algemeen - UITNODIGING 2019-06-16 11:31:16

 

         Datum: 25/06/2019 om  19:30 uur

 

Locatie: Auditorium van de Bibliotheek ‘De Klaproos’, Landegem, Stationsstraat 20.

 

     

 

Voordracht: Van Mozes tot …, vondelingen in elk tijdperk

 

Spreker: Dhr Claude Gekiere, voorzitter Familiekunde Deinze

 

Toegang gratis


Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt.

Het is vooral een stedelijk verschijnsel. De oudst gekende is Mozes.

 

Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelingregisters bij te houden.

Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa.

Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen die meestal zelf

nauwelijks geschreven sporen nalaten.

Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar werden de kinderen te vondeling gelegd?

Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst? 

In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze omgeving, aan bod.

En hoe zat dat met die tweeling-vondeling.

Mooie verhalen, zult u zeggen, maar anderzijds een beetje triest…

 

**************************************************Algemeen - ERFGOEDCENTRUM 2018-10-10 14:18:20

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gesloten in juli en augustus!!!

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).Algemeen - Fietsen in het land van Montmorency 2018-05-05 08:08:16

FIETSEN IN HET LAND VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, DE GRAAF VAN HORN

Op Sinksenzondag 1568 werden de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel onthoofd op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva. Op dinsdag 5 juni 2018 is het exact 450 jaar geleden dat deze terechtstelling plaatsvond. Op vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland werdt dit herdacht.

Filips van Montmorency werd in 1524 geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Ze vestigden zich in Weert (Nederland). Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.

De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden.  De de terechtstelling van de graaf van Horn werd op 5 juni 2018 in het historische Land van Nevele herdacht met een fietstocht Nevele-Ooidonk-Nevele.  Op de binnenkoer van  kasteel Ooidonk  brachten  Erik Wille en Luc De  Sutter  “Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne”, een der oudste moordliederen in Vlaanderen uitgebracht op vliegend blad in 1577.

Zie link op YouTube en het verslag van AVS

Op het moment dat herdenkingsfietstocht startte luidden de doodsklokken in alle deelgemeenten van Deinze en Nevele en in Deurle en Lotenhulle om de dood van Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele te herdenken.Algemeen - Facebook 2018-03-09 09:58:54

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.Algemeen - Onze Nieuwsbrief 2014-04-01 19:32:29

wordt nu aan 705 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.