Algemeen - Herdenking Groote Oorlog 2018-07-20 18:38:15

Landegem 1918-2018

Op het ereperk van de gemeentelijke begraafplaats te Landegem liggen vierentwintig soldaten begraven, allen gesneuveld te Landegem tussen 22 oktober en 31 oktober 1918.

In het collectieve geheugen waren dit vergeten slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Niemand kon nog vertellen wat zich in die laatste oktoberdagen 1918 in Landegem had afgespeeld.

In het gemeentearchief van Landegem vonden we bundels brieven door nabestaanden van gesneuvelde soldaten korte tijd na de wapenstilstand van 11 november 1918 gericht aan het gemeentebestuur van die gemeente. Deze correspondentie gaf ons enig enige inzicht in de gevechten van eind oktober 1918 in Landegem. Bovendien verscheen in 2007 het boek van Inge De Bruyne, We zullen ze krijgen! Brancardiers aan het IJzerfront 1914-1918, waarin  de auteur het wedervaren verhaalt van haar grootvader Valère De Boodt die de opdracht had met het 4e Regiment Jagers te Voet tijdens het eindoffensief 1918 het Schipdonkkanaal bij Landegem over te steken en daar de Duitse troepen te verdrijven.

Door verdere, moeizame opzoekingen zijn we erin geslaagd een nagenoeg volledige dodenlijst van die gevechten bij Landegem samen te stellen. Bij de poging om het Schipdonkkanaal over te steken lieten 210 militairen het leven tijdens of enkele dagen na die gevechten.

Onder impuls van het Gemeentelijke Comité Groote Oorlog 2014-2018 wordt op 19 augustus 2018 aan de oever van het Schipdonkkanaal te Landegem een monument opgericht voor deze vergeten gesneuvelden. Op een plaat uit cortenstaal wordt het aanvalsplan van Valère De Boodt in gestileerde vorm afgebeeld. In de voet van het monument zal zich een lade bevinden waarin het hele aanvalsplan wordt verklaard en in die lade zal de lijst liggen met de korte biografie van de 210 gesneuvelde militairen.

Op zondag 19 augustus 2018 wordt omstreeks  11 uur het monument plechtig ingehuldigd door Inge De Bruyne, de kleindochter van Valère De Boodt. De historische evocatie ‘De Bevrijding 1918-2018’ met honderdvijftig soldaten, vijftig paarden en rollend materieel uit 1918 brengt er een groet uit. De colonne rijdt verder via Sint-Martens-Leerne en Bachte-Maria-Leerne om te eindigen op de Markt in Deinze.Algemeen - ERFGOEDCENTRUM 2018-06-10 14:18:20

Onze BIB is gesloten in juli en augustus !!!

ERFGOEDCENTRUM HET LAND VAN NEVELE is gevestigd Hansbekedorp 10a te Hansbeke in de gebouwen van het vroeger postkantoor dat we van het Nevelse gemeentebestuur ter beschikking hebben gekregen. De bibliotheek is open elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur en elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur (uitgezonderd in de maanden juli en augustus).

Terug open op zondag 2 september van 10 tot 12 u.

Voor een bezoek buiten de openingsuren kan men onze bibliothecaris Jan Luyssaert contacteren (09/371.60.53 - jan.luyssaert@gmail.com).Algemeen - Fietsen in het land van Montmorency 2018-05-05 08:08:16

FIETSEN IN HET LAND VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, DE GRAAF VAN HORN

Op Sinksenzondag 1568 werden de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel onthoofd op bevel van de Spaanse koning Filips II en de hertog van Alva. Op dinsdag 5 juni 2018 is het exact 450 jaar geleden dat deze terechtstelling plaatsvond. Op vele plaatsen in Nederland, België en Duitsland werdt dit herdacht.

Filips van Montmorency werd in 1524 geboren op het kasteel Ooidonk en was als oudste zoon door geboorte heer van Nevele. Toen hij zes jaar overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horn. Ze vestigden zich in Weert (Nederland). Vermits dit tweede huwelijk kinderloos bleef werd Filips via het testament van zijn stiefvader Graaf van Horn.

De executie van beide edelen vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden.  De de terechtstelling van de graaf van Horn werd op 5 juni 2018 in het historische Land van Nevele herdacht met een fietstocht Nevele-Ooidonk-Nevele.  Op de binnenkoer van  kasteel Ooidonk  brachten  Erik Wille en Luc De  Sutter  “Een beclaech Liedeken van de Edele Graven van Egghermont ende van Horne”, een der oudste moordliederen in Vlaanderen uitgebracht op vliegend blad in 1577.

Zie link op YouTube en het verslag van AVS

Op het moment dat herdenkingsfietstocht startte luidden de doodsklokken in alle deelgemeenten van Deinze en Nevele en in Deurle en Lotenhulle om de dood van Filips van Montmorency, graaf van Horn en heer van Nevele te herdenken.Algemeen - Een kunstwerk voor Nevele ... 2018-04-13 08:40:30

JEAN DE NIVELLE is van ons!!

Op dinsdag 1 mei werd aan de kerk van Nevele een kunstwerk onthuld van de Nevelse kunstenaar en striptekenaar Gilbert Declercq. Het is de voorstelling van het Franse gezegde “c'est comme le chien de Jean de Nivelle, il s'enfuit quand on l'apelle (Het is zoals de hond van Jean de Nivelle, hij loopt weg als men hem roept).

De onthulling was diezelfde dag nog te zien op AVS, je kan deze herbekijken via volgende link

Jean de Nivelle(s) is in de Waals-Brabantse folklore vooral gekend als de klokkenluider van de collegiale Sint-Gertrudis in Nijvel. Sinds de 17de eeuw is men hem gaan verwarren met Jan van Montmorency, heer van Nevele, en dat is tot voor enkele decennia zo gebleven.

Tijdens het herdenkingsjaar Egmont&Horn wil de heemkundige kring Het Land van Nevele deze gehistoriseerde blunder rechtzetten door Jean de Nivelle, eigenlijk Jan I van Montmorency-Nevele terug thuis te brengen met een kunstwerk dat van 1 mei tot 30 september 2018 zal bevestigd zijn aan de oostzijde van de kerk van Nevele, de kerk waarin hij in 1477 werd begraven.Algemeen - Facebook 2018-03-09 09:58:54

          Volg Het Land van Nevele ook op ..... 

Als u zelf een fb-account hebt, nodigen we u graag uit om die te liken via www.facebook.com/landvannevele.Algemeen - We wandelden samen met NATUURPUNT en DUNSA 2018-02-22 09:52:09

Op 25 februari 2018 wandelden we samen met DUNSA en NATUURPUNT

"Ooidonk: van wilde rivierbedding tot statig renaissance kasteel. Een boeiende ontdekkingstocht in tijd en ruimte".

Voor wie de uiteenzetting van prof. De Dapper gemist heeft of meer wil weten over de veranderingen van het klimaat en het natuurlandschap, klikken op deze link.

Het verhaal van de vroegere bewoners van het kasteel, de heren en dames van Nevele kan je (her)lezen in ons laatste tijdschrift van 2017.


 Algemeen - Orgelrecital 10 november in Poesele 2017-11-20 14:27:31

Oud-Poeselaar Jos Mestdach bespeelde tijdens De Nacht van de Meetjeslandse kerken het beschermde Louis Lovaertorgel (1870). Via deze link kan je fragmenten uit het orgelrecital met bijpassende beelden beluisteren en bekijken. Algemeen - Ge zijt allemaal welgekomen 2017-10-20 11:37:46

Op 14 en 15 oktober 2017 gingen de Vlaamse Poëziedagen door in het kasteel van Ooidonk met als titel "80 jaar na Basiel De Craene Vlaamse poëziedagen op Ooidonk"

Via deze link kan je een video bekijken over de geschiedenis van de Vlaamse poëziedagen van Ooidonk tot Merendree 1937-1956.Algemeen - Onze Nieuwsbrief 2014-04-01 19:32:29

wordt nu aan 705 lezers gestuurd. Naast onze eigen werking kondigen we ook de activiteiten aan van andere culturele- en erfgoedverenigingen die dit wensen. Een berichtje aan bollaert.andre@telenet.be volstaat.