1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 |

2009

We organiseerden

18 december
Landegem - De ontginningsgeschiedenis van Landegem in de spiegel van zijn plaatsnamen – lezing door Jan Luyssaert en voorstelling van het boek Meetjeslandse toponiemen: Landegem.

27 september
Lotenhulle - Heemkundige literaire herfstwandeling o.l.v. Arnold Strobbe - Drie verhalen van Buysse, die zich in Lotenhulle en Poeke afspelen werden op de originele locaties voorgedragen en/of gespeeld door William Van Hove, Edith Wille en leden van het Davidsfonds Lotenhulle – Poeke i.s.m. Davidsfonds Lotenhulle-Poeke.

12 juli
Poesele - 25ste uitdeling van bedevaartvaatjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

1 juli – 30 september
Groot Nevele - Literaire Buyssewedstrijd, literaire zoektocht rond enkele werken van Buysse, i.s.m. de Werkgroep 150 jaar Cyriel Buysse.

14 juni
Deurle – Literaire zomerwandeling in het Deurle van Cyriel Buysse o.l.v. Eddy Vaernewijck. Uitreiking Nevelse huwier aan Eddy Vaernewijck.

1 juni tot 31 december
Poesele - Tentoonstelling De Sint-Laurentiuskerk en –parochie van Poesele in de St.-Laurentiuskerk te Poesele i.s.m. de Kerkfabriek St.-Laurentius.

31 mei en 1 juni
Nevele – Tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling. Voorstelling van de licht herwerkte nieuwe brochure Mijnheer Cyriel.

19 april
Nevele – Buyssewandeling in Nevele – o.l.v. Jan Luyssaert met voorlezen van teksten van Buysse in het dialect door Mia Pynaert en André Bollaert. Georganiseerd i.s.m. Curieus Nevele. De wandeling werd afgesloten met de onthulling van het poëziepaneel van de gezusters Loveling.

22 maart
poesele - P.O.C. de Kantine, Paepestraat 7 - Poesele en Poeselaars in het leven en werk van Cyriel Buysse: een ‘gepeinz’ …, lezing met diashow door André Bollaert. Voorlezen van uit het werk van Buysse door Trees Coppieters. Uitreiking Nevelse huwier aan Robert Bockaert en Marcel Van Landegem.

23 januari
Lotenhulle - Gemeentelijk ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, - Van Franschmans en Walenmannen, Vlaamse seizoenarbeiders in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw, een vertelling door Dirk Musschoot, georganiseerd i.s.m. Davidsfonds Lotenhulle-Poeke en Gezinsbond Poeke.

1 januari - 15 maart
Poesele – Sint-Laurentiuskerk - Tentoonstelling oude doodsprentjes 1905-2005

We verleenden onze medewerking aan:

14 december
Taal of tongval? – in de Klaproos te Landegem. Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen i.s.m. Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland, Variaties v.z.w. en FARO.

4 oktober
Uitgebreide boeken- en infostand op Meetjesland Erfgoedt – in CC den Hoogen Pad in Adegem, de erfgoedbeurs georganiseerd door Comeet en Erfgoedcel Meetjesland.

3 oktober
Gastspreker tijdens de uitreiking van de Wendeprijs in de kerk van Poesele (De orgelbouwers Lovert en hun tijdgenoten, André Bollaert).

3 oktober
Gastspreker tijdens het Kapellenslotmoment in de gemeentezaal te Vosselare (De historiek van de Nevelse kapellen in vogelvlucht, André Bollaert).

27 september
Open Kapellendag. Samenstelling brochure.

26 september – 18 oktober
Medewerking aan de tentoonstelling De drie seizoenen van de dichter Richard Minne in Bachte-Maria-Leerne in galerie L’Oeuil, donc te Bachte-Maria-Leerne.

13 september
Medewerking aan Open Monumentendag o.a. het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met 4 bestuursleden van 10 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure. (+/- 750 deelnemers)

25 juli
Tweedehandsboekenmarkt in Deinze.

16 juli
Buysse Fietstocht Nevele–Deurle – organisatie Neos – gids: André Stevens, samenstelling brochure: André Bollaert. 49 deelnemers.

26 april-12 mei
Logistiek steun aan de tentoonstelling Het leven van Martinus Steyaert te boek, een organisatie van Erfgoedgroep Zomergem in de bibliotheek van Zomergem.

26 april
Erfgoeddag – Uit vriendschap - rond het kasteel Ter Wallen (Veldestraat 21, Merendree).

24 maart
De nacht van de geschiedenis – Film: ‘The Other Boleyn Sister’ in De Klaproos, het auditorium aan de bibliotheek te Landegem. Een organisatie van het Davidsfonds Landegem.

8 maart
10de Genealogische Boekenbeurs in het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal, Generaal Maczekplein te Tielt.

14 januari
Gastspreker op de algemene ledenvergadering van de Nevelse erfgoedvereniging Wende (Het gasthuis, het penitentenklooster en de paterij van Nevele, Jan Luyssaert).

We namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen ingericht door Comeet. We beantwoordden tientallen vragen over gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, de Nevelse schrijvers enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied. De rubriek “Liturgisch hoekje”, die een blik werpt op oude kerkelijke gebruiken en -vieringen en hun achtergrond, in “Kerk & Leven Groot Nevele” wordt wekelijks door een bestuurlid van de kring verzorgd.
We gaven gidsbeurten in het kader van het Buysse-jaar gecombineerd met de geschiedenis van en de bezienswaardigheden van en in Nevele. Nog in het kader van het Buysse-jaar werkten we samen met het Liberaal Archief in Gent en met diverse culturele verenigingen. We bezorgden cultuurhistorische informatie aan de cultuurambtenaar van Nevele en aan diverse socio-culturele verenigingen. We bezorgden de Nevelse Erfgoedvereniging Wende alle informatie i.v.m. de Nevelse spookverhalen voor hun leaderproject De Nevelen ontsluierd. Op vraag van de gemeente Nevele gaven we advies voor nieuwe straatnamen in Landegem en werkten we mee aan de realisaties van de Werkgroep 150 jaar Cyriel Buysse.
Onze bestuursleden verleenden hun medewerking aan twee boeken over het leven en werk van Cyriel Buysse namelijk De wereld van Cyriel Buysse (Joris van Parys) en Kijken met Cyriel Buysse (Tania Desmet). We bezorgden cultuur-historische informatie aan de kunstenaars die deelnamen aan de wedstrijd voor het ontwerpen van het Buysse-monument op de Markt in Nevele. We zorgden er opnieuw voor dat op regelmatige tijdstippen artikels verschenen in de Gazette van Detroit over erfgoed en erfgoedactiviteiten in ons werkgebied.
We kwamen, met gunstig gevolg, tussenbeide voor de herstelling van het grafmonument Buysse-Loveling op het Campo Santo in Sint-Amandsberg. We trokken opnieuw de aandacht op de dramatische oorlogsgebeurtenissen in Vinkt en Meigem in mei 1940 zodat het dossier van de reflectieruimte die voorzien was in het nieuwe Rust- en verzorgingstehuis Sint-Franciscus opnieuw zal worden behandeld.
Onze bibliotheek te Hansbeke was 9 zondagvoormiddagen open en werd buiten de openingsuren nog door een 20-tal bezoekers bezocht. Enkele studenten werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie.

We verstuurden 9 nieuwsbrieven, een nieuw initiatief dat we in januari 2009 voor het eerst lanceerden, naar zo’n 450 mailadressen. Daarin kondigden we naast onze eigen werking ook de activiteiten aan georganiseerd in het kader van het Buysse-jaar en de activiteiten van andere erfgoedverenigingen.

Onze reizende tentoonstelling Mijnheer Cyriel lokte opnieuw vele honderden bezoekers het voorbije jaar. Ze was o.a. te zien in : de stadsbibliotheek van Gent en het voormalige gerechtshof te Eeklo.

Ons tijdschrift Het Land van Nevele verscheen 4 maal, samen goed voor 493 blz. lokale geschiedenis. Eind 2009 telden we 465 abonnees op ons tijdschrift d.w.z. 24 meer dan in het recordjaar 2008.

Onze website, actief sinds 23 september 2000, telde zijn 60.000ste bezoeker (waaronder meer dan 3000 Nederlanders) op 28 november 2009 en Radio Oost Vlaanderen, de lokale pers en de regionale tv-zender AVS waren nooit veraf bij de organisatie van onze activiteiten en deze waaraan we onze medewerking hebben verleend. Van harte dank hiervoor.

2008

6 november
Inge De Bruyne spreekt om 20 uur over ‘We zullen ze krijgen’, Brancardiers aan het IJzerfront. 1914-1918 (in de Klaproos, het auditorium bij de bibliotheek te Landegem, organisatie Bibliotheek Nevele – inleiding Jan Luyssaert).

Van 5 tot 15 november
Dit jaar is het negentig jaar geleden dat er een einde kwam aan de gruwelijke Eerste Wereldoorlog. Over die Eerste Wereldoorlog met al zijn gevolgen in Landegem organiseert de heemkundige kring “Het Land van Nevele”, met de medewerking van de Nevelse striptekenaar Gilbert Declercq, auteur van de historische strip “De wereld in brand geschoten”, de tentoonstelling: LANDEGEM ONDER VUUR EN DUITSE BEZETTING
Galerie de Wandelgangen (Bibliotheek), Stationsstraat 20 te Landegem, tijdens de openinguren van de bibliotheek.
De toegang is gratis.

Zondg 9 november
Landegem om 14u30 - LANDEGEM ONDER VUUR - Wandeling door het frontgebied van oktober 1918 o.l.v. Jan Luyssaert.
62 deelnemers.

5 tot 15 november
in Galerie de Wandelgangen (Bibliotheek), Stationsstraat 20 te Landegem, tijdens de openinguren van de bibliotheek, tentoonstelling: LANDEGEM ONDER VUUR EN DUITSE BEZETTING , met de medewerking van de Nevelse striptekenaar Gilbert Declercq, auteur van de historische strip “De wereld in brand geschoten”

5 november
tussen 10u30 en 12 uur: Rondleiding in de tentoonstelling LANDEGEM ONDER VUUR EN DUITSE BEZETTING voor een groep gehandicapten door Jan Luyssaert + powerpoint voorstelling. 7 aanwezigen + hun begeleiders.

Dinsdag 4 november
LANDEGEM ONDER VUUR - tussen 13 u en 16 u wandelden 195 scholieren en hun begeleiders van het 5de en 6de jaar van de Nevelse scholen door het frontgebied van oktober 1918 te Landegem onder de leiding van 4 gidsen: Mieke De Graeve, Jan Luyssaert, André Bollaert en André Stevens. Er was ook een powerpointvoorstelling over de vernielingen tijdens WO I in de zes Nevelse gemeenten die werd samengesteld door Jan Luyssaert en Patrick Tuytschaever en na de wandeling kregen de deelnemers een fraai geïllustreerde herinneringbrochure aangeboden die was samengesteld door Jan Luyssaert.

 

  

 

1 november tot 31 december
Tentoonstelling oude Poeselse doodsprentjes 1905-2005 - God gaf het ons. God nam het ons: Zijn heilige naam zij geprezen!
Blikvanger is de CATECHISMUS van Mgr. Lambrecht die niet minder dan 1191 bladzijden telt. Mgr. Lambrecht was nauwelijks één jaar bisschop van Gent. Hij stierf tijdens een vormselreis op 2 juli 1889.
Het oudste boekje dateert uit 1718, DAGELYX BROOT DER ZIELE OF GRONTREGELEN VAN DE CHRISTELYKE ZEDE-TUCHT. Het werd gedrukt bij Joannes Van Soest te Antwerpen en was in de beginjaren van de 19de eeuw nog in gebruik.
Nog in de tentoonstelling vind je o.a. het HANDBOEK VOOR KATHOLIEKE VLAMINGEN van de Brugse “vader der armen” Frederik-Ferdinand Van Coillie, een volksbijbel, een gids voor Lourdes en de grot, DE MAAND DER ZIELEN van Jan-Baptist Paeps waarin speciale aandacht wordt besteed aan het vagevuur, werken van: de H. Franciscus van Sales en de H. Alphonus van Liguori; juffrouw Orliac, die als vrouwelijke auteur van godsdienstige werken in deze periode als een unicum mag beschouwd worden, enz.
In totaal worden 23 boeken tentoongesteld en één plakkaat waarop HET MIRAKEL VAN MAALTEBRUGGE wordt verteld. Verscheidene van deze boeken werden destijds als prijs uitgereikt aan de kinderen op school. De tentoonstelling laat de bezoeker toe nader kennis te maken met de manier waarop de godsdienstbeleving werd aangemoedigd tijdens de 19de eeuw, hoe men toen het ontstaan van de wereld zag, waarom men heiligen mocht afbeelden, waarom de heiligendagen moeten gevierd worden, welke de juiste middelen waren om er een correcte katholieke levenswandel op na te houden, hoe men het eeuwig leven kon bereiken enz.
De tentoonstelling was te bezichtigen in de St.-Laurentiuskerk te Poesele (Nevele) elke dag van 10 tot 18 uur.

13 juli
24ste uitdeling van bedevaartvaatjes van de heilige Donatus tijdens de hoogmis in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

11 tot 18 mei 2008
(Sinksenkermis in Nevele) in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling - tentoonstelling met foto’s, documenten, herinneringen - Nevelse gemeenten onder vuur en Duitse bezetting. Kleine mensen in De Groote Oorlog (1914-1918)

14 maart tot 6 april
Galerie de Wandelgangen - Landegem gezien door de lens van René. Een fototentoonstelling over 30 jaar persfotografie met foto’s van René Van de Walle.

13 maart
Auditorium bij de bibliotheek te Landegem - Voordracht door de heer Paul Van de Woestyne, Uitgevers, redacteurs en correspondenten in de streekpers in de 19de en 20ste eeuw

13 maart
Auditorium bij de bibliotheek te Landegem - Huldiging René Van de Walle en officiële opening van de tentoonstelling: Landegem gezien door de lens van René.

Het Land van Nevele verleende zijn medewerking aan:

18 maart
Landegem spookt !!! Auditorium aan de bibliotheek in de Stationsstraat te Landegem. Een organisatie van het Davidsfonds i.s.m. de heemkundige kring Het Land van Nevele en de Bibliotheek van Nevele. 35 aanwezigen.

13 april
Erfgoeddag - Wordt verwacht - in en rond de gemeentezaal van Vosselare. Het Tapijt van Nevele naar analogie van het Tapijt van Bayeux in Normandië werd opgehangen in de gemeentezaal van Vosselare. Verleden, heden en toekomst uitgebeeld door de Nevelse schoolkinderen in samenwerking met lokale kunstenaars, de culturele verenigingen en vele vrijwilligers. Verder nog tentoonstelling van Romeinse vondsten en archeologische opgravingen voor jonge speurneuzen. +/- 700 bezoekers.

18 mei
medewerking aan de openingshappening van de fietszoektocht van VVV-Leiestreek “In het land van Cyriel Buysse” met een infostand en onze tentoonstelling “Mijnheer Cyriel”.

4 juli tot 2 augustus
Deinze van vele markten thuis : Tentoonstelling n.a.v. de 50ste Jaarmarkt te Deinze in de kelder van de bibliotheek met o.a. foto’s uit het rijke fotoarchief van
René Van de Walle die hij aan Het Land van Nevele schonk.

14 september
Medewerking aan de best geslaagde Open Monumentendag van de laatste 10 jaar in Nevele door o.a. het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met 4 bestuursleden van 10 tot 18 uur en het samenstellen van de brochure. (+/- 1000 deelnemers)

20 september
Medewerking aan de tweedehands boekenmarkt te Bachte.

20, 21 en 22 september
medewerking aan de inhuldiging van het Aimé Meiresonne-monument en de organisatie van de Meiresonne-tentoonstelling in Landegem. Medewerking aan het samenstellen van de brochure. (700 bezoekers)
We werkten, zij het zeer bescheiden, mee aan het project Kapellekesbaan van Sacralia en de gemeente Nevele. We namen deel aan alle vergaderingen van de collega-groep erfgoedverenigingen ingericht door Comeet. We beantwoordden talloze vragen over gebeurtenissen, toponiemen, oude gebruiken, Cyriel Buysse enz. in de vroegere dorpen van ons werkgebied. We verzorgden gidsbeurten bij privé-initiatieven georganiseerd door onze leden. We bezorgden cultuurhistorische informatie aan de cultuurambtenaar van Nevele en aan diverse socio-culturele verenigingen en werkten mee aan het tot stand komen van de brochure ‘In het land van Cyriel Buysse’ uitgegeven naar aanleiding van de fietszoektocht ingericht door VVV-Leiestreek van 18 mei tot 19 september. Op vraag van de gemeente Nevele gaven we advies voor nieuwe straatnamen in Nevele Veldeken, Nevele Kerrebroek en Vosselare en werkten we mee aan de voorbereiding van het Cyriel Buyssejaar. Via onze voorzitter verschenen op regelmatige tijdstippen artikels in de Gazette van Detroit over erfgoedactiviteiten in ons werkgebied.

Het tijdschrift Het Land van Nevele werd in een nieuw kleedje gestoken en verscheen 5 maal, samen goed voor 573 blz. lokale geschiedenis. Eind 2008 telden we 441 abonnees op ons tijdschrift d.w.z. 3 meer dan in het recordjaar 2007.

Onze bibliotheek te Hansbeke was 10 zondagvoormiddagen open en werd buiten de openingsuren nog door een 30-tal bezoekers bezocht. Twee studenten werden begeleid bij het opzoeken van materiaal voor hun scriptie.

Onze reizende tentoonstelling Mijnheer Cyriel lokte opnieuw vele honderden bezoekers het voorbije jaar. Ze was o.a. te zien in :
Deinze, in de bibliotheek van 8 april tot 30 april (+/- 400 bezoekers)
Deinze, in de Brielpoort op 18 mei. (100 bezoekers)
Gent, de School van toen, tijdens de Gentse Feesten en daarna tot eind september 2008 (vele honderden)
Deinze , jubilerende toneelvereniging Vooruit van 4 tot 18 oktober 2008 (1200 personen woonden de voorstellingen bij)

We ontleenden gratis 210 foto’s uit het archief van René Van de Walle aan diverse organisaties.
We leverden enkele foto’s uit ons archief aan Vie et Culture, chroniques d’histoire locale 1982-2008, het geschiedkundig tijdschrift van het Franse dorp Guénage.
Onze website telde zijn 50.000 bezoeker op 18 september en Radio Oost Vlaanderen, de lokale pers en de regionale zender AVS waren nooit veraf bij de organisatie van onze activiteiten en deze waaraan we onze medewerking hebben verleend. Van harte dank hiervoor.

 

2007

1 november tot 31 december
Tentoonstelling ‘De hemel is het vaderland’, een halve eeuw Poeselse doodsprentjes uitgegeven tussen 1855 en 1905 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

27 oktober
Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – Voorstelling van: ‘Het leven, niets dan het leven, Cyriel Buysse en zijn tijd’, de biografie van Cyriel Buysse door Joris van Parys. Uitreiking Nevele huwier aan prof. Musschoot, Joris van Parys en Nele Van Uytsel.

HET LEVEN, NIETS DAN HET LEVEN. Cyriel Buysse en zijn tijd van Joris van PARYS
bekroond met de "Prijs van de provincie Oost-Vlaanderen voor letterkunde 2007 (essay en monografie)”
Op zaterdag 27 oktober had onder ruime belangstelling te Nevele in de gebouwen van de voormalige cichoreifabriek Buysse-Loveling de presentatie plaats van de Buyssebiografie van Joris van Parys.

Joris van Parys overhandigt het eerste Nevelse exemplaar aan de gastheer van de avond, de heer notaris Alfred Duerinck.

Tijdens deze avond werden enkele personen gehuldigd die, elk op hun manier, hebben bijgedragen om het werk van Cyriel Buysse, de vader van de moderne Vlaamse roman, niet te doen vergeten, meer nog ze slaagden erin de bestaande interesse levendig te houden en nog aan te wakkeren.

Jan Luyssaert overhandigt de Nevelse huwier aan prof. Dr. em. Anne Marie Musschoot


Jan Luyssaert overhandigt de Nevelse huwier aan auteur Joris van Parys


André Bollaert overhandigt de Nevelse huwier aan Nele Van Uytsel.
 

De avond werd opgeluisterd door het Aquarius Ensemble onder de leiding van Marc Michael de Smet.

het Aquarius Ensemble

Joris van Parys tijdens de signeersessie van zijn werk dat zopas werd bekroond met de prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor letterkunde 2007 (essay en monografie).

15 september
Medewerking aan de tweedehands boekenmarkt te Bachte.

9 september
Medewerking aan de Open Monumentendag te Merendree.

8 juli
Uitdeling bedevaartvaantjes van de H.Donatus in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

1 juni tot 30 september
Medewerking aan de tentoonstelling ‘Corresponderen met bidprentjes’ in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

27 mei tot 3 juni
Vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling – Tentoonstelling: ‘Gauw, gauw, gauw … de geschiedenis van de duivensport in het Land van Nevele’. Voorstelling van de film: ‘Gisteren en vandaag, de duivensport in het Land van Nevele’. Uitreiking Nevele huwier aan Walter De Smet en Erik Waelput.

11 maart
Zaal Reigersnest, Meigem – Algemene ledenvergadering met voordracht door Luc Van Nevel: ‘De geschiedenis van de radio’. Huldiging van onze erevoorzitter Jan Luyssaert.

9 maart tot 31 juli
Medewerking aan de tentoonstelling ‘Hemel en aarde bewegen’ in het Plattelandscentrum te Sint-Laureins.

4 maart
Medewerking aan de heemkundige en familiekundige boekenbeurs te Tielt.

22 februari
Gemeentezaal Hansbeke - Medeorganisator van de Oost-Vlaamse editie van cursus ‘Weet wat je waard bent’ ingericht door Heemkunde Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

2006


14 oktober
medewerking aan de PowerPoint-voorstelling over “De Eerste Wereldoorlog in het Land van Nevele en omgeving”, samengesteld door Paul Van Damme.

16 september
medewerking aan de boekenmarkt in Bachte.

10 september
medewerking aan de Open Monumetendag in Hansbeke.

9 juli
tijdens de hoogmis uitdeling bedevaartvaantjes van de H.Donatus.

Van 19 juni tot 31 juli
tentoonstelling in de kerk van Poesele: “Münstereifel – Aarlen – Poesele: of hoe de Donatusverering in Poesele tot stand kwam.” Realisatie André Bollaert.

Van 3 tot 11 juni
tentoonstelling "Mijnheer Cyriel".

21 maart
Nacht van de geschiedenis, lezing door Jan Luyssaert over: "Van stad tot fusiegemeente. Geschiedenis van de stede van Nevele".

12 maart
medewerking aan de heemkundige en familiekundige boekenbeurs Tielt.

19 februari
algemene ledenvergadering en lezing door dr. hist. Jelle haemers over: “Oorlog in Nevele. Op zoek naar de slagvelden van de Gentse opstand (1449-1453)”.

 

2005

Van 5 tot 13 november
medewerking aan de tentoonstelling "Doorleefd mysterie" in de kerk van Hansbeke.

17 september
medewerking aan boekenmarkt in Bachte.

10 juli
uitdeling bedevaatvaantjes van de Heilige Donatus in Poesele.

Van 1 juli 2005 tot 15 september
fototentoonstelling in de kerk van Poesele:"De donatusprocessie te Poesele (1945-1947)".

Juni
opstelwedstrijd voor de basissscholen "Een kasteel vertelt zijn geheimen".

15 mei, 16 mei en 22 mei
tentoonstelling over "Kuipers in het Land van nevele".

14 mei
i.s.m. het gemeentebestuur van Nevele toekenning van het ereburgerschap van Nevele aan Monika Van Paemel en literaire wandeling te Poesele

POESELE - LITERAIRE WANDELING MONIKA VAN PAEMEL
Monika van Paemel ereburger van Nevele

Literaire wandeling

Langs die plaatsen die in Poesele nog herkenbaar zijn en waarnaar Monika van Paemel verwijst heeft André Bollaert een literaire wandeling uitgestippeld. Aan elk van die plaatsen, twaalf in totaal, zal tot en met 5 juni een bord staan waarop fragmenten uit van Paemels werk zijn afgedrukt. Bij de inwandeling op 14 mei las declamatrice Trees Coppieters -ook een Poeselse- op een indringende manier bij elk van de plaatsen enkele treffende stukjes voor. De literaire wandeling door de straten van Poesele werd ook afgedrukt in de eenmalige uitgave van "De Gazet van Kongarije" die aan de deelnemers van de wandeling werd uitgedeeld.

Academische zitting

Om 20u30 begon in het auditorium bij de bibliotheek in Landegem de academische zitting. Jan Luyssaert, voorzitter van de heemkundige kring "Het Land van Nevele", begroette in naam van het gemeentebestuur van Nevele en de heemkundige kring de aanwezigen en nodigde prof. dr. Anne Marie Musschoot, hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent uit om haar feestrede uit te spreken.

Dames en heren, de organisatoren van deze huldezitting hebben mij gevraagd de betekenis te belichten van Monika van Paemel in de geschiedenis van onze letterkunde. Ik heb erop gewezen dat zij samen met en naast Hugo Claus heeft gezorgd voor een herleving van de Vlaamse roman in het midden van de jaren ’80. Ik meen ook duidelijk te hebben gemaakt dat zij een oeuvre tot stand heeft gebracht dat een grote samenhang vertoont en een sterke documentaire waarde heeft. Met haar jongste roman, Celestien, heeft zij het eerste deel uitgegeven van het tweeluik De gebenedijde moeders, “een epos over moeder, liefde en moederliefde. En over de vraag wat belangrijker is: bemind te worden of te beminnen”. Een fel vrouwenboek, jawel, waarin het Vlaanderen van de 20ste eeuw wordt weerspiegeld. En ja, ook alweer een monumentaal boek. Wij kijken met spanning uit naar de voltooiing van dit tweeluik, een veelbelovend vervolg op De vermaledijde vaders.

Tussen de toespraken door verzorgde het Hansbeekse trio "Drieklank" de muzikale omlijsting.

Na de uiteenzetting van prof. Musschoot evoceerde André Bollaert, secretaris van de heemkundige kring "Het Land van Nevele" in nostalgische herinneringen het Poesele uit de kinderjaren van Monika van Paemel. Hij besloot:
De Poeselaars van vandaag zullen nooit meer de Poeselaars van vroeger worden. Ook het landschap bij ons en in de omliggende dorpen is onherroepelijk veranderd en veelal nutteloos verminkt met veel geld en zeer weinig smaak. Ik zou daarom willen eindigen met een citaat van Monika van Paemel uit de Monumentenkrant van 1992. Alhoewel het er niet bijstaat denk ik toch dat dit vooral aan onze politici in het algemeen gericht is. Het is een tekst die eigenlijk op ieder dorsplein zou moeten uitgehangen worden als zachte waarschuwing. Hij luidt als volgt:

“De dingen veranderen met de tijd,
maar als in één mensenleven het landschap onherkenbaar wordt,
de huizen van de kinderjaren verdwijnen,
verliest het hart zijn houvast.”

Na deze nostalgische herinneringen aan het Poesele van toen, lichtte schepen van cultuur Mia Pynaert in haar toespraak toe waarom de gemeente Nevele aan Monika van Paemel het ereburgerschap toekent.
U krijgt het ereburgerschap aangeboden omwille van uw verdiensten op het literaire vlak en omdat wij fier zijn dat een gevierde schrijfster als u het levenlicht zag in onze kleinste deelgemeente, het landelijke Poesele waar u het zo dikwijls over heeft in uw werk. Wie schrijft die blijft, maar ook: waarover geschreven wordt blijft bestaan. En zo hopen wij dat samen met u onze mooie streek een beetje onsterfelijk wordt.

Tenslotte overhandigde burgemeester Roger Boone samen met voorzitter van de culturele raad Luc Bingé de oorkonde met de officiële tekst van het ereburgerschap.

Na de overhandiging van de oorkonde van ereburgerschap nam Monika van Paemel het woord. Ondanks haar zelfzekere indruk en kordate voorkomen kon je toch opmerken dat de auteur duidelijk ontroerd was. Ze dankte het schepencollege, de sprekers en de organisatoren van de viering voor de prachtige organisatie en de eerbetuigingen die haar tijdens de dag te beurt waren gevallen.
Na het beëindigen van het officiële gedeelte nodigde het gemeentebestuur iedereen uit op de receptie.

17 april
medewerking aan de Erfgoeddag.

22 maart tot 30 september
tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk in Poesele i.s.m. de Klad en de Poeselse kerkraad: "Middeleeuwse tegels uit de vroegere parochiekerk".

22 maart
medewerking aan de Nacht van de Geschiedenis. Voordracht met power point-afbeeldingen door onze secretaris André Bollaert over "De geschiedens van de kerk van Poesele".

6 maart
deelname aan genealogische boekenbeurs van de VVF Tielt.

20 februari
statutaire vergadering en lezing door Wim De Clercq en David Vanhee over "Het Land van Nevele van lang geleden: ca. 15.000 jaar menselijke aanwezigheid in het stroomgebied van de Kale".