Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBestuur en historiek bestuur

 

Voorzitter, 
redactie tijdschrift, beheer sociale media

Stefaan De Groote


Erevoorzitter,
redactie tijdschrift, archivaris

Jan Luyssaert


Ere-voorzitter
redactie tijdschrift, lokale geschiedenis algemeen

André Bollaert


Ondervoorzitter,
onroerend erfgoed, coördinator Open Monumentendag

Hugo Schaeck

 


 


Secretaris,
familiekunde, beheer archief René Van de Walle

Patrick Tuytschaever


Penningmeester,
fotografie

Rita Bisschop
 Bestuursleden

 

Fotografie, diapresentaties, redactie
Luc Bauwens


 

Hoogleraar archeologie UGent
Wim De Clercq


 

Lay-out en beheer verzending tijdschrift, beheer website

Catherine De Groote

 

Digitalisatie, beheer E-Thesis
Lieven De Ruyck

 

Militaire geschiedenis
Alex Dhondt


 

Erfgoedgids, (lokale) geschiedenis algemeen
Chris Fermon

 

 

Archivaris, familiekunde
André Stevens

 

Fotobewerking
Lisa Wulteput

 


 

Bestuur vanaf de oprichting

 

Armand Bauwens 1971-1987 (†)
Luc Bauwens 2012-
Rita Bisschop 2017-
André Bollaert 1980-
Irène Buysse 1972-2017 (†)
Trees Coppieters 2010-2018
Wim De Clercq 1994-
Catherine De Groote 2019-
Stefaan De Groote 1993-
Yvonne Dekeere 1982-2013 (†)
Paul De Meyer 1972-1973
Francine De Paepe 2010-2014
Geert De Roo 1972-1974
Lucien De Roo 1975-1981
Lieven De Ruyck 1977-
Stijn De Winter 2017-2017
Edith De Zutter 1977-1979
Paul D'Hoker 1978-1987
Alex Dhondt 2013-
Daniël D'Hooge 1974-2011 (†)
Chris Fermon 2020-
Dirk Heynssens 1983-1994
Antoine Janssens 1971-1975 en 1978-1992 (†)
Véronique Lambert 1994-1997
Katleen Lanclus 2015-2016
Lucia Lavent 1977-1987
Robert Leenknecht 1971-1986 (†)
Marcel Lootens 1974-1976
Jan Luyssaert 1970-
Albert Martens 1971-1975 en 1987-1995 (†)
Frans Michem 1972-1975 (†)
Marcel Michiels 1972-2002 (†)
Julia Mortier 1976-1977
Kurt Naert-Segaert 2019-2023
Guido Schaeck 1970-1993 (†)
Hugo Schaeck 2001-
Julien Scherpereel 1971 en 2000-2012 (†)
André Stevens 2008-
Arnold Strobbe 1983-2017
Johan Taeldeman 1970-1975 (†)
Patrick Tuytschaever 2004-
Jozef Van de Casteele 1976-1992 (†)
Jos Van de Velde 1970-1977 (†)
Luc Verpoest 1970-1971
Ellen Vertommen 2000-2001
Eddy Verstraete 1989-2018
Lisa Wulteput 2023-

Overzicht Dagelijks Bestuur

 

Erevoorzitter
Jan Luyssaert 2007-
André Bollaert 2020-
 

Voorzitter
Jan Luyssaert 1970-2006
André Bollaert 2007-2019
Stefaan De Groote 2020-
 

Ondervoorzitter
Luc Verpoest 1970-1971
Albert Martens 1971-1972
Frans Michem 1972-1975
Jozef Van de Casteele 1976-1987
Arnold Strobbe 1988-2017
Stefaan De Groote 1988-2019
Hugo Schaeck 2018-
 

Secretaris/Penningmeester
Guido Schaeck 1970-1981
 

Secretaris
Paul D'Hoker 1982-1986
André Bollaert 1987-2006
Patrick Tuytschaever 2007-
 

Hulpsecretaris/Hulppenningmeester
André Stevens 2012-2018
 

Secretaris/Bibliothecaris
Lieven De Ruyck 1987-1997
 

Administratie dagelijkse werking
André Bollaert 1998-2005
 

Tijdschriftenadministratie
Lieven De Ruyck 1998-2018
Catherine De Groote 2019-
 

Archivaris/Bibliothecaris
Jos Van de Velde 1970-1977
Armand Bauwens 1978-1984
Lieven De Ruyck 1984-1996
 

Bibliothecaris
Wim De Clercq 1997-1999
Julien Scherpereel 2000-2004
Nele Vanuytsel 2005
Jan Luyssaert 2007-

 

Archivaris
Jan Luyssaert 2020-
André Stevens 2020-
 

Penningmeester
André Bollaert 1981-2002
Eddy Verstraete 2003-2018
André Stevens 2019-2023
Rita Bisschop 2023-
 

Redactieraad
Johan Taeldeman 1970-1984
Jan Luyssaert 1974-
Lucia Lavent 1978-1986
Arnold Strobbe 1985-1986
Jozef Van de Casteele 1985-1992
Catherine De Groote 1990-2019
André Bollaert 1990-
Stefaan De Groote 2020-
Luc Bauwens 2020-
 

Verantwoordelijke uitgever
Johan Taeldeman 1970-1973
Jan Luyssaert 1974-2019
Stefaan De Groote 2020-