Heemkundige kring Het Land van NeveleWelkom!

 

 

 

BOEK OVER DE VOSSELAARSE PLAATSNAMEN

Damstraat, Duutstakker, Dieftemannken, Kale, Koudput, Pienaakhoek, Ruifelaardsbos, Tempeliersland… het zijn maar enkele van de honderden kleurrijke namen uit deze nieuwe uitgave.

Auteur Jan Luyssaert heeft in de voorbije jaren honderden bladzijden documenten uit de periode 1300 tot 1650 gelezen en de oude plaatsnamen van Vosselare opgetekend, geklasseerd en geschiedkundig en taalkundig verklaard. In zijn boek staan ongeveer 650 namen van stukken landbouwgrond, onbebouwd land, velden, weiden, wegen, straten, beken, grachten en waterlopen. Kortom, aan de hand van de oude namen wordt de oude dorpskern van Vosselare nauwkeurig in beeld gebracht.

Het boek verschijnt in mei 2021. Wie het boek over Vosselare koopt, krijgt eveneens het gelijkaardige boek van de gemeente Landegem.

De voorintekenprijs bedraagt 12 €. Er kan worden ingetekend tot 15 april 2021. Dit bedrag kan worden overgeschreven op de rekening BE28 2907 4314 6020 van Het Land van Nevele, met vermelding 'Top. Vosselare'.

Als de omstandigheden het toelaten, voorzien we de eerste afhaaldag einde mei van dit jaar.

Dit werk over de oude plaatsnamen van Vosselare is een gezamenlijke publicatie van de Stichting Achiel De Vos en de heemkundige kring Het Land van Nevele.


 

Halverwege januari konden we onze 500ste abonnee/lid registreren. Met dank daarvoor. Meestal gaat het om trouwe leden, maar misschien wil u ook wel eens proeven van ons streektijdschrift 'Het land van Nevele'.

Binnenkort verschijnt overigens een nieuw nummer. Een greep uit de artikels. Paul Huys grasduinde in de Gazette van Gent, een van de oudste Vlaamse kranten en wat daar over onze regio werd geschreven. André Stevens brengt het verhaal van Emmanuel Comparé, anno rond 1800 een zelfbewuste burger met roots in Drongen, Nevele en Meigem en met een bekend nageslacht. De geschiedenis van de E40 is het onderwerp van Chris Fermon. Interesse? U kan gegevens over lidmaatschap 2021 (20 euro) hier vinden.


 

De COVID-19 epidemie dwingt er ons toe om het erfgoedcentrum Het Land van Nevele in Hansbeke te sluiten tot eind maart 2021.


 

 

FOTOVIDEO OVER JULIUS NIEUWLAND TER GELEGENHEID VAN NIEUWE RINGWEG HANSBEKE

Bij de opening van de ringweg in september hoorde Luc Bauwens sommige Hansbekenaars verwonderd vragen wie nu precies die Julius Nieuwland was. De nieuwe ringweg had terecht net de naam ‘Julius Nieuwlandweg’ gekregen. Voor Luc was dit de aanleiding om een fotofilmpje te maken over zijn bekende dorpsgenoot.
Hij kreeg daarbij hulp van Oud-Hansbeke en enkele medeleden van het bestuur van de heemkundige kring Het Land van Nevele, zoals Catherine De Groote, Jan Luyssaert en André Stevens.
Julius Nieuwland (°1878) emigreerde als kind met zijn ouders naar de Verenigde Staten. Zij waren niet de enigen. Zowat 450 Hansbekenaars weken uit en vestigden zich vooral in het plaatsje Mishawaka, nu een stad van bijna 50.000 inwoners in de omgeving van Chicago.
Maar Julius werd veruit de bekendste emigrant. Hij was priester maar als professor botanica en scheikunde vooral een vooraanstaand wetenschapper. Zijn uitvinding van synthetisch rubber betekende een enorme economische stimulans.
Julius Nieuwland overleed in 1936 maar werd zowel in zijn nieuwe thuisland als in zijn geboorteland niet vergeten zo blijkt uit de korte fotovideo. In 1978 werd hij uitgebreid gevierd in Hansbeke. Er kwam een gedenkplaat in 1993, een Julius Nieuwlandwandeling en de Hansbeekse scoutsgroep draagt zijn naam. En als kers op de taart draagt vanaf dit jaar de ringweg zijn naam.


 

 

FIETSEN DEZE ZOMER DOOR EEN OORLOGSGEBIED UIT 1918 tot eind januari

Eind oktober 1918 woedde tijdens de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog nog een onverwacht hard gevecht tussen oprukkende Belgische troepen en Duitse gevechtseenheden, die zich hadden verschanst achter het Kanaal van Schipdonk. Vooral ter hoogte van Landegem speelde zich een hevige strijd af. Het Belgisch leger verloor in de zone Hansbeke, Landegem en Merendree honderden soldaten. Tegelijk werden de dorpen in het gebied grotendeels verwoest door artillerievuur, waarbij ook gasgranaten werden gebruikt.

Op initiatief van Alex Dhondt van de heemkundige kring Het Land van Nevele werden vijftien plaatsen in kaart gebracht waar militairen sneuvelden.

Bij al deze punten werd een (tijdelijk) bordje geplaatst met info over de onfortuinlijke Belgische soldaten die van over het hele land kwamen, maar na vier jaar ellende aan de IJzer alsnog hier de dood vonden. Op elke plaats is een apart verhaal te vertellen. Dat kan met de smartphone worden opgeroepen via een QR-code die op elk bord is aangebracht.

De fietser kan dus van het ene punt naar het andere rijden en zich onderdompelen in de gebeurtenissen van iets meer dan honderd jaar geleden, die de streek zwaar hebben getekend. Het gaat om een tijdelijk traject; tot eind oktober van dit jaar.

Praktisch: de tocht is maximum 20 km lang. Het startpunt is aan de kerk in Merendree, waar een eerste bord met algemene info is aangebracht. Maar het is mogelijk om op gelijk welk punt de fietstocht te beginnen.

De route is beschikbaar in google maps, als gpx en pdf en kan dan gedownload worden op Traject zomerfietstocht langs slagveld WO I


 

POESELE TIJDENS DE MEIDAGEN 1940 - EEN AUDIOVISUELE EVOCATIE
Een reportage van André Bollaert en Catherine De Groote

Maandag 25 mei om 10 uur was het exact 80 jaar geleden dat de Poeselse burgemeester Raymond De Boever omkwam als burgerslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog.

In totaal stierven tijdens de periode 25 tot 28 mei 1940 minstens 27 personen op Poesels grondgebied in een strijd om en rond de Poekebeek.

Centraal in dit verhaal staat de getuigenis van de nu 90-jarige Godeliva De Boever, de jongste dochter van burgemeester Raymond De Boever.

Te bekijken vanaf 25 mei om 10 uur via deze link: Poesele tijdens de meidagen 1940


 

 

Ter gelegenheid van de feestvergadering op 23 februari jl. naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de heemkundig kring, hadden onder meer André Bollaert en Luc Bauwens een mooi overzicht van de hoogtepunten uit de werking samengesteld en gepresenteerd.

Je kan de video hier bekijken.


Armand Bauwens raadpleegt het Landboek van Meigem in het Rijksarchief te Gent (1971).
 

MEIGEM DOOR DE TIJDEN HEEN

De website 'Meigem door de tijden heen' kadert in de viering van het 50-jarig bestaan van onze kring. Het is de titel van een voordracht over de geschiedenis van Meigem, gebracht door Armand Bauwens in Meigem op 12 december 1971, in de begindagen van de kring dus. De voordracht werd geïllustreerd met dia’s van Daniël Hautekeete. De site 'Meigem door de tijden heen' volgt de tekst van deze voordracht met een aantal van toen getoonde dia’s. Achtereenvolgens worden volgende onderwerpen behandeld: de eerste bewoners, de heerlijkheden, de priesterage, de waterlopen, molens en bakhuizen, de kerk, de herbergen en de familie Lemmens.(Foto: Henk Wauters)

 

VOORZITTERSWISSEL BIJ HEEMKUNDIGE KRING

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari jl. gaf André Bollaert (links op de foto) het voorzittersstokje door aan Stefaan De Groote (rechts). André blijft nog heel actief in de vereniging, onder meer als lid van de Deinse cultuurraad, coördinator van activiteiten en als medewerker van het erfgoedtijdschrift 'Het Land van Nevele'. Info en vragen kunnen vanaf nu worden gestuurd naar het volgende emailadres: stefaandegroote@outlook.com.


 

André Bollaert vertelde bij Radio Tequila over het 50-jarig bestaan in 2020 van de heemkundige kring Het Land van Nevele. Het volledige interview kan je hier beluisteren.