Erfgoedvereniging Het Land van NeveleNamenlijst artikels

 

Dit register omvat alle familienamen die in het heemkundig tijdschrift "het Land van Nevele", van 1970 tot en met 1995, en in "Mensen van Toen" (tot en met 2004) vermeld werden. Alleen de persoonsnamen uit de ledenlijsten, uit de lijsten van de bestuursleden en uit de inhoudstafels zijn niet opgenomen.

Achter iedere familienaam vindt u een Romeins cijfer (verwijzend naar de jaargang), gevolgd door de getallen van de bladzijden. Aangezien de eerste jaargang geen doorlopende nummering had, wordt na het Romeins cijfer (jaargang) het nummer van de aflevering vermeld, gevolgd door de bladzijden.

De tijdschriften zijn te raadplegen in de bibliotheek van de Heemkundige Kring.

 

Het Land van Nevele

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X Y Z |

Mensen van Toen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X Y Z |