Erfgoedvereniging Het Land van NeveleArchief René Van de Walle

 

In oktober 1950 begon René Van de Walle (°1930) uit Landegem als persmedewerker de plaatselijke gebeurtenissen te verslaan voor enkele kranten. Aanvankelijk besloeg zijn werkgebied een vijftal gemeenten maar weldra werd dit uitgebreid over zesentwintig gemeenten in de omgeving van Aalter, Deinze, Nevele, Zomergem en Zulte. Vanaf het begin van zijn loopbaan als plaatselijk correspondent nam hij foto’s van jubilea, recepties, activiteiten en festiviteiten van allerlei verenigingen. Op die manier legde hij een bijzonder waardevol archief aan van het reilen en zeilen in onze streek.

 

Het archief bevat meer dan 20.000 negatieven en meer dan 1600 foto’s vanaf het begin van de jaren 1970 tot enkele jaren geleden. In 1971 brak er brand uit in zijn donkere kamer en ging een belangrijk deel van zijn fotoarchief in de vlammen op. Dezelfde dag nog stond René in zijn kelder opnieuw foto’s te ontwikkelen en bouwde hij gestadig een nieuwe collectie op. Voor de man in de straat zal hij steeds bekend blijven als de reporter en fotograaf van dagblad 'Het Volk'.

 

In mei 1996, vijfentwintig jaar na de brand in zijn donkere kamer en de start van de opbouw van zijn nieuw archief, huldigde de heemkring de persfotograaf met een tentoonstelling: 'René Van de Walle fotogenie(k). 25 jaar persfotografie in het Land van Nevele'.

 

In 2007 schonk René dit archief aan de heemkundige kring Het Land van Nevele vzw. Het Land van Nevele kwam zo in het bezit van één van de grootste fotoarchieven van Oost-Vlaanderen.

Van meet af aan was het onze bedoeling om het archief René te digitaliseren en te ontsluiten zodat ook andere heemkringen, lokale verenigingen en verenigingen van buiten Nevele over dit beeldmateriaal zouden kunnen beschikken. Sinds begin 2012 beschikt de heemkring over een scanner die zowel foto’s, negatieven en dia’s kan inscannen.

 

Verenigingen die gebruik willen maken van de negatieven kunnen deze negatieven ter plaatse in ons Erfgoedcentrum inscannen of dit laten doen bij een professionele fotodienst op eigen kosten. Verenigingen uit het Meetjesland kunnen een negatiefscanner bij de uitleendienst van de Erfgoedcel Meetjesland lenen voor het inscannen van negatieven of foto’s. Bij gebruik van beeldmateriaal uit het archief René Van de Walle dient men vooraf een gebruikersovereenkomst af te sluiten. (zie voorbeeld gebruikersovereenkomst)

 

Met materiaal uit het archief van René verleenden we onze medewerking aan diverse tentoonstellingen en publicaties, zoals: de tentoonstelling over de gemeentelijke bibliotheek te Landegem en de tentoonstelling over de jaarmarkt te Deinze (2008), de tentoonstelling 50 jaar Parochiaal Centrum Landegem, de tentoonstelling van Landschap en Natuur Meetjesland en een publicatie over de Vette Veemarkt te Zomergem (2010), het boek ‘Over Knesselare gesproken. Babbels in de aders van het dorp’ (2011), de expo van het Regionaal Landschap Meetjesland, de tentoonstelling en boek ‘100 jaar Veloclub Deinze’, de tentoonstelling en het jubileumboek over de Pierlalastoet te Ursel t.g.v. van 50ste folklorestoet (2012).

 

Zelf organiseerden we al 3 tentoonstellingen met materiaal uit dit archief:

- 14 maart tot 6 april 2008: 'Landegem gezien door de lens van René', Galerie De Wandelgangen, Gemeentelijke Bibliotheek te Landegem

- 23-24 mei 2010: 'Het Land van Nevele bestaat 40 jaar', vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling, Nevele

- 14-15 mei 2012: 'Volkssport gezien door fotograaf René Van de Walle', vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling, Nevele

 

Aan de hand van René zijn notitieboekjes waarin hij bij elke opname de gemeente, de omschrijving foto’s, het jaartal en eventueel de datum chronologisch noteerde, werd een inventaris van het negatievenarchief in Excel opgemaakt. Deze inventaris bevat 13357 records of fotosessies die uit een of meerdere negatieven bestaan. Het archief van foto’s werd eveneens in een lijst geïnventariseerd.

 

Patrick Tuytschaever, secretaris Het Land van Nevele vzw, samensteller en verantwoordelijke van het archief René Van de Walle.