Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Albert Martens

Bibliografie Albert Martens |

Heem- en familiekundige bijdragen van Albert Martens

 

Een voorlopige bibliografie, opgesteld door Catherine De Groote, verscheen in Het Land van Nevele, jaargang XXVII, 1996, aflevering 1, p. 71-89, die de uitgaven omvat van de jaren 1969 tot en met 1995.

1996

In Het Land van Nevele, jg. XXVII, 1996
Vooroorlogse Katholieke Studentenactie (K.S.A.) te Hansbeke, Nevele, Merendree en Bellem (1935-1940), afl. 1, p. 3-41.

In Mensen van Toen, jg. 6, 1996
Vrijlaten van Ursel, woonachtig in het Land van Nevele, anno 1736, afl. 1, p. 12-14.
Staten van goed in het fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele (Hansbeke, Landegem), afl. 1, p. 15-20.
Staten van goed in het fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele (Lotenhulle, Meigem, Merendree), afl. 2, p. 26-31.
Joos en Jan Pycke, klokkeluiders te Hansbeke, afl. 2, p. 35-39.
Borgstellers van de pachters van de Sint-Pieterstienden te Hansbeke (1633-1766), afl. 2, p. 44-48.
Brugse poorters (1479-1794) uit het Land van Nevele, afl. 4, p. 79-80.
Staten van goed in het fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele (Nevele, Poeke, Poesele, Sint-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Vinkt), afl. 4, p. 87-93.

In De Levensboom, jg. 9, 1996
Vrijlaten van Ursel, anno 1736, afl. 1, p. 5-13.
Bauwelinck's te Hansbeke, afl. 1, p. 22-23.
Uit de praktijk: Bauwens Basilius (lees Domini Basilius), afl. 2, p. 45.
Defourieu, een familienaam met een klotespelling, afl. 3, p. 54-55.
Een Brandt te Hansbeke, afl. 3, p. 68-71.
Pachters en eigenaars onder de toponiemen van Bellem vóór 1600, afl. 4, p. 80-82.
Vraag en antwoord, afl. 4, p. 82.
In De Belle, jg. 9, 1996
Pachtgronden te Bellem, toebehorende aan de kerk van Hansbeke (1554-1786), afl. 3-7, p. 14-17.
Herbergen te Bellem, anno 1683, afl. 3-7, p. 27-29.

In Vlaamse Stam, jg. 2, 1996
Op zoek naar de bakermat, nr. 9, p. 403-406.

In Vlakaf, jg. 2, 1996
De schandpaal van de heerlijkheid van Vinderhoute te Hansbeke, nr. 1, p. 11-12.
Een summier stratenplan van Hansbeke, anno 1615, nr. 2, p. 9-10.
Ambachtslieden uit vroegere eeuwen: Francies Daens (1733-1819) meester-schrijnwerker te Hansbeke, nr. 3, p. 9-10.
Ambachtslieden uit vroegere eeuwen: Adriaan Vande Walle (1596-1664), smid te Hansbeke, nr. 4, p. 9-10.
Brandt te Hansbeke, nr. 5, p. 7-8.
Oude pachthoven te Hansbeke, nr. 6, p. 12-14.

In Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek nr. 47, 1996
De Onze-Lieve-Vrouwgilde te Hansbeke (1553-1789), p. 77-111.

In Ons Heem, jg. 50, 1996
Oude bedevaartkapellen te Hansbeke, nr. 2, p. 109.
Verering van de relieken van de martelaren Blandinus en Laeta te Hansbeke, nr. 2, p. 109-110.
Hansbeekse Congreganisten op bedevaart, nr. 2, p. 111.
Een oneerlijke molenaar te Hansbeke, nr. 4, p. 200-201.
Dodelijk ongeval aan de windmolen te Hansbeke, nr. 4, p. 201.
Maalloon op de windmolen te Merendree, nr. 4, p. 203.

In Land van de Woestijne, jg. 19, 1996
Jan Martens (1644-1709), boomkweker en waard in Haltebij te Bellem, nr. 1-2, p. 9-25.

1997

In Het Land van Nevele, jg. XXVIII, 1997
Congregatie der jongelieden van Hansbeke, afl. 1, p. 34-62.
Tielde Roets van Hansbeke: een akte van eerherstel, afl. 4, p. 249-253.
Uit het oude fotoalbum: kerkdienaars in een optocht te Hansbeke, anno 1944, afl. 4, p. 260-261.
Uit het aantekenboek van Cyriel Van der Vennet (1879-1950), laatste kerkbaljuw te Hansbeke, afl. 4, p. 262-271.
Uit het oude fotoalbum: gouden bruiloft te Hansbeke van de echtelingen Emiel Martens en Emma Mestdagh, 1951, afl. 4, p. 284-286.

In Mensen van Toen, jg. 7, 1997
Was- en pelderrechten, afl. 1, p. 4-9.
Staten van goed uit Bachte en Sint-Martens-Leerne, berustend in het fonds Hansbeke, afl. 1, p. 13-17.
Naamlijst van Onze-Lieve-Vrouwmeesters te Hansbeke (1649-1789), afl. 1, p. 18-19.
Nog enkele kerklijken te Hansbeke, afl. 1, p. 20-21.
Vraag en antwoord: Martens-Steyaert te Bellem, afl. 2, p. 48.
Een opgedolven grafsteen te Hansbeke, afl. 4, p. 76-79.
Herbergen en herbergiers te Lotenhulle, Merendree en Nevele, anno 1793, afl. 4, p. 89-92.
Een aanbesteding van doodskisten voor de armen te Hansbeke, anno 1827, afl. 4, p. 100.

In Vlakaf, jg. 3, 1997
Herbergen te Hansbeke, anno 1683, nr. 1, p. 6-7.
Veloclub "Stillekens aan Hansbeke", anno 1899, nr. 2, p. 8-9.
Kerkelijke fundatie van Jan-Baptiste Van De Velde (1859), nr. 3, p. 10.
Bernard Van Der Plaetse (1794-18796), molenaar te Hansbeke, nr. 4, p. 4-5.
Hansbeekse Zanten uit 1897, geboortejaar van de eeuwelinge Zoë Peltyn, afl. 5, p. 6-8.
De graantelling te Hansbeke, anno 1709, afl. 6, p. 9-10.

In De Levensboom, jg. 10, 1997
Slachtoffers van de rode loop te Hansbeke, anno 1794, nr. 1, p. 9-16.
Renteplichtigen aan de kerk van Hansbeke, anno 1686, nr. 3, p. 61-69.

In De Belle, jg. 10, 1997
Een ommetje langs Hansbeke, nr. 1, p. 6-9.

In Appeltjes van het Meetjesland, jb. 48, 1997
De Conferentie van Sint-Vincentius a Paulo te Hansbeke (1854-1949), p. 5-46.
Bouwkundig patrimonium te Hansbeke: tien pentekeningen van Robert Leenknecht, p. 201-210.

In Ons Heem, jg. 51, 1997
Herbergleven te Hansbeke in de zeventiende eeuw, nr. 3, p. 191-192.

In Land van de Woestijne, jg. 20, 1997
Jan Martens (1656-1729), burgemeester te Bellem, nr. 1-2, p. 17-48.

In eigen beheer, 1997
Blijf naast mij. Een bloemlezing uit de gedichten van priester-dichter Carlos Martens.

1998

In Het Land van Nevele, jg. XXIX, 1998
De Mariakapel op de wijk Zande te Hansbeke. Verering van de H. Coleta en van Sint-Antonius met het varkentje, afl. 1, p. 27-70.
De Bellemse enclave binnen de prochie van Hansbeke, afl. 4, p. 271-288.

In Mensen van Toen, jg. 8, 1998
Hoog dodencijfer te Hansbeke in het jaar 1645, afl. 1, p. 5-12.
Uitbesteding van armen te Hansbeke, afl. 1, p. 21-24.
Uit de praktijk: woonplaats van bruid en bruidegom, afl. 3, p. 53-56.

In Vlakaf, jg. 4, 1998
Willen is Kunnen, een vooroorlogse toneelmaatschappij te Hansbeke, afl. 1, p. 10-12.
De Sint-Vincentiusconferentie te Hansbeke (1854-1949), nr. 2, p. 9-10.
De Onze-Lieve-Vrouwgilde te Hansbeke (1553-1789), nr. 3, p. 11-12.
De bibliotheek van de Sint-Vincentiusconferentie te Hansbeke, nr. 4, p. 9-10.
Bestuurlijke maatregelen te Hansbeke in 1898, zegge honderd jaar geleden, nr. 5, p. 13-14.
Herbergen te Hansbeke, anno 1719, nr. 6, p. 14-15.

In De Levensboom, jg. 11, 1998
Over Sint-Martinus en de familienaam Martens, nr. 1, p. 5-17.
Vreemde eenden in de bijt, nr. 2, p. 28-33.
Een overstapje naar de 16de eeuw, nr. 3, p. 65-70.
Komen en gaan: de stationschefs van Hansbeke, nr. 4, p. 76-86.

In De Belle, jg. 11, 1998
Herbergen te Bellem, anno 1719, nr. 3, p. 34-37.

In Appeltjes van het Meetjesland, jb. nr. 49, 1998
De Philomenakapel te Hansbeke, p. 149-182.

In Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, jg. 12, 1998
Pastoreele rechten des trauwgelts (1739), nr. 1, p. 34-36.

In Oost-Vlaamse Zanten, jg. LXXIII, 1998
Verering van Sint-Antonius met het varkentje te Hansbeke, nr. 4, p. 288-289.
Verering van de H. Coleta te Hansbeke, nr. 4, p. 290-291.

In Vriendenboek Luc Stockman, 1998
Processies in Hansbeke, een vleugje nostalgie, p. 201-210.

1999

In Het Land van Nevele, jg. XXX, 1999
Uit het oude fotoalbum: het gezin Achiel Vuylsteke-Roygens te Hansbeke, anno 1912, afl. 4, p. 271-273.

In De Levensboom, jg. 12, 1999
De familie Saey. Een fragment van de Aalterse tak, nr. 1, p. 6-23.
Bellemse staten van goed in het fonds Ursel, nr. 3, p. 85-91.
Een Knesselaarse tak van de familie Martens, nr. 4, p. 113-125.

In Vlakaf, jg. 5, 1999
Cornelis Bayens (1600-1680), boomkweker te Hansbeke, nr. 1, p. 11-12.
De Philomenakapel te Hansbeke, nr. 2, p. 13-14.
Vormpeters en vormmeters te Hansbeke (1847-1994), nr. 3, p. 8-10.
Sport en spel in het oude Hansbeke, nr. 4, p. 17-19.
Bestuurlijke maatregelen te Hansbeke in 1899, zegge honderd jaar geleden, nr. 5, p. 15-17.
De volkstelling te Hansbeke, anno 1709, nr. 6, p. 26-27.

In Appeltjes van het Meetjesland, jb nr. 50, 1999
De pastorie van Hansbeke, p. 255-279.

In De Oudburg. Heemkundig nieuws, jg. 28,
Werken van Mathias Zens in de kerk van Hansbeke, nr. 2, p. 10.

2000

In Mensen van Toen, jg. 10, 2000
Vondst. Rooms doopsel op latere leeftijd, afl. 5, p. 51-52.
Over 'de ketelaere' en Joos De Ketelaere te Hansbeke, afl. 3, p. 53-54.
Slachtoffers van een epidemie te Hansbeke, anno 1676, afl. 3, p. 57-64.
Voorouders onder de toponiemen van Merendree, afl. 4, p. 89-91.

In Vlakaf, jg. 6, 2000
Over veilingen en omhalingen op hoog- en feestdagen te Hansbeke, nr. 1, p. 21-22.
Isidoor Alijn (1838-1922), hoofdonderwijzer te Hansbeke, nr. 2, p. 20-21.
Legaten van August-Constant Geirnaert 1843-1923) aan het klooster en de kerkfabriek van Hansbeke, nr. 3, p. 18, 19, 22.
Bestuurlijke maatregelen te Hansbeke in 1900, nr. 4, p. 15, 18, 19.
De municipale raad van Hansbeke tijdens de Franse Overheersing (1795-1814), nr. 5, p. 14-16.
De magistraat van Hansbeke tijdens het Hollands Bewind (1814-1830), nr. 6, p. 11-13, 16-18.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2000
Merkwaardige gebouwen in de dorpsstraat van Hansbeke.
Gemeenteraadsverkiezingen en gemeenteraden te Hansbeke (1830-1976).

2001

In Vlakaf, jg. 7, 2001
Het fameuze voetbalseizoen 1947-1948 van V.V. Waterhoens Hansbeke, nr. 1, p. 19-21.
Hansbeekse laureaten van het kantonnaal eindexamen van Lager Onderwijs (1923-1938), nr. 2, p. 20-22.
Lindebomen te Hansbeke, nr. 4, p. 17-20.
Werking van het Bureel van Weldadigheid te Hansbeke, anno 1825, nr. 5, p. 14-16.
De gevelkapelletjes van 'Regnum Mariae' te Hansbeke, nr. 6, p. 19-20.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2001
Hansbeke in 1700. Grondgebruik, grondbezit, bewoning.

2002

In Mensen van Toen/Land van Nevele, jg. 33, 2002
Uit de praktijk: moeders zonder naam, afl. 1, p. 86-89.
Hongersnood te Hansbeke in de jaren 1694-1695, afl. 1, p. 92-102.
Leesvoer voor familievorsers, afl. 2, p. 193.
Hansbekenaren van Toen in 'de veruilokte bomboare' van Adolf Van de Sompel, afl. 4, p. 400-407.

In Het Land van Nevele, jg. 33, 2002
Kerckaert's repertoria van Oude Oostvlaamse herberg-, hoeve- en huisnamen. Huisnamen in het Land van Nevele, afl. 4, p. 367-373.

In Vlakaf, jg. 8, 2002
Een greep uit de processen-verbaal, opgemaakt te Hansbeke in de jaren 1819-1825, nr. 1, p. 19-21.
Gift onder levenden door Albert Charle, pastoor te Hansbeke (1844), nr. 2, p. 22-23.
Huldebetoon aan Father Prof. Dr. Julius Nieuwland (1878-1936), geboren Hansbekenaar, nr. 3, p. 22-24.
Herinneringen aan het voetbal in mijn kinderjaren, nr. 4, p. 21-23.
Frans Snellings (1884-1960), schoolhoofd en koster-orgelist te Hansbeke, nr. 5, p. 14-17.
Het wandkapelletje 'Nood zoekt Troost' aan de Kleine Heirenthoek te Hansbeke, nr. 6, p. 19-20.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2002
Mengelingen uit de oude parochieregisters van Hansbeke 1624-1796.

In De Levensboom, jg. 15, 2002
Op zoek naar de biologische vader, nr. 4, p. 105-110.

2003

In Het Land van Nevele/Mensen van Toen, jg. XXXIV, 2003
Mea culpa. Over de precieze ligging van de oude herbergen De Koning van Spanje en Het Land van Nevele te Hansbeke, afl. 2, p. 153-157.
Sprokkels uit het oude Hansbeke, afl. 2, p. 208-214.
Lag de middeleeuwse dorpskern van Hamsebeke (Hansbeke) op de wijk Ham(me)?, afl. 4, p. 382-391.

In Vlakaf, jg. 9, 2003
Ditjes en datjes uit het oude Hansbeke, nr. 2, p. 14-16.
De Pontweg te Hansbeke, anno 1772, nr. 3, p. 18-20.
Papieren noodgeld te Hansbeke tijdens de Eerste Wereldoorlog, nr. 4, p. 24-26.
Jan De Vliegher, veerman en herbergier in 'het Land van Nevele' te Hansbeke, nr. 5, p. 17-18.
De 'heerlijke' rosmolen van Hansbeke, nr. 6, p. 24-27.

In De Levensboom, jg. 16, 2003
Huwelijken tussen bloedverwanten te Hansbeke (1653-1796), nr. 1, p. 9-15.
Spelden in een hooiberg, nr. 3, p. 83-85.

In De Belle, jg. 16, 2003
Een geldrente bezet op 'de gheete' te Bellem, nr. 1, p. 2-4.
Dispuut over een stoop wijn, nr. 1, p. 15-18.

In Land van de Woestijne, jg. 26, 2003
Mijmeringen bij een grafsteen. Carel Martens (1704-1770), landbouwer te Bellem, nr. 2, p. 42-50.

Uitgave Oud-Hansbeke­, 2003
Mensen van vlees en bloed. Hansbeke 1619-1791.

2004

In Vlakaf, jg. 10, 2004
Hansbekenaren van toen in 'De veruilokte bomboare', nr. 1, p. 19-24.
Lag de middeleeuwse dorpskern van Hamsebeke (Hansbeke) op de wijk Ham(me)?, nr. 2, p. 18-22.
De brouwerij 'Buitenlust' te Hansbeke, nr. 4, p. 28-30.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2004
Herbergen en herbergiers te Hansbeke. Van verleden tot heden.

2005

In Vlakaf, jg. 11, 2005
Tielde Roets: een akte van eerherstel, nr. 3, p. 13-15.
Zeun De Grauwe te Hansbeke, één van de laatste vlashandelaars in het Land van Nevele, nr. 4, p. 18-20.
Panorama en inwoners van Hansbeke, anno 1910, nr. 5, p. 12-15.
Heemkundige quiz over Hansbeke in 20 meerkeuzevragen, nr. 6, p. 25-26 e.v.

In Het Land van Nevele, jg. XXXVI, 2005
Een verdwenen veldkapel te Hansbeke, afl. 4, p. 376-391.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2005
Moord te Hansbeke tijdens de grote kermis van 1884.
Hansbeekse doden in de Eerste Wereldoorlog.

2006

In Vlakaf, jg. 12, 2006
Trouwen in oorlogstijd, nr. 1, p. 12-13.
Jules De Groote, gemeenteraadslid (1927-1931) te Hansbeke: een rechtzetting en addendum, nr. 2, p. 20-21.
Notariaat te Hansbeke (1873-1930), nr. 3, p. 18-21.
Boedellijst van de Vrije Aangenomen Jongensschool van Hansbeke, anno 1902, nr. 4, p. 24-25.
De niskapel boven de hoofdingang van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Hansbeke, nr. 5, p. 26-27.
Het Spaans kasteel te Hansbeke, nr. 6, p. 18-21.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2006
De Cluyse te Hansbeke. Van ermitage tot sociale woonwijk.

2007

In Vlakaf, jg. 13, 2007
Sprekende stenen in de dorpskom van Hansbeke, nr. 1, p. 15-18.
Vierschaar, schandpaal en galg van de heerlijkheid Hansbeke, nr. 2, p. 18-21.
Wapenschilden te Hansbeke, nr. 3, p. 18-21.
Sint-Petrus en Sint-Paulus, patroonheiligen van de parochiekerk van Hansbeke, nr. 4, p. 22-26.
De rouwborden van de adellijke familie van de Woestijne d'Hansbeke, nr. 5, p. 26-29.
De Guernonval's van de heerlijkheid Hansbeke in de 17de en 18de eeuw, nr. 6, p. 16-19.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2007
Bruggen over de Brugse vaart te Hansbeke.

2008

In Vlakaf, jg. 14, 2008
Vooroorlogse driekoningenstoeten te Hansbeke, nr. 1, p. 17-19, nr. 2, p. 24.
De oude Beestenmarkt te Hansbeke, nr. 2, p. 20-22.
Het misboek 'Missale Romanum Lambrecht' in de parochiekerk van Hansbeke, nr. 2, p. 23.
Staatsburgerlijke opvoeding in de Vrije Aangenomen Jongensschool van Hansbeke tijdens het interbellum, nr. 3, p. 16-19.
Toch nog een naam voor een oude onbekende (mans)foto uit 1905?, nr. 4, p. 16.
Een schoolreis naar Antwerpen om en bij 1935, nr. 5, p. 20.
Enkele puntjes op de i, nr. 6, p. 18, 19.

In De Levensboom, jg. 21, 2008
Geestelijke dochters in het Oude Hansbeke, nr. 3, p. 69-81.

Uitgave Oud-Hansbeke, 2008
Het onderwijs te Hansbeke. Van vroeger tot nu.