Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Mensen van Toen

1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 |

Mensen van Toen - 1998

MARTENS, A.
Hoog dodencijfer te Hansbeke in het jaar 1645
MARTENS, A.
Uitbesteding van armen te Hansbeke anno 1825
SCHEPENS, E.
Gildebroeders en -zusters uit het Land van Nevele van de Broederschap van de H. Gerulfus te Drongen
VAN STEENKISTE, G.
Doopnamen in Zeveren in de 19e eeuw
X
Onze voorouders

LUYSSAERT, J.
Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke slachtoffers van de eerste wereldoorlog
LUYSSAERT, J.
Oud-strijders begraven op het kerkhof van Landegem

BOLLAERT, A.
Oud-Nevelaar medeoprichter Belgische Club in Moline
BRAET, A.
Monsterrollen van 1598
BRAET, A.
Rolle vande proc(h)ije van Loo ten Huelle vermaeckt ende vernieut den XVIIIe october 1599 tich
MARTENS, A.
Uit de praktijk: woonplaats van bruid en bruidegom
NEIRINCK, F.
Persoonsnamen uit de lijst van huizen, gelegen in de parochie Bachte (1710)
DE REUCK, D.
Vluchtelingen in Bellem in 1696
STROBBE, A.
Grafstenen in de H. Kruiskerk van Lotenhulle

DE GROOTE, A.
Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Aanvullende gegevens
LUYSSAERT, J.
De voorouders en bloedverwanten van Virginie Loveling
LUYSSAERT, J.
Minikwartierstaat van Virginie Loveling
DE SMET, G.
Sprokkelingen