Erfgoedvereniging Het Land van NeveleJaarverslagen

1970 - 1974 | 1975 - 1979 | 1980 - 1984 | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1995 - 1999 | 2000 - 2004 | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 - 2024 |

1995-1999

 

1999

 

22 december
Lezing door Jan Luyssaert over "De ontstaans- en landschapsgeschiedenis van Merendree in het licht van de oudste plaatsnamen".
Voorstelling van het boek "Toponymie van Merendree".

25 september - 17 oktober
Buyssetentoonstelling en filmvoorstelling in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Nevele.

22-24 mei
Tentoonstelling "Van Buysse tot Dhaenens: 100 jaar wielerleven in het Land van Nevele".

14 februari
Statutaire vergadering
Lezing door Diane De Keyser over "De keuken van meesters en meiden. Klassenverschillen aan tafel (1900-1960)".

 

1998

 

26 september
Cyriel Buysse-wandeling langs de Leie te Bachte-Maria-Leerne o.l.v. Jan Luyssaert.

25 september
Lezing door Ludo Stynen over "Virginie Loveling: een vrijzinnig bestaan in het teken van verzoening".
Tentoonstelling van de belangrijkste werken van de gezusters Rosalie en Virginie Loveling.

19 september
Deelname aan de boekenmarkt te Bachte-Maria-Leerne.

31 mei - 7 juni
Tentoonstelling "Ongeschreven verleden. Een archeologische kijk op de vroegste bewonersgeschiedenis van het Land van Nevele".

7-8 maart
Deelname aan de heemkundige boekenbeurs in het ICC te Gent.

8 februari
Statutaire vergadering
Lezing door Jan Luyssaert over "Cyriel Buysse's Recht van de Sterkste: verzinsel en waarheid".

 

1997

 

21 september
Lezing door Jan Luyssaert over "Cyriel Buysse, tussen fictie en werkelijkheid".

20 september
Medewerking aan de tweedehands boekenbeurs op het kerkplein van Bachte.
Lezing door Wim De Clercq over "Feiten uit eigen bodem. Archeologie als bijdrage tot de kennis van de regionale geschiedenis".

17-19 mei
Tentoonstelling samengesteld door Ph. Bockstael over "Bier van hier. Over de vroegere brouwerij Meirersonne uit Landegem".

23 maart
Bezoek aan de tentoonstelling in het Miat te Gent "Zo leefde overgrootmoeder. Huishoudelijk comfort in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw".

9 februari
Statutaire vergadering.
Lezing met dia's door prof. dr. Antoon Verhoeven over "De vormentaal van het landschap tussen Kale en Leie".

 

1996

26 december
Lezing door J. Lesage "Van vierschare tot heksensabat" i.s.m. Davidsfonds Lotenhulle-Poeke.

 

25, 26, 27 mei
Tentoonstelling "René Van de Walle fotogenie(k). 25 jaar persfotografie in het Land van Nevele".

11 februari 1996
Statutaire vergadering
Lezing door Wim De Clercq over "Over potten, pannen, archeologen en Romeinen. De Gallo-Romeinse aanwezigheid in Merendree".

 

1995


10 juni
Bezoek van de Nederlandse vereniging "Herman de Man" Oudewater aan het land van Cyriel Buysse.
Lezing door Jan Luyssaert over "Cyriel Buysse tussen fictie en realiteit".

3-5 juni
Viering 25-jarig bestaan van de heemkundige kring.
Tentoonstelling "Het Land van Nevele met VERVE".

27 mei
Inrijden van de Poekebeekroute.