Erfgoedvereniging Het Land van NeveleJaarverslagen

1970 - 1974 | 1975 - 1979 | 1980 - 1984 | 1985 - 1989 | 1990 - 1994 | 1995 - 1999 | 2000 - 2004 | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | 2015 - 2019 | 2020 - 2024 |

2005-2009

 

2009

 

18 december
Landegem - De ontginningsgeschiedenis van Landegem in de spiegel van zijn plaatsnamen – lezing door Jan Luyssaert en voorstelling van het boek Meetjeslandse toponiemen: Landegem.

27 september
Lotenhulle - Heemkundige literaire herfstwandeling o.l.v. Arnold Strobbe - Drie verhalen van Buysse, die zich in Lotenhulle en Poeke afspelen werden op de originele locaties voorgedragen en/of gespeeld door William Van Hove, Edith Wille en leden van het Davidsfonds Lotenhulle – Poeke i.s.m. Davidsfonds Lotenhulle-Poeke.

12 juli
Poesele - 25ste uitdeling van bedevaartvaatjes van de donderheilige Donatus tijdens de hoogmis in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

1 juli – 30 september
Groot Nevele - Literaire Buyssewedstrijd, literaire zoektocht rond enkele werken van Buysse, i.s.m. de Werkgroep 150 jaar Cyriel Buysse.

14 juni
Deurle – Literaire zomerwandeling in het Deurle van Cyriel Buysse o.l.v. Eddy Vaernewijck. Uitreiking Nevelse huwier aan Eddy Vaernewijck.

1 juni tot 31 december
Poesele - Tentoonstelling De Sint-Laurentiuskerk en –parochie van Poesele in de St.-Laurentiuskerk te Poesele i.s.m. de Kerkfabriek St.-Laurentius.

31 mei en 1 juni
Nevele – Tentoonstelling “Mijnheer Cyriel” in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling. Voorstelling van de licht herwerkte nieuwe brochure Mijnheer Cyriel.

19 april
Nevele – Buyssewandeling in Nevele – o.l.v. Jan Luyssaert met voorlezen van teksten van Buysse in het dialect door Mia Pynaert en André Bollaert. Georganiseerd i.s.m. Curieus Nevele. De wandeling werd afgesloten met de onthulling van het poëziepaneel van de gezusters Loveling.

22 maart
Poesele - Poesele en Poeselaars in het leven en werk van Cyriel Buysse: een ‘gepeinz’ …, lezing met diashow door André Bollaert. Voorlezen van uit het werk van Buysse door Trees Coppieters. Uitreiking Nevelse huwier aan Robert Bockaert en Marcel Van Landegem.

23 januari
Lotenhulle - Gemeentelijk ontmoetingscentrum, Guldensporenplein, - Van Franschmans en Walenmannen, Vlaamse seizoenarbeiders in den vreemde in de 19de en 20ste eeuw, een vertelling door Dirk Musschoot, georganiseerd i.s.m. Davidsfonds Lotenhulle-Poeke en Gezinsbond Poeke.

1 januari - 15 maart
Poesele – Sint-Laurentiuskerk - Tentoonstelling oude doodsprentjes 1905-2005

We verleenden onze medewerking aan:

14 december
Taal of tongval? Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen i.s.m. Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland, Variaties v.z.w. en FARO.

4 oktober
Uitgebreide boeken- en infostand op Meetjesland Erfgoed, de erfgoedbeurs georganiseerd door Comeet en Erfgoedcel Meetjesland.

3 oktober
Gastspreker tijdens de uitreiking van de Wendeprijs in de kerk van Poesele (De orgelbouwers Lovert en hun tijdgenoten, André Bollaert).

3 oktober
Gastspreker tijdens het Kapellenslotmoment in de gemeentezaal te Vosselare (De historiek van de Nevelse kapellen in vogelvlucht, André Bollaert).

27 september
Open Kapellendag. Samenstelling brochure.

26 september – 18 oktober
Medewerking aan de tentoonstelling De drie seizoenen van de dichter Richard Minne in Bachte-Maria-Leerne in galerie L’Oeuil, donc te Bachte-Maria-Leerne.

13 september
Medewerking aan Open Monumentendag o.a. het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met 4 bestuursleden en het samenstellen van de brochure.

25 juli
Tweedehandsboekenmarkt in Deinze.

16 juli
Buysse Fietstocht Nevele–Deurle – organisatie Neos – gids: André Stevens, samenstelling brochure: André Bollaert. 49 deelnemers.

26 april-12 mei
Logistiek steun aan de tentoonstelling Het leven van Martinus Steyaert te boek, een organisatie van Erfgoedgroep Zomergem in de bibliotheek van Zomergem.

26 april
Erfgoeddag – Uit vriendschap - rond het kasteel Ter Wallen (Veldestraat 21, Merendree).

24 maart
De nacht van de geschiedenis – Film: ‘The Other Boleyn Sister’ in De Klaproos, het auditorium aan de bibliotheek te Landegem. Een organisatie van het Davidsfonds Landegem.

8 maart
10de Genealogische Boekenbeurs in het (J.O.C.), Jeugd Ontmoetingscentrum Europa-hal te Tielt.

14 januari
Gastspreker op de algemene ledenvergadering van de Nevelse erfgoedvereniging Wende (Het gasthuis, het penitentenklooster en de paterij van Nevele, Jan Luyssaert).

 

2008

 

6 november
Inge De Bruyne spreekt om 20 uur over ‘We zullen ze krijgen’, Brancardiers aan het IJzerfront. 1914-1918.

Van 5 tot 15 november
Tentoonstelling: LANDEGEM ONDER VUUR EN DUITSE BEZETTING, met de medewerking van de Nevelse striptekenaar Gilbert Declercq, auteur van de historische strip “De wereld in brand geschoten”.

Zondg 9 november
LANDEGEM ONDER VUUR - Wandeling door het frontgebied van oktober 1918 o.l.v. Jan Luyssaert.

5 tot 15 november
Tentoonstelling: LANDEGEM ONDER VUUR EN DUITSE BEZETTING , met de medewerking van de Nevelse striptekenaar Gilbert Declercq, auteur van de historische strip “De wereld in brand geschoten”

5 november
Rondleiding in de tentoonstelling LANDEGEM ONDER VUUR EN DUITSE BEZETTING voor een groep gehandicapten door Jan Luyssaert 

4 november
LANDEGEM ONDER VUUR - tussen 13 u en 16 u wandelden 195 scholieren en hun begeleiders van het 5de en 6de jaar van de Nevelse scholen door het frontgebied van oktober 1918 te Landegem onder de leiding van 4 gidsen: Mieke De Graeve, Jan Luyssaert, André Bollaert en André Stevens. 

1 november tot 31 december
Tentoonstelling oude Poeselse doodsprentjes 1905-2005 - God gaf het ons. God nam het ons: Zijn heilige naam zij geprezen!

13 juli
24ste uitdeling van bedevaartvaatjes van de heilige Donatus tijdens de hoogmis in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

11 tot 18 mei 2008
(Sinksenkermis in Nevele) in de vroegere cichoreifabriek Buysse-Loveling - tentoonstelling met foto’s, documenten, herinneringen - Nevelse gemeenten onder vuur en Duitse bezetting. Kleine mensen in De Groote Oorlog (1914-1918)

14 maart tot 6 april
Galerie de Wandelgangen - Landegem gezien door de lens van René. Een fototentoonstelling over 30 jaar persfotografie met foto’s van René Van de Walle.

13 maart
Auditorium bij de bibliotheek te Landegem - Voordracht door de heer Paul Van de Woestyne, Uitgevers, redacteurs en correspondenten in de streekpers in de 19de en 20ste eeuw

13 maart
Auditorium bij de bibliotheek te Landegem - Huldiging René Van de Walle en officiële opening van de tentoonstelling: Landegem gezien door de lens van René.

Het Land van Nevele verleende zijn medewerking aan:

18 maart
Landegem spookt !!! Auditorium aan de bibliotheek in de Stationsstraat te Landegem. Een organisatie van het Davidsfonds i.s.m. de heemkundige kring Het Land van Nevele en de Bibliotheek van Nevele.

13 april
Erfgoeddag - Het Tapijt van Nevele naar analogie van het Tapijt van Bayeux in Normandië werd opgehangen in de gemeentezaal van Vosselare. Verleden, heden en toekomst uitgebeeld door de Nevelse schoolkinderen in samenwerking met lokale kunstenaars, de culturele verenigingen en vele vrijwilligers. Verder nog tentoonstelling van Romeinse vondsten en archeologische opgravingen voor jonge speurneuzen.

18 mei
medewerking aan de openingshappening van de fietszoektocht van VVV-Leiestreek “In het land van Cyriel Buysse” met een infostand en onze tentoonstelling “Mijnheer Cyriel”.

4 juli tot 2 augustus
Deinze van vele markten thuis : Tentoonstelling n.a.v. de 50ste Jaarmarkt te Deinze in de kelder van de bibliotheek met o.a. foto’s uit het rijke fotoarchief van René Van de Walle die hij aan Het Land van Nevele schonk.

14 september
Medewerking aan de Open Monumentendag  in Nevele door o.a. het verzamelen van documentatie, het constant leiden van gidsbeurten met 4 bestuursleden.

20 september
Medewerking aan de tweedehands boekenmarkt te Bachte.

20, 21 en 22 september
Medewerking aan de inhuldiging van het Aimé Meiresonne-monument en de organisatie van de Meiresonne-tentoonstelling in Landegem. Medewerking aan het samenstellen van de brochure. 
 

2007
 

1 november tot 31 december
Tentoonstelling ‘De hemel is het vaderland’, een halve eeuw Poeselse doodsprentjes uitgegeven tussen 1855 en 1905 in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

27 oktober
Voorstelling van: ‘Het leven, niets dan het leven, Cyriel Buysse en zijn tijd’, de biografie van Cyriel Buysse door Joris van Parys. Uitreiking Nevele huwier aan prof. Musschoot, Joris van Parys en Nele Van Uytsel.

15 september
Medewerking aan de tweedehands boekenmarkt te Bachte.

9 september
Medewerking aan de Open Monumentendag te Merendree.

8 juli
Uitdeling bedevaartvaantjes van de H.Donatus in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

1 juni tot 30 september
Medewerking aan de tentoonstelling ‘Corresponderen met bidprentjes’ in de St.-Laurentiuskerk te Poesele.

27 mei tot 3 juni
Tentoonstelling: ‘Gauw, gauw, gauw … de geschiedenis van de duivensport in het Land van Nevele’. Voorstelling van de film: ‘Gisteren en vandaag, de duivensport in het Land van Nevele’. Uitreiking Nevele huwier aan Walter De Smet en Erik Waelput.

11 maart
Algemene ledenvergadering met voordracht door Luc Van Nevel: ‘De geschiedenis van de radio’. Huldiging van onze erevoorzitter Jan Luyssaert.

9 maart tot 31 juli
Medewerking aan de tentoonstelling ‘Hemel en aarde bewegen’ in het Plattelandscentrum te Sint-Laureins.

4 maart
Medewerking aan de heemkundige en familiekundige boekenbeurs te Tielt.

22 februari
Gemeentezaal Hansbeke - Medeorganisator van de Oost-Vlaamse editie van cursus ‘Weet wat je waard bent’ ingericht door Heemkunde Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

2006


14 oktober
Medewerking aan de PowerPoint-voorstelling over “De Eerste Wereldoorlog in het Land van Nevele en omgeving”, samengesteld door Paul Van Damme.

16 september
Medewerking aan de boekenmarkt in Bachte.

10 september
medewerking aan de Open Monumetendag in Hansbeke.

9 juli
Uitdeling bedevaartvaantjes van de H.Donatus.

Van 19 juni tot 31 juli
Tentoonstelling in de kerk van Poesele: “Münstereifel – Aarlen – Poesele: of hoe de Donatusverering in Poesele tot stand kwam.” Realisatie André Bollaert.

Van 3 tot 11 juni
Tentoonstelling "Mijnheer Cyriel".

21 maart
Nacht van de geschiedenis, lezing door Jan Luyssaert over: "Van stad tot fusiegemeente. Geschiedenis van de stede van Nevele".

12 maart
Medewerking aan de heemkundige en familiekundige boekenbeurs Tielt.

19 februari
Algemene ledenvergadering en lezing door dr. hist. Jelle haemers over: “Oorlog in Nevele. Op zoek naar de slagvelden van de Gentse opstand (1449-1453)”.

 

2005

 

Van 5 tot 13 november
Medewerking aan de tentoonstelling "Doorleefd mysterie" in de kerk van Hansbeke.

17 september
Medewerking aan boekenmarkt in Bachte.

10 juli
Uitdeling bedevaatvaantjes van de Heilige Donatus in Poesele.

Van 1 juli 2005 tot 15 september
Fototentoonstelling in de kerk van Poesele:"De donatusprocessie te Poesele (1945-1947)".

Juni
Opstelwedstrijd voor de basissscholen "Een kasteel vertelt zijn geheimen".

15 mei, 16 mei en 22 mei
Tentoonstelling over "Kuipers in het Land van Nevele".

14 mei
i.s.m. het gemeentebestuur van Nevele toekenning van het ereburgerschap van Nevele aan Monika Van Paemel en literaire wandeling te Poesele

17 april
Medewerking aan de Erfgoeddag.

22 maart tot 30 september
Tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk in Poesele i.s.m. de Klad en de Poeselse kerkraad: "Middeleeuwse tegels uit de vroegere parochiekerk".

22 maart
Medewerking aan de Nacht van de Geschiedenis. Voordracht met power point-afbeeldingen door onze secretaris André Bollaert over "De geschiedens van de kerk van Poesele".

6 maart
Deelname aan genealogische boekenbeurs van de VVF Tielt.

20 februari
Statutaire vergadering en lezing door Wim De Clercq en David Vanhee over "Het Land van Nevele van lang geleden: ca. 15.000 jaar menselijke aanwezigheid in het stroomgebied van de Kale".