Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 1989

BOLLAERT, A.
Kongopioniers uit het Land van Nevele. Aanvulling
BUYSSE, R.
Een Lovaert-orgel te Lemberge
HEYSE, E.
De heerlijkheid Hansbeke 1234-1315
JANSSENS, A.
Industrieel erfgoed (IX): de berdzager in het Land van Nevele
JANSSENS, A.
Een variététheater in openlucht te Nevele in 1888
JANSSENS, A.
Het Lovaert-orgel van Markegem
JANSSENS, A.
Cyriel Buysse hield van grappen
JANSSENS, A.
Slijtersgrap te Nevele
NEYT, L.
Gerolfswal en de oude "rpiesteragie" te Merendree

BOLLAERT, A.
Een overgrootoom in het leger van Napoleon
BOLLAERT, A.
Een 18de-eeuwse verering van de heilige Anna in de kerk van Poesele
JANSSENS, A.
Industrieel erfgoed (X): Stoommelkerij St.-Mauritius te Nevele
MARTENS, A.
Het fameuze voetbalseizoen 1947-48 van V.V. Waterhoens te Hansbeke
MARTENS, A.
Grafstenen op vreemde kerkhoven van priesters uit het Land van Nevele
VAN DE MOORTEL, J.
Openbare veiling in herberg "Den Beer" in 1877 te Lotenhulle
VAN DEN HEUVEL, J.G.M.
Een Brugse zwartzuster geboren te Nevele: Mary Rosas Goethals (1742-1812)

Mensen uit ons heem (I). Dr. jur. Juliaan Verplaetse, een groot rechtsgeleerde uit Landegem
JANSSENS, A.
Het Nevels uitleeshuisje en zijn omroeper
JANSSENS, A.
Nog de stoommelkerij Sint-Mauritius te Nevele
LUYSSAERT, J.
Merendree in de visitatieverslagen van bisschop Antoon Triest
MARTENS, A.
Joanna Lamme en Joanna Martens donatrices van een zilveren ampullenschaal en ampullen aan de kerk van Hansbeke, anno 1745
BOLLAERT, A.
De samenstelling van de Poeselse bevolking in 1835
MARTENS, A.
Sprekende stenen te Hansbeke

BOLLAERT, A.
Sprekende stenen te St.-Martens-Leerne
DE RUYCK, L. - DE GROOTE, K.
Bibliografie van Jan Luyssaert
JANSSENS, J. - LUYSSAERT, J.
Mensen uit ons heem II. Bouwkundige Joseph Van den Heuvel
LUYSSAERT, J.
A.Janssens ontvangt het Dr. Jozef Weyns-eremerk
LUYSSAERT, J.
Het klooster en de Zusters Franciscanessen (Crombeen) te Hansbeke door Albert Martens
MARTENS, A.
Het kloosster te Hansbeke. Een verduidelijking
ROOSE, P.
Addenda bij de geschiedschrijving over de orgelmakers Lovaert
STROBBE, A.
Naar aanleiding van 20 jaar voorzitterschap: onder vier ogen met Jan Luyssaert
VAN ELSLANDE, R.
De verbintenis tussen Obrecht van Westkeerke en de kerkmeesters van Nevele inzake het beschilderen van een relikwiekast in 1479