Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 1990

BOLLAERT, A.
De Franse bezetting in Poesele en wat eraan voorafging
JANSSENS, A.
Mensen uit ons heem (III). Theodoor Janssens
JANSSENS, A.
Een inwoner van Merendree in het leger van Napoleon
MARTENS, A.
Proeve van inventarisatie en datering van geïllustreerde postkaarten van Hansbeke
STROBBE, A.
Sprekende stenen in Lotenhulle

HUYS, P.
Sprokkelingen uit het kerkarchief
JANSSENS, A.
Het echte Slimke Snoeck
JANSSENS, A.
Vijftig jaar geleden: winterhulp te Nevele
JANSSENS, A.
Mensen uit ons Heem IV. Felix Berijngier
JANSSENS, A.
Sporen van het Daensisme in het Land van Nevele
JANSSENS, A.
Zeveren in feest
JANSSENS, A.
Het eerste vliegtuig boven Nevele en Vosselare
MARTENS, A.
Allerhande tellingen te Hansbeke tijdens het Hollands bewind
MARTENS, A.
Oorlogsmonumenten en oorlogsslachtoffers te Hansbeke
VAN OOSTERHOUT, K.
Hansbeekse dichtsels: de Hans-beke

BOLLAERT, A.
Vijftig jaar geleden: Poesele, mei 1940... om en rond het tramstation, en het verhaal van enkele buren
HUYS, P.
Erfelijke renten gehypothekeerd op huizen in Nevele (uit de kerkrekening van Vosselare over 1799-1800)
JANSSENS, A.
Mensen uit ons heem (V). Architect Georges Speekaert
JANSSENS, A.
Vijftig jaar geleden: Theofiel Coen uit Vosselare
JANSSENS, A.
De verering van "Onze-Lieve-Heer-met-zijn-schortje" te Landegem
JANSSENS, A.
Over sigaren, rookgerief en toebehoorten te Nevele
MAES, D.
Enkele namen uit de Visitatieverslagen van Merendree wat nader bekeken
MARTENS, A.
Stichting van een Sint Pieters Gilde te Hansbeke, anno 1840

BOLLAERT, A.
Sprekende stenen te Poesele
BOLLAERT, A. - JANSSENS, A.
Mensen uit ons heem (VI). De Poeselse beeldhouwer Blondijn Van Haver
JANSSENS, A.
Kruisen langs onze wegen (I). Op Kerrebroek staat opnieuw een kruis
JANSSENS, A.
De gemeentelijke tekenacademie van Nevele
LANCKZWEIRT, J.
Vijftig jaar geleden: Julien Lanckzweirt, een weggevoerde uit Landegem
MARTENS, A.
Inboedel van de "S.Maria kapelle aen den meulen van Meerendre", anno 1879
MARTENS, A.
Tien stenen heiligenbeelden in de Sint-Pieters en Pauluskerk te Hansbeke
MARTENS, A.
De Lourdes-kapel te Hansbeke
MARTENS, A.
Wat zoal op een "dynghedach" in het eerste kwartaal van de 17e eeuw beboet of beslecht werd
MARTENS, A.
Theodoor Janssens te Nevele. Een toemaatje
REDACTIE
Mensen van Toen
REDACTIE
Bestuur van de heemkundige kring "Het Land van Nevele" vanaf de stichting in 1970 tot op heden (1990)