Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 1991

JANSSENS, A.
H. Mauritius, kerkpatroon van Nevele
JANSSENS, A.
Kruisen langs de wegen (II). Beelaerts kruis
JANSSENS, A.
Vijftig jaar geleden: maken van hoevekaas tijdens de tweede wereldoorlog
JANSSENS, A.
Het zuivelcentrum te Baarle
JANSSENS, A.
Vijftig jaar geleden, een paar bemerkingen
JANSSENS, A.
Een Meigems smeekschrift
MARTENS, A.
De oudste kerkrekeningen van Hansbeke
MARTENS, A.
Pachters van de Sint-Pieterstienden
MARTENS, A.
Verbouwing- en herstellingswerken aan de pastorie te Merendree, anno 1878
REDACTIE
Mensen uit ons heem (VI). De Poeselse beeldhouwer Blondijn Van Haver. Rechtzetting
STROBBE, A.
Sprekende steen in Poeke
VAN MESSEM, J.
Vijftig jaar geleden: J. Van Messem krijgsgevangen genomen en gered te Nevele

BOLLAERT, A.
Klachten en inbeslagnemingen te Poesele tussen 1685 en 1794
JANSSENS, A.
De schuttersmaatschappij St.-Sebastiaan van Meigem
JANSSENS, A.
Zanten in Nevelse documenten (I): Ontfangboeck van de kercke van Nevel van de jaeren 1791, 1792, 1793, 1794, 1795
JANSSENS, A.
Een Lovaert-orgel te Oudenaarde
MARTENS, A.
Inkomsten en lasten van de kerk en pastorie te Hansbeke, anno 1786
MARTENS, A.
Uit het 19e-eeuwse kerkarchief van Merendree
MARTENS, A.
Minnelijke schikking tussen de heer van de heerlijkheid van Hansbeke en de plaatselijke pastoor, anno 1784
MESTDACH, A.
Vijftig jaar geleden: Winterhulp in Poesele

JANSSENS, A.
Zanten in Nevelse documenten (II): Kerkelijk bezit vanaf 1520 tot 1753 te Nevele
MARTENS, A.
Uit het eigentijdse kerkarchief van Merendree
MARTENS, A.
Aanvullende gegevens over enkele 19e-eeuwse kunstschatten in de kerk van Merendree
MARTENS, A.
Oude en nieuwe klokken van de Sint-Peterus- en Pauluskerk te Hansbeke
MARTENS, A.
Plaatsen van een nieuw Sint-Pietersaltaar in de kerk van Hansbeke
MARTENS, A.
Uit het oude fotoalbum: een klasfoto te Landegem
NEYT, L.
Overzicht van bestaande kaarten en plattegronden van Merendree uit de 18e en 19e eeuw
NEYT, L.
Het "Aerdeken" te Merendree

BOLLAERT, A.
De molen van Poesele
BOLLAERT, A.
Zilveren aardbeien te Landegem
JANSSENS, A.
De Heirenthoekmolen te Landegem, anno 1912
JANSSENS, A.
De dorpsmolen te Vinkt, anno 1920
JANSSENS, A.
Sprietmolen te Nevele, anno 1921
JANSSENS, A.
Steyaerts molen te Merendree, anno 1912
LUYSSAERT, J.
Gemeentelijke vrijwillige brandweer Nevele. Een terugblik
MARTENS, A.
Uit het oude fotoalbum: Voetbalclub Eendracht te Hansbeke, anno 1920
MARTENS, A.
De dorpsmolen te Hansbeke, anno 1904
REDACTIE
Mensen van Toen, familiekundig tijdschrift
VAN MALDEGHEM, F.
Oorlogsbelevenissen 1914-18 en 1940