Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 1992

BOLLAERT, A.
Vijftig jaar geleden: werkweigeraars Maurice en Kamiel Lievens vluchtten naar Frankrijk
DE GROOTE, S.
Josué De Decker (1878-1953): activist en hoogleraar
JANSSENS, A,
Bij het slopen van een fraaie 19e-eeuwse dorpsgevel te Nevele
MARTENS, A.
Plaatsen van een nieuwe predikstoel in de Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke, anno 1825
MARTENS, A.
Een openbare verkoping op het kasteelgoed te Hansbeke, anno 1638
MICHIELS, M.
Uit het oude fotoalbum: laagste klas van 1931 bij Zuster Margriet-Marie van de Zusters St.-Vincentius te Vosselare

JANSSENS, A.
Van herbergen, herbergiers en tappers te Nevele
JANSSENS, A.
Nog eens Lovaert
LUYSSAERT, J.
Uit het oude fotoalbum: Brouwerij Maurice Lemmens-Hélène Van der Vennet te Meigem
MARTENS, A.
Kerkelijke fundaties te Hansbeke in de 18de eeuw
MARTENS, A.
Kerkelijke fundaties te Merendree
MARTENS, A.
Vijftig jaar geleden: Een Mariakapelletje als dankbetuiging
MARTENS, A.
Kerklijken te Hansbeke
VAN DEN HEUVEL, J.G.M.
Het patershuis te Nevele (1663-1796
VAN ELSLANDE, R.
Jueris Drabbe, ontwerper en bouwer van de kerktoren te Vosselare (1448)

BOLLAERT, A.
Het schieten van kerkuilen
BOLLAERT, A.
Poesele doorgelicht tijdens de contrareformatie via de kerkrekeningen en de visitatieverslagen van bisschop Triesta
JANSSENS, A.
Zanten in Nevelse documenten (III). Het bezit van de "aermen disch" van 1520 tot 1753 te Nevele
JANSSENS, A.
Van herbergen, herbergiers en tappers te Nevele (2)
JANSSENS, A.
Nen bitteren of nen soeten
JANSSENS, A.
Een nieuwe kapel te Merendree
JANSSENS, A.
Sociale toestanden in Nevele op het einde van de 19e eeuw
MARTENS, A.
Gieten van twee torenklokken te Hansbeke, anno 1650
MARTENS, A.
Uit het oude fotoalbum: Voetbalclub F.C. (Eendracht) Hansbeke, anno 1925

BOLLAERT, A.
Back to the roots... een verslag
BOURGEOIS, J. & DE MULDER, G.
Een grafheuvel uit de bronstijd en prehistorische perceleringen. Opgravingen 1990 op de kouter te Vosselare
JANSSENS, A.
Een frisdrankfabriekje te Vosselare
MARTENS, A.
Oude grafstenen in de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt
MARTENS, A.
De gebrandschilderde glasramen van de Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke