Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 2010

Huldenummer Jan Luyssaert
BOLLAERT A.
Kasteel van Ooidonk
LUYSSAERT J.
1970
LUYSSAERT S.
Opgroeien onder een heemkundig bewind: een korte geschiedenis in zes onsamenhangende opgepoetste anekdotes
LUYSSAERT J
Jan en de heemkunde
MUSSCHOOT A.M.
Buysse toen en nu
TAELDEMAN J.
Het 'Land van Nevele' op de dialectkaart
VAN DURME L.
De plaatsnaam Ose (nu Oossekouter)
VAN PARYS J.
'De veertien Billekes'
BOLLAERT A.
Trezeke Meyers. De 'Landegemse Belle-Fleur'
DE CLERCQ W.
Een dorp bij de Kale in de Vivitas Menapiorum, provincie Gallia Belgica
DE GROOTE S.
Nicole Verschoore mijmert over haar voorouders
ONRUSTIGE EKSTER (D. D'HOOGE)
Dag Arendsoog
SCHAECK H.
't Bolleken
STROBBE A.
Irène Buysse, een markante Poekse

VAN ELSLANE R.
De Heren van Nevele en van Wervik vanaf 1067 tot 1300.
LUYSSAERT J.
Herberg 'De Muite', een bordeel in Landegem?
LUYSSAERT J.
Korte ontginnings- en landschapsgeschiedenis van Landegem.
LUYSSAERT J.
Pachtcontract uit 1548 van het goed te Landegem.
JOOS W.
Zes Nevelse broers Bazyn, zes Nevelse emigranten 1890-1906.
LUYSSAERT J.
In d'Ope van Vrede
LUYSSAERT J.
Een Engelse piloot begraven op het kerkhof van Baarle-Drongen
Verslagen.

MARTENS A.
De 'heerlijke' banmolen van Hansbeke
BOLLAERT A.
Van schivuynghen, ritsaerden, huwiers en sureelen... Fruitteelt in het Land van Nevele tijdens de middeleeuwen en het ancien regime
STEVENS A.
Het belang van de boomgaarden in 'Het Land van Nevele' in het midden van de 19e eeuw
VAN MALDEGHEM A.
Adolf Van Braeckel, oud-strijder van twee oorlogen.
BOLLAERT A.
Cyriel Buysse over Nevelse kapellekens
MARTENS A.
Een 18e-eeuwse tweewoonst op 'ceynsgrond' in het Catschootstraatje te Hansbeke.

Verslag


VAN DEN ABEELE R.
Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke heerlijkheden. Over het ontstaan en de territoriale constructie van de heerlijkheid Nevele
MUSSCHOOT A.M.
Monika van Paemel en Erwin Mortier: Buysses literaire erfgenamen
BOLLAERT A.
'Ylonka' in het werk van Monika van Paemel
LUYSSAERT J.
Erwin Mortier 'Godenslaap' en 'Marcel'
LUYSSAERT J.
Boekbespreking: Geschiedenis van Lovendegem

Verslag