Erfgoedvereniging Het Land van NeveleTijdschriften

Het Land van Nevele

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Het Land van Nevele - 2012

R. VAN ELSLANDE
De oprichting van het kapittel van de Sint-Mauritiuskerk te Nevele
J. LUYSSAERT
Ontginningsgeschiedenis van Nevele in de spiegel van zijn plaatsnamen
L. GOEMINNE
De Herenthoek windmolen en de rosmolen van Landegem
A. MARTENS
Het begijnhof te Hansbeke
A. BOLLAERT
Een pintje drinken in ‘Het Land van Nevele’
J. LUYSSAERT
Bibliografie van Daniël D’Hooge
Verslagen
De activiteiten van ‘Het Land van Nevele’ in 2011


A. STEVENS
Ameldonk moet er wezen. Ameldonkmakers in het Nevelse
A. MARTENS
Legaat van Jan-Baptiste van de Woestijne d’Hansbeke aan de Kerkfabriek en het Weldadigheidsbureel van Hansbeke
A. VAN MALDEGHEM
Jozef De Ketelaere (Zeveren 1895 - Aalst 1976), musicus en archivaris
A. STROBBE
Tussen hemel en aarde. Funerair erfgoed in Lotenhulle
A.B.
Enkele aanvullingen bij ‘De buurtspoorweg en de tram in het Land van Nevele’
Verslagen


A. BOLLAERT
De boeiende geschiedenis van Vosselare
A. BOLLAERT, S. DEROM
‘Meirekasteel’ en de ‘Heerlijkheid ter Mere’
S. DEROM, A. HUYSMAN
Het ‘Goed ter Meersch’
A. BOLLAERT, S. DEROM, A. HUYSMAN
Het ‘Goed ten Broecke’ of de ‘Zevenbunder’
A. BOLLAERT, A. HUYSMAN
Het ‘Poortakkersgoed’
A. BOLLAERT, S. DEROM
Het ‘Leen ter Duust’
A. BOLLAERT, S. DEROM
Het ‘Klein pachtgoed Vander Goes’
A. BOLLAERT, S. DEROM
De ‘Kervynhoeve’ of ‘De Cluyse’
J. LUYSSAERT
Glossarium
J. LUYSSAERT
Het kerkelijk leven te Vosselare in de visitatieverslagen van bisschop Triest en deken Zachmoortel in de eerste helft van de 17de eeuw
A. BOLLAERT
‘Burgstern Noris’, Duitse topvoetballers in Vosselare tijdens de Tweede Wereldoorlog
J. LUYSSAERT
In memoriam Guido Schaeck, medestichter van de heemkundige kring Het Land van Nevele


VAN ELSLANDE, R.
Familie van Kortrijk, burggraven en heren van het huis Nevele-Wervik (1125-1250),
LUYSSAERT, J.
Perrîco en grootmoeder Toniaof Jacques Ricaud en Antonia De Cock
LUYSSAERT, J.
Herberg Den engel, later den Pauw, nu De Kastelein in Nevele
DE GROOTE, S.
Ta-ra-ra-boum-der-ais/ik ga naar Meerendré/zo voor een maand of twee/weiden gras en vee
HUYS, P.
Een lijst van ‘conscrits’ van het kanton Nevele in 1798
BOLLAERT, A.
Een pintje drinken in ‘Het Land van Nevele’ in Landegem
BOLLAERT, A.
Onze erevoorzitter Jan Luyssaert is de nieuwe ereburger van Nevele
BOLLAERT, A.
Onze activiteiten in 2012.