Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Mensen van Toen

B | D | H | J | L | M | N | P | R | S | V | X |

Bibliografie Mensen van Toen - B

 

BOLLAERT, A. en LUYSSAERT, J.

Persoonsnamen uit het Land van Nevele vóór 1281, jg. 3, afl. 2, p. 48-50

BOLLAERT, A.

Bij de kafttekening. De grafsteen van baljuw Gheerot de Ruuter en zijn echtgenote, jg. 1, afl. 1, p. 3-4.

BOLLAERT, A.

De aankoop van een St.-Laurentiusbeeld te Poesele in 1629, jg. 6, afl. 4, p. 95. (kerk)

BOLLAERT, A.

De orgelbouwers Lovaert uit Nevele en hun voorouders, jg. 7, afl. 3, p. 50-72.

BOLLAERT, A.

De Poekse septemberkermis van 1905, jg. 10, afl. 1, p. 20-22.

BOLLAERT, A.

Een loting voor spandiensten uit 1744, jg. 3, afl. 1, p. 8.

BOLLAERT, A.

Een Poeselse kiezerlijst uit 1932, jg. 3, afl. 4, p. 99-102.

BOLLAERT, A.

Enkele doodsoorzaken in het midden van de 19e eeuw, jg. 4, afl. 3, p. 79-80.

BOLLAERT, A.

Gesneuvelde Poeselaars in het leger van Napoleon (II), jg. 5, afl. 2, p. 42.

BOLLAERT, A.

Gesneuvelde Poeselaars in het leger van Napoleon, jg. 4, afl. 4, p. 96-98.

BOLLAERT, A.

Grondeigenaars en pachters te Poesele anno 1670, jg. 1, afl. 3, p. 59-64.

BOLLAERT, A.

Het Nevelse monument dat er nooit kwam, jg. 7, afl. 4, p. 85-88. (Wauters)

BOLLAERT, A.

Huwelijken van zwervers in de Poeselse parochieregisters, jg. 5, afl. 2, p. 34-36.

BOLLAERT, A.

Inwoners uit het Land van Nevele overleden tijdens de Gentse Calvinistische Republiek (1578-1584), jg. 4, afl. 4, p. 103-107.

BOLLAERT, A.

Inwoners uit Landegem gesneuveld in het leger van Napoleon, jg. 6, afl. 4, p. 81-82.

BOLLAERT, A.

Inwoners uit Merendree gesneuveld in het leger van Napoleon, jg. 6, afl. 2, p. 32-34.

BOLLAERT, A.

Inwoners van Lotenhulle gesneuveld in het leger van Napoleon, jg. 5, afl. 2, p. 46-48.

BOLLAERT, A.

Inwoners van Poeke gesneuveld in het leger van Napoleon, jg. 5, afl. 3, p. 57.

BOLLAERT, A.

Kwartierstaat van André Bollaert, jg. 1, afl. 1, p. 12-14.

BOLLAERT, A.

Mini-kwartierstaat René Lievens, jg. 5, afl. 1, p. 5.

BOLLAERT, A.

Namen afgeleid van plaatsen in het Land van Nevele in het hoofdstedelijk gebied, jg. 3, afl. 1, p. 22-25.

BOLLAERT, A.

Namen, jg. 6, afl. 2, p. 42-43.

BOLLAERT, A.

Neringdoenders en ambachtslui in de baronnie Nevele (II), jg. 1, afl. 3, p. 50-58.

BOLLAERT, A.

Oud-Nevelaar medeoprichter Belgische Club in Moline, jg. 8, afl. 3, p. 57-58. (emigratie, Lievens)

BOLLAERT, A.

Plunderingen door de Fransen te Meigem in 1744, jg. 4, afl. 3, p. 72-75.

BOLLAERT, A.

Poeselaars overleden tijdens hun legerdienst, jg. 5, afl. 3, p. 50.

BOLLAERT, A.

Poesele tijdens de meidagen 1940. Theo Van Damme, een Rode-Kruis-soldaat in de frontlinies, vertelt, jg. 10, afl. 2, p. 26-48.

BOLLAERT, A.

Poeselse "wortels" van de familie Hautekeete, jg. 3, afl. 2, p. 30-41.

BOLLAERT, A.

Provincieraadsleden uit het Land van Nevele, jg. 7, afl. 4, p. 83-97.

BOLLAERT, A.

René Lievens en zijn voorouders, jg. 5, afl. 1, p. 6-12. (emigratie)

BOLLAERT, A.

René Lievens, een Nevelaar op Amerika's grootste gedenkplaat, jg. 5, afl. 1, p. 2-4. (emigratie)

BOLLAERT, A.

Sprokkeling: Nevels emigrant van vóór Wereldoorlog I overleden in USA, jg. 3, afl. 3, p. 82.

BOLLAERT, A.

Sprokkelingen uit de oudste Poeselse kerkrekening, jg. 2, afl. 3, p. 74-75.

BOLLAERT, A.

Sprokkels uit de staten van goed van de baronie Nevele, jg. 5, afl. 1, p. 16-18.

BOLLAERT, A.

Uit de Poeselse parochieregisters, jg. 2, afl. 4, p. 82-88.

BOLLAERT, A.

Uit de registers van de burgerlijke stand: Poeselaars overleden buiten de gemeente tijdens de 19de eeuw, jg. 10, afl. 1, p. 24.

BOLLAERT, A.

Voor u gelezen, jg. 2, afl. 1, p. 29. (Van der Linden, Berlare, doodprentjes)

BOLLAERT, A.

Voor u gelezen, jg. 2, afl. 3, p. 64. (Mortier)

BOLLAERT, A.

Voor u gelezen: Het Land van Nevele en de "Internationale", jg. 1, afl. 4, p. 95-96.

BOLLAERT, A.

Neringdoeners en ambachtslui in de baronnie Nevele, jg. 1, afl. 2, p. 26-33.

BOLLAERT, A.

Sprokkelingen uit dagblad "De Gentenaar" van toen, jg. 10, afl. 4, p. 87-88.

BOLLAERT, A.

Een adelijk huwelijk te Merendree in 1905, jg. 10, afl. 4, p. 92-94.

BOLLAERT, A.

De dopelingen van E.H. J.Van Duyse te Poesele (1808-1812), jg. 11, afl. 1, p. 2-11.

BOLLAERT, A.

Snauwaert wordt Snowert, jg. 11, afl. 1, p. 13.

BOLLAERT, A.

Vondelingen in de Poeselse overlijdensregisters, jg. XXXIII, afl. 1, p. 90-91.

BOLLAERT, A.

De voorouders van Petrus De Wulf & Josephine Goethals, jg. XXXIII, afl. 3, p. 277-290.

BOLLAERT, A.

De Heer van Nevele bezat een windmolen in Nederland, jg. XXXIV, afl. 2, p. 199.

BOLLAERT, A.

Blondijn Van Haver, jg. XXXVII, afl. 2, p. 163-171.

BOLLAERT, A.

Blondijn Van Haver en zijn voorouders, jg. XXXVII, afl. 2, p. 172-175.

BOLLAERT, A.

De Poeselse vormelingenlijst 1830-1842, jg. XXXVII, afl. 2, p. 176-188.

BOLLAERT, A.

Aanvullingen bij de vroegste geschiedenis van de fruitteelt in het Land van Nevele, jg. XLII, afl. 1, p. 101-103.

BOLLAERT, A en D'HOOGE, D.

Adel uit Napoleons Tijd: Herwyn van Nevele, jg. XXXVI, afl. 4, p. 409-413.

BOLLAERT, A.

De gestichte diensten in de St.u2010Laurentiuskerk van Poesele…een verdwenen stukje lokale kerkgeschiedenis, jg. XLIV, afl. 1, p. 71-108.

BOLLAERT, A.

100 jaar geleden stond er een Lotenhullenaar op het podium van de tour, jg. XLIV, afl. 2, p. 109-117.

BOLLAERT A.   

Poeselse kerklijken in de 18de eeuw, jg. XLVII, afl. 3, p. 79-87.

BOLLAERT, A. en BRAET, A

Vijftig jaar geleden verdween Poesele molen (1574-1963), jg. XLIV, afl. 2, p. 82-126.

BRAET, A

Monsterrollen van 1598, jg. 8, afl. 3, p. 59-64.

BRAET, A.

Rolle vande proc(h)ije van Loo ten Huelle vermaeckt ende vernieut den XVIIIe october 1599 tich, jg. 8, afl. 3, p. 65-67.