Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Mensen van Toen

B | D | H | J | L | M | N | P | R | S | V | X |

Bibliografie Mensen van Toen - L

 

LOOTENS, W.

De familie Lootens uit Drongen, jg. 5, afl. 3, p. 59-66.

LOOTENS, W.

Mini-kwartierstaat van Astère Henri Marie Lootens, jg. 5, afl. 3, p. 58.

LUYSSAERT, J.

Bij deze eerste aflevering, jg. 1, afl. 1, p. 2.

LUYSSAERT, J.

Editoriaal, jg. 1, afl. 4, p. 74.

LUYSSAERT, J.

De voorouders en bloedverwanten van Virginie Loveling, jg. 8, afl. 4, p. 75-86.

LUYSSAERT, J.

Documentatiecentrum voor familiekunde, jg. 1, afl. 2, p. 43-46.

LUYSSAERT, J.

Een doodlopend spoor: Hoogstoel wordt De Graeve, jg. 7, afl. 1, p. 9.

LUYSSAERT, J.

Familiekundige bibiotheek van het Land van Nevele, jg. 1, afl. 1, p. 16-17.

LUYSSAERT, J.

Ketters, verdachten en slechte katholieken in het Land van Nevele tijdens de 16e en 17e eeuw, jg. 4, afl. 1, p. 2-28.

LUYSSAERT, J.

Ketters, verdachten en slechte katholieken in het Land van Nevele tijdens de 16e en 17e eeuw (deel 2), jg. 4, afl. 3, p. 67-71.

LUYSSAERT, J.

Landegemnaar François-Xavier d'Udekem d'Acoz, overgrootoom van Prinses Mathilde, jg. 10, afl. 3, p. 50

LUYSSAERT, J.

Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke slachtoffers van de eerste wereldoorlog, jg. 8, afl. 2, p. 26-44.

LUYSSAERT, J.

Martin vanden Vuyt (?) uit Hansbeke, poorter van Leiden in 1577, jg. 2, afl. 4, p. 110.

LUYSSAERT, J.

Minikwartierstaat van Virginie Loveling, jg. 8, afl. 4, p. 74.

LUYSSAERT, J.

Oude en verdwenen grafstenen op het kerkhof van Landegem, jg. 10, afl. 1, p. 18-19.

LUYSSAERT, J.

Oud-strijders begraven op het kerkhof van Landegem, jg. 8, afl. 2, p. 45-48.

LUYSSAERT, J.

Sprokkelingen, jg. 7, afl. 1, p. 11. (Hansbeke, Merendree)

LUYSSAERT, J.

Voor u gelezen, jg. 3, afl. 4, p. 110. (woordenboek, familienamen)

LUYSSAERT, J.

Wat is een kwartierstaat?, jg. 1, afl. 1, p. 10-11.

LUYSSAERT, J.

Beroepen en functies, gezant in de Staten van God van Merendree (1583-1739), jg. 10, afl. 4, p. 82-86.

LUYSSAERT, J.

Landegemse belastingplichtigen in 1557-1577, jg. XXXIII, afl. 3, p. 176-192.

LUYSSAERT, J.

Merendreese lotelingen, dienstplichtigen, soldaten en oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog, jg. 11, afl. 2, p. 26-48

LUYSSAERT, J.

De Nevelse voorouders en verwanten van Cyriel Buysse, jg. XXXIII, afl. 1, p. 77-85

LUYSSAERT, J.

Belastingbetalers van Landegem in de cohier van de vijfde penning van 1577, jg. XXXIV, afl. 4, p. 417-434.

LUYSSAERT, J.

Belastingbetalers van Landegem in de cohier van de vijfde penning van 1571, jg. XXXV, afl. 1, p. 91-108.

LUYSSAERT, J.

Namen van personen die tussen 1605 en 1645 gewerkt hebben aan of voor de kerk van Landegem, jg. XXXVI, afl. 2, p. 177-200.

LUYSSAERT, J.

Verdachten en getuigen van de rellen te Nevele op 2 oktober 1830, jg. XXXVIII, afl. 2, p. 219-225.

LUYSSAERT, J.

Andries Rape, een bijzondere Nevelse vondeling, jg. XXXVIII, afl. 2, p. 226-228.

LUYSSAERT, J.

Cijnsplichtigen van de St.-Baafsabdij in 1389, jg. XLII, afl. 1, p. 97-100.

LUYSSAERT, J.

Charles Loveling, zijn dochter Anna Loveling en zijn kleinzoon Joseph Loveling, jg. XLIII, afl. 2, p. 126-128.

LUYSSAERT, J.

Namen van personen die tussen 1650 en 1667 gewerkt hebben aan of voor de kerk van Landegem, jg. XLV, afl. 1, p. 98-10.