Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Mensen van Toen

B | D | H | J | L | M | N | P | R | S | V | X |

Bibliografie Mensen van Toen - P

 

PATTYN, R.

De familie Pattyn uit het Land van Nevele, jg. 6, afl. 1, p. 2-10.

POOLEN, V.

Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meetjesland die zich in Zeeuws-Vlaanderen hebben gevestigd, jg. 6, afl. 3, p. 50-72.

POOLEN, V.

Te Aardenburg ingeschreven poorters uit het Meetjesland en waarover nadere informatie gevonden is, jg. 7, afl. 2, p. 30-41.

POOLEN, V.

Uittreksel poorterboek van Aardenburg. Poorters uit het Meetjesland, jg. 7, afl. 2, p. 26-29.

POOLEN, V.

Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meetjesland geregistreerd in Aardenburg tussen 1637 en 1672, jg. 11, afl. 3, p. 60-64