Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Mensen van Toen

B | D | H | J | L | M | N | P | R | S | V | X |

Bibliografie Mensen van Toen - D

 

DEBBAUT, R.

De Geraardsbergse familie Brau(s) uit het Land van Nevele, jg. 6, afl. 1, p. 21-22.

DEBBAUT, R.

De graan- en volkstelling te Hansbeke in 1709. Deel 1, jg. 3, afl. 1, p. 2-7.

DEBBAUT, R.

De volkstelling te Hansbeke in 1709, jg. 3, afl. 3, p. 58-74.

DEBBAUT, R.

Sprokkeling: mislukte oogst van 1655, jg. 2, afl. 2, p. 55. (Van Wonterghem, Meigem)

DEBBAUT, R.

Sprokkeling: moderne huwelijksperikelen anno 1802, jg. 2, afl. 2, p. 56. (Hansbeke)

DEBBAUT, R.

Uitgeweken dopers uit het Land van Nevele. De nakomelingen an Geeraert Temmerman uit Meigem, jg. 5, afl. 2, p. 44-45.

DEBBAUT, R.

Verdachte parochianen uit het Land van Nevele. Ketters, verdachten en slechte katholieken, genoteerd in de visitatieverslagen van bisschop A. Triest (1623-1654), jg. 5, afl. 2, p. 26-33.

DEBBAUT, R.

Volkstelling te Hansbeke in 1709, jg. 7, afl. 1, p. 12.

DEBBAUT, R.

Vondst: de dochter van de smid, jg. 3, afl. 2, p. 46-47. (Hansbeke)

DEBBAUT, R.

Van Bachte-Maria-Leerne naar Maldegem. Strubbelingen rond het onderhoudsgeld voor een onwettig kind, jg. XXXIV, afl. 2, p. 200-207.

DEBBAUT R.     

Staten van Goed van de heerlijkheid het Poekse te Nevele, jg. XLVII, afl. 3, p. 104-109.

DE GROOTE, A.

Landegemse soldaten, oud-strijders en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Aanvullende gegevens, jg. 8, afl. 4, p. 87-89.

DE GROOTE, K. en DE RUYCK, L.

Sprokkelingen uit de Krant van toen, jg. 9, afl. 2, p. 41-48. (Hansbeke, Landegem, Lotenhulle, Meigem, Merendree, Nevele, Poeke, Poesele, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare)

DE GROOTE, K.

Een beknopt overzicht van de prestaties van Rudy Dhaenens, jg. 1, afl. 2, p. 38-39. (Nevele, Vosselare)

DE GROOTE, K.

Emigranten uit het Land van Nevele vermeld in de Venesoenrapporten, jg. 4, afl. 2, p. 34-42.

DE GROOTE, K.

Emigranten uit het Land van Nevele vermeld in de Venesoenrapporten (deel 2), jg. 4, afl. 3, p. 58-66.

DE GROOTE, K.

Emigranten uit het Land van Nevele vermeld in de Venesoenrapporten (vervolg en slot), jg. 4, afl. 4, p. 82-94.

DE GROOTE, K.

Men schrijft uit... Landegem, jg. 7, afl. 4, p. 88.

DE GROOTE, K.

Men schrijft uit... Lotenhulle, jg. 7, afl. 4, p. 84.

DE GROOTE, K.

Men schrijft uyt..., jg. 4, afl. 2, p. 55-56. (Nevele, Merendree)

DE GROOTE, K.

Men schrijft uyt..., jg. 5, afl. 3, p. 71. (Meigem)

DE GROOTE, K.

Men schrijft uyt..., jg. 7, afl. 1, p. 17. (Landegem, Nevele, Poesele

DE GROOTE, K.

Sprokkelingen uit de krant van toen, jg. 3, afl. 4, p. 112. (Landegem, Poeke, Vosselare)

DE GROOTE, S.

De familie Fredericq-Loveling uit het Land van Nevele - César Fredericq (1), jg. 7, afl. 1, p. 22-23.

DE GROOTE, S.

De familie Fredericq-Loveling uit het Land van Nevele (2), jg. 7, afl. 2, p. 42-43.

DE GROOTE, S.

De familie Fredericq-Loveling uit het Land van Nevele (3), jg. 7, afl. 4, p. 101-102.

DE GROOTE, S.

Een Vanbelle uit Zeveren betrokken bij de woelingen rond 1848, jg. 5, afl. 4, p. 79-80.

DE GROOTE, S.

Geneesheren en vroedvrouwen van het Land van Nevele in 1868, jg. 7, afl. 2, p. 44.

DE GROOTE, S.

Politieke gevangenen omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, jg. 5, afl. 3, p. 51.

DE GROOTE, S.

Vervolgde pastoors uit het Land van Nevele gedurende de Franse periode (1794-1815), jg. 7, afl. 1, p. 10.

DE GROOTE, S.

Foto uit de ouder doos, jg. XXXVI, afl. 1, p. 87.

DE KETELAERE, M.

Senioren schrijven nu: 'De tijd van toen': Verlof, jg. XXXIV, afl. 1, p. 100.

DE KETELAERE, M.

Senioren schrijven nu: 'De tijd van toen': De kinderwagen, jg. XXXIV, afl. 1, p. 100-101.

DE REUCK, D.

Vluchtelingen in Bellem in 1696, jg. 8, afl. 3, p. 68-72.

DE RUYCK, L. en DE GROOTE, K.

Men schrijft uit Merendree, jg. 3, afl. 4, p. 111.

DE RUYCK, L.

Men schrijft uyt..., jg. 4, afl. 4, p. 111-112. (Nevele)

DE RUYCK, L.

Men schrijft uyt..., jg. 5, afl. 2, p. 42-43. (Poesele)

DE RUYCK, L.

Men schrijft uyt..., jg. 5, afl. 4, p. 96. (Lotenhulle, Nevele)

DE RUYCK, L.

Sprokkelingen uit de krant van toen, jg. 3, afl. 3, p. 83-84. (Lotenhulle, Nevele, Zeveren, Poeke, Landegem, Merendree, Vinkt)

DE RUYCK, L.

Sprokkelingen uit de krant, jg. 3, afl. 2, p. 53-56 (Sint-Martens-Leerne, Vosselare, Lotenhulle, Landegem, Poeke, Meigem, Merendree, Zeveren).

DE RUYCK, L.

Sprokkelingen uit de krant van toen, jg. 10, afl. 4, p. 95-96

DE RUYCK, L.

Sprokkelingen uit de Krant van Toen, jg. 11, afl. 1, p. 19-23.

DE RUYCK, L.

Sprokkelingen uit de Krant van Toen, jg. XXXIII, afl. 4, p. 411-419.

DE SMET, G.

Sprokkelingen uit de "Gazette van Deinze", jg. 8, afl. 4, p. 90-96. (Meigem, Poeke, Landegem, Merendree, Sint-Martens-Leerne, Nevele, Vosselare, Poesele, Lotenhulle)

DE SMET, G.

Sprokkelingen uit de "Gazette van Deinze", jg. 10, afl. 1, p. 2-6. (Hansbeke, Nevele)

DE SMET, G.

Sprokkelingen uit de "Gazette van Deinze", jg. 11, afl. 1, p. 14-18.

DE ZUTTER, C.

De familie Fredericq en Léautaud te Nevele (1750-1830), jg. XXXVIII, afl. 1, p. 47-75.

D'HOOGE, D., NEYT, L., LUYSSAERT, J.

Sprokkelingen, jg. 9, afl. 2, p. 33-38. (Landegem, Land van Nevele, Meigem, Merendree, Poeke, Sint-Martens-Leerne)

D'HOOGE, D.

Oude en verdwenen grafstenen op het kerkhof van Landegem: een toemaatje, jg. 10, afl. 3, p. 72

D'HOOGE, D.

Burgemeesters in het Land van Nevele benoemd in 1818, jg. 11, afl. 1, p. 12

D'HOOGE, D.

Landmeter te Nevele, jg. 11, afl. 1, p. 12

D'HOOGE, D.

Soldaat in dienst van verschillende naties, jg. 11, afl. 1, p. 13

D'HOOGE, D.

Soldaten van Napoleon uit het Land van Nevele overleden in militaire hospitalen, jg. 11, afl. 3, p. 50.

D'HOORE, A.

Senioren schrijven nu: 'De tijd van toen': Speelgoed vroeger en nu, jg. XXXIV, afl. 1, p. 88-92.

DUERE, D.

Senioren schrijven nu: 'De tijd van toen': Druemn... och Heere toch..., jg. XXXIV, afl. 1, p. 92-96.

DUERE, D.

Senioren schrijven nu: 'De tijd van toen': Slechte tijden, jg. XXXIV, afl. 1, p. 96-99