Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Mensen van Toen

B | D | H | J | L | M | N | P | R | S | V | X |

Bibliografie Mensen van Toen - M

 

M.R.

V.V.F.-Nationaal Centrum-Merksem. Fonds van Driessche, jg. 3, afl. 1, p. 9.

MAES, D.

Inwoners uit het "Land van Nevele" in het gildenboek van "Het gilde van de gelovige zielen" van Vinderhoute, jg. 1, afl. 4, p. 75-77.

MAES, D.

Jaarrol der godvruchtige fundaties uit de kerk van Merendree, jg. 5, afl. 4, p. 81-91.

MAES, D.

Soldaten uit het Land van Nevele, begraven op Belgische militaire kerkhoven in de Westhoek, jg. 4, afl. 2, p. 52-54.

MAES, D.

Uit de praktijk: dode punten zijn niet altijd onoplosbaar, jg. 1, afl. 2, p. 47-48.

MAES, D.

Uit de praktijk: Militaire gegevens uit de Hollandse periode, jg. 1, afl. 4, p. 93.

MAES, D.

Vondst: een grafschrift te Brugge, jg. 6, afl. 2, p. 40-41.

MAES, D.

Vondst: een tragische vergissing, jg. 4, afl. 2, p. 46. (kerkhof, militair)

MAES, D.

Wist u dat?, jg. 2, afl. 3, p. 78. (Maes, mormonen)

MAES, D.

Wist u dat?, jg. 2, afl. 4, p. 108. poorters, Land van Nevele, grafschrift)

MARTENS, A en LUYSSAERT, J.

Enkele 16e-eeuwse filiaties te Hansbeke, jg. 3, afl. 2, p. 42-43.

MARTENS, A.

De stam- of voorouderreeks, jg. 1, afl. 2, p. 34-35.

MARTENS, A.

Kerkmeesters te Hansbeke tijdens het Ancien Regime, jg. 3, afl. 3, p. 75-78.

MARTENS, A.

Bloedverwantschap, jg. 2, afl. 3, p. 65-68.

MARTENS, A.

Boompje groot, plantertje dood, jg. 1, afl. 4, p. 87.

MARTENS, A.

Borgstellers van de pachters van de Sint-Pieterstienden te Hansbeke (1633-1766), jg. 6, afl. 2, p. 44-48.

MARTENS, A.

Brugse poorters (1479-1794) uit het Land van Nevele, jg. 6, afl. 4, p. 79-80.

MARTENS, A.

Curiosa. Een drieling te Hansbeke, anno 1790, jg. 2, afl. 3, p. 80.

MARTENS, A.

Curiosa. Een zeldzame tweeling, jg. 2, afl. 3, p. 79.

MARTENS, A.

De Republikeinse kalender, jg. 1, afl. 4, p. 78-81.

MARTENS, A.

Documentatiecentrum van "Het Land van Nevele", jg. 1, afl. 1, p. 15.

MARTENS, A.

Een aanbesteding van doodskisten voor de armen te Hansbeke, anno 1827, jg. 7, afl. 4, p. 100.

MARTENS, A.

Een opgedolven grafsteen te Hansbeke, jg. 7, afl. 4, p. 76-79.

MARTENS, A.

Een soldatengraf te Harderwijk in Nederland, jg. 5, afl. 1, p. 15.

MARTENS, A.

Francies Daens, meester-schrijnwerker te Hansbeke, jg. 2, afl. 1, p. 2-9.

MARTENS, A.

Genste poorters (1542-1796) uit het Land van Nevele, jg. 3, afl. 4, p. 87-92.

MARTENS, A.

Gentse buitenpoorters (1477-1492) uit het Land van Nevele, jg. 2, afl. 4, p. 89-99.

MARTENS, A.

Grafschrift van Jan Baptiste Sutterman (1712-1772) en van zijn huisvrouw Maria Maenhout (1708-1778), jg. 2, afl. 4, p. 100.

MARTENS, A.

Hansbekenaren in de schepenbank van de heerlijkheid van Bellem en Schuurvelde (1619-1794), jg. 5, afl. 4, p. 74-78.

MARTENS, A.

Herbergen en herbergiers te Lotenhulle, Merendree en Nevele, anno 1793, jg. 7, afl. 4, p. 89-92.

MARTENS, A.

Het zondagsjaargebed te Merendree, anno 1963, jg. 1, afl. 1, p. 18-19.

MARTENS, A.

Hoog dodencijfer te Hansbeke in het jaar 1645, jg. 8, afl. 1, p. 5-12.

MARTENS, A.

Joos en Jan Pycke, klokkeluiders te Hansbeke, jg. 6, afl. 2, p. 35-39.

MARTENS, A.

Kerkmeesters te Hansbeke na het Ancien Regime, jg. 4, afl. 3, p. 76-78.

MARTENS, A.

Kommunikantjes te Hansbeke in de oorlogsjaren 1914-1918, jg. 3, afl. 4, p. 105-109.

MARTENS, A.

Kostgangers in het Godshuis te Hansbeke (1852-1987), jg. 2, afl. 2, p. 48-50.

MARTENS, A.

Leden helpen leden, jg. 1, afl. 1, p. 20.

MARTENS, A.

Leernse pachters in de schepenbank van de heerlijkheid van Hansbeke (1554-1795), jg. 5, afl. 1, p. 19-22.

MARTENS, A.

Lootse schepenen in de heerlijkheid van Bellem en Schuurvelde (1663-1793), jg. 5, afl. 3, p. 70.

MARTENS, A.

Mini-kwartierstaat Carlos Martens met familiekundige gegevens, jg. 1, afl. 3, p. 67-71.

MARTENS, A.

Mini-kwartierstaat De Brauwer Maria Francisca, erratum, jg. 2, afl. 4, p. 109.

MARTENS, A.

Mini-kwartierstaat De Brauwer Maria-Francisca (1724-1806), jg. 2, afl. 3, p. 73.

MARTENS, A.

Mini-kwartierstaat Martens Jan (1719-1801), jg. 2, afl. 3, p. 72.

MARTENS, A.

Mini-kwartierstaat Sutteman Jan Baptiste (1712-1772), jg. 2, afl. 4, p. 102.

MARTENS, A.

Mini-kwartierstaat van Pieter, Saskia, Katrijn en Jan Rédelé uit Hansbeke, jg. 4, afl. 4, p. 108-109.

MARTENS, A.

Naamlijst van Onze-Lieve-Vrouwmeesters te Hansbeke (1649-1789), jg. 7, afl. 1, p. 18-19.

MARTENS, A.

Nog enkele kerklijken te Hansbeke, jg. 7, afl. 1, p. 20.

MARTENS, A.

Over "de ketelaere" en Joos De Ketelaere te Hansbeke, jg. 10, afl. 3, p. 55-56

MARTENS, A.

Parenteel van het echtpaar Maurits Martens-Martha De Grauwe, jg. 4, afl. 2, p. 47-51.

MARTENS, A.

Rente- en cijnsplichtigen aan de Onze-Lieve-Vrouwgilde te Hansbeke, anno 1624-29, jg. 3, afl. 1, p. 10-21.

MARTENS, A.

Rente van drie ponden groten ten laste van de kerk van Hansbeke, anno 1554, jg. 1, afl. 1, p. 5-8.

MARTENS, A.

Schoondochter geschaakt, jg. 4, afl. 4, p. 110.

MARTENS, A.

Slachtoffers van de pest te Hansbeke, anno 1631, jg. 2, afl. 1, p. 26-28.

MARTENS, A.

Slachtoffers van een epidemie te Hansbeke, anno 1676, jg. 10, afl. 3, p. 57-64.

MARTENS, A.

Sprokkelingen: getuigschrift van goed gedrag en zeden, jg. 1, afl. 1, p. 23-24.

MARTENS, A.

Staten van goed in het fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele (Hansbeke, Landegem), jg. 6, afl. 1, p. 15-20.

MARTENS, A.

Staten van goed in het fonds Ursel van Personen uit het Land van Nevele (Lotenhulle, Meigem, Merendree), jg. 6, afl. 2, p. 26-31.

MARTENS, A.

Staten van goed in het fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele (Nevele, Poeke, Poesele, Sint-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Vinkt), jg. 6, afl. 4, p. 87-93.

MARTENS, A.

Staten van goed uit Bachte en Sint-Martens-Leerne, berustend in het fonds Hansbeke, jg. 7, afl. 1, p. 13-16.

MARTENS, A.

Uit de praktijk. Huwelijksdispensatie, jg. 2, afl. 3, p. 69-70.

MARTENS, A.

Uit de praktijk: geboorteakten, doopakten, maanden, doodgeboren kinderen, jg. 1, afl. 1, p. 22.

MARTENS, A.

Uit de praktijk: ouderdom bij overlijden, jg. 1, afl. 3, p. 72.

MARTENS, A.

Uit de praktijk: peters en meters, jg. 1, afl. 4, p. 94.

MARTENS, A.

Uit de praktijk: vader gekend, wie was de moeder?, jg. 4, afl. 4, p. 99-102.

MARTENS, A.

Uit de praktijk: woonplaats van bruid en bruidegom, jg. 8, afl. 3, p. 53-56.

MARTENS, A.

Uitbesteding van armen te Hansbeke anno 1825, jg. 8, afl. 1, p. 21-24.

MARTENS, A.

Uitvaarten te Hansbeke, anno 1888-1926, jg. 3, afl. 4, p. 93-98.

MARTENS, A.

Van Canegem's te Hansbeke, jg. 5, afl. 3, p. 67-69.

MARTENS, A.

Vendutie van kaprijpe bomen te Hansbeke, anno 1632, jg. 2, afl. 2, p. 53-54.

MARTENS, A.

Verdrinkingsdood te Sint-Martens-Leerne, anno 1625, jg. 1, afl. 2, p. 42.

MARTENS, A.

Verkoop van houten afbraakmateriaal van het kerkkoor te Hansbeke, anno 1658, jg. 2, afl. 2, p. 52.

MARTENS, A.

Vondst. Een vondeling in een riool(buis), jg. 2, afl. 3, p. 77.

MARTENS, A.

Vondst: begraven in ongewijde grond, jg. 1, afl. 1, p. 23.

MARTENS, A.

Vondst: dood van een bedelaar, jg. 4, afl. 4, p. 95.

MARTENS, A.

Vondst: dood van een bedelares te Hansbeke, jg. 4, afl. 2, p. 43.

MARTENS, A.

Vondst: een Nevelaar gedood te Hansbeke in 1719, jg. 2, afl. 4, p. 112.

MARTENS, A.

Vondst: rooms doopsel van een doopsgezinde, jg. 1, afl. 4, p. 90.

MARTENS, A.

Vondst: sterfgeval ingevolge kwetsuren, jg. 2, afl. 1, p. 25.

MARTENS, A.

Vondst: Rooms doopsel op latere leeftijd, jg. 10, afl. 3, p. 51-52.

MARTENS, A.

Voorouderreeks van Wouter Martens, stamhouder, jg. 3, afl. 3, p. 79-81.

MARTENS, A.

Vormpeters en vormmeters te Hansbeke (1847-1994), jg. 5, afl. 3, p. 52-56.

MARTENS, A.

Vrijlaten van Ursel, woonachtig in het Land van Nevele, jg. 6, afl. 1, p. 12-13.

MARTENS, A.

Vroedvrouwen en chirurgijns uit het Nevelse, anno 1777-1795, jg. 2, afl. 4, p. 103-107.

MARTENS, A.

Was- en pelderrechten, jg. 7, afl. 1, p. 4-8.

MARTENS, A.

Wat is een mini-kwartierstaat?, jg. 1, afl. 3, p. 65-66.

MARTENS, A.

Wat is een parenteel?, jg. 4, afl. 2, p. 44-45.

MARTENS, A.

Zekerheid en hypothese, jg. 5, afl. 1, p. 13-14.

MARTENS, A.

Voorouders onder de toponiemen van Merendree, jg. 10, afl. 4, p. 89-91.

MARTENS, A.

Uit de praktijk: moeders zonder naam, jg. XXXIII, jg. 86-89.

MARTENS, A.

Hongersnood te Hansbeke in de jaren 1694-1695, jg. XXXIII, jg. 92-102.

MARTENS, A.

'Hansbekenaren van toen' in 'De veruilokte bomboare' door Adolf Van de Sompel, jg. XXXIII, afl. 4, p. 399-407.

MARTENS, A.

Sprokkelingen uit het oude Hansbeke, jg. XXXIV, afl. 2, p. 208-213.

MARTENS, A.

Leopold De Boever, zevende zoon op rij te Hansbeke, anno 1874, jg. XLI, afl. 1, p. 91-101.

MARTENS, A.

De olieslagers en hun oliewindmolen op de Leikant van Hansbeke, jg. XLIII, afl. 1, p. 71-98.

MICHIELS, M.

Mini-kwartierstaat Paul Michiels, jg. 3, afl. 2, p. 44.

MICHIELS, M.

Voorouderreeks Marcel Emiel Michiels, jg. 3, afl. 2, p. 45.

MOERMAN, J.

Moerman's te Vinkt, jg. 3, afl. 4, p. 103.