Tijdschriften

De heemkundige kring geeft twee verschillende tijdschriften uit.

Het Land van Nevele

Tot en met jaargang XIII (1982) heette het tijdschrift heel bescheiden "Berichtenblad". Omdat de artikelen zowel in omvang als inhoud drastisch waren toegenomen, werd het blad vanaf 1983 "Tijdschrift" genoemd.
De eerste jaargangen werden op "ambachtelijke" wijze getypt, gestencild en verzameld op de dienst van Prof. R. Tavernier, onder het waakzaam oog van diens tekenaar en ons toenmalig bestuurslid Guido Schaeck.
Vanaf jaargang VI (1975), aflevering 3, nam de Beschutte Werkplaats Nevelland deze taak over.

Vier keer per jaar ontvangen de leden het heemkundig tijdschrift "Het Land van Nevele" met in totaal meer dan 300 bladzijden per jaar.
De artikelen handelen over geschiedenis, bodemkunde, sociologie, kunstgeschiedenis, dialectologie, volkskunde, archeologie, enz. telkens met betrekking tot Het Land van Nevele.

1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

 

Mensen van Toen

Onder impuls van ons toenmalig bestuurslid Albert Martens werd in 1991 gestart met een familiekundig tijdschrift "Mensen van Toen". In deze uitgave worden artikelen van familiekundige aard opgenomen waarin vooral de mens en zijn voorouders aan bod komen.

Het verscheen eveneens vier keer per jaar, met in het totaal een 100 bladzijden.
Vanaf 2002 wordt Mensen van Toen samen met Het Land van Nevele in 1 tijdschrift per kwartaal gebundeld.

1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2016