Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - A

ABEELE, R.

Zeveren, jg. IV, afl. 2, p. 85.

ADAMS, M.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: In Sint-Martens-Leerne ontwapende het echte verzet een groep zogenaamde weerstanders, jg. XXXV, afl. 3, p.316-317.

AMEEL, L.

Hansbeekse klokken, jg. XXVIII, afl. 3, p. 202-210.