Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - L

 

LAMBRECHT, C.

De adel in het kanton Nevele (1829-1880), jg. XI, afl. 4, p. 215-330.

LANCKZWEIRT, J.

Vijftig jaar geleden: Julien Lanckzweirt, een weggevoerde uit Landegem, jg. XXI, afl. 4, p. 231-233.

LANGERAERT, E.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Hansbekenaren vertellen over hun bevrijding, jg. XXXV, afl. 3, p. 251-257.

LANGERAERT, F.

Hansbeke en spoorlijn 50A. 175 jaar geleden reed de eerste trein door Hansbeke en Landegem, jg. XLIV, afl. 2, p. 3-65.

LANGERAERT, H.

Revolutionair Vlaanderen?! Hansbeke in de jaren 1790-1820, jg. XXXV, afl. 4, p. 382-426.

LANGERAERT, R.

Waterhoens Hansbeke: Gegroeid uit wijkvoetbal, jg. XXXII, afl. 3, p. 173-182

LAVENT, L.

Het kultuurlandschap te Nevele in de 17e eeuw + 10 kaarten buiten tekst, jg. X, afl. 3 & 4, p. 119-172.

LAVENT, L.

Het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw-in-Nood te Vosselare, jg. XIX, afl. 1, p. 59-62.

LEENKNECHT, R.

Antoon Van Hoecke - Een kunstenaar in dienst van de heemkunde, jg. XV, afl. 3, p. 158-164.

LEENKNECHT, R.

Lijst van de gesneuvelde Hansbekenaars in het leger van Napoleon, jg. V, afl. 4, p. 158-160.

LOOTENS, G.

Catalogus van de bibliotheek van de heemkundige kring "Het Land van Nevele", jg. XI, afl. 1, p. 67-71.

LOOTENS, M. en LOOTENS, M.T.

Het vroegere bewoningssite van het Hof ter Quaetham St. Martens-Leerne, jg. V, afl. 4, p. 152-157.

LUTTENS, R.

Moederliefde in Merendree tijdens de Eerste Wereldoorlog, jg. XLIV, afl. 2, p. 75-78.

LUTTENS, R.

Merendree: ode aan drie oorlogshelden, jg. XLV, afl. 1, p. 43-48.

LUTTENS R.       

Het raadsel 'gedenksteen J. & A. Martens' ontsluierd!, jg. XLVIX, afl. 3, p. 55-60.

LUYSSAERT, J.

Is Van Gansbeke van Hansbeke, jg. XVII, afl. 4, p. 248-251.

LUYSSAERT, J.

S.Maria kapelle aen den meulen van Meerendre, jg. XIX, afl. 1, p. 63-72.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Em. Prof. Dr. R. Tavernier, jg. XXIV, afl. 1, p. 3-6.

LUYSSAERT, J.

Landegem, een beeldige geschiedenis. Aanvullingen, jg. XXX, afl. 1, p. 50-53.

LUYSSAERT, J.

Ontginningsgeschiedenis van Hansbeke in de spiegel van zijn plaatsnamen, jg. XXX, afl. 4, p. 274-286.

LUYSSAERT, J.

Grafstenen van de kerk van Nevele in het museum "Rietgaverstede" te Nevele, jg. XXIV, afl. 2, p. 133-134.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Armand Bauwens, jg. XVIII, afl. 3, p. 136-139.

LUYSSAERT, J.

Bij dit kapellennumer, jg. XVIII, afl. 3, p. 135.

LUYSSAERT, J.

Nevelse realiteit en Buysses fictie in "Het recht van de sterkste", jg. XXX, afl. 3, p. 198-212.

LUYSSAERT, J.

Herdenking van Rosalie en Virginie Loveling te Nevele op 13 mei 1978, jg. IX, afl. 2, p. 85-89.

LUYSSAERT, J.

Monika van Paemel gehuldigd, jg. VII, afl. 2, p. 104-109.

LUYSSAERT, J.

A. Janssens ontvangt het Dr. Jozef Weyns-eremerk, jg. XX, afl. 4, p. 309-312.

LUYSSAERT, J.

Dr. J. Nieuwland: Plantkundige en scheikundige, jg. IX, afl. 3, p. 141-151.

LUYSSAERT, J.

Gemeentelijke vrijwillige brandweer Nevele. Een terugblik, jg. XXII, afl. 4, p. 334-337.

LUYSSAERT, J.

Ludwig Heppe na 40 jaar weer in Merendree, jg. XI, afl. 3, p. 200-201.

LUYSSAERT, J.

Nieuwlandnummer: Ten geleide, jg. IX, afl. 3, p. 101-102.

LUYSSAERT, J.

Het klooster en de Zusters Franciscanessen (Crombeen) te Hansbeke door Albert Martens, jg. XX, afl. 4, p. 313-315.

LUYSSAERT, J.

Elk lid zijn naam, jg. II, afl. 4, p. 169-176.

LUYSSAERT, J.

Elk lid zijn naam, jg. III, afl. 1, p. 31-37.

LUYSSAERT, J.

Elk lid zijn naam, jg. III, afl. 3, p. 139-141.

LUYSSAERT, J.

Elk lid zijn naam, jg. IV, afl. 2, p. 89-91.

LUYSSAERT, J.

Beknopte bibliografie van A.Janssens, jg. VIII, afl. 2, p. 83-89.

LUYSSAERT, J.

Hendrik K.E. Van Doorne herdacht te Poeke, jg. VII, afl. 3, p. 119-137.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Dr. J. Weyns, jg. V, afl. 2, p. 38-39.

LUYSSAERT, J.

Merendree in de visitatieverslagen van bisschop Antoon Triest, jg. XX, afl. 3, p. 179-203.

LUYSSAERT, J.

Oorlogsrelaas van Florimond Pynaert, de Landegemse vrijwilliger 1914-1918, jg. XXIX, afl. 4, p. 319-356.

LUYSSAERT, J.

Oorlogsrelaas van Florimond Pynaert, de Landegemse vrijwilliger 1914-1918 (III), jg. XXXI, afl. 1, p. 40-68.

LUYSSAERT, J.

Kroniek van 25 jaar Heemkundige Kring "Het Land van Nevele", jg. XXVI, afl. 3, p. 167-190.

LUYSSAERT, J.

Volksgeloof in en om de hoeven in het Land van Nevele, jg. X, afl. 2, p. 97-104.

LUYSSAERT, J.

In memoriam pastoor Frans Michem, jg. XXX, afl. 4, p. 48-49.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Jozef Van de Casteele, jg. XXVIII, afl. 1, p. 3-5.

LUYSSAERT, J.

Landegem, een beeldige geschiedenis, jg. XXIX, afl. 3, p. 163-268.

LUYSSAERT, J.

Basiel De Craene en de bevrijdingsdagen 1944 te Merendree, jg. XXV, afl. 4, p. 237-248.

LUYSSAERT, J.

Cyriel Buysses Nevelse periode (1859-1896), jg. XXX, afl. 3, p. 141-143.

LUYSSAERT, J.

De studie van de plaatsnamen, jg. I, afl. 1 & 2, p. 3.

LUYSSAERT, J.

De Heirenthoekmolen te Landegem in 1594, jg. I, afl. 3, p. 6-15.

LUYSSAERT, J.

Nieuwe straatnamen te Bachte-Maria-Leerne, jg. II, afl. 1, p. 23-24.

LUYSSAERT, J.

Uit het oude fotoalbum: Brouwerij Maurice Lemmens-Hélène Van der Vennet te Meigem, jg. XXIII, afl. 2, p. 135.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Arthur Verhoustraete, jg. II, afl. 2, p. 46-47.

LUYSSAERT, J.

Oorlogsrelaas van Florimond Pynaert, de Landegemse vrijwilliger 1914-1918 (II), jg. XXX, afl. 1, p. 54-82.

LUYSSAERT, J.

De Rijkswachtbrigade van Nevele 1880-2000, extra publicate, Nevele, 2000.

LUYSSAERT, J.

Een Duits soldaat in Merendree tijdens de Eerste Wereldoorlog, jg. XXXII, afl. 1, p. 61-63.

LUYSSAERT, J.

De oudst gekende Baert-klok van Nevele, jg. XXXII, afl. 1, p. 67-72.

LUYSSAERT, J.

Nieuwe straatnamen in Nevele na de fusie, jg. XXXII, afl. 2, p. 115-118

LUYSSAERT, J.

Oorlogsrelaas van Florimond Pynaert, de Landegemse vrijwiller 1914-1918, jg. XXXII, afl. 2, p. 119-155.

LUYSSAERT, J.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven weeën op de Poeldendries te Landegem, jg. XXXIII, afl. 1, p. 3-10.

LUYSSAERT, J.

Het kerkelijk leven te Landegem volgens de visitatieverslagen van bisschop Triest (1623-1654), jg. XXXIII, afl. 1, p. 10-37.

LUYSSAERT, J.

Twee nieuwe straatnamen te Nevele: Wallenbulk en Vlietje, jg. XXXIII, afl. 1, p. 38-39.

LUYSSAERT, J.

De betekenis van enkele oude straatnamen in Merendree, jg. XXXIII, afl. 1, p. 40-47.

LUYSSAERT, J.

De waternamen Leie, Kale(ne), Kalle, Kaandel voor de bovenloop van de Durme in het Meetjesland en Het Land van Nevele, jg. XXXIII, afl. 1, p. 48-58.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Marcel Michiels, jg. XXXIII, afl. 4, p. 293-295.

LUYSSAERT, J.

Het kerkelijk leven te Meigem volgens de visitatieverslagen van Bisschop Triest (1623-1654), jg. XXXIV, afl. 2, p. 105-127.

LUYSSAERT, J.

De betekenis van enkele straatnamen, jg. XXXIV, afl. 4, p. 351-354.

LUYSSAERT, J.

Over de pastorie en de pastoors van Landegem in vroegere tijden, jg. XXXIV, afl. 4, p. 355-358.

LUYSSAERT, J.

Fusie van de gemeenten, jg. XXXIV, afl. 4, p. 408-414.

LUYSSAERT, J.

Doopgezinde kernen in Merendree en omgeving van 1535 tot 1650, jg. XXXV, jg. 1, p. 52-71.

LUYSSAERT, J.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Het officiële verslag van de gebeurtenissen in Landegem tijdens en na de bevrijding, jg. XXXV, afl. 3, p. 260-268.

LUYSSAERT, J.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Priester-dichter Basiel De Craene en het bevrijdingsjaar 1944 in Merendree, jg. XXXV, afl. 3, p. 291-299.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Jos Vandevelde (1922-2005), jg. XXXVI, afl. 2, p. 95-96.

LUYSSAERT, J.

De opstand te Nevele tijdens de Belgische omwenteling van 1830, XXXVI, afl. 4, p. 299-332.

LUYSSAERT, J.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Gustaaf De Rudder, hovenier op het kasteel van Landegem, jg. XXXVI, afl. 3, p. 235-238.

LUYSSAERT, J.

Frederik De Pestel (Nevele 1824-Gent 1886) 'Martelaar' van het officieel Onderwijs, jg. XXXVI, afl. 4, p. 371-375.

LUYSSAERT, J.

Bijdrage tot de geschiedenis van de stad en vrijheid van Nevele, jg. XXXVII, afl. 2, p. 105-138.

LUYSSAERT, J.

De oudste herbergen van Nevele, jg. XXXVII, afl. 2, p. 139-149.

LUYSSAERT, J.

Nieuwe straatnamen in Landegem en Nevele tijdens de bezetting (1940-1944), jg. XXXVIII, afl. 1, p. 150-156.

LUYSSAERT, J.

Kroniek van het klooster te Merendree (1876-1952), jg. XXXVIII, afl. 1, p. 3-35.

LUYSSAERT, J.

Nieuwe straatnamen in Landegem, Merendree en Vosselare, jg. XXXVIII, afl. 1, p. 43-46.

LUYSSAERT, J.

Verklarende woordenlijst bij 'Zijt ge van Lue dan? Volkswijsheid uit Lotenhulle', jg. XXXVIII, afl. 2, p. 134-140.

LUYSSAERT, J.

Fruitleveranciers en huwieren in Het Land van Nevele (1357-1542), jg. XXXIX, afl. 1, p. 39-44.

LUYSSAERT, J.

Rosalie Loveling werd 175 jaar geleden geboren in Nevele, jg. XL, afl. 2, p. 3-9.

LUYSSAERT, J.

Het gasthuis, het penitentenklooster en de paterij van Nevele, jg. XL, afl. 2, p. 56-69.

LUYSSAERT, J.

Herberg ‘De Muite’, een bordeel in Landegem?, jg. XLI, afl. 2, p. 36-38.

LUYSSAERT, J.

Korte ontginnings-en landschapsgeschiedenis van Landegem, jg. XLI, afl. 2, p. 39-50.

LUYSSAERT, J.

Pachtcontract van 1548 van het goed te Landegem, jg. XLI, afl. 2, p. 51-59.

LUYSSAERT, J.

In d’Ope van Vrede, jg. XLI, afl. 2, p. 71-73.

LUYSSAERT, J.

Een Engels piloot begraven op het kerkhof van Baarle-Drongen, jg. XLI, afl. 2, p. 74.

LUYSSAERT, J.

Erwin Mortier “Godenslaap” en “Marcel”, jg. XLI, afl. 4, p. 91-94.

LUYSSAERT, J.

Boekbespreking: Geschiedenis van Lovendegem, jg. XLI, afl. 4, p. 95-99.

LUYSSAERT, J.

Benamingen voor houten wegverhardingen in Nevele en Tielt in de 15e en 16e eeuw, jg. XLI, afl. 3, p. 29-38.

LUYSSAERT, J.

Ontginningsgeschiedenis van Nevele in de spiegel van zijn plaatsnamen, jg. XLIII, afl. 1, p. 13-23.

LUYSSAERT, J.

Bibliografie van Daniël D’Hooge, jg. XLIII, afl. 1, p. 56.

LUYSSAERT, J.

Het kerkelijk leven te Vosselare in de visitatieverslagen van bisschop Triest en deken Zachmoortel in de eerst helft van d 17e eeuw, jg. XLIII, afl. 3, p. 126-139.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Guido Schaeck (Landegem 29 augustus 1927-Landegem 25 mei 2012), medestichter van de heemkundige kring Het Land van Nevele, jg. XLIII, afl. 3, p. 155-158.

LUYSSAERT, J.

Perrîco en grootmoeder Toniaof Jacques Ricaud en Antonia De Cock, jg. XLIII, afl. 4, p. 43-50.

LUYSSAERT, J.

Herberg Den engel, later den Pauw, nu De Kastelein in Nevele, jg. XLIII, afl. 4, p. 51-56.

LUYSSAERT, J.

Hekken in de Vrijheid Nevele, taalkundig bekeken, jg. XLIV, afl. 1, p. 54-59.

LUYSSAERT, J.

De protestanten in het Land van Nevele, jg. XLIV, afl. 3, p. 3-25.

LUYSSAERT, J.

In memoriam Albert Martens, jg. XLIV, afl. 2, p. 79-81.

LUYSSAERT, J.

De schoolstrijd 1879-1884 in Meigem en zoals Cyriel Buysse het zag, jg. XLVI, afl. 2, p. 46-76.

LUYSSAERT, J.

Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele. Geschiedenis van het kasteel van Nevele, jg. XLV, afl. 3 & 4, p. 26-52.

LUYSSAERT J.   

Louis Buysse: toestand in Nevele en in zijn cichoreifabriek in 1886, jg. XLVII, afl. 2, p. 88-96,

LUYSSAERT J.   

Renaat De Rudder: Landegemnaar en oorlogsvrijwilliger 1914-1918, jg. XLVIII, afl. 2, p. 3-46.

LUYSSAERT J.   

Koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan Merendree 1717-2017, jg. XLVIII, afl. 3, p. 1-81.

LUYSSAERT J.   

In memoriam Johan Taeldeman (1943-2017), medestichter van onze heemkundige kring, jg. XLVIX, afl. 1, p. 22-23.

LUYSSAERT J.   

Josephus Verhulst, pastor onweirdig in Merendree, jg. XLVIX, afl. 2, p. 52-54.

LUYSSAERT J.   

Landegem 1918, jg. XLVIX, afl. 2, p. 89-90.

LUYSSAERT J.   

De Duitse verdediging bij Landegem in de laatste oktoberdagen van 1918, jg. XLVIX, afl. 3, p. 86-100.

LUYSSAERT J.   

Verklarende lijst van de Nevelse straatnamen, jg. XLVIX, afl. 4, p. 3-51.

LUYSSAERT J.   

De onthulling van het monument voor de slachtoffers gevallen tijdens het bevrijdingsoffensief van Landegem in oktober en november 1918 op 19 augustus 2018, jg. XLVIX, afl. 4, p. 87-94.

LUYSSAERT J.   

André Bollaert, ereburger van Nevele, jg. XLVIX, afl. 4, p. 95-111.

LUYSSAERT, J., mmv BOLLAERT, A., STEVENS, A., TUYTSCHAEVER, P.

Nevelse gemeenten onder vuur en Duitse bezetting. Kleine mensen in de Groote Oorlog (1914-1918), jg. XXXIX, afl. 4a, p. 1-141; jg. XXXIX, afl. 4b, p. 143-268.

LUYSSAERT, J. en SCHAECK, G.

Herbergen in het Land van Nevele, jg. VII, afl. 2, p. 66-81.

LUYSSAERT, J. en SCHERPEREEL, J.

100 jaar Merendree in meer dan 100 foto's, jg. XXXV, afl. 2, p. 109-201.

LUYSSAERT, L.

Jan en de heemkunde, jg. XLI, afl. 1, p. 12-14.

LUYSSAERT, M.

1970, jg. XLI, afl. 1, p. 6-8.

LUYSSAERT, S.

Opgroeien onder en heemkundige bewind: een korte geschiedenis in zes onsamenhangende opgepoetste anekdotes, jg. XLI, afl. 1, p. 9-11.