Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - S

 

SAVER, L.

Een vuiltje aan de lucht, jg. II, afl. 4, p. 177-180.

SAVER, L.

Een Meetjeslands dialectwoordenboek, jg. I, afl. 4, p. 9-19.

SCHAECK, G.

Volksgeneeskunde, jg. VI, afl. 1, p. 21-24.

SCHAECK, G.

Bodemkundige schets van het Land van Nevele, jg. I, afl. 1 & 2, p. 4-7.

SCHAECK, G.

Kieken, Kind en "Kantveure", jg. II, afl. 4, p. 183-185.

SCHAECK, G.

Volksgeneeskunde, jg. V, afl. 1, p. 24-26.

SCHAECK, G.

Volksgeneeskunde, jg. V, afl. 3, p. 117-118.

SCHAECK, G.

In en om de Kale-vallei, jg. VII, afl. 1, p. 22-30.

SCHAECK, G.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: De bevrijding van Landegem, gezien door drie 'messedienders', jg. XXXV, afl. 3, p. 269-275.

SCHAECK, H.

Het kasteel van Nevele, een stand van zaken, jg. XXXII, afl. 2, p. 105-139.

SCHAECK, H.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: De zusters Clarisse en Bertha Naessens werkten voor de kasteelvrouw in Landegem en die had zo haar gewoonten, jg. XXXVI, afl. 3, p. 239-240.

SCHAECK, H.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Suzanne Lootens (°Merendree) woonde in het hoveniershuis van het kasteel Te Velde, jg. XXXVI, afl. 3, p. 244-249.

SCHAECK, H.

’t Bolleken, jg. XLI, afl. 1, p. 102-118.

SCHAECK, H.

Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele. Het verhaal van de ontdekking, jg. XLV, afl. 3 & 4, p. 7-9.

SCHAECK, H.

Versteend, versterkt, verborgen! De resten van de donjon van Nevele. De donjon tijdens de 19de en de 20ste eeuw, jg. XLV, afl. 3 & 4, p. 53-68.

SCHEERDER, J.

De Graaf van Horne, jg. XI, afl. 1, p. 3-12.

SCHELSTRAETE, C., KINTAERT, H., DE RUYCK, D.

het leven op het platteland in de heerlijkheid Nevele van de 16e tot de 18e eeuw. Ontwerp van het onderzoek, jg. XV, afl. 4, p. 248-251.

SCHELSTRAETE, C., KINTAERT, D., DE RUYCK, D.

B.T.K.-nieuws, jg. XVI, afl. 1, p. 72-73.

SPAEY J.         

Vosselare, 11 november 2016, jg. XLVIII, afl. 1, p. 37-39.

STEEGHERS, W.

Personen uit de gemeenten van Het Land van Nevele voortkomend in de overlijdensregisters van Sint-Niklaasparochie te Gent (1701-1796), jg. XVIII, afl. 1, p. 50-55.

STEELANDT R.  

Het kasteel Ter Wallen in Merendree, jg. XLVIX, afl. 2, p. 41-51.

STEVENS, A.

Vier gebroeders trekken ten strijde, de familie Goedertier uit Landegem, jg. XL, afl. 2, p. 10-16.

STEVENS, A.

Het belang van boomgaarden in het ‘Land van Nevele’ in het midden van de 19e eeuw, jg. XLI, afl. 3, p. 44-66.

STEVENS, A.

Ameldonk moet er wezen. Ameldonkmakers in het Nevelse, jg. XLIII, afl. 2, p. 3-19.

STEVENS, A.

Emigranten van groot Nevele naar Argentinië (19e eeuw), jg. XLV, afl. 2, p. 3-29

STEVENS A.     

De Nevelse emigratie naar Amerika tijdens de 19de en 20ste eeuw, jg. XLVII, afl. 1, p. 3-45.

STEVENS A.     

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Vroedvrouw uit Nevele vermoord in Leerne (1793), jg. XLVII, afl. 4, p. 42-44.

STEEGHERS, W.

Personen geboren in het Land van Nevele en overleden in het Bijlokehospitaal te Gent (1625-1799, jg. XVIII, afl. 4, p. 259-268.

STOCKMAN, L.

Poeke, een dorp in de schaduw van een kasteel, jg. VII, afl. 3, p. 172-181.

STOCKMAN, L.

De schenking van ridder Jan Van der Meersch (1380), jg. XXIV, afl. 4, p. 314-316.

STROBBE, A.

Sprekende stenen in Lotenhulle, jg. XXI, afl. 1, p. 77-80.

STROBBE, A.

"Kopje-dek" in Lotenhulle: een heemkundig dessert, jg. XVI, afl. 3 & 4, p. 209.

STROBBE, A.

Lotenhulle in het werk van Cyriel Buysse, jg. XXX, afl. 3, p. 182-197.

STROBBE, A.

Karel van Wijnendaele en de Flandriens, jg. XXX, afl. 2a, p. 127-136.

STROBBE, A.

Onder vier ogen met Antoine Janssens, jg. XIX, afl. 2, p. 79-104.

STROBBE, A.

Klompen aan de voet in Lotenhulle en Poeke, jg. XXIV, afl. 1, p. 31-48.

STROBBE, A.

De Flandriens van Lotenhulle (deel 3), jg. XVI, afl. 1, p. 35-70.

STROBBE, A.

Sprekende steen in Poeke, jg. XXII, afl. 1, p. 91-95.

STROBBE, A.

Hulins kapel in Lotenhull, jg. XIX, afl. 1, p. 3-28.

STROBBE, A.

Naar aanleiding van 20 jaar voorzitterschap: onder vier ogen met Jan Luyssaert, jg. XX, afl. 4, p. 259-283.

STROBBE, A.

De Flandriens van Lotenhulle, jg. XV, afl. 3, p. 145-157.

STROBBE, A.

De Flandriens van Lotenhulle, jg. XV, afl. 2, p. 51-66.

STROBBE, A.

Ten huize van Luc Stockman, jg. XXVI, afl. 3, p. 217-248.

STROBBE, A.

De dorstigen laven in Lotenhulle, jg. XVII, afl. 3, p. 171-213.

STROBBE, A.

Herinnering, een verhaal van C.Buysse, jg. XXX, afl. 3, p. 174-181.

STROBBE, A.

Geschiedenis van Lotenhulle, jg. XXXI, afl. 4, p. 284-322.

STROBBE, A.

De Flandriens van 't VTI, jg. XXXII, afl. 1, p. 22-42.

STROBBE, A.

WS L Lotenhulle: Van Albert I tot White Star, jg. XXXII, afl. 3, p. 193-206

STROBBE, A.

Het gezin van Paemel: een verhaal uit de Kontenhoek?, jg. XXXIII, afl.2, p. 193-206.

STROBBE, A.

"Vlamsch schrijven en is geen kermis", jg. XXXV, afl. 1, p. 26-51.

STROBBE, A.

Aalter in oorlogstijd, jg. XXXVI, afl. 1, p. 63-72.

STROBBE, A.

Hoe leefde God in Lotenhulle, jg. XXXVI, afl. 2, p. 97-144.

STROBBE, A.

Zijt ge van Lue dan? Volkswijsheid uit Lotenhulle, jg. XXXVIII, afl. 2, p. 95-133.

STROBBE, A.

Korps burgerlijke bescherming Lotenhulle, jg. XXXVIII, afl. 2, p. 190-192.

STROBBE, A.

Het kasteel van Poeke: enkele getuigenissen, jg. XXXIX, afl. 1, p. 45-59.

STROBBE, A.

Irène Buysse, een markante Poekse, jg. XLI, afl. 1, p. 119-139.

STROBBE, A.

Tussen hemel en aarde. Funerair erfgoed in Lotenhulle, jg. XLIII, afl. 2, p. 76-112.

STROBBE A.     

In memoriam Irène Buysse, jg. XLVIII, afl. 2, p. 61-63.

STROBBE, A., VANDER HAEGHEN, P.

Paardensport en Lotenhulle. Twee getuigenissen, jg. XLII, afl. 1, p. 3-14