Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - H

 

HAEMERS, J.

Oorlog in Nevele, jg. XXXVII, afl. 4, p. 383-405.

HAESERIJN, R.

Heemkunde - Volkskunde, jg. I, afl. 3, p. 1-5.

HAJTÓ V.        

De 'Hongaartjes' - Belgische-Hongaarse kinderacties (1923-1927 en 1946-1948) , jg. XLVII, afl. 1, p. 46-53.

HAUTEKEETE, A.

Koninklijke Maatschappij "De Leeuwvinken". Honderd jaar vinkeniersleven te Nevele, jg. XVII, afl. 1, p. 3-36.

HEYNSSENS, D.

De kapellen in Landegem, jg. XVIII, afl. 3, p. 193-195.

HEYNSSENS, D.

Een zwerver uit het Nevelse: Theophiel Van Kerrebroeck, "den gladden", jg. XV, afl. 2, p. 90-92.

HEYSE, E.

De heerlijkheid Hansbeke 1234-1315, jg. XX, afl. 1, p. 48-58.

HOORNE, J., TAELMAN, E., VANHEE, D.

Archeologische opvolging van het Aquafintracé tussen Hansbeke en Merendree, jg. XLII, afl. 1, p. 15-31.

HUYS, P.

Een Nevelse heks doodgefolterd (1624), jg. XXV, afl. 4, p. 120-122.

HUYS, P.

Van een Nevelse molenaar die zijn broek verloor, jg. XXVIII, afl. 3, p. 192-194.

HUYS, P.

De bevolking van Vosselare in 1786, jg. XIV, afl. 4, p. 306-310.

HUYS, P.

Sprokkelingen uit het kerkarchief, jg. XXI, afl. 2, p. 152-157.

HUYS, P.

Nog over de manslag op Gheeraert Tuytschaevere te Leerne (1606), jg. XXIX, afl. 4, p. 312-318.

HUYS, P.

Erfelijke renten gehypothekeerd op huizen in Nevele (uit de kerkrekening van Vosselare over 1799-1800), jg. XXI, afl. 3, p. 198-203.

HUYS, P.

"Officieren" in het Land van Nevele omstreeks 1750, jg. XIV, afl. 4, p. 313-314.

HUYS, P.

Een moord in de pastorie van Vinkt anno 1526, jg. XXVI, afl. 2, p. 108-113.

HUYS, P.

Een volkstelling te Poesele in 1786 (met een naschrift van A.Bollaert), jg. XIV, afl. 2, p. 106-112.

HUYS, P.

Een schuldbrief van de graaf van Horne (1556), jg. XIX, afl. 4, p. 299-301.

HUYS, P.

Weerbare mannen in Poeke in 1638, jg. XIX, afl. 2, p. 146-147.

HUYS, P.

Banmolens van de heer van Nevele omstreeks 1600, jg. XIV, afl. 4, p. 311-312.

HUYS, P.

De betwiste benoeming van een pastoor in Meigem (1605) en de manslag op Gheeraert Tuytschaevere (1606), jg. XXVI, afl. 2, p. 153-161.

HUYS, P.

Over turfsteken in Vinkt en Zeveren in het tweede kwart van de 18e eeuw, jg. XL, afl. 2, p. 51-55.

HUYS, P.

Van een Landegemse nep-doop in 1775, jg. XL, afl. 2, p. 47-50.

HUYS, P.

De parlementaire scholenenquête van 1880 betreffende het kanton Nevele met het proces-verbaal van de getuigenissen over het eerste jaar van de schoolstrijd, jg. XL, afl. 2, p. 70-108.

HUYS, P.

Een lijst van ‘conscrits’ van het kanton Nevele in 1798, jg. XLIII, afl. 4, p. 61-63.

HUYS, P.

Advertenties betreffende de dorpen in het Land van Nevele, gepubliceerd in de ‘Gazette van Gend’ (1772-1791), jg. XLIV, afl. 1, p. 10-53.

HUYS, P.

Enkele toevalsvondsten betreffende het Land van Nevele, jg. XLIV, afl. 3, p. 70-74.

HUYS, P.

Advertenties betreffende het Land van Nevele, gepubliceerd in de 'Gazette van Gend' (1755-1774), jg. XLV, afl. 2, p. 30-63.

HUYS, P.

Juffrouw Ida de Kerchove d'Exaerde (1831-1916), Nevelse honderdjarige van een eeuw geleden, en een schets van haar familie, jg. XLVI, afl. 2, p. 31-39.

HUYS P.           

Advertenties betreffende Het Land van Nevele, gepubliceerd in de 'Gazette van Gend' (1792-1800) , jg. XLVII, afl. 1, p. 70-110.

HUYS P.           

Nieuws uit het 'Land van Nevele' in de advertenties van de 'Gazette van Gend' (jaargangen 1801-1806), jg. XLVIII, afl. 2, p. 64-102.

HUYS P.           

Nieuws uit het 'Land van Nevele' in de advertenties van de 'Gazette van Gend' (jaargangen 1807-1815), jg. XLVIII, afl. 2, p. 44-92.

HUYS P.           

De Nevelse familie Bafort, twee eeuwen geleden (1816), jg. XLVIX, afl. 4, p. 69-81.

HUYSSE, A.

Een verdienstelijke streekgenoot: Prosper Cocquyt, jg. II, afl. 1, p. 10-15