Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - D

 

DAUW, A.

Vlamingen te Moline (Illinois), jg. XII, afl. 1, p. 408.

DAUW, A.

Emigratie naar Noord-Amerika, jg. IX, afl. 3, p. 113-140.

DE BOUVER, R.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: De levensomstandigheden ten tijde van de bevrijding, jg. XXXV, afl. 3, p. 210-213.

DEBRABANDERE, M.

De vlasslijting in het Land van Nevele, jg. XIII, afl. 2, p. 109-114.

DECAVELE, J.

Het Land van Nevele in de hervormingstijd, jg. XII, afl. 4, p. 147-174.

DE CLERCQ, R.

Een Brabants edelman wordt in 1613 heer van den Hoorentschen en Bachte, in Contactblad van de KGK, jg. 35 (2015), afl. 3, p. 4683-4684 (Anthoine t’Serclaes).

DE CLERCQ, W.

Gallo-Romeins Merendree. Een nederzetting tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling, jg. XXVII, afl. 2, p. 93-192.

DE CLERCQ, W.

Spitten vóór de stal. Archeologisch noodonderzoek van een middeleeuwse gracht te Poesele, jg. XXVIII, afl. 4, p. 254-259.

DE CLERCQ, W.

Acitiviteitenverslag Werkgroep Archeologie, Monumenten en landschappen Land van Nevele, jg. XXXI, afl. 1, p. 69-71.

DE CLERCQ, W.

De speld en lanspunt van Merendree: twee opmerkelijke artefacten uit de bronstijd, jg. XXIV, afl. 4, p. 298-309.

DE CLERCQ, W.

Nieuwe prehistorische vondsten op Vosselare-Kouter, jg. XXVI, afl. 1, p. 63-66.

DE CLERCQ, W.

Ongeschreven verleden. Een archeologische kijk op de vroegste bewoningsgeschiedenis van het Land van Nevele, jg. XXIX, afl. 2, p. 89-160.

DE CLERCQ, W.

Enkele archeologische vondsten te Landegem, jg. XXVIII, afl. 3, p. 189-190.

DE CLERCQ, W.

Het archeologisch noodonderzoek op de bouwplaats voor de waterzuiveringsinstallatie te Bachte-Maria-Leerne, jg. XXXIII, afl. 4, p. 343-358.

DE CLERCQ, W.

KLAD, De Kale-Leie archeologishe dienst: behoeder en ontsluiter van het ondergrond erfgoed in de Kale-vallei, jg. XXXIV, afl. 2, p. 165-168.

DE CLERCQ, W.

Een dorp bij de Kale in de Civitas Menapiorum, provincie Gallia Belgica, jg. XLI, afl. 1, p. 57-84.

DE CLERCQ, W. - BAUTERS, L.

Wegen onder de wegen. Enkele aanduidingen i.v.m. het voorkomen van houten, post-middeleeuwse wegdekken in het Land van Nevele, jg. XXIX, afl. 1, p. 20-26.

DE CODT-DE RYCKEL, M.

Nevele en de familie Lamme: 500 jaar geschiedenis, jg. XLVI, afl. 2, p. 40-45.

DEDECKER, R.

Kroniek van de 'Studentenclub Moeder Beize' te Nevele, jg. XXXIII, afl. 4, p. 296-342.

DEDECKER, R.

Po en Paoletto, jg. XXXIV, afl. 4, p. 359-367.

DE GROOTE, K.

Bibliografie Antoine Janssens, jg. XXIV, afl. 2, p. 135-145.

DE GROOTE, K.

Heem- en familiekundige bijdragen in chronologische volgorde van Albert Martens, jg. XXVII, afl. 1, p. 71-89.

DE GROOTE, K.

Bibliografie Jozef Van de Casteele, jg. XXIV, afl. 2, p. 146-148.

DEGROOTE, K.

Stationsproject Hansbeke. Ideeën over stationsbuurt- en dorpskernvernieuwing, jg. XLIV, afl. 2, p. 66-74.

DE GROOTE, S.

De geklasseerde linde in Sint-Martens-Leerne en de verdwenen linde van Bachte, jg. XXV, afl. 3, p. 157-165.

DE GROOTE, S.

Karel Jonckheere over de mei-dagen 1940 in Vinkt, jg. XXVII, afl. 1, p. 44-55.

DE GROOTE, S.

Bijdrage tot de geschiedenis van het dorp Zeveren, jg. XXV, afl. 1, p. 5-71.

DE GROOTE, S.

't Comiteit van Vinkt (1914-1918), jg. XXX, afl. 4, p. 241-243.

DE GROOTE, S.

Toverij in Vinkt tijdens de zeventiende eeuw, jg. XXX, afl. 4, p. 266-270.

DE GROOTE, S.

René Christiaens ( Zeveren 1916 - +Ellrich 1945), jg. XXVIII, afl. 1, p. 27-33.

DE GROOTE, S.

Vrijbuiters in het Land van Nevele (1584-1609), jg. XXX, afl. 4, p. 244-255.

DE GROOTE, S.

"Zo dik als Meirelinde": over een verdwenen eeuwenoude linde in Vosselare, jg. XXXI, afl. 1, p. 3-12.

DE GROOTE, S.

De dichter Minne over Cyriel Buysse, jg. XXV, afl. 2, p. 130-136.

DE GROOTE, S.

Romeins brandrestgraf in Zeveren, jg. XXVI, afl. 1, p. 62.

DE GROOTE, S.

De gebroeders De Vogelaere: De Flandriens van Bachte-Maria-Leerne, jg. XXVIII, afl. 4, p. 225-246.

DE GROOTE, S.

Hugo Claus in Sint-Martens-Leerne (1946-1947-, jg. XXVI, afl. 2, p. 139-141.

DE GROOTE, S.

Vermelding van "Zeveren" in een oorkonde van 1187, jg. XXVIII, afl. 4, p. 287-290.

DE GROOTE, S.

De automobiel van mijnheer Cyriel, jg. XXX, afl. 3, p. 213-220.

DE GROOTE, S.

Een fabrikantszoon en een bakker worden schrijver: Cyriel Buysse versus Stijn Streuvels, jg. XXIX, afl. 1, p. 79-82.

DE GROOTE, S.

Bachte in oude foto's, jg. XXXI, afl. 3, p. 191-275.

DE GROOTE, S.

't Gebeuren tot Bachte toch aardige dingen, jg. XXVII, afl. 4, p. 319-322.

DE GROOTE, S.

75 jaar Medisch Pedagogisch Instituut in Bachte, jg. XXVIII, afl. 4, p. 272-273.

DE GROOTE, S.

Arthur Buysse: Liberaal volksvertegenwoordiger, jg. XXVIII, afl. 3, p. 157-188.

DE GROOTE, S.

De heren en vrouwen van Nevele, jg. XXVI, afl. 4, p. 289-304.

DE GROOTE, S.

De visitatieverslagen van bisschop Triest aan de parochie Zeveren (1623-1654), jg. XXVII, afl. 4, p. 288-297.

DE GROOTE, S.

Fotoboek over het dorp Zeveren, deelgemeente van Deinze, jg. XXVIII, afl. 2, p. 85-154.

DE GROOTE, S.

Arthur Buysses propagandareis in Zuid-Amerika (1916), jg. XXVII, afl. 4, p. 279-287.

DE GROOTE, S.

Josué De Decker (1878-1953): activist en hoogleraar, jg. XXIII, afl. 1, p. 3-56.

DE GROOTE, S.

Wolven en wolvenjacht in het Land van Nevele, jg. XXXII, afl. 1, p. 73-78.

DE GROOTE, S.

Ontstaan voetbalsport, jg. XXXII, afl. 3,p. 165-170

DE GROOTE, S.

Hogerop Bachte: een voetbalplein in Astene, jg. XXXII, afl. 3, p. 171-172

DE GROOTE, S.

FC Leerne: Een voetbalveld in de schaduw van het kasteel, jg. XXXII, afl. 3, p. 185-190

DE GROOTE, S.

VV Leerne: Voetbal tijdens de oorlogstijd met steun van de kasteelheer, jg. XXXII, afl. 3, p. 191-192

DE GROOTE, S.

Meigem: Een kortstondig bestaan in de jaren dertig, jg. XXXII, afl. 3, p. 207-208

DE GROOTE, S.

SK Nevele: Bijna een eeuw lang voetballen op de Oostbroek, jg. XXXII, afl. 3, p.213-226

DE GROOTE, S.

Eendracht Vinkt: Vereniging geleid door aardappelhandelaars, jg. XXXII, afl. 3, p.241-246

DE GROOTE, S.

Vosselare: Enkele jaren voetbalplezier tijdens WO I en het interbellum, jg. XXXII, afl. 3, p.247-248

DE GROOTE, S.

Zeveren Sportief: Kweekvijver van voetbaltalent, jg. XXXII, afl. 3, p.249-253

DE GROOTE, S.

Cyriel Buysse (Nevele) en Maurice Maeterlinck (Gent): een literaire vriendschap met verreikende invloed, jg. XXXIII, afl. 1, p.59-76

DE GROOTE, S.

Vinkt en Meigem in mei 1940, jg. XXXIV, afl. 3, p. 217-334.

DE GROOTE, S.

Cyriel Buysse (Nevele/Deurle) over emile Claus (Astene): 'Mijn Broeder in Vlaanderen', jg. XXXIV, afl. 4, p. 341-350.

DE GROOTE, S.

Bachtemolen of Rekkelingemolen, jg. XXXIV, afl. 4, p. 368.

DE GROOTE, S.

Waalse auteur Xavier Hanotte aanwezig in Vinkt tijdens uitreiking Huwier aan Jozef De Vlieger, jg. XXXIV, afl. 4, p. 399-402.

DE GROOTE, S.

Juul Claeys (Gottem °1930-Zeveren 20052): piloot, beeldend kunstenaar, leraar, jg. XXXV, afl. 1, p. 3-25.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: De bevrijding vavn het Land van Nevele van dag tot dag, jg. XXXV, afl. 3, p. 214-223.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Woelige bevrijding in Bachte-Maria-Leerne: opeisingen, verzetslieden gedood in hinderlaag, grote slachtpartij Franse koeien en noodlandingen zweefvliegtuigen, jg. XXXV, afl. 3, p. 235-350.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Meigem werd niet bevrijd of toch wel?, jg. XXXV, afl. 3, p. 289-290.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Irène Buysse vertelt over wat in september 1944 in Poeke gebeurde, jg. XXXV, afl. 3, p. 308-309.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Uit het dagboek van Poekenaar Alfons Maertens, jg. XXXV, afl. 3, p. 310.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Een groep verzetslui was actief in Vinkt, jg. XXXV, afl. 3, p. 318-323.

DE GROOTE, S.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Litouwers van de Organisation todt zaten ondergedoken in Vosselare, jg. XXXV, afl. 3, p. 324.

DE GROOTE, S.

Sporen van Tempeliers in het Land van Nevele, jg. XXXVI, afl. 1, p. 37-50.

DE GROOTE, S.

Marcel Claeys overleefde op 27 mei 1940 in Vinkt tweemaal een executie, jg. XXXVI, afl. 1, p. 51-60.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Van motte tot huys van plaisance: korte geschiedenis van de kastelen in het Land van Nevele, jg. XXXVI, afl. 3, p. 207-214.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel van ooidonk, jg. XXXVI, afl. 3, p. 2214-217.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Clarisse Van Den Bulcke (°Zeveren) kwam in 1937 als zeventienjarige op het kasteel van Ooidonk terecht en mocht nog één maand Vlaams spreken, jg. XXXVI, afl. 3, p. 217-223.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel van de Bousies-Borluut, jg. XXXVI, afl. 3, p. 223-227.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel van Mahy, jg. XXXVI, afl. 3, p. 233-234.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel te Velde, jg. XXXVI, afl. 3, p. 241-243.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel van Poeke, jg. XXXVI, afl. 3, p. 252-256.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Irène Buysse (°Poeke) gaf tijdens de oorlog in het kasteel van Poeke les aan stadskinderen, jg. XXXVI, afl. 3, p. 257-259.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel van Crombrugghe, jg. XXXVI, afl. 3, p. 260-262.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het kasteel of ter Mere of kasteel van Vosselare, jg. XXXVI, afl. 3, p. 269-273.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Zeno De Vogelaere (°Bachte-Maria-Leerne) hielp vader Abel, de 'garde-chasse', jg. XXXVI, afl. 3, p.74-278.

DE GROOTE, S.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Godelieve Cloet (°Vosselare): 'Als dochter van een pachter van het kasteel werd ik opgeëist om in het kasteel te werken', jg. XXXVI, afl. 3, p. 279-282.

DE GROOTE, S.

Vechten voor keizerin Charlotte, jg. XXXVIII, afl. 1, p. 36-40.

DE GROOTE, S.

De Flandriens van 'het Land van Nevele', jg. XXXVIII, afl. 2, p. 141-153.

DE GROOTE, S.

Alice Buysse (°Nevele 1868-+Drongen 1963). Een leven vol engagement, jg. XL, afl. 1, p. 1-76.

DE GROOTE, S.

Nicole Verschoore mijmert over haar voorouders, jg. XLI, afl. 1, p. 85-96.

DE GROOTE, S.

Ta-ra-ra-boum-der-ais/ik ga naar Meerendré/zo voor een maand of twee/weiden gras en vee, jg. XLIII, afl. 4, p. 57-60.

DE GROOTE S.

Verwaarloosde kapel in de Izegemstraat Vinkt kreeg opnieuw kleur: een stukje geschiedenis, jg. XLVII, afl. 1, p. 111-113.

DE GROOTE S.

Op zoek naar de realiteit achter een geromantiseerd verhaal. Waar Willem Wenemaer sneuvelde of de Slag aan de Rekkelinge in Bachte (15 juli 1325), jg. XLVII, afl. 3, p. 3-33.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Een verband tussen de oude sage 'de priesteragehond' uit Vinkt en een moord uit 1526, jg. XLVII, afl. 4, p. 6-8.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). De onthoofding van de heer van Horn, heer van Nevele en kasteelheer van Ooidonk, op de Grote Markt van Brussel (1568), jg. XLVII, afl. 4, p. 6-20.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Moord op Floris, baron van Montigny en jongere broer van de graaf van Horn in opdracht van de Spaanse koning Filips II (1570), jg. XLVII, afl. 4, p. 21-25.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Vermeende hekserij en heksenvervolging in het Land van Nevele, jg. XLVII, afl. 4, p. 26-28.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Over een galante jonker uit Vosselare en een doodslag in Leerne (1606), jg. XLVII, afl. 4, p. 29-37.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Vastgeklonken aan de schandpaal of lakale rechtspraak in Hansbeke en Zeveren, jg. XLVII, afl. 4, p. 49-56.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Brugse vellenkoopman in Merendree in de val gelokt en vermoord (1870), jg. XLVII, afl. 4, p. 59-60.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Moord op Floris, baron van Montigny en jongere broer van de graaf van Horn in opdracht van de Spaanse koning Filips II (1570), jg. XLVII, afl. 4, p. 21-25.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Moord(poging) na kaartavond in Hansbeke (1883), jg. XLVII, afl. 4, p. 61.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Meigemse landbouwer gedood door zijn knecht (1901), jg. XLVII, afl. 4, p. 62-63.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Vadermoord in Lotenhulle of resultaat van de 'plaag der dorpen' (1903), jg. XLVII, afl. 4, p. 64-69.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). "Hedde 't al ghehuurt? Den kommesier van 't vierde es omverre geschoten! En nen azent uit Nevele uuke! Deur nen anarsiest" (1909), jg. XLVII, afl. 4, p. 70-82.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Verdwenen meisje uit Bachte-Maria-Leerne vermoord teruggevonden (1916), jg. XLVII, afl. 4, p. 83.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Dronken Achiel Telleir raakte in Nevele slaags met zoon en overleed (1934), jg. XLVII, afl. 4, p. 84-90.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Prosper Kneuvels in den Hul door broer gedood na dronkemansruzie (1940), jg. XLVII, afl. 4, p. 91-94.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Dubbele vrouwenmoord in Nevele en Vosselare door Leopold Telleir (1944), jg. XLVII, afl. 4, p. 95-100.

DE GROOTE S.

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). "Geen alledaagse zaak" verklaarde advocaat Wilfried Martens over de moordpoging van Leopold Telleir op zijn Nevelse kleinkind (1962), jg. XLVII, afl. 4, p. 101-107.

DE GROOTE S.

Kleine en grote verhalen van het Land van Nevele uit de Vlaamse pers tijdens 1914-1918, jg. XLVIII, afl. 1, p. 40-84.

DE GROOTE S.

Over het onfortuinlijke lot van de heer van Nevele in het dagboek (1566-1568) van Marcus Van Vaernewijck, jg. XLVIX, afl. 2, p. 36-40.

DE GROOTE, S., BOLLAERT, A., LUYSSAERT, J., PIETERS, D. en STEVENS, A

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (1884-1978), jg. XLVI, afl. 4, p. 2-112

DE GROOTE, S, COPPENS, X., DESMET, R.

'Vallei van de Zeverenbeek' in Zeveren-Deinze. Een ecologische, culturele en historische verkenning, jg. XXXVIII, afl. 4, p. 535-619.

DE GROOTE, S., VAN STEENKISTE, G.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: In Zeveren hielden burgemeester en pastoor de zaak onder controle, jg. XXXV, afl. 3, p. 325-329.

DE GROOTE, S., LUYSSAERT, J.

Virginie Loveling over de deelgemeenten van het Land van Nevele in haar dagboek 1914-'18, jg. XXXIV, afl. 2, p. 128-152.

DE GROOTE, S., LUYSSAERT, J.

Uit het velddagboek van de 225e Duitse infanteriedivisie. De gebeurtenissen in Meigem, Nevele en Vinkt van 25 tot 28 mei 1940, jg. XLII, afl. 1, p. 67-78.

DE GROOTE, S. & NEYT, D.

Lando-Sport Merendree: Voetballend Landegem en Merendree samen sinds 1996, jg. XXXII, afl. 3, p.209-212.

DE GROOTE, S., PIETERS, D.

Petrus Bruyneel uit Meigem (1816-1847). Dichter, soldaat en huurling, jg. XXXVII, afl. 1, p. 1-102.

DE GROOTE, S., STROBBE, A.

44 mensen vertellen over hun bevrijding in september 1944: Lotenhulle lag vlak bij een zwaar treffen tussen Poolse en Duitse eenheden, jg. XXXV, afl. 3, p. 277-278.

DE GROOTE S., LAROY P.       

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Een Hansbekenaar in de bende van Bakelandt (1802), jg. XLVII, afl. 4, p. 45-48.

DE GROOTE S., LUYSSAERT J.  

Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele (deel II). Heksenwaan in Nevele nog springlevend in de 19de eeuw (1863), jg. XLVII, afl. 4, p. 57-58.

DE KE, A.

Lotenhulle en Moline: symbolen van een interessant aspekt van ons verleden, jg. III, afl. 1, p. 29-30.

DE LOGI, A.

Sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning en restanten uit de Tweede Wereldoorlog in de schaduw van de Vosselaarse kerktoren, jg. XLI, afl. 3, p. 3-16.

DE LOGI, A.

Middeleeuwse bewoning en mogelijk Romeins castellum in hartje Merendree, jg. XLI, afl. 3, p. 17-28.

DE LOGI A.     

Het archeologisch onderzoek aan de Meirebeekstraat in Bachte-Maria-Leerne: stand van zaken eind december 2015, jg. XLVII, afl. 1, p. 64-69.

DE MEYER, P.

Van de Moortele's kapelleke te Lotenhulle, jg. XVIII, afl. 3, p. 188-192.

DE MOERLOOSE, T.

De schoolstrijd 1878-1885 in de praktijk: het gevecht om het kind in Vinderhoute en Nevele, in Van Mensen en Dingen, jg. 14 (2016), afl. 1, p. 26-40.

DE MUELENAERE, J.

Miss Flora Weld te Poeke, jg. VII, afl. 3, p. 159-171.

DE MUELENAERE, J.

Hendrik Van Doorne uit Poeke in Engeland, jg. VII, afl. 3, p. 138-158.

DENEWIT, L.

Het "molentje van Cyriel Buysse" te Deurle, jg. XXXI, afl. 1, p. 27-39.

DE PAEPE, L.

Virginie Loveling door Willem Geets. Realisme in Vlaanderen, jg. XLI, afl. 3, p. 39-46.

DEROO, G. & DE MEYER, P.

Oude heerlijkheden in Lotenhulle, jg. IV, afl. 4, p. 172-176.

DE ROO, L.

De Kerk van Lotenhulle, jg. VI, afl. 3, p. 154-159.

DE ROO, L.

Bondige geschiedenis van de kantwerkschool te Lotenhulle, jg. VI, afl. 4, p. 231-242.

DE ROO, L.

"Vlaanderens Zonen" een toneeltraditie te Lotenhulle, jg. X, afl. 1, p. 34-41.

DE ROO, L.

Dorpsschets van Lotenhulle, jg. VI, afl. 1, p. 12-16.

DE ROO, L.

Veronica's kruis, jg. VI, afl. 2, p. 36-37.
 

DEROM, S., HUYSMAN, A.

Het ‘Goed ter Meersch’, jg. XLIII, afl. 3, p. 41-69.

DE RUYCK, K.

Inventaris en studie van de volkskundige elementen in het werk van Cyriel Buyss, in het bijzonder de volksgebruiken met betrekking tot de levenscyclus, jg. XIV, afl. 3, p. 147-265.

DE RUYCK, L.

De kerk van Hansbeke. Het kasteel van Hansbeke. Het klooster van Hansbeke, jg. XI, afl. 3, p. 189-192.

DE RUYCK, L.

Ledenlijst "Land van Nevele" 1994, jg. XXV, afl. 4, p. 318-328.

DE RUYCK, L.

Een tyfusepidemie te Vinkt in 1853, jg. XXV, afl. 3, p. 165-198.

DE RUYCK, L.

Het Land van Nevele "online", jg. XXXI, afl. 4, p. 279-283.

DE RUYCK, L. - DE GROOTE, K.

Bibliografie van Jan Luyssaert, jg. XX, afl. 4, p. 283-286.

DESCHEPPER, E.

Een historisch-archeologisch onderzoek naar middeleeuwse landelijke bewoning rond Gent, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent 70 (2016), p. 3-46 (o.m. Merendree, Landegem, Vosselare).

DE VILDER, J.

Kastelen in het Land van Nevele, Het personeel vertelt: Het verhaal van mijn jeugd in Vosselare, als zoon van de oppertuinier van het kasteel, jg. XXXVI, afl. 3, p. 283-291.

DE VOS, J,

Veertig jaar geleden (IV). Krijgsgevangen genomen te Nevele, jg. XI, afl. 4, p. 339-347


DE VOS, J.

"Operatie Landegem" - oktober-november 1918, jg. VI, afl. 3, p. 164-170.

DEVOS, M.

Meetjeslandse toponiemen tot 1600, jg. XXV, afl. 2, p. 148-150.

DE WOLF, K.

Het Lovaertorgel in de kerk van Grotenberge, jg. XXXII, afl. 1, p. 58-60.

D'HOOGE, D.

Uit het oude fotoalbum: De socialistische propagandaclub "Hoop in de Toekomst", anno 1938, jg. XXVIII, afl. 3, p. 191.

D'HOOGE, D.

Pierre Maenhout, een groot Napoleonist uit Hansbeke, jg. XXVIII, afl. 4, p. 247-248.

D'HOOGE, D.

Monika van Paemel, jg. V, afl. 2, p. 40-42.

D'HOOGE, D.

Een verdwenen beroep: de suikerbakker of spekbakker, jg. V, afl. 4, p. 140-147.

D'DOOGE, D.

De familie Coghen "Tamboer" uit Nevele, jg. XXX, afl. 4, p. 225-240.

D'HOOGE, D.

Moed en zelfopoffering, jg. XXXIII, afl. 2, p. 140.

D'HOOGE, D.

Uit het 19e-eeuwse correspondentieboek van Nevele, jg. XXXV, afl. 1, p. 85-86.

D’HOOGE, D. (ONRUSTIGE EKSTER)

Dag Arendsoog, jg. XLI, afl. 1, p. 97-101.

D'HOOGE, D. en JANSSENS, A.

Gemeentelijke vrijwillige brandweer Nevele 100 jaar - 1875-1975, jg. 1975, afl. juni, extra afl..

D'HOOGE, D. en LUYSSAERT, J.

Leven en werk van A. Janssens, jg. VIII, afl. 2, p. 52-61.

D’HOOGE, D., LUYSSAERT, J.

Brandweer Nevele, een gemiste kans?, jg. XLI, afl. 3, p. 65-76.

D'HOOGE, D.

Terugblik door Daniël D'Hooge (1931-2011), jg. XLV, afl. 1, p. 62-82.

DHONDT, A.

Merendree, oktoberdag 1918, een getuigenis, jg. XLIV, afl. 3, p. 75-81.

DHONDT A.    

Getuigenis van Luitenant Gerard van Baelen, jg. XLVII, afl. 3, p. 34-64.

DHONDT A.    

Het 'laatste' slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog te Merendree, jg. XLVIII, afl. 1, p. 19-31.

DHONDT A.    

Herinneringen aan gesneuvelde soldaat Eduard Verhetsel (St.-Margriete 1893-Landegem 1918), jg. XLVIII, afl. 1, p. 32-36.

DHONDT A.    

De aanval van het 4de Jagers te Voet op Landegem op 31 oktober 1918, jg. XLVIX, afl. 3, p. 5-19.

DHONDT A.    

De dodenzorg na de Grote Oorlog in groot Nevele, jg. XLVIX, afl. 3, p. 20-54.

DHONDT A.    

Het verhaal van de Fransen, jg. XLVIX, afl. 3, p. 101-192.

DHONDT, A., BOLLAERT, A. en LUYSSAERT, J.

1914- Oorlog in Groot Nevele

DHUYVETTER, I.

Leo Lovaert was reeds orgelbouwer in 1823, jg. XXXVII, afl. 4, p. 413-414.

DULIERE, A.

Een hulde aan Herman Meganck, een bekend Jezuïet te Nevele geboren, jg. XIII, afl. 1, p. 16-26.