Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - M

 

MAES, D.

Enkele namen uit de Visitatieverslagen van Merendree wat nader bekeken, jg. XXI, afl. 3, p. 217-223.

MAES, D.

Een onwettig kind zaaide onrust in Merendree, jg. XXVII, afl. 4, p. 305-318.

MARTENS, A,

Het fameuze voetbalseizoen 1947-48 van V.V. Waterhoens te Hansbeke, jg. XX, afl. 2, p. 127-141.

MARTENS, A,

Baljuws van de heerlijkheid van Hansbeke, jg. XVII, afl. 1, p. 50-59.

MARTENS, A.

Legende en werkelijkheid te Hansbeke, jg. IV, afl. 3, p. 119-126.

MARTENS, A.

Sterke verhalen uit het Land van Nevele, jg. II, afl. 2, p. 78-86.

MARTENS, A.

Sprokkelingen, jg. II, afl. 3, p. 130-136.

MARTENS, A.

Sprokkelingen, jg. III, afl. 1, p. 38-44.

MARTENS, A.

Sprokkelingen, jg. III, afl. 2, p. 100-103.

MARTENS, A.

Enkele notities in verband met (een) verdwenen kaste(e)l(en) te Hansbeke, jg. III, afl. 1, p. 8-14.

MARTENS, A.

Iets over schandpalen te Hansbeke, jg. III, afl. 2, p. 64-72.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen, jg. III, afl. 3, p. 142-150.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen, jg. III, afl. 4, p. 228-248.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen, jg. IV, afl. 2, p. 76-84.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen, jg. IV, afl. 3, p. 156-160.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen, jg. VIII, afl. 1, p. 36-40.

MARTENS, A.

Sprokkelingen, jg. IV, afl. 1, p. 19-24.

MARTENS, A.

Peilingen naar het analfabetisme omsteeks het einde van de 18e eeuw aan de hand van de parochiale huwelijksakten van Hansbeke 1779-1796, jg. III, afl. 4, p. 181-204.

MARTENS, A.

Trouwen in oorlogstijd, jg. XV, afl. 4, p. 208-210.

MARTENS, A.

Een 16e-eeuwse duiventoren te Hansbeke, jg. VI, afl. 3, p. 151-153.

MARTENS, A.

Inventaris van de nog bestaande oude grafstenen en grafschriften in het Land van Nevele, jg. VIII, afl. 1, p. 23-24.

MARTENS, A.

Inventaris van de nog bestaande oude grafstenen en grafschriften in het Land van Nevele, jg. IX, afl. 1, p. 3-9.

MARTENS, A.

Grafstenen en gedenkplaten aan de St.-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke, jg. VIII, afl. 1, p. 25-30.

MARTENS, A.

Zeun De Grauwe, één van de laatste vlashandelaars uit het Land van Nevele, jg. VIII, afl. 1, p. 32-34.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen in het Land van Nevele, jg. II, afl. 2, p. 70-77.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen in het Land van Nevele, jg. II, afl. 3, p. 112-122.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen in het Land van Nevele, jg. III, afl. 1, p. 20-28.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen in het Land van Nevele, jg. III, afl. 2, p. 88-96.

MARTENS, A.

Dorpsgebeurtenissen uit vroegere eeuwen in het Land van Nevele, jg. IX, afl. 1, p. 32-41.

MARTENS, A.

Sprokkelingen uit het Land van Nevele, jg. IX, afl. 1, p. 49-50.

MARTENS, A.

Panorama en inwoners van Hansbeke, anno 1910, jg. IX, afl. 1, p. 49-50.

MARTENS, A.

Een probleem in verband met het Oostveld te Hansbeke, jg. III, afl. 3, p. 151-159.

MARTENS, A.

Inboedel van de "S.Maria kapelle aen den meulen van Meerendre", anno 1879, jg. XXI, afl. 4, p. 307-308.

MARTENS, A.

Uit het eigentijdse kerkarchief van Merendree, jg. XXII, afl. 3, p. 227-238.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: de fine fleur van de Hansbeekse jonkmannen, anno 1916, jg. XXVI, afl. 1, p. 60-61.

MARTENS, A.

Proeve van inventarisatie en datering van geïllustreerde postkaarten van Hansbeke, jg. XXI, afl. 1, p. 51-67.

MARTENS, A.

Allerhande tellingen te Hansbeke tijdens het Hollands bewind, jg. XXI, afl. 2, p. 129-139.

MARTENS, A.

Stichting van een Sint Pieters Gilde te Hansbeke, anno 1840, jg. XXI, afl. 3, p. 211-216.

MARTENS, A.

Tien stenen heiligenbeelden in de Sint-Pieters en Pauluskerk te Hansbeke, jg. XXI, afl. 4, p. 279-289.

MARTENS, A.

De Lourdes-kapel te Hansbeke, jg. XXI, afl. 4, p. 290-295.

MARTENS, A.

Joanna Lamme en Joanna Martens donatrices van een zilveren ampullenschaal en ampullen aan de kerk van Hansbeke, anno 1745, jg. XX, afl. 3, p. 236-247.

MARTENS, A.

Wat zoal op een "dynghedach" in het eerste kwartaal van de 17e eeuw beboet of beslecht werd, jg. XXI, afl. 4, p. 299-306.

MARTENS, A.

De samenstelling van de Poeselse bevolking in 1835, jg. XX, afl. 3, p. 215-220.

MARTENS, A.

De oudste kerkrekeningen van Hansbeke, jg. XXII, afl. 1, p. 40-54.

MARTENS, A.

Pachters van de Sint-Pieterstienden, jg. XXII, afl. 1, p. 55-68.

MARTENS, A.

Verbouwing- en herstellingswerken aan de pastorie te Merendree, anno 1878, jg. XXII, afl. 1, p. 69-78.

MARTENS, A.

Inkomsten en lasten van de kerk en pastorie te Hansbeke, anno 1786, jg. XXII, afl. 2, p. 155-159.

MARTENS, A.

Uit het 19e-eeuwse kerkarchief van Merendree, jg. XXII, afl. 2, p. 162-169.

MARTENS, A.

Minnelijke schikking tussen de heer van de heerlijkheid van Hansbeke en de plaatselijke pastoor, anno 1784, jg. XXII, afl. 2, p. 175-178.

MARTENS, A.

Aanvullende gegevens over enkele 19e-eeuwse kunstschatten in de kerk van Merendree, jg. XXII, afl. 3, p. 191-195.

MARTENS, A.

Een verdwenen openbare weegbrug te Hansbeke, jg. XVIII, afl. 2, p. 104-115.

MARTENS, A.

Theodoor Janssens te Nevele. Een toemaatje, jg. XXI, afl. 4, p. 296-298.

MARTENS, A.

Vier Pater-Recollecten, geboren te Merendree in de eerste helft van de 18de eeuw, jg. XIX, afl. 3, p. 203-206.

MARTENS, A.

Enkele aanvullende gegevens betreffende bouw en bouwheer van de Philomenakapel te Hansbeke, jg. XVIII, afl. 2, p. 125-130.

MARTENS, A.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Hansbeke, jg. XVIII, afl. 3, p. 140-160.

MARTENS, A.

Heemkundige wandeling in de oude dorpswijk van Hansbeke aan de hand van een reeks pentekeningen van Wouter Langeraert, jg. XVIII, afl. 4, p. 227-257.

MARTENS, A.

Het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw onbevlekte ontvangenis te Hansbeke, jg. XIX, afl. 1, p. 29-38.

MARTENS, A.

Heemkundige wandeling langs de contouren van Hansbeke aan de hand van een reeks pentekeningen van Wouter Langeraert, jg. XIX, afl. 2, p. 105-130.

MARTENS, A.

Hansbeke in de Visitatieverslagen van bisschop Antoon Triest, jg. XIX, afl. 2, p. 131-145.

MARTENS, A.

Een greep uit de processen-verbaal opgemaakt te Hansbeke in de jaren 1819-1825, jg. XIX, afl. 3, p. 184-192.

MARTENS, A.

Het kloosster te Hansbeke. Een verduidelijking, jg. XX, afl. 4, p. 299-300.

MARTENS, A.

Boedellijst (uit 1902) van meubelen en gerief, toebehorend aan de Gemeentelijke Jongensschool van Hansbeke, jg. XIX, afl. 3, p. 200-202.

MARTENS, A.

Oude en nieuwe klokken van de Sint-Peterus- en Pauluskerk te Hansbeke, jg. XXII, afl. 3, p. 243-263.

MARTENS, A.

Statuten van het Broederschap van de Zoete Naam van Jesus te Hansbeke, jg. XIX, afl. 3, p. 207-210.

MARTENS, A.

XIXe-eeuwse bidprentjesportretten van personen, geboren en/of overleden in het Land van Nevele, jg. XIX, afl. 3, p. 211-218.

MARTENS, A.

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo geboren in het Land van Nevele, jg. XIX, afl. 3, p. 225-227.

MARTENS, A.

Priesters uit het Land van Nevele, vermeld in "Het Martelaarsboek", jg. XIX, afl. 3, p. 228-234.

MARTENS, A.

Genealogische ontleding van de bundels Staten van Goed van de heerlijkheid Hansbeke met index van de familienamen, jg. XIX, afl. 4, p. 247-250.

MARTENS, A.

De missiekrans van Hansbeke, jg. XIX, afl. 4, p. 314-343.

MARTENS, A.

Grafstenen op vreemde kerkhoven van priesters uit het Land van Nevele, jg. XX, afl. 2, p. 155-156.

MARTENS, A.

Sprekende stenen te Hansbeke, jg. XX, afl. 3, p. 204-214.

MARTENS, A.

Ditjes en datjes uit Hansbeke tijdens het Hollands Bewind, jg. XIX, afl. 3, p. 193-199.

MARTENS, A.

Vooroorlogse Katholieke Studentenactie (K.S.A.) te Hansbeke, Nevele, Merendree en Bellem (1935-1940), jg. XXVII, afl. 1, p. 3-41.

MARTENS, A.

Plaatsen van een nieuw Sint-Pietersaltaar in de kerk van Hansbeke, jg. XXII, afl. 3, p. 221-226.

MARTENS, A.

Nog enkele wissewasjes uit het modern kerkarchief van Merendree, jg. XXV, afl. 2, p. 137-140.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: toneelbond "Reynaert" te Hansbeke, 1941, jg. XXV, afl. 2, p. 141.

MARTENS, A.

Twee verdwenen kapelletjes in de Reibroekstraat te Hansbeke, jg. XXV, afl. 3, p. 217-232.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: "Circus" spelen in onze kinderjaren, jg. XXV, afl. 4, p. 286-287.

MARTENS, A.

Herbergen en jeneverkroegen te Hansbeke, anno 1779, jg. XXV, afl. 4, p. 288-307.

MARTENS, A.

De H. Sacramentsdevotie te Hansbeke medio 16e eeuw, jg. XXVI, afl. 2, p. 114-115.

MARTENS, A.

Strubbelingen aangaande de pastorale vleestiende te Hansbeke, jg. XXV, afl. 2, p. 113-119.

MARTENS, A.

Volksmissies te Hansbeke, jg. XXVI, afl. 4, p. 305-315.

MARTENS, A.

Betwisting nopens "den costerelen clockereep" te Hansbeke, anno 1778, jg. XXIV, afl. 4, p. 335-342.

MARTENS, A.

Congregatie der jongelieden van Hansbeke, jg. XXVIII, afl. 1, p. 34-62.

MARTENS, A.

Tielde Roets van Hansbeke: een akte van eerherstel, jg. XXVIII, afl. 4, p. 249-253.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: Kerkdienaars in ee optocht te Hansbeke, anno 1944, jg. XXVIII, afl. 4, p. 260-261.

MARTENS, A.

Uit het aantekenboek van Cyriel Van der Vennet (1879-1956). Laatste kerkbaljuw te Hansbeke, jg. XXVIII, afl. 4, p. 262-271.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: Gouden Bruiloft te Hansbeke van de echtelingen Emiel Martens en Emma Mestdagh, 1951, jg. XXVIII, afl. 4, p. 284-286.

MARTENS, A.

De Mariakapel op de wijk Zande te Hansbeke. Verering van de H.Coleta en van Sint-Antonius met het varkentje, jg. XXIX, afl. 1, p. 27-70.

MARTENS, A.

De Bellemse enclave binnen de parochie van Hansbeke, jg. XXIX, afl. 4, p. 271-288.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: Het gezin Achiel Vuylsteke-Roygens te Hansbeke, anno 1912, jg. XXX, afl. 4, p. 271-273.

MARTENS, A.

Parochiale werken en collectes te Hansbeke onder het pastoraat van E.H. Hippoliet De Herde (1887-1913), jg. XXVI, afl. 2, p. 142-152.

MARTENS, A.

Gieten van twee torenklokken te Hansbeke, anno 1650, jg. XXIII, afl. 3, p. 195-201.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: een klasfoto te Landegem, jg. XXII, afl. 3, p. 264-265.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: Voetbalclub Eendracht te Hansbeke, anno 1920, jg. XXII, afl. 4, p. 333.

MARTENS, A.

De dorpsmolen te Hansbeke, anno 1904, jg. XXII, afl. 4, p. 344-345.

MARTENS, A.

Plaatsen van een nieuwe predikstoel in de Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke, anno 1825, jg. XXIII, afl. 1, p. 64-70.

MARTENS, A.

Een openbare verkoping op het kasteelgoed te Hansbeke, anno 1638, jg. XXIII, afl. 1, p. 77-85.

MARTENS, A.

Kerkelijke fundaties te Hansbeke in de 18de eeuw, jg. XXIII, afl. 2, p. 93-105.

MARTENS, A.

Kerkelijke fundaties te Merendree, jg. XXIII, afl. 2, p. 106-111.

MARTENS, A.

Het wandkapelletje in de Hammestraat te Hansbeke, jg. XXV, afl. 2, p. 123-129.

MARTENS, A.

Vijftig jaar geleden: Een Mariakapelletje als dankbetuiging, jg. XXIII, afl. 2, p. 138-141.

MARTENS, A.

Oorlogsmonumenten en oorlogsslachtoffers te Hansbeke, jg. XXI, afl. 2, p. 112-121.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: Voetbalclub F.C. (Eendracht) Hansbeke, anno 1925, jg. XXIII, afl. 3, p. 228-229.

MARTENS, A.

Oude grafstenen in de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt, jg. XXIII, afl. 4, p. 267-288.

MARTENS, A.

De gebrandschilderde glasramen van de Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke, jg. XXIII, afl. 4, p. 301-321.

MARTENS, A.

Renten, toebehorende aan de armendis te Hansbeke, anno 1624-1629, jg. XXIV, afl. 1, p. 49-60.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: tieners uit Hansbeke op uitstap (ws 1914), jg. XXIV, afl. 2, p. 131-132.

MARTENS, A.

De Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). Architectuur en Kunstpatrimonium, jg. XXIV, afl. 3, p. 163-267.

MARTENS, A.

Uit het oude fotoalbum: Hansbeekse twens, anno 1916, jg. XXIV, afl. 4, p. 296-297.

MARTENS, A.

Enkele fundaties in de kerk van Merendree gedurende de 19e en de 20e eeuw, jg. XXIV, afl. 4, p. 310-313.

MARTENS, A.

Kerklijken te Hansbeke, jg. XXIII, afl. 2, p. 119-130.

MARTENS, A.

Een groothandel in fruit te Hansbeke in het tweede kwartaal van de twintigste eeuw, jg. XVIII, afl. 1, p. 3-39.

MARTENS, A.

Burgemeesters en schepen van de heerlijkheid van Hansbeke, jg. XVII, afl. 2, p. 99-116.

MARTENS, A.

Jan Martens (1590-1646), doopsgezinde baljuw te Hansbeke, jg. XVII, afl. 2, p. 117-129.

MARTENS, A.

Vechten, grazen en koutern in het Land van Nevele, jg. XVII, afl. 2, p. 162-165.

MARTENS, A.

Jaecques Martens "bailliu vanden hove, heerlichede ende vierschaere van Hansbeke" (1602-1618), jg. XVII, afl. 1, p. 60-74.

MARTENS, A.

Gezante handmerken uit het oud archief van Hansbeke, jg. XVII, afl. 3, p. 214-224.

MARTENS, A.

Kerkchaerts Reportoria van oude Oost-Vlaamse herberg-, hoeve- en huisnamen, jg. XXXIII, afl. 4, p. 367-373.

MARTENS, A.

Mea culpa. Over de precieze ligging van de oude herbergen 'De Koning van Spanje' en 'Het Land van Nevele' te Hansbeke, jg. XXIV, afl. 2, p. 153-157.

MARTENS, A.

Een verdwenen veldkapel te Hansbeke, jg. XXXVI, afl. 4, p. 376-391.

MARTENS, A.

De ‘heerlijke’ banmolen van Hansbeke, jg. XLI, afl. 3, p. 3-31

MARTENS, A.

Een 18e-eeuwse tweewoonst op ‘ceynsgrond’ in het Catschootstraatje te Hansbeke, jg. XLI, afl. 3, p. 83-96.

MARTENS, A.

De familie Van der Plaetsen, olieslager/molenaars te Hansbeke, jg. XLII, afl. 1, p. 32-56.

MARTENS, A.

Achiel Vuylsteke, zoon van Felix( 1861-1931), gemeentesecretaris van Hansbeke, jg. XLI, afl. 3, p. 47-64.

MARTENS, A.

Lijkrede uitgesproken aan het graf van Karel Van Overbeke (1828-1910), voorzitter van de Sint-Vincentiusconferentie, jg. XLII, afl. 3, p. 77-82.

MARTENS, A.

Het begijnhof te Hansbeke, jg. XLIII, afl. 1, p. 34-48.

MARTENS, A.

Legaat van Jan-Baptiste van de Woestijne d’Hansbeke aan de Kerkfabriek en het Weldadigheidsbureel van Hansbeke, jg. XLIII, afl. 2, p. 20-49.

MARTENS A.   

Huisvesting van de parochiepriesters van Hansbeke, jg. XLVIII, afl. 1, p. 90-102.

MARTENS, A., MICHEM, F.

Onderpastoors te Hansbeke tijdens het Ancien Régime, jg. XIX, afl. 3, p. 219-224.

MEIRESONNE, J.

Brouwerij "De Hoprank" en de familie Meiresonne te Landegem (1871-1918), jg. XXVII, afl. 4, p. 298-304.

MESTDACH, A.

50 jaar geleden: Fragment uit de memoires van Adhemar Mestdach, hoofdonderwijzer te Poesele, jg. XXV, afl. 4, p. 208-317.

MESTDACH, A.

Vijftig jaar geleden: Winterhulp in Poesele, jg. XXII, afl. 2, p. 160-161.

MESTDACH, A.

Het begin van Wereldoorlog II volgens Adhemar Mestdach, een fragment uit zijn 'memoires', jg. XXXVII, afl. 4, p. 415-425

MEYLAND, F.

Pastoor Basiel De Craene, de mens en de kunstenaar, jg. VIII, afl. 1, p. 3-22.

MICHEM, F.

De Sint-Arnolduskapel te Vinkt, jg. XIX, afl. 1, p. 43-44.

MICHEM, F.

De pastoors in het Land van Nevele, jg. IV, afl. 4, p. 177-194.

MICHEM, F.

De pastoors van het Land van Nevele, jg. IV, afl. 3, p. 134-148.

MICHEM, F.

Enkele oude hoeven te Vinkt, jg. IV, afl. 2, p. 73-75.

MICHIELS, M.

50 jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels - deel 4, jg. XXVI, afl. 4, p. 316-343.

MICHIELS, M.

Vijftig jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels (slot), jg. XXVIII, afl. 1, p. 63-80.

MICHIELS, M.

Vijftig jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels - deel 6, jg. XXVII, afl. 4, p. 323-340.

MICHIELS, M.

50 jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels, jg. XXV, afl. 4, p. 249-266.

MICHIELS, M.

Uit het oude fotoalbum: laagste klas van 1931 bij Zuster Margriet-Marie van de Zusters St.-Vincentius te Vosselare, jg. XXIII, afl. 1, p. 57-58.

MICHIELS, M.

50 jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels - deel 3, jg. XXVI, afl. 2, p. 116-138.

MICHIELS, M.

Uit het oude fotoalbum: Voetbalclub Verbroedering Vosselare (1935-1936), jg. XXVII, afl. 1, p. 42-43.

MICHIELS, M.

50 jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels - deel 2, jg. XXVI, afl. 1, p. 33-59.

MICHIELS, M.

Vijftig jaar geleden: oorlogsbelevenissen van Marcel Michiels - deel 5, jg. XXVII, afl. 1, p. 56-67.

MOELAERT, R.

Uit vijf oorkonden over tienden te Hansbeke, jg. XII, afl. 1, p. 387-392.

MUSSCHOOT, A.M.

Buysse toen en nu, jg. XLI, afl. 1, p. 15-22.

MUSSCHOOT, A.M.

Monika van Paemel en Erwin Mortier: Buysses literaire erfgenamen, jg. XLI, afl. 4, p. 77-84.