Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - J

 

JANSSENS, A,

Bij het slopen van een fraaie 19e-eeuwse dorpsgevel te Nevele, jg. XXIII, afl. 1, p. 59-63.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (VII): de haarpluizerij De Smet te Nevele, jg. XVII, afl. 4, p. 268-298.

JANSSENS, A.

H. Mauritius, kerkpatroon van Nevele, jg. XXII, afl. 1, p. 3-39.

JANSSENS, A.

Het echte Slimke Snoeck, jg. XXI, afl. 2, p. 140-143.

JANSSENS, A.

Aanvullingen bij: Firma Dias een kolengroothandel te Nevele, jg. XVI, afl. 2, p. 137-138.

JANSSENS, A.

Vijftig jaar geleden: winterhulp te Nevele, jg. XXI, afl. 2, p. 87-98.

JANSSENS, A.

Mensen uit ons Heem IV. Felix Berijngier, jg. XXI, afl. 2, p. 99-111.

JANSSENS, A.

Mensen uit ons heem (III). Theodoor Janssens, jg. XXI, afl. 1, p. 31-50.

JANSSENS, A.

Sporen van het Daensisme in het Land van Nevele, jg. XXI, afl. 2, p. 122-128.

JANSSENS, A.

Een inwoner van Merendree in het leger van Napoleon, jg. XXI, afl. 1, p. 68-76.

JANSSENS, A.

Zeveren in feest, jg. XXI, afl. 2, p. 144-146.

JANSSENS, A.

Mensen uit ons heem (V). Architect Georges Speekaert, jg. XXI, afl. 3, p. 185-197.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (IV): tabaksfabriek Van der Cruyssen, Nevele, jg. XVI, afl. 2 & 3, p. 187-201.

JANSSENS, A.

Kruisen langs onze wegen (I). Op Kerrebroek staat opnieuw een kruis, jg. XXI, afl. 4, p. 272-278.

JANSSENS, A.

Vijftig jaar geleden: Theofiel Coen uit Vosselare, jg. XXI, afl. 3, p. 173-178.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (III): een grote bakkerij te Nevele, jg. XVI, afl. 2, p. 102-111.

JANSSENS, A.

De gemeentelijke tekenacademie van Nevele, jg. XXI, afl. 4, p. 246-271.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (VIII): de cichoreifabriek Buysse-Loveling te Nevele, jg. XVIII, afl. 2, p. 69-103.

JANSSENS, A.

De verering van "Onze-Lieve-Heer-met-zijn-schortje" te Landegem, jg. XXI, afl. 3, p. 204-207.

JANSSENS, A.

Over sigaren, rookgerief en toebehoorten te Nevele, jg. XXI, afl. 3, p. 208-210.

JANSSENS, A.

Twee documenten voor Lotenhulle, jg. XVI, afl. 2, p. 139-140.

JANSSENS, A.

Het eerste vliegtuig boven Nevele en Vosselare, jg. XXI, afl. 2, p. 147-151.

JANSSENS, A.

Kapel van O.L.Vrouw van Lourdes te Nevele, jg. XVIII, afl. 3, p. 177-187.

JANSSENS, A.

Het Raasboomkapelletje van Bachte-Maria-Leerne, jg. XIX, afl. 1, p. 39-42.

JANSSENS, A.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Troost te Meigem, jg. XIX, afl. 1, p. 45-48.

JANSSENS, A.

De H.Amanduskapel te Zeveren, jg. XIX, afl. 1, p. 49-56.

JANSSENS, A.

Archeologische vondst te Nevele, jg. XVIII, afl. 4, p. 258.

JANSSENS, A.

Het filmgebeuren te Nevele, jg. XIX, afl. 3, p. 172-183.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (IX): de berdzager in het Land van Nevele, jg. XX, afl. 1, p. 35-47.

JANSSENS, A.

Een variététheater in openlucht te Nevele in 1888, jg. XX, afl. 1, p. 59-63.

JANSSENS, A.

Het Lovaert-orgel van Markegem, jg. XX, afl. 1, p. 64-66.

JANSSENS, A.

Cyriel Buysse hield van grappen, jg. XX, afl. 1, p. 72-73.

JANSSENS, A.

De Sint-Philomenakapel van Hansbeke, jg. XVII, afl. 4, p. 236-247.

JANSSENS, A.

Vosselare had een velodroom, jg. XVII, afl. 4, p. 290-300.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (II): Firma Dias, een kolengroothandel te Nevele, jg. XVI, afl. 1, p. 3-16.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (VI): een peperkoek- en beschuitbakkerij te Nevele, jg. XVII, afl. 2, p. 147-161.

JANSSENS, A.

Kruisen langs de wegen (II). Beelaerts kruis, jg. XXII, afl. 1, p. 79-82.

JANSSENS, A.

Mensen uit ons heem (I). Dr. jur. Juliaan Verplaetse, een groot rechtsgeleerde uit Landegem, jg. XX, afl. 3, p. 163-178.

JANSSENS, A.

Het Nevels uitleeshuisje en zijn omroeper, jg. XX, afl. 3, p. 221-233.

JANSSENS, A.

Scheepslosser, een verdwenen beroep. Naschrift, jg. XVII, afl. 2, p. 166-167.

JANSSENS, A.

Léonce Mulle de Terschueren en de katholieke schoolpenning te Nevele, jg. XVIII, afl. 2, p. 116-124.

JANSSENS, A.

Nog de stoommelkerij Sint-Mauritius te Nevele, jg. XX, afl. 3, p. 234-235.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (X): Stoommelkerij St.-Mauritius te Nevele, jg. XX, afl. 2, p. 91-126.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed (V): Scheepslosser, een verdwenen beroep, jg. XVII, afl. 1, p. 37-49.

JANSSENS, A.

Slijtersgrap te Nevele, jg. XX, afl. 1, p. 74.

JANSSENS, A.

Een oud gebruik: overnachten op hoeven, jg. IX, afl. 2, p. 82-84.

JANSSENS, A.

De Heirenthoekmolen te Landegem, anno 1912, jg. XXII, afl. 4, p. 346-347.

JANSSENS, A.

Het bakhuis in het Land van Nevele, jg. II, afl. 1, p. 25-34.

JANSSENS, A.

De koninklijke schuttersgilde St. Sebastiaan van Nevele, jg. 1974, extra afl.

JANSSENS, A.

Zanten in Nevelse documenten (III). Het bezit van de "aermen disch" van 1520 tot 1753 te Nevele, jg. XXIII, afl. 3, p. 224-227.

JANSSENS, A.

Van herbergen, herbergiers en tappers te Nevele (2), jg. XXIII, afl. 3, p. 202-220.

JANSSENS, A.

Veertig jaar geleden (III). Het dagboek van Marcel van Landeghem, Merendree in mei 1940, jg. XI, afl. 3, p. 175-188.

JANSSENS, A.

Vijftig jaar geleden: maken van hoevekaas tijdens de tweede wereldoorlog, jg. XXII, afl. 1, p. 83-84.

JANSSENS, A.

Nen bitteren of nen soeten, jg. XXIII, afl. 3, p. 193-194.

JANSSENS, A.

Van herbergen, herbergiers en tappers te Nevele, jg. XXIII, afl. 2, p. 142-163.

JANSSENS, A.

Een steentijdvondst te Nevele, jg. XIII, afl. 2, p. 129.

JANSSENS, A.

Verdwijnt het laatste brokje natuurschoon te Nevele?, jg. II, afl. 3, p. 137-140.

JANSSENS, A.

De steentijdvondsten van Nevele en Vosselare, jg. IX, afl. 1, p. 42-48.

JANSSENS, A.

Een nieuwe kapel te Merendree, jg. XXIII, afl. 3, p. 230-232.

JANSSENS, A.

IJskelders te Hansbeke, Landegem, Nevele en Vosselare, jg. IX, afl. 4, p. 248-255.

JANSSENS, A.

Luitenant-kolonel Auguste, Louis, Lucien Haus, een minder bekend Nevelaar, jg. X, afl. 1, p. 22-33.

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. IV, afl. 4, p. 195-197.

JANSSENS, A.

Het antieke Christusbeeld in de kerk van Nevele, jg. X, afl. 2, p. 92-96.

JANSSENS, A.

Stamboom van de familie Janssens uit Nevele, jg. VIII, afl. 2, p. 91.

JANSSENS, A.

Kamiel Lootens, een figuur uit ons heem, jg. XI, afl. 1, p. 38-62.

JANSSENS, A.

Nog eens Jan De Pré, jg. XI, afl. 1, p. 75.

JANSSENS, A.

De dorpsmolen te Vinkt, anno 1920, jg. XXII, afl. 4, p. 354-355.

JANSSENS, A.

Sprietmolen te Nevele, anno 1921, jg. XXII, afl. 4, p. 350-351.

JANSSENS, A.

Steyaerts molen te Merendree, anno 1912, jg. XXII, afl. 4, p. 348-349.

JANSSENS, A.

Nog eens Lovaert, jg. XXIII, afl. 2, p. 136-137.

JANSSENS, A.

Een oude nederzetting te Nevele, jg. V, afl. 3, p. 107-115.
 

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. V, afl. 2, p. 43-46.

JANSSENS, A.

Nog over de orgelbouwer Leo Lovaert, jg. IV, afl. 1, p. 17-18.

JANSSENS, A.

Nieuwe gegevens over het kasteel van Nevele, jg. IV, afl. 1, p. 25-34.

JANSSENS, A.

Overleden tijdens legerdienst, jg. XXIV, afl. 4, p. 294-295.

JANSSENS, A.

De windmolens van St. Martens Leerne, jg. IV, afl. 3, p. 118.

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. IV, afl. 3, p. 149-155.

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. IV, afl. 2, p. 97-101.

JANSSENS, A.

Vlasteelt, een verdwenen cultuur in Nevele, jg. V, afl. 1, p. 11-21.

JANSSENS, A.

Over Nevelse uurwerken en uurwerkmakers, jg. V, afl. 4, p. 131-139.

JANSSENS, A.

Vijftig jaar geleden: de oorlogsbelevenissen van Robert Coddens uit Nevele, jg. XXIV, afl. 1, p. 61-75.

JANSSENS, A.

De Nevelse veemarkt, jg. VI, afl. 1, p. 6-11.

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. IV, afl. 1, p. 53-56.

JANSSENS, A.

Veertig jaar geleden (I). Duits vliegtuig te Merendree, jg. XI, afl. 1, p. 13-23.

JANSSENS, A.

Zanten in Nevelse documenten (IV). De Nevelse parochierekeningen van 1793 tot 1795, jg. XXIV, afl. 1, p. 22-30.

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. III, afl. 4, p. 205-208.

JANSSENS, A.

De gesneuvelde Nevelaars in het leger van Napoleon, jg. V, afl. 3, p. 119-123.

JANSSENS, A.

Zanten uit Nevele, jg. III, afl. 3, p. 133-138.

JANSSENS, A.

Een frisdrankfabriekje te Vosselare, jg. XXIII, afl. 4, p. 294-300.

JANSSENS, A.

De Aertemeersmolen te Poeke, jg. V, afl. 4, p. 148-151.

JANSSENS, A.

Sociale toestanden in Nevele op het einde van de 19e eeuw, jg. XXIII, afl. 3, p. 233-242.

JANSSENS, A.

Een verdwenen beroep: het strodekken, jg. III, afl. 1, p. 15-19.

JANSSENS, A.

Een verdwenen beroep: de pompboorder, jg. II, afl. 4, p. 161-163.
 

JANSSENS, A.

De dorsvloer, jg. II, afl. 4, p. 158-160.

JANSSENS, A.

Over Nevelse uurwerken en uurwerkmakers, jg. X, afl. 1, p. 42-48.

JANSSENS, A.

Een in memoriam Eerwaarde Pater Albert Speekaert, jg. XIV, afl. 1, p. 39-44.

JANSSENS, A.

Veertig jaar geleden (IV). Hansbeke en Merendree mei 1940, jg. XI, afl. 4, p. 349-359.

JANSSENS, A.

De schuttersmaatschappij St.-Sebastiaan van Meigem, jg. XXII, afl. 2, p. 113-127.

JANSSENS, A.

Veertig jaar geleden (IV). Uit het dagboek van Emile Teaillet, jg. XI, afl. 4, p. 336-338.

JANSSENS, A.

Zanten in Nevelse documenten (II): Kerkelijk bezit vanaf 1520 tot 1753 te Nevele, jg. XXII, afl. 3, p. 196-198.

JANSSENS, A.

De Nevelse "Reuzen"-geschiedenis, jg. XII, afl. 4, p. 225-232.

JANSSENS, A.

Vlamingen te Moline (Illinois), jg. XI, afl. 3, p. 193-197.

JANSSENS, A.

Zanten in Nevelse documenten (I): Ontfangboeck van de kercke van Nevel van de jaeren 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, jg. XXII, afl. 2, p. 128-154.

JANSSENS, A.

De heerlijkheid "Het Poucksche" binnen Nevele, jg. XIII, afl. 2, p. 106-108.

JANSSENS, A.

A.C. Van Der Cruyssens herinneringen aan H. Conscience, jg. XV, afl. 1, p. 3-10.

JANSSENS, A.

Het zuivelcentrum te Baarle, jg. XXII, afl. 1, p. 100.

JANSSENS, A.

Stokerij Filliers: 100 jaar, jg. XI, afl. 4, p. 360-367.

JANSSENS, A.

De pepermolen van Bachte-Maria-Leerne, jg. XI, afl. 2, p. 161-163.

JANSSENS, A.

Veertig jaar geleden (IV). Belevenissen van E.J. Van Praet te Nevele in mei 1940, jg. XI, afl. 4, p. 331-335.

JANSSENS, A.

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw in de Oostbroek (Nevele), jg. XIV, afl. 1, p. 45-60.

JANSSENS, A.

Het "Hof van Nevele" in Gent, jg. XII, afl. 4, p. 233-236.

JANSSENS, A.

Een Lovaert-orgel te Oudenaarde, jg. XXII, afl. 2, p. 170-174.

JANSSENS, A.

Veertig jaar geleden (II). Emiel Ysebaert uit Nevele vertelt zijn belevenissen, jg. XI, afl. 2, p. 148-160.

JANSSENS, A.

De dorpsbakkerij van Hansbeke, jg. XV, afl. 2, p. 76-89.

JANSSENS, A.

Vijftig jaar geleden, een paar bemerkingen, jg. XXII, afl. 1, p. 90.

JANSSENS, A.

Industrieel erfgoed: "Het Scheepke", een haringinleggerij te Nevele, jg. XV, afl. 4, p. 191-198.

JANSSENS, A.

Een Engels piloot begraven op het kerkhof van Baarle-Drongen, jg. XII, afl. 4, p. 219-224.

JANSSENS, A.

Iets over Hansbeekse "Schietspoelen", jg. XIII, afl. 2, p. 127-128.

JANSSENS, A.

Een Meigems smeekschrift, jg. XXII, afl. 1, p. 96.

JANSSENS, A. en LUYSSAERT, J.

Volkshuisraad in Nevele, jg. XIV, afl. 2, p. 85-94.

JANSSENS, J. - LUYSSAERT, J.

Mensen uit ons heem II. Bouwkundige Joseph Van den Heuvel, jg. XX, afl. 4, p. 287295.

JOOS,W.

Henri Blomme: 'een wedergeboren Icarus...?', jg. XL, afl. 2, p. 34-46.

JOOS, W.

Zes Nevelse broers Bazyn, zes Nevelse emigranten 1890-1906, jg. XLI, afl. 2, p. 60-70.

JOZEMONT, J. H.

De Landegemboys: Over sportprestaties tijdens de donkere oorlogsjaren, jg. XXXII, afl. 3, p. 183-184