Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - V

 

VAERNEWIJCK, E.

Van Bachte-Maria-Leerne tot Merendree. Geboorte en bloei van de Vlaamse Poëziedagen, jg. XXXI, afl. 2, p. 85-188.

VAN DAELE, E.

Camiel Van Daele uit Nevele, jg. XLV, afl. 1, p. 35-42.

VAN DE CASTEELE, J.

Een merkwaardig Nevels handschrift uit de eerste helft van de XVIe eeuw, jg. XIII, afl. 1, p. 3-15.

VAN DE CASTEELE, J.

Een geschiedenis van Vosselare in 1845 door A.C. Van hoorebeke te boek gesteld, jg. XI, afl. 2, p. 91-147.

VAN DE CASTEELE, J.

Kanttekening bij een opvoering "Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele", jg. XI, afl. 3, p. 198-199.

VAN DE CASTEELE, J.

Wapenschilden uit het Nevelse, jg. XII, afl. 1, p. 393-104.

VAN DE CASTEELE, J.

Napoleonisten in het Nevelse, jg. XII, afl. 4, p. 175-218.

VAN DE CASTEELE, J.

Adèle Charlotte Fobe, jg. IV, afl. 2, p. 86-88.

VAN DE CASTEELE, J.

Een oud Latijns handschrift uit de Xe eeuw: leven en dood van de Heilige Gerolf, jg. XVI, afl. 1, p. 17-34.

VAN DE CASTEELE, J.

Blazoenen op drift op de graftombe van Jan Maarten Della Faille te Nevele, jg. XI, afl. 1, p. 24-33.

VAN DE CASTEELE, J.

De strijdbare Van Roy's uit Nevele, jg. XV, afl. 3, p. 107-144.

VAN DE CASTEELE, J.

Grauwe Zusters of Penitenten-Rekollektinen te Nevele, 1502-1784, jg. IX, afl. 4, p. 155-242.

VAN DE CASTEELE, J.

Nevelse jeugdherinneringen van Paul Fredericq, jg. X, afl. 2, p. 61-91.

VAN DE CASTEELE, J.

Volapük te Nevele, jg. XV, afl. 4, p. 227-234.

VAN DE CASTEELE, J.

Adèle Charlotte Fobe, de Nevelse vriendin van Virginie Loveling, jg. IV, afl. 1, p. 35-52.

VAN DE CASTEELE, J.

Jan De Pré (1701-1771). Beeldhouwer van het antieke Kristusbeeld in de kerk van Nevele, jg. X, afl. 3 & 4, p. 173-178.

VAN DE CASTEELE, J.

Kanttekeningen bij twee merkwaardige portretten, jg. VII, afl. 1, p. nov/18.

VAN DE CASTEELE, J.

Het niet onbesproken drietal uit de Schandpaal, jg. XXX, afl. 3, p. 166-173.

VAN DE CASTEELE, J.

Het rusthof te Vosselare en zoals C.Buysse het zag in "Het Hofje", jg. XXX, afl. 3, p. 144-165.

VAN DE CASTEELE, J.

Hendrik van Doorne: de Poekese Gezellediscipel, jg. V, afl. 3, p. 70-106.

VAN DE CASTEELE, J.

Het rusthof te Vosselare en zoals C. Buysse het zag in "Het Hofje", jg. VI, afl. 4, p. 181-215.

VAN DE CASTEELE, J.

Het rusthof te Vosselare en zoals C. Buysse het zag in "Het Hofje", jg. VII, afl. 1, p. 37.

VAN DE CASTEELE, J.

Een getuigenis over Nevele 1914-1918. (Vertaling en bewerking), jg. XVIII, afl. 1, p. 40-49.

VAN DE CASTEELE, J.

Het burgemeesterschap van Leonce Mulle de Terschueren, jg. VI, afl. 3, p. 160-163.

VAN DE CASTEELE, J.

Elektriciteit en spionage te Nevele in Wereldoorlog I, jg. XIII, afl. 2, p. 65-95.

VAN DE CASTEELE, J.

De dood van Ieperen, jg. VII, afl. 1, p. 19-21.

VAN DE CASTEELE, J.

Grafsteen van een heer van Nevele te Bologna, jg. XVI, afl. 3 & 4, p. 202-208.

VAN DE CASTEELE, J.

Grauwzusters te Nevele, jg. VII, afl. 2, p. 93-103.

VAN DE CASTEELE, J.

Nevelse brieven van de gezusters Loveling, jg. IX, afl. 1, p. 19-31.

VAN DE CASTEELE, J.

Het burgemeesterschap van Leonce Mulle de Terschueren, jg. VI, afl. 2, p. 38-125.

VAN DE CASTEELE, J.

H. Mauritius, jg. XLV, afl. 1, p. 57-61.

VAN DE MOORTEL, J.

Openbare veiling in herberg "Den Beer" in 1877 te Lotenhulle, jg. XX, afl. 2, p. 149-154.

VAN DEN ABEELE, R.

Het historische Land van Nevele, jg. I, afl. 1 & 2, p. 8/dec.

VAN DEN ABEELE, R.

Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke heerlijkheden. Over het ontstaan en de territoriale constructie van de heerlijkheid Nevele, jg. XLI, afl. 4, p. 3-76.

VAN DEN HEUVEL, J.

Heiligenverering in het Land van Nevele, jg. XIV, afl. 1, p. 3-38.

VAN DEN HEUVEL, J.

Heiligenverering in het Land van Nevele, jg. XIV, afl. 2, p. 135.

VAN DEN HEUVEL, J.

Een grote zoon van Merendree: dokter Isaac-Joseph De Meyer, jg. IX, afl. 2, p. 63-81.

VAN DEN HEUVEL, J.G.M.

Een Brugse zwartzuster geboren te Nevele: Mary Rosas Goethals (1742-1812), jg. XX, afl. 2, p. 142.

VAN DEN HEUVEL, J.G.M.

Het patershuis te Nevele (1663-1796, jg. XXIII, afl. 2, p. 131-134.

VAN DER LINDEN, R.

Nevele zonder nevel, jg. VIII, afl. 2, p. 74-81.

VAN DE ROSTYNE, R.

Een vrij zinnige kijk op de figuur van Sinterklaas, jg. XI, afl. 1, p. 34-37.

VANDEVELDE, J.

De statuten van "De bezorgde gietenkwekers" te Landegem, jg. II, afl. 1, p. 16-22.

VANDEVELDE, J.

Uit het Registrum Pastorale ex-Landegem, jg. IV, afl. 4, p. 198-201.

VANDEVELDE, J.

Uit het Registrum Pastorale... ex-Landegem. De zondagschool en de kantwerkschool, jg. V, afl. 2, p. 59-61.

VANDEVELDE, J. en SCHAECK, G.

Onze eerste gemeenschappelijke studieprojecten, jg. I, afl. 1 & 2, p. 32-35.

VANDEVELDE, J. en SCHAECK, G.

Onze eerste gemeenschappelijke studieprojecten, jg. I, afl. 3, p. 26-28.

VAN DOORNE, G.

Nota bij de opmeting van de nog bestaande resten van het voormalig Penitentenklooster in de Langemunt te Nevele, jg. IX, afl. 4, p. 243-247.

VAN DURME, L.

De plaatsnaam Ose (nu Oossekouter), jg. XLI, afl. 1, p. 34-43.

VAN ELSLANDE, R.

De verbintenis tussen Obrecht van Westkeerke en de kerkmeesters van Nevele inzake het beschilderen van een relikwiekast in 1479, jg. XX, afl. 4, p. 307-308.

VAN ELSLANDE, R.

Jueris Drabbe, ontwerper en bouwer van de kerktoren te Vosselare (1448), jg. XXIII, afl. 2, p. 112-118.

VAN ELSLANDE, R.

De Heren van Nevele en van Wervik vanaf 1067 tot 1300, jg. XLI, afl. 2, p. 3-35.

VAN ELSLANDE, R.

De oprichting van het kapittel van de Sint-Mauritiuskerk te Nevele, jg. XLIII, afl. 1, p. 3-12.

VAN ELSLANDE, R.

Familie van Kortrijk, burggraven en heren van het huis Nevele-Wervik (1125-1250), jg. XLIII, afl. 4, p. 3-42.

VAN ELSLANDE, R. & EVRARD, E.

Een kruisiging van Hugo Van der Goes te Vosselare, jg. XIV, afl. 4, p. 271-305.

VAN ELSLANDE, R.

Dwalingen in de genealogie van de Montmorency-Nevele, jg. XLV, afl. 1, p. 5-34.

VAN ELSLANDER, A.

De letterkundige afdeling bij het museum "Rietgaverstede" van Antoine Janssens, jg. VIII, afl. 2, p. 67-69.

VAN HECKE, M.T. en WILLEMOT, O.G.

Jan-Baptiste Van Overbeke, burgemeester van Hansbeke (1847-1860) en zijn nakomelingen (deel 3), jg. XVII, afl. 2, p. 130-146.

VAN HECKE, M.T., WILLEMOT, G.

Jan-Baptiste Van Overbeke, burgemeester van Hansbeke (1847-1860), en zijn nakomelingen, jg. XVI, afl. 2, p. 87-101.

VAN HECKE, M.T., WILLEMOT, O.G.

Jan-Baptiste Van Overbeke, burgemeester van Hansbeke (1847-1860) en zijn nakomelingen (deel 2), jg. XVI, afl. 2 & 3, p. 169-186.

VAN HEE, D.

Archeologisch onderzoek in de Molenkouterslag (Merendree), jg. XXXVIII, afl. 2, p. 158-173.

VAN HEESCH, J.

De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed te Nevele: een voorlopig verslag, jg. XI, afl. 1, p. 65-66.

VAN MALDEGHEM, A.

Kunst in het Land van Nevele (II): Jules Van Wanzeele, schilder uit Nevele, jg. XXVIII, afl. 4, p. 293-303.

VAN MALDEGHEM, A.

Adolf Van Braeckel, oud-strijder van twee oorlogen, jg. XLI, afl. 3, p. 67-77.

VAN MALDEGHEM, A.

Jozef De Ketelaere (Zeveren 1895-Aalst 1976), musicus en archivaris, jg. XLIII, afl. 2, p. 50-49.

VAN MALDEGHEM, A.

Nevele en de wereldtentoonstelling te Gent in 1913, jg. XLIV, afl. 3, p. 82-90.

VAN MALDEGHEM, A.

Sint-Vicentiusschool – 160 jaar jong, jg. XLVI, afl. 3, p. 1-129.

VAN MALDEGHEM A. 

Van Christelijke beweging voor gepensioneerden Meigem-Nevele-Poesele-Vosselare tot Okra Nevele-Poesele-Vosselare, jg. XLVIX, afl. 2, p. 67-88.

VAN MALDEGHEM, F.

Oorlogsbelevenissen 1914-18 en 1940, jg. XXII, afl. 4, p. 269-292.

VAN MALDEGHEM, F.

Kroniek van een bouwfirma ter gelegenheid van 125 jaar bouwmaterialen Van Maldeghem, jg. XXV, afl. 4, p. 267-285.

VAN MALDEGHEM, F.

Geschiedenis van de koorzang in Nevele en in het Land van Nevele, jg. XXXIX, afl. 1, p. 3-38; jg; XXXIX, afl. 2, p. 19-41; jg. XXXIX, afl. 3, p. 8-46.

VAN MESSEM, J.

Vijftig jaar geleden: J. Van Messem krijgsgevangen genomen en gered te Nevele, jg. XXII, afl. 1, p. 85-89.

VAN NEVEL, L.

Heilig-Bloedprocessie trekt door landelijk Meigem, jg. XXXV, afl. 1, p. 87-90.

VAN NEVEL, L.

De geschiedenis van de radio, jg. XXXVIII, afl. 2, p. 174-189.

VAN NEVEL, L., DE GROOTE, S.

Meigems Hoogdag, Foto's van Meigem en de Heilig-Bloedprocessie, jg. XXXVII, afl. 3, p. 191-380.

VAN OOSTERHOUT, K.

Hansbeekse dichtsels, jg. IX, afl. 4, p. 256-259.

VAN OOSTERHOUT, K.

Hansbeekse dichtsels: de Hans-beke, jg. XXI, afl. 2, p. 158-160.

VAN PAEMEL, M.

Rietgaverstede; bru tussen verleden en heden, jg. VIII, afl. 2, p. 62-66.

VAN PAEMEL, M.

De dorpsschool van Posele, jg. XXIV, afl. 4, p. 348-349.

VAN PARYS, J.

‘De veertien Billekes’, jg. XLI, afl. 1, p. 44-46.

VAN ROLLEGHEM, N.

Het Lovaertorgel van de St.-Bavokerk te Gontrode, jg. XXXVII, afl. 4, p. 406-412.

VAN ROMPAEY, J.

Het Land en de Heren van Nevele in een notedop, jg. VI, afl. 3, p. 133-150.

VAN SCHOOR, J.

Cyriel Buysses "Driekoningenavond" door het N.T.G., jg. III, afl. 2, p. 73-75.

VAN STEENKISTE, G.

Uit het oude fotoalbum: Leerlingen van de gemeenteschool van Zeveren, anno 1937, jg. XXV, afl. 3, p. 200-201.

VAN STEENKISTE, G.

Zeveren bouwt een nieuwe kerk, jg. XXVIII, afl. 1, p. 6-26.

VAN STEENKISTE, G.

De Broederschap van de H. Amandus in Zeveren, jg. XXIV, afl. 4, p. 271-293.

VAN STEENKISTE, G.

De burgemeesters van Zeveren (1830-1970), jg. XXXI, afl. 1, p. 13-26.

VAN STEENKISTE, G.

Het onderwijs in Zeveren, jg. XXVI, afl. 2, p. 79-107.

VAN STEENKISTE, G.

Over pastoor Stockman in Zeveren, jg. XXIX, afl. 4, p. 301-311.

VAN STEENKISTE, G.

Priesterroepingen in de 19de eeuw, jg. XXXII, afl. 2, p. 104-109.

VAN STEENKISTE, G.

Maatschappelijke toestand in Zeveren in 1819, jg. XXXIV, afl. 2, p. 158-164.

VAN STEENKISTE, G.

Meester Edmond Bruyneel van Zeveren, jg. XXXVI, afl. 4, p. 334-357.

VAN STEENKISTE, G.

Heiligenverering in Zeveren, jg. XL, afl. 2, p. 17-33.

VAN STEENKISTE, G. en VAN DER EEKCEN, W.

Zeveren, jg. IV, afl. 1, p. 6-16.

VAN WANZEELE L.      

Van de Zeistraat naar het kasteel van Ooidonk, jg. XLVIX, afl. 4, p. 82-86.

VEECKMANS B.          

Cyriel Buysse, de Tantes en de familie Blomme, jg. XLVII, afl. 2, p. 3-87.

VEREEKEN, K.

Sociaal-economische aspecten van de St.-Mauritiusmelkerij te Nevele van 1930 tot 1950, jg. XXXV, afl. 4, p. 337-381.

VERHOEVEN, F.

Constant Neutjens, gesneuveld te Landegem op 31 oktober 1918, jg. XXVII, afl. 4, p. 341-343.

VERHOUSTRAETE, A.

Inventaris van archiefbronnen, jg. I, afl. 1 & 2, p. 22-28.

VERHOUSTRAETE, A.

Poeke, jg. II, afl. 2, p. 48-64.

VERHOUSTRAETE, A.

Over de heerlijkheden van Lotenhulle, jg. VII, afl. 4, p. 214-231.

VERHOUSTRAETE, A.

De Popp-kaarten, jg. I, afl. 3, p. 28-29.

VERMOUT-VERSTRAETE H.

"Mon cousin" Willem van Nevele raadsheer van Robrecht van Béthune, 14de eeuw, jg. XXXII, afl. 1, p. 3-21.

VERPOEST, L.

Volkskunst en het aanleggen van een streekarchief, jg. I, afl. 1 & 2, p. 30-31.

VERSTRAETE, E.

Archeologische vondsten te Landegem, jg. XIX, afl. 4, p. 289.

VERVAEKE, H.

Het kerkelijk leven in de dekenij Deinze onder deken Michiel Zachtmoorter (1612-1660) en bisschop Antoon Triest (1622-1657), jg. XIII, afl. 3 & 4, p. 143-260.