Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - C

 

CASTEELS, R.

Op 26 mei 1940 verloor Tildonk 2/3 van zijn onderwijskorps, jg. XXXIII, afl. 2, p. 163-175.

CIETERS, F. en VAN DE CASTEELE, J.

Nevele in de visitatieverslagen van bisschop Triest, jg. VII, afl. 4, p. 187-213.

CORYN, Ph.

Twee procesverbalen te Merendree, jg. XVI, afl. 1, p. 71.