Erfgoedvereniging Het Land van NeveleBibliografie

Het Land van Nevele

A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |

Bibliografie Land van Nevele - R

 

REDACTIE

Mensen van Toen, jg. XXI, afl. 4, p. 312-313.

REDACTIE

Gouwdag van het Verbond van de heemkundige kringen in Oost-Vlaanderen, jg. XVI, afl. 2, p. 141-159.

REDACTIE

Mensen van Toen, familiekundig tijdschrift, jg. XXII, afl. 4, p. 330-332.

REDACTIE

Rechtzetting bij de catalogus van de bibliotheek van de heemkundige kring "Het Land van Nevele", jg. XI, afl. 2, p. 164.

REDACTIE

Sint-Elooi en zijn verering te Vosselare, jg. XV, afl. 2, p. 93-94.

REDACTIE

Erratum bij "Den Braetshoek, een oud cultuurgoed", jg. XXIV, afl. 4, p. 317.

REDACTIE

Viering 25 jaar "Land van Nevele", jg. XXVI, afl. 3, p. 191-216.

REDACTIE

Schoolfoto anno 1919 Zeveren, jg. XXV, afl. 3, p. 199.

REDACTIE

Bestuur van de heemkundige kring "Het Land van Nevele" vanaf de stichting in 1970 tot op heden (1990), jg. XXI, afl. 4, p. 311.

REDACTIE

Errata bij "De Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). Architectuur en Kunstpatrimonium", jg. XXIV, afl. 4, p. 350.

REDACTIE

Antoine Janssens is niet meer, jg. XXVII, afl. 4, p. 275-278.

REDACTIE

Hulin de Loo (1862-1945): burgemeester van Lotenhulle en hoogleraar. Aanvullingen en een rechtzetting, jg. XIX, afl. 2, p. 150-156.

REDACTIE

Mensen uit ons heem (VI). De Poeselse beeldhouwer Blondijn Van Haver. Rechtzetting, jg. XXII, afl. 1, p. 101.

REDACTIE

Onder vier ogen met A. Janssens, jg. XIX, afl. 3, p. 240-241.

REDACTIE

Aanval bij Vinkt (door "Leutnant" Weise), jg. X, afl. 2, p. 105-111.

REDACTIE

Herinneringen aan ons overleden bestuurslid Daniël D’Hooge, jg. XLII, afl. 4, p. 63-71.

ROOSE, P.

Addenda bij de geschiedschrijving over de orgelmakers Lovaert, jg. XX, afl. 4, p. 301-306.

ROOSE, P.

Kaprijke... waar Lovaert de duimen legde voor Hooghuys, jg. XXXI, afl. 4, p. 323-332.

ROOSE, P.

Nieuwe aanvullingen bij de geschiedschrijving over de orgelmakers Lovaert, jg. XXXII, afl. 1, p. 43-57